1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Çalışanların mesleki yeterlilikleri

Konusu 'Yasal Gereklilikler' forumundadır ve AliHilal tarafından 29 Kasım 2012 başlatılmıştır.

 1. AliHilal İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Fatih Bey,
  Bir iş yerinde çalışan ustalar için yasalar mesleki yeterlilik kursuna katılmayı şart koşuyor mu? Bu konu da bilginiz var mı? Benim bildiğim belirli yıldan sonra çalışanlar için bu istenmiyor. Hangi tüzükde veya yönetmelikte yazıyordu bulamadım. Bilginiz varsa paylaşır mısınız?
 2. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  3194 Sayılı İmar Kanunu´nun 28.Maddesi uyarınca 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren inşaat ve tesisat işlerinde çalışan ustaların yetki belgesi sahibi olmaları zorunludur.16 Aralık 2010 tarih ve 27787 Sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan "Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkındaki Yönetmelik" in Geçici 1.Maddesinde;

  1-5.6.1986 tarihli ve 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında edinilmiş diploma, ustalık belgesi, yetki belgesi sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık ve ustalık belgelerinden birisi,

  2-25.08.1999 tarih ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 4.Maddesi ile 31.12.2008 tarih ve 27097 6.Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliğinin 4.Maddesinin 1. Fıkrasının (f) bendine göre faaliyet gösteren kurslardan aynı yönetmeliğin 23.maddesine göre alınan kurs bitirme belgesi,

  3-Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları ile Milli Eğitim Bakanlığı´nın ilgili biriminin onayının alınması şartı ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf, dernek, işçi, işveren kuruluşları, iktisadi işletmeler veya işveren tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,

  4-Uluslararası kurum kuruluşlardan alınan ve MEB tarafından denkliği sağlanan belgeler,

  5-Yukarıda belirtilen belgelerden birine sahip olmamakla beraber inşaat ve tesisat işlerinde bu yönetmeliğin yayımı tarihinden önce çalışmış olduğunu müteahhitten alınacak yazı veya Sosyal Güvenlik Kuruluşundan alınacak belge ile kanıtlayıp bu yazı veya belgelerle 1.1.2015 tarihinden önce Müdürlük veya ilgili idareye başvurarak adına EK-3 Geçici Ustalık Yetki Belgesi düzenlenenlere Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurum veya kuruluş tarafından 32-40 saatlik eğitim sonucunda verilen belgeler,

  Ustalık Yetki Belgesi olarak kabul edilecek belgeler olarak sıralanmıştır.

  Bu kapsamda 1.1.2012 tarihinden itibaren inşaat tesisat işlerinde yapım işi üstlenen yapı müteahhitlerinin yetki belgesiz usta çalışmalarına izin verilmeyecektir.

  İlgili idarelerce ve Yapı Denetim Kuruluşlarınca şantiyelerde yapılacak kontrollerde ustaların yaptıkları işe uygun yetki belgelerinin olup olmadığı denetlenecek,belge sahibi olmayan ustalar nedeniyle 3194 Sayılı İmar Kanununun 28.ve48.Maddeleri gereği cezalı duruma düşülecektir.Bu nedenle 1,2,3 ve 4.maddede belirtilen belgelerden hiçbirisine sahip olmayan ustaların 5.Maddede belirtilen Yönetmelik eki EK-3 "Geçici Ustalık Belgesi" almaları gerekmektedir.

  Geçici Ustalık Yetki Belgesi alınabilmesi için gerekli başvuruların inşaat ve tesisat işlerinde çalıştığına ilişkin müteahhitten alınacak yazı veya Sosyal Güvenlik Kuruluşundan alınacak belge ile 1 Ocak 2015 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne veya Yapı Ruhsatı düzenlemeye yetkili idareye yapılabilecek, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren cezalı duruma düşülecektir.

  1 Ocak 2015 tarihinden önce müdürlük veya ilgili idareye başvurarak adına Geçici Ustalık Yetki Belgesi düzenlenenlere, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlardan 32-40 saatlik eğitim verilmesi öngörülerek, bu eğitim sonucunda verilecek belgeler yetki belgesi olarak kabul edilecektir. Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği ve uygulamakta olduğu eğitim programları dahilinde Geçici Ustalık Belgesine sahip olanlardan öncelikle; demir, betonarme kalıbı, çatı, duvar, boya, sıva, yalıtım vb. inşaat işleri ile sıhhi, kalorifer ve elektrik tesisatına ilişkin ustalık branşlarında gerekli eğitim faaliyetlerinin başlatılmasına ve tamamlanmasına yönelik olarak tüm iş ve işlemler zaman kaybedilmeksizin Valiliklerce koordine edilecektir.

  Bilgilerinize sunar;

  Yukarıda belirtmiş olduğumuz belgelerden herhangi birine sahip olmayan ustaların Geçici Ustalık Belgesi almak üzere bir an önce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü veya Yapı Ruhsatı düzenlemeye yetkili idareye başvurmalarını rica ederiz.
 3. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman

  Ekli Dosyalar:

 4. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ - BASIN DUYURUSU
  ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
  YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN UYGULANMASI HAKKINDA


  3194 sayılı İmar Kanununun 44 üncü maddesinin (I) numaralı fıkrasının (e) bendi ile 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 30/A maddesi uyarınca Bakanlığımızca hazırlanan "Yapı Müteahhitlerinin Kayıtlan ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik " 16/12/2010 tarih ve 27787 Sayılı Resmi Gazete1 de yayımlanmıştır.
  Yönetmeliğin, Ustalık yetki belgesi olarak kabul edilecek belgeler başlıklı Geçici 1 nci maddesinde:
  "(1) MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu), ve yetkilendirdiği kuruluşlarca standardı ve yeterliliği belirlenen konularda illerde ustalık yetki belgesi verilinceye kadar, belge verilmesine başlanıldığı tarihten itibaren beş yıl içinde bu kuruluşlarca verilecek belgelerle doğrudan değiştirilmek üzere,
  a) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında edinilmiş diploma, ustalık belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık belgelerinden birisi,
  b) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi ile 31/12/2008 tarihli ve 27097 6. Mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine göre faaliyet gösteren kurslardan aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre alman kurs bitirme belgeleri,
  c) Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları ile Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) ilgili birimin onayının alınması şartıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler, işçi ve işveren kuruluşların ile bünyelerinde kurulu iktisadi işletmeler veya işveren tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,
  ç) Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alman ve MEB tarafından denkliği sağlanan belgeler,
  d) Yukarıdaki bentlerde sayılan belgelerden herhangi birine sahip olmamakla birlikte,
  inşaat ve tesisat işlerinde bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce çalışmış olduğunu,
  müteahhitten alınacak yazı veya sosyal güvenlik kurulusundan alınacak belge ile kanıtlayıp,
  bu yazı veya belgelerle 1/1/2015 tarihinden önce müdürlük veya ilgili idareye başvurarak
  adına EK-3 Geçici Ustalık Yetki Belgesi düzenlenenlere, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı
  kurum ve kuruluşlar tarafından 32-40 saatlik eğitim sonucunda verilen belgeler, yetki belgesi olarak kabul edilir
  .

  (2) EK-3 Geçici Ustalık Yetki Belgesi verilebilmesi için, inşaat ve tesisat işlerinde çalıştığına ilişkin müteahhitten alınacak yazı veya sosyal güvenlik kuruluşundan alınacak belge ile bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 1/1/2015 tarihine kadar müdürlük veya ilgili idareye başvurulması zorunludur. Bu belgelerden biri ile başvurulması halinde, müdürlük veya ilgili idarece en geç üç iş günü içinde talep sahibi adına EK-3 formu düzenlenir. İlgili idare düzenlediği EK-3 formunun bir örneğini müdürlüğe gönderir.
  (3) Müdürlük veya ilgili idare tarafından 1/1/2015 tarihinden soma EK-3 Geçici Ustalık Yetki Belgesi düzenlenemez. EK-3 Geçici Ustalık Yetki Belgesi 1/1/2017 tarihine kadar, inşaat ve tesisat işlerinde yönetmeliğin yayımı tarihinden önce çalışmış olduğuna dair müteahhitten alman yazı veya sosyal güvenlik kuruluşundan alman belgeler 1/1/2015 tarihine kadar ustalık yetki belgesi yerine geçer. Bu belgeleri haiz olan inşaat ve tesisat işlerinde çalışanlardan, belgelerin geçerlilik süresi içinde ayrıca birinci fıkrada sayılan ustalık yetki belgeleri istenmez." denmektedir.
  Uygulamaya yönelik bazı tereddütlerin giderilmesi için aşağıda belirtilen açıklamalara ihtiyaç duyulmuştur.
  1- Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ve ikinci fıkrası
  hükmü, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda ustalık yetki belgesi olarak
  doğrudan kabul edilen belgelerden herhangi birine sahip olmamakla birlikte, inşaat ve tesisat
  işlerinde Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce çalışmış olduğunu, müteahhitten alınacak yazı
  veya sosyal güvenlik kuruluşundan alınacak belge ile kanıtlayıp, bu yazı veya belgelerle
  1/1/2015 tarihinden önce müdürlük veya ilgili idareye başvurarak adına EK–3 Geçici Ustalık Yetki Belgesi düzenlenenlere;
  Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından verilecek32–40 saatlik eğitim öngörülmektedir. Bu eğitim sonucunda verilen belgeler yetki belgesi olarak kabul edilecektir.
  Bu kapsamda MEB' tun belirlediği ve uygulanmakta olan eğitim programı dâhilinde EK-3 belgesine sahip olanlardan, öncelikle demir, betonarme kalıbı, çatı, duvar, boya, sıva, yalıtım vb. inşaat işleri ile sıhhi, kalorifer ve elektrik tesisatlarına ilişkin ustalık branşlarında gerekli eğitim faaliyetleri başlatılarak, gerekli süreler boyunca sürdürülmesine yönelik olarak tüm iş ve işlemler zaman kaybedilmeksizin Valiliğiniz koordine edilerek yapılacaktır.
  Buna ilaveten, yönetmelik kapsamında kabul edilen yetki belgelerine yönelik diğer eğitim faaliyetlerinin de bu kapsamda koordine edilerek, devam ettirilmesi sağlanacaktır.
  2- Yönetmelik eki EK-3 Geçici Ustalık Yetki Belgesi verilebilmesi için, inşaat ve
  tesisat işlerinde çalıştığına ilişkin müteahhitten alınacak yazı veya sosyal güvenlik
  kuruluşundan alınacak belge ile bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 1/1/2015
  tarihine kadar Bayındırlık İskân Müdürlüğü veya yapı ruhsatı düzenlemeye yetkili idareye
  başvurulması zorunludur.
  Bu belgelerden biri ile başvurulması halinde, Müdürlük veya ilgili idarece talep sahibi adıma EK-3 Geçici Ustalık Belgesinin en geç üç iş günü içinde düzenlenmesi gerekmektedir.


  BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
  Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü
  İlgili idareler düzenledikleri EK-3 belgelerinin bir suretini ivedilikle Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne gönderecektir,
  3*Müdürlük ve ilgili idarelerce düzenlenen EK-3 Geçici Ustalık Belgeleri, Müdürlük tarafından Bakanlığımız portalı https://portal.baymdirlik.gov.tr/adresinden elektronik ortama aktarılacaktır. Kullanıcı girişleri, bu yönetmelik uygulaması kapsamında isim ve unvanları Müdürlüklerce daha önce bildirilen personellere ilişkin kullanıcı adı ad soyad ve şifre bilgileri ise Bakanlık Bilgi işlem Daire Başkanlığındaki çağrı merkezindeki 03122857173/2403-2411-2414 telefon numaralarından alınarak işlem yapılacaktır. Kullanıcılarda değişiklik olması halinde Bakanlığımıza yazdı olarak bildirilmesi ve yeni şifre talebinde bulunulması gerekmektedir.
  Ustalık tanımlamaları ile ilgili olarak Bakanlığımızca oluşturulan Bayındırlık ve İskân Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatları içerisinde yer alan ustalık tanımları ile Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Merkezi Yeterlilik kurumundan alman ustalık tanımlan kullanılmış olduğu, bahsi geçen tanımlamaların eksik ve yetersiz olması halinde Bakanlığımıza bildirilmesi durumunda yeni ustalık bilgileri sisteme eklenecektir.
  Konuyla ilgili iş ve işlemlerde yukarıda belirtilen esaslara uyulması, Genelgemizin ilinizdeki tüm Kaymakamlıklara, Tl Özel İdaresine, Belediyelere, varsa Organize Sanayi Bölge Müdürlüklerine ve Serbest Bölge Müdürlüklerine duyurulması ve uygulama ile görevli personele imza karşılığında tebliğ edilmesinin sağlanması hususunda;
  Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
  Mustafa DEMİR Bakan
  Not: Genelgeye ait 2 sayfa ekte resim formatındadır.
  [​IMG][​IMG][​IMG]
 5. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
 6. AliHilal İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Teşekkür ederim.
 7. Ersin Bozkurt Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  43934
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Makina mühendisi
  ağır ve tehlikeli işler kapsamında inşaat haricinde farklı bir sektörde çalışan için mesleki eğitim belgesi almak için geçici ustalık belgesi alınabilir mi? ayrıca bir işte örneğin o işte 30 sene çalışıyorsa mesleki eğitim belgesi almasına gerek yoktur denebilir mi? yani hangi yıldan bu yana o işte çalışan için mesleki eğitim belgesi alma zorunluluğu var ? şu yıldan önce çalışmaya başlayanlar için mesleki eğitim belgesine gerek yok denebilir mi?
 8. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  benim bildiğim 7 senelik olanlara hemen geçici ustalık belgesi başvuru halinde kısa eğitimle düzenleniyor..yeni olanlara ciddi eğitim ve sonrası kesinlikle verilmesi lazım..bununla alakalı ben yetkili kurumlarla görüşüp tüm detayları sunacam..ve yukarda bir çok şeyi anlatıyor
 9. Ersin Bozkurt Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  43934
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Makina mühendisi
  7 senedir işini yapanlara geçici ustalık belgesini milli eğitimden mi alıyoruz
 10. Feyza Çolak İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  İŞ-SA OSGB
  evet...
 11. Feyza Çolak İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  İŞ-SA OSGB
  miili eğitim yada yetkilendirilimiş çevre ve şehircilik bakanlığına gidin gerekli tüm prosüdürü size söylerler..
 12. bencaglayan İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Uzman-Bilirkişi-Eğitmen
  01.01.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanununun 17/3 maddesi gereğince; "Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz." hükmü bulunmaktadır.

  Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışan çalıştıran birçok işletme Milli Eğitim Bakanlığının bu alanlardaki eğitim programlarını aldırarak, Mesleki Eğitim Belgeli hale getirmektedir. Çünkü yasa eğitim almayan her personel için para cezası öngörmekte ve uygulamaktadır. İş kazaları ve Meslek hastalıkların da kişinin mesleki eğitimi yok ise para cezası dışında, tazminatlar ve TCK 5237/85-89 hükümleri gereği hapis cezaları ile karşı karşıya kalınmaktadır. Çalışanların mesleki eğitiminden direk olarak işveren sorumludur. Mesleki eğitimler yalnızca bir kez yapılıp, sertifikalandırıldıktan sonra ömür boyu geçerlidir ve sadece MEB tarafından yetkilendirilen kuruluşlarca verilebilirken, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini İGU ve İYH tarafından verilebilmektedir. Aşağıda tehlikeli ve çok tehlikeli gruptaki işlerde çalışacak olanların alması gerekli mesleki belge ve kodları yer almaktadır.


  AHŞAP TEKNOLOJİSİ (FOET KODU: 543)

  1 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Ahşap İskelet İmalatı (Marangozluk) 80/40

  2 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Mobilya İmalatçısı 80/40


  ELEKTRİK VE ENERJİ (FOET KODU: 522)

  3 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral BGKA (Baca Gazı Kükürt Arıtma) Bakımcı 80/40

  4 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral BGKA (Baca Gazı Kükürt Arıtma) İşletmeciliği 80/40

  5 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Değirmen Bakımcı 80/40

  6 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Dış Tesis Tamir Bakımcılığı 80/40

  7 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Dış Tesisler İşletmeciliği 80/40

  8 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Elektrik Bakımcı 80/40

  9 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Elektrik İşletmeci 80/40

  10 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Kazan Bakımcı 80/40

  11 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Kazan İşletmeci 80/40

  12 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Kül Cüruf İşletmeciliği 80/40

  13 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Laboratuarcılığı 80/40

  14 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Lavarcı 80/40

  15 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Ölçü Kontrolcülüğü 80/40

  16 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Su Tasfiyeciliği 80/40

  17 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Türbin Bakımcılığı 80/40

  18 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Türbin İşletmeciliği 80/40


  ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ (FOET KODU: 522-523)

  19 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Bobinajcı 80/40

  20 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Büro Makineleri Teknik Servisi 80/40

  21 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elektrik Tesisat ve Pano Montörü 80/40

  22 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis 80/40

  23 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım 80/40

  24 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Endüstriyel Bakım Onarım 80/40

  25 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Görüntü ve Ses Sistemleri 80/40

  26 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Güvenlik Sistemleri 80/40

  27 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Haberleşme Sistemleri 80/40

  28 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yüksek Gerilim Sistemleri 80/40


  GIDA TEKNOLOJİSİ (FOET KODU: 541)

  29 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Et ve Et Ürünleri İşlemeciliği 80/40

  30 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Hazır Kuru Toz Gıda Karışımlarında Dolum ve Paketleme 80/40

  31 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Hazır Kuru Toz Gıda Reçete Uygulaması 80/40

  32 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tütün İşlemeci 80/40


  İNŞAAT TEKNOLOJİSİ (FOET KODU: 582)

  33 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Alçı ve Alçı Levha Üretim Operatörlüğü 80/40

  34 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Santral İşleri 80/40

  35 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çimento Elektrik Bakımcı 80/40

  36 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çimento Laboratuar Görevlisi 80/40

  37 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çimento Mekanik Bakımcı 80/40

  38 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çimento Üretim Operatörlüğü 80/40


  KÂĞIT ÜRETİM TEKNOLOJİSİ (FOET KODU: 543)

  39 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kâğıt Üretim Otomasyonu Proses Elemanı 80/40


  KİMYA TEKNOLOJİSİ (FOET KODU: 524)

  40 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Bitki Koruma ve Bitki Besleme

  Ürünlerinde Formulasyon ve Paketleme 80/40

  41 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Boya Üretimi ve Uygulama 80/40

  42 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Deri İşleme 80/40

  43 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kimya Laboratuvarı (ParfümKolonya-Sabun) 80/40

  44 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kimya Prosesi (Asitleme Prosesi Solüsyon Kontrolü) 80/40

  45 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kord Bezi Üretimi 80/40

  46 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Metal Kaplamacılığı 80/40

  47 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Metal Yüzeylerde Boya 80/40

  48 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sınaî ve Tıbbi Gazlar Üretim, Dolum ve Depolama 80/40

  49 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yaş Boya Üretimi 80/40


  MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA (FOET KODU: 544)

  50 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Açık Ocak Madenciliği Manevracı-Harmancı 80/40

  51 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Bant Konveyör Tamir ve Bakımcı 80/40

  52 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Cevher Hazırlama ve

  Zenginleştirme Sabit Tesis Operatör ve Bakımcılığı 80/40

  53 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elektrik Nezaretçiliği 80/40

  54 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Galeri Açma Makinesi Bakım ve Operatörlüğü 80/40

  55 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kaynakçılık 80/4056 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kazı Tahkimat Söküm İşleri 80/40

  57 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Klasik Uzun Ayak Üretim İşleri 80/40

  58 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kompresörcü 80/40

  59 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kuyu Bakım İşleri 80/40

  60 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Maden Nezaretçiliği 80/40

  61 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Mekanik Nezaretçiliği 80/40

  62 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Monoray-Kulikar ve Vinç Operatörlüğü 80/40

  63 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Nakliyat Üniteleri Çalıştırıcısı 80/40

  64 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Pres İşleri 80/40

  65 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Ramble Tamir-Bakımcı 80/40

  66 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sondajcılık 80/40

  67 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tahlisiye ve Gaz Ölçüm Cihazları Bakımcısı 80/40

  68 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tahlisiyecilik 80/40

  69 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Talaşlı İmalat 80/40

  70 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tamburlu Kesici Yükleyici Bakımcısı 80/40

  71 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tamburlu Kesici Yükleyici Operatörlüğü 80/40

  72 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Taşocağı Kırma-Eleme Tesis Operatörlüğü ve Bakımcılığı 80/40

  73 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tulumbacı 80/40

  74 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yer Altı Mekanize Metal Madeni Makinelerinin Bakımı ve Operatörlüğü 80/40

  75 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yer Altı Nakliyat Bakımcı 80/40

  76 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yer Altı Demiryolu Bakım ve Betonlama İşleri 80/40

  77 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yer Altı Elektrik İşleri 80/40

  78 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yer Altı Sinyalizasyon (Haberleşme) İşleri 80/40

  79 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yürüyen Tahkimat Hidrolik Bakımcılığı 80/40

  80 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yürüyen Tahkimat Sürücülüğü 80/40

  81 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Zincirli Konveyör Bakımcısı 80/40


  MAKİNE TEKNOLOJİSİ (FOET KODU: 521)

  82 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Makine Bakım ve Onarım 80/40


  MATBAA (FOET KODU: 213)

  83 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Baskı Öncesi 80/40

  84 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Baskı Sonrası 80/40

  85 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Flekso Baskı 80/40

  86 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Serigrafi ve Tampon Baskı 80/40

  87 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tabaka Ofset Baskı 80/40

  88 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tifdruk Baskı 80/40


  METAL TEKNOLOJİSİ (FOET KODU: 521)

  89 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Bilgisayarlı Makine (CNC) Operatörü 80/40

  90 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çelik Yapılandırmacı 80/40

  91 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Endüstriyel Kalıpçı 80/40

  92 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Isıl İşlemci 80/40

  93 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kalite Kontrol Elemanı 80/4

  94 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kaynakçı 80/40

  95 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Metal Doğramacı 80/40


  METALURJİ TEKNOLOJİSİ (FOET KODU: 521)

  96 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Döküm 80/40

  97 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde İzabe 80/40


  MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ (FOET KODU: 525)

  98 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçlarda İmalat, Bakım ve Onarım

  99 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde İş Makineleri Bakım Onarım 80/40

  100 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Otomotiv Elektromekaniği 80/40


  PLASTİK TEKNOLOJİSİ (FOET KODU: 543)

  101 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kauçuk Üretimi 80/40

  102 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Plastik İşleme 80/40

  103 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Plastik İşleme (Geosentetikler) ve Uygulama 80/40


  RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ (FOET KODU: 840)

  104 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Raylı Sistemlerde İşletme 80/40


  SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ (FOET KODU: 215-543)

  105 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Endüstriyel Cam 80/40

  106 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Serbest Seramik Şekillendirme 80/40


  TEKSTİL TEKNOLOJİSİ (FOET KODU: 542)

  107 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Dokuma Desinatörlüğü 80/40

  108 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Dokuma Operatörlüğü 80/40

  109 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Dokusuz Yüzeyler 80/40

  110 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Endüstriyel Çorap Örme 80/40

  111 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Endüstriyel Düz Örme 80/40

  112 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Endüstriyel Yuvarlak Örme 80/40

  113 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Pamuk İplikçiliği 80/40

  114 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tekstil Apreciliği 80/40

  115 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tekstil Baskı ve Desenciliği 80/40

  116 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tekstil Boyacılığı 80/40

  117 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tekstil Mekatroniği 80/40

  118 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tekstil Test Laborantlığı 80/40

  119 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yün İplikçiliği 80/40


  TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME (FOET KODU: 522-582)

  120 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat 80/40

  121 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Soğutma Sistemleri 80/40


  ULAŞTIRMA HİZMETLERİ (FOET KODU: 840)

  122 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elle Taşıma 80/32

  123 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Liman İşletme Saha Çalışanı 80/40

  124 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Lojistik Elemanı 80/40

  125 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Pompajcı 80/40

  126 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tanker-Vagon Dolum ve Tahliyeci 80/40

  127 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Uçak Yakıtları Depolama, Elleme ve İkmal 80/40

  128 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yakıt Ölçü Elemanı 80/40
 13. kenan aldemir İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  23242
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  mesleki yeterlilik bir defaya mahsus alınması yeterli midir? dayanağı ile cevap verirseniz memnun olurum.