1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Çalışan sağlığı muayeneleri ve tetkikler

Konusu 'Sağlık Tetkikleri ve Yönetimi' forumundadır ve Erkan Dündar tarafından 4 Mayıs 2014 başlatılmıştır.

 1. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  [​IMG]
  İşçi Sağlığı Muayeneleri
  Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçiler (kadınlar dahil) ile 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin işe girişlerinde, işin niteliğine ve şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının fizik muayene ve gerektiğinde laboratuvar bulgularına dayanılarak hazırlanan hekim raporu ile belirlenmesi zorunludur. İşin devamı süresince de bu işlerde çalıştırılmalarında bir sakınca olmadığının 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler için en az 6 ayda bir, diğerleri için de en az yılda bir defa hekim raporu ile tespiti zorunludur.

  Sağlık raporu alınmamış herhangi bir işçinin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır.

  AKCİĞER GRAFİSİ

  Günümüzde gelişen sanayi ile birlikte mesleki akciğer hastalıkları yönünden değerlendirirsek,tüm meslek hastalıkları arasında sıklık açısından birinci sırada yer almaktadır Akciğer filmleri, iş yerindeki solunum yolları ve akciğerleri etkileyebilecek gaz, toz, duman ve kimyasal şartlar karşısında çalışanların maruz kaldıkları akciğer kanseri ve akciğer hastalıklarına yakalanma riski yüksektir. Bu risk sonradan tedavisi zor veya imkansız olabilecek hastalıklara yakalanma risklerinin değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanır.

  Fabrika ortamlarında çalışan işçilerin en az yılda bir kez akciğer grafileri çekilmeli ve en az 10 yıl süreyle saklanmalıdır.

  SOLUNUM FONKSİYON TESTİ

  Solunum fonksiyon testleri ‘Spirometre’ adı verilen cihazlarla yapılan, akciğerlerin kapasitesini ve fonksiyonel durumunu objektif olarak ölçmeye yarayan bir tanı yöntemidir.

  Test öncesinde dikkat edilmesi gereken kurallar

  • Olgu test konusunda bilgilendirilir.
  • Sigara öyküsü, geçirdiği hastalıklar, kullandığı ilaçlar kaydedilir.
  • Testten önce 24 saat sigara içilmemeli,
  • 4 saat süreyle alkol alınmamalı,
  • 30 dk önce ağır egzersiz yapılmamalı,
  • 2 saat önce ağır yemek yenmemeli,
  • 4 saat öncesi kısa etkili, 12 saat öncesi uzun etkili bronkodilatör ilaçlar alınmamalıdır.
  • Göğüs ve karın hareketlerini kısıtlayıcı giysiler giyilmemelidir.
  ODYOMETRİ

  Odyometri bir işitme testidir. Bu test ile hastada işitme kaybı varlığı araştırılır. Hekimler odyometri denen inceleme teknikleri aracılığıyla işitme kaybının nedenlerini saptayabilir.

  SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA GÖRE GÜRÜLTÜLÜ İŞLER

  Sosyal Sigortalar Kanunu Sağlık İşlemleri Tüzüğü’ne göre; kanunla sağlanan yardımlardan yararlanabilmek için sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçecek azami süreye yükümlülük süresi denir. Gürültü sonucu işitme kaybı teşhisi için yükümlülük süresi kanunda 6 ay olarak ön görülmüştür.

  PORTÖR MUAYENESİ

  Portör denilen taşıyıcılar hastalığı bulaştırabilme özelliğinde olan ancak kendileri hastalık belirtilerini gösteremeyen kişilerdir.Portör muayenesi, 3 ayda bir yapılması zorunlu fiziki muayene olup, İşyeri hekimi olan işletmelerde çalışan personelin muayenesi işyeri hekimi tarafından, İşyeri hekimi olmayan işletmelerde çalışan personelin muayenesi Belediye tabiplerince veya hükümet tabiplerince ücretsiz olarak yapılacaktır. Bu muayeneyi yapan tabip, gerek gördüğü takdirde portör muayenesine esas laboratuar tetkiklerini daha sık talep edebilir.

  Portör muayenesine esas laboratuar tetkikleri (Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2005/9 sayılı genelgesi gereğince) şunlardır:

  • Gaita Kültürü ( Salmonella ve Shigella yönünden, en az yılda bir)
  • Dışkının mikroskobik incelenmesi ( Entamoeba, histolytica kistleri, giardia lamblia kistleri ve helmint yumurtaları yönünden, en az altı ayda bir)
  • Boğaz ve Burun Kültürü (Staphylococcus aureus yönünden,en az yılda bir)
  • Akciğer Grafisi ( Tüberküloz yönünden, en az yılda bir)
  • El kültürü(yılda bir)
  • Hepatit B Taraması(3 ayda bir)
  • Hepatit B aşısı(isteğe bağlı)
  Bu tetkiklerin yeni işe başlayanlarda, işe giriş muayenesi ile birlikte, çalışanlarda ise periyodik portör taraması şeklinde yapılması ve sonuçlarına göre etkili bir surveyans sistemi uygulayarak laboratuarlarda ve kliniklerde tanısı konulup, taşıyıcılık özelliği olan enteropatojenlerle ilgili kaynak ve bulaşma yolları çalışmaları yapılmalıdır.

  Portörlüğü tespit edilenlerin geçici işten uzaklaştırılması veya işyerinde yaptığı işin geçici olarak değiştirilmesi de dahil olmak üzere hastalık yayılımını engelleyecek tedbirler alınmalıdır.

  HEPATİT – HIV TARAMASI VE AŞILAMA

  Hepatit karaciğer iltihaplanması olarak tanımlandırılabilir. Birçok sebebe bağlı olarak oluşabileceği gibi en sık ve tehlikeli olan virüsler yoluyla oluşan hastalıktır. Hepatit taraması yaptırmanın önemi çok büyüktür, çünkü bazı hepatit türleri sinsi seyirli olabileceği gibi, bulaşıcı ve hayati tehlike arz edicidir. Bu yüzden hem kendinizi hem de sevdiklerinizi tarama testi yaptırarak ve isteğe bağlı olarak da hepatite karşı aşı olarak korumanız münkündür.

  Hepatit tarama testleri ile;

  • Hepatit A, hepatit B, hepatit C geçirip geçirmediğiniz,
  • Geçirmişseniz bağışıklık durumunuz
  • Aşıya ihtiyaç durumunuz
  • Taşıyıcılık durumunuz
  • Hastalığın kronik seyir durumu anlaşılır.
  HIV (Human Immunodeficiency Virus / İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü), AIDS’e yol açan virüs tipidir. Anti-HIV testi ile tayin edilir.

  Hepatit (HBV,HAV,HCV) ve HIV taraması topluca ELİSA denen bir yöntem ile yapılır. ELİSA denince bir çoğumuzun aklına öncelikle AİDS (HIV) enfeksiyonu tanısında kullanılan testler gelir. Oysa ELİSA yöntemi ile başta Hepatit, Kızamıkçık, Kızamık, Herpes virus enfeksiyonlarından Brucella gibi bakteriyel kaynaklı enfeksiyonlara kadar onlarca test çalışılmaktadır. Yani elisa sadece aids hastalığı tayininde kullanılan bir test değildir.

  TAM KAN SAYIMI ( 18 PARAMETRE)

  Tam kan sayımı (hemogram) ile akyuvar sayımı, alyuvar ve kan pulcukları sayımı; ayrıca hemoglobin ve hematokrit değerleri ölçülür. Anemi ve diğer hematolojik hastalıklar, enfeksiyon, kanama bozuklukları, alerjik durumların değerlendirilmesinde yararlıdır.

  TAM İDRAR TETKİKİ

  Günümüzde otomatik cihazlarla veya direkt mikroskopi ve elle yapılan bir tahlildir.
  İdrar yollarındA enfeksiyon,iltihap gibi durumların araştırılmasında ayrıca idrar yolları ve böbrekte taş olup olmadığının araştırılmasında kullanılır.

  KANDA VE İDRARDA AĞIR METAL TAYİNİ

  Ağır metaller paneli, kan veya idrarda spesifik, potansiyel olarak toksik metallerin miktarını tayin eden bir grup testtir. Endüstriyel kesimde çalışan kişilerin çalıştıkları ortamda toksik maddeye maruziyetinin tespiti amacıyla yapılır.

  Ağır metal testi, genellikle bir kol damarına batırılan iğneyle alınan kan numunesi veya 24 saatlik idrar numunesi kullanılarak gerçekleştirilir. Herhangi bir dış metal kaynaktan, numunenin kirlenme (kontaminasyonunu) potansiyelini en alt düzeye indirmek için özel metal içermeyen kan veya asitle yıkanmış idrar kapları kullanılır.

  İş sağlığı muayene aşamasında yaptığımız ağır metal tayinleri;

  • İdrarda kurşun,
  • İdrarda fenol,
  • İdrarda hippürik asit,
  • Kanda kurşun tayinidir.
  BİYOKİMYASAL KAN TESTLERİ

  • Karaciğer fonksiyon testi (KCFT)
  • Kan grubu tayini
  ELEKTROKARDİYOGRAFİ (EKG)

  Elektrokardiyografi (EKG), kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını incelemek üzere kalpte meydana gelen elektriksel faaliyetin kaydedilmesi. Bu kayıt ile elde edilen grafiğe Elektrokardiyogram (EKG), kullanılan alete de Elektrokardiyograf denir. Kalp hastalıklarının tanısında yardımcı olmaktadır.

  KORUYUCU AŞILAR
  • Tetanos aşısı
  GENEL FİZİK MUAYENE

  Sağlık testlerine tabi tutulan kişiler uzman doktorumuz tarafından genel fiziki muayeneye alınır ve bu muayenede hastanın kapsamlı anamnezi yanı sıra fiziki muayenesi de yapılır.

  KAYNAK
 2. vagus61 İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  8564
  Uzmanlık Sınıfı:
  İş Yeri Hekimi
  Erkan bey site yöneticisi olarak böyle kopyala yapıştır mesaj yazmanız hiç doğru değil açıkcası yayınladığınız yazı içerik olarak bir çok yanlışla dolu ağır ve tehlikeli iş tanımı kalkmış işyerleri onun yerine az tehlikeli,tehlikeli,çok tehlikeli diye 3 sınıfa ayrılmıştır ve periyodik muayene/işe giriş muayeneleride sırasıyla en az 5,3,1 yıl aralıklarla yapılmalıdır.portör muayenesi kalkmış onun yerine hijyen eğitim zorunluluğu gelmiştir lütfen bu tarz mesajları yayınlamadan önce okuyalım heleki site yöneticisi iseniz bir kez daha okuyun ve bırakın hekim arkadaşlar yazsın bu konuda
 3. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Ben farkındaydım, sen yorum yazacaktın onuda biliyordum..Gerekli düzenlemeleri yapmanızdan dolayı teşekkür ederim.
 4. lale demiroğlu İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  İş Yeri Hekimi
  D
  Doktor bey uyarınız için teşekkürler,ben foruma yeni üye oldum ,böyle bir ciddiyetsizliği bu foruma yakıştıramadım.
 5. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Sarmadıysa Hadi Yallah..
 6. Serkan Angıl İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  48419
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Bu site eminim ki uzmanlara ve hekimlere çok şey katmıştır.. keza gerekli düzenlemeleri yapmanızdan dolayı teşekkür ederim denilmesine rağmen hala bu forum'a bu ciddiyetsizliği yakıştıramadım tarzı söylemler bir ego tatmininden ibaret olsa gerek.. bizimde iş güvenliği uzmanları olarak sizlere söyleyecek çok sözümüz var ve işletmelerde gördüğümüz tonla ciddiyetsizlikleriniz ve sorumsuzluklarınız var.. Bizler de sizleri işletmelerde daha ciddiyetli ve daha sorumlu görmek istiyoruz..
 7. vagus61 İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  8564
  Uzmanlık Sınıfı:
  İş Yeri Hekimi
  Erkan bey hala bey diyorum sen diye hitap etmiyorum dikkat ederseniz bana yazdığınız cevaptan alınganlık yapıp cevap yazmadım gerek de yok ama lale hanıma verdiğiniz cevap ne size ne foruma yakışmadı
 8. Sağlık testlerinden odyometri sft tamkan akciğer grafisi hangi mevzuatta geçiyor arkadaşlar, teşekkür ederim
 9. 170 i aradim, kanunda öyle bir yükümlülük yok diyor ,iş yeri hekimi risklere göre karar verir diyor. Ama müfettişler bu testleri istiyor, sayın işyeri hekimleri bu konudaki uygulamalarınızı vede olması gerekenleri paylaşabilirmisiniz.
 10. narkissos İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  70602
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  KEYGEN Uluslararası Mühendislik Müşavirlik
  Portör muayenesi ile ilgili madde revize olmuştur.

  Madde 126 – Yenilecek ve içilecek şeyler satan veya veren veyahut taharet ve nezafete mütaallik sanatlar ifa edenler her üç ayda bir kendilerini muayene ettirerek bir sıhhi rapor almağa mecburdurlar. Bunlardan devrei sirayette frengi ve sari verem ve cüzzama müptela olanlarla halkın istikrah ve nefretini mucip bir cilt hastalığına duçar olanlar sanatlarını icradan menolunurlar.
  Madde 126 - (değişik 663/58 Md. Nolu KHK)
  a) “Madde 126- Gıda üretim ve satış yerleri ve toplu tüketim yerleri ile insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerine yönelik sanatların ifa edildiği iş yeri sahipleri ve bu iş yerlerinin işletenleri, çalışanlarına, hijyen konusunda bu iş yerlerindeki meslek ve faaliyetin gerektirdiği eğitimi vermeye veya çalışanların bu eğitimi almalarını sağlamaya, belirtilen eğitimleri almış kişileri çalıştırmaya, çalışan kişiler ise bu eğitimleri almaya mecburdurlar. Bizzat çalışmaları durumunda, iş yeri sahipleri ve işletenleri de bu fıkra kapsamındadır.
  Bulaşıcı bir hastalığı olduğu belgelenenler ile iş yerinin faaliyet ve hizmetlerinden doğrudan yararlananları rahatsız edecek nitelikte ve görünür şekilde açık yara veya cilt hastalığı bulunanlar, bizzat çalışan iş yeri sahipleri ve işletenleri de dâhil olmak üzere, alınacak bir raporla hastalıklarının iyileştiği belgeleninceye kadar, birinci fıkrada belirtilen iş yerlerinde çalışamaz ve çalıştırılamazlar. Çalışanlar, hastalıkları konusunda işverene bilgi vermekle yükümlüdür.”
  b) 127 nci maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiş ve Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
  “Madde 127- 126 ncı maddede belirtilen iş yerlerindeki hijyen eğitimine yönelik hususlara, bu iş yerlerinde çalışmaya engel bulaşıcı hastalıkların ve cilt hastalıklarının neler olduğuna, iyileşme hâlinin belirlenmesine, hangi meslek ve sanat erbabının 126 ncı madde kapsamında olduğuna ilişkin usûl ve esaslar, Sağlık, İçişleri ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıklarınca müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
  126 ncı maddede belirtilen iş yerlerinde bulaşıcı bir hastalık veya bir salgın hastalık çıkması durumunda, bu hastalıkla alakalı gerekli incelemeler, analiz masrafları iş yeri sahipleri ve işletenlerince karşılanmak üzere ilgili kurumlar tarafından yapılır.
  126 ncı maddede belirtilen iş yerlerinde bulaşıcı bir hastalık veya bir salgın hastalık çıkması hâlinde doğacak hukukî sorumluluklar ile bu durumdan zarar gören kişi veya kurumların hukukî yol vasıtasıyla talep edebilecekleri tazminat ödemeleri veya olabilecek diğer ödemeler iş yeri sahiplerine ve işletenlerine aittir.”
  Bu durumda; 17.12.2011 tarihli resmi gazetede yayımlanan GIDA HİJYENİ YÖNETMELİĞİ’nin 21. maddesi gıda işkolunda çalışanlar için kaldırılmış olan portör muayenesinin yerini alacak eğitim hususuna açıklık getirmiştir.