1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Çalışanların sigortalı olup olmamalarını bizi (ış güvenliği uzmanlarını) bağlar mı?sgk uzmanımıyız?

Konusu 'İşletme Kontrolü ve Denetimler' forumundadır ve Hamit Kürşat Demiryürek tarafından 1 Haziran 2014 başlatılmıştır.

 1. Hamit Kürşat Demiryürek İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  119510
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Çalışanların sigortalı olup olmalarını bizi (ş güvenliği uzmanlarını) bağlamaz...Biz sgk uzmanımıyız?

  Bir kazanın bile iş kazası olması için ne diyor sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununun 13. maddesi "....sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan...."
 2. Alper Güler İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  42722
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Akyurt Belediyesi
  Is kazasi bildirimlerini 3 is günü icinde yapmamak, sigorta işe giriş bildirgelerini bir gün önceden yapmamak 6331 e göre idari paea cezasını gerektiren fiillerse nasil seni bağlamaz
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 2 Haziran 2014 ---
  Çalışanının sigortasiz olması risk mi değil mi? Bunu bi risk olarak gormuyorsaniz sayin Demiryurek zaten seni bağlayan bişey yok herşey süt liman, ha eger bir risk ise hem çalışan hem işveren açısından sizi deli gibi bağlar
 3. Orkun Dalyan İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  118515
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Çanakkale 1915 Köprüsü ve Otoyol Projesi
  çok yanlış ya da çok ileri iş güvenliği :rolleyes:
 4. Hamit Kürşat Demiryürek İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  119510
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  İŞVERENLERİN HER GÖREVİNİ SİZ ÜSTLENMEK İSTEYEBİLİRSİNİZ, AMA HALA EKSİKLERİ OLAN KANUN VE YÖNETMELİK BİLE BU BAHSETTİKLERİNİZİN BİZİM SORUMLULUĞUMUZ OLMADIĞINI SÖYLER OKUDUĞUNUZDA.

  ŞUNU İFADE EDEYİM Kİ "PERSONELİN SİGORTASIZ OLMASI RİSKTİR AMA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN BİR RİSK DEĞİLDİR. PERSONELİN SOSYAL HAKLARI AÇISINDAN BİR RİSKTİR".

  Birincisi iş kazasını "iş güvenliği uzmanı" bildirmekle yükümlü değildir.İşverenin görevidir.


  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
  İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi
  MADDE 14
  (2) İşveren, aşağıdaki hallerde belirtilen sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur:

  İkincisi, iş güvenliği uzmanlarının görevleri arasında sigortalı olması gerektiğini araştırmak yok.

  İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
  İş güvenliği uzmanlarının görevleri


  MADDE 9 – (1) İş güvenliği uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:

  a) Rehberlik;

  1) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.

  2) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.

  3) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.

  4) İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.

  b) Risk değerlendirmesi;

  1) İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

  c) Çalışma ortamı gözetimi;

  1) Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek.

  2) İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.

  ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

  1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.

  2) Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde EK-2’deki örneğine uygun olarak hazırlamak.

  3) Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.

  4) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.

  5) (Ek:RG-11/10/2013-28792) Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri, İSG KATİP’e bildirmek.

  d) İlgili birimlerle işbirliği;

  1) İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.

  2) Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak.

  3) Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak,

  4) Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

  İş güvenliği uzmanlarının yetkileri

  MADDE 10 – (1) İş güvenliği uzmanının yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

  a) İşverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden hayati tehlike arz edenlerin, iş güvenliği uzmanı tarafından belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne bildirmek.

  b) İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurmak.

  c) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.

  ç) Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.

  (2) Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen iş güvenliği uzmanları, çalıştıkları işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle iş güvenliği uzmanının ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.

  İş güvenliği uzmanlarının yükümlülükleri

  MADDE 11 – (1) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.

  (2) İş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.

  (3) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen iş güvenliği uzmanının yetki belgesinin geçerliliği altı ay süreyle askıya alınır. Bu konudaki ihmalin tespitinde kesinleşmiş yargı kararı, malullüğün belirlenmesinde ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 25 inci maddesindeki kriterler esas alınır.

  (4) İş güvenliği uzmanı, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri ile 9 uncu maddede belirtilen hususlara ait faaliyetlerini, işyeri hekimi ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazar.
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 2 Haziran 2014 ---
  YANLIŞ DEĞİL, OLMASI GEREKEN...
 5. Orkun Dalyan İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  118515
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Çanakkale 1915 Köprüsü ve Otoyol Projesi
  siz nasıl istiyosanız Hamit bey sonuçta siz sorumlusunuz (yada değilsiniz)
 6. Hamit Kürşat Demiryürek İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  119510
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  :) ben mevzuata göre hareket ederim...mevzuatta yazıyor mu ? hayır...
 7. Alper Güler İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  42722
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Akyurt Belediyesi
  Müfettiş denetimlerinde kişilerin özlük dosyalarını ister mi ister? Böyle bi dosya Orada sağlık raporu , egitimler, sertifikalar, vs vs vs sorar mi sorar, sigorta bildirimleri yok bu senin sorumluluğunda değil mi diyecek
 8. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Sigortasız işçi çalıştırılmasına göz yumulmaz..uyarılır,sahaya çıkarılmaz hiç yoktan isg defterine detaylıca rapor geçilir..Tüm mevzuatı bilmeli,uygulamalı ve rehber olmalıyız..
 9. Mehmet Fırat Yıldırım İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  İşçinin sigortasız çalıştığı yerde; uzman, iş güvenliği çalışmaları yapabilir mi? Sosyal güvenliğin olmadığı yerde iş güvenliğinden bahsedilebilir mi? İş güvenliği açısından da sigortasız çalışmak tehlikeli durumdur. Peki riskleri nedir? ben de sizlere sorayım, fikir alış-verişi olsun.
 10. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  -sigortasız işçi çalştırıldığı için para cezası var ve o kişi kaza geçirirse suç tamamen işverenin olur..
  -Çalışanın sosyal ve sağlık devlet sunucularından hizmet alması zorlaşır,….çoğaltalım hep beraber..mevzu önemli..
 11. Mehmet Fırat Yıldırım İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Sigortasız çalışan, moralsizdir, aidiyet sorunu yaşar, emeğine daha da yabancılaşmıştır, kendisini işine veremez, dikkatsizdir. İsg faaliyetlerine katılımı zayıftır, "önce benim sigorta sorunumu çöz, sen neden bahsediyorsun kardeşim" der. Yani psiko-sosyal risklere maruz çalışan, tehlikeli davranışlarıyla her an iş kazası geçirebilir.
 12. Mustafa bozye İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Sektör isg
  Sigortasız elemanın tesbitini yapacak kişi ig uzmanı değil.

  İşveren tarafından çalışan personel ve sicil numaraları zaten tebliğ tebellüğ edilir (yaptırın bunuuuu)

  Sigortasız çalışan tespit edildiğinde ya da iş kazası geçirdiğinde işveren sorumludur.

  Deftere yazılır mı? Biz denetçi değilmişiz kasım bey öyle diyooo, bir sormak lazım:)
 13. Gökhan Öncü İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  ege üniversitesi
  Sevgili arkadaslar uzman sadece 6331 den ve bağli yönetmeliklerden hareket etmez.4857 iş kanunu, sgk kanunu, hifzisihha kanunu, makina emniyeti yönetmeliği, asansör yön. Ve onlarca yönetmelik yol göstericisidir.Sahada fiilen görev yapan bir uzman sosyal güvenligi olmayan çalışanlarla karşılaşıyorsa işvereni uyarır durum düzeltilmiyorsa zaten o uzman o işyerinde biran bile durmasın, kazalar her zaman geliyorum der ve bu durum uzmanı da üzer işvereni de.
 14. Tugbay Seker İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Tabiki SGK uzmanı değiliz.. İş Güvenliği Uzmanı olarak sahada çalışan personelin, sigorta girişlerinin yapılıp yapılmadığını takip etmek ekstra bir iş değildir. İşçi işe girişte sana Eğitim için gelirken elinde özlük dosyası ile beraber gelir. SGK belgesini göremediğin zaman git SGK girişini yapsınlar ondan sonra gel diyebilirsin. Bu SGK kapsamında uzmanlık gerektirmeyen bir iş. Benim görüşüme göre bu, İşçi hakkını savunup işçiden yana taraf olmaktır. Bunda kötü birşey yoktur.
 15. Alper Güler İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  42722
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Akyurt Belediyesi
  bu durumun psiko-sosyal risk etmeni olduğunu Hamit bey bu başlığı ana başlıktan ayırmadan önce tartışmıştık sigortasız çalışmak sadece sosyal güvenlik açısından mı riskdir? psiko-sosyal risk etmenleri de İsg açısından risk değil midir?
 16. turgay.soydas İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  46064
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Hiçbir işveren, sigortasız çalıştırdığı bir işçinin İSG tespit ve öneri defterinde yazılmasını istemez. Genelde çalışanlar yabancı uyruklu oldukları ve çalışma izinleri olmadıkları kısacası kaçak oldukları için işverenler çok ucuza bu kişileri kullanarak, çalıştırıyor. İşverenlere bunun yasal olmadığı söylediğinde, çalışacak Türk işçi bulamıyorum diyorlar. Genelde Suriye, Bangadeş uyruklu kişiler çalıştırıyor. Birçoklarının da kalacak yerleri olmadıkları geceleri için işyerinde kalıyor.
  Devlet ya bu yabancı uyruklu kişileri hiç sınırlardan içeriye sokmayacak, ya da bu kişilere kalma ve çalışma izni vermesi gerekiyor. Yoksa bunun önüne geçemezler. Zaten kimsenin de yeteri kadar denetim yaptığı yok. İkitelli de ki, Bayrampaşa da ki imalat firmalarının çoğu kaçak işçi çalıştırıyor. Düşük maliyetli oldukları için, işverenlerin işine geliyor.
 17. Arzu Dursun İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  150813
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  tezmedikal
  bence biz eğer bireysel çalışıyorsak hizmet vereceksek. zaten işveren isg uzmanına 1 gün bile olsa sigorta yapması gerekmiyor mu.. sorun buradan patlak veriyor zaten. :( ancak osgb ile çalışyorsan osgb yönlendirecek atamamızı o yapacaktır. bence bizi bağlamaz ama dediğim gibi bizim de hizmet vermemiz için sigortalı olmamız gereklii diye düşünüyorum ama başımız ağrıyabilir. zaten bu iş güvenliği lastik gibi nereye çeksen oraya gidiyor...:rolleyes::sinir::oops:
 18. turgay.soydas İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  46064
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  İSG uzmanları maaşlarını işverenden aldıkları ve işverene bağımlı kaldıkları sürece bu ve bunun gibi sorunlar maalesef devam edecektir. Uzman maaşını işverenden değil, devletten alarak, bağımsız çalışmalıdır. Ben işverenin baskısı altında kalmadan, işimin gerektirdiklerini işverene tebliğ ederek yaptırırım diyen çok az uzman vardır. Sonuçta her şey işverende bitiyor. Sen olmazsın, başkasıyla çalışır. Uzman arkadaş, işyerindeki eksikliklerin tamamlanması yönünde işvereni uygun bir dille ikna ederek yaptırmalı, eğer işveren tarafından yapılmıyorsa en azından Tespit ve Öneri Defterine yazılarak, imzalatılmalıdır. Yoksa uzman her zaman risk altında çalışır. Olabilecek her türlü ölümlü veya uzuv kayıplı iş kazasında, karşılaşacağı adli olaylara hazırlıklı olmalıdır. Umarım hiçbir uzman arkadaşım, böyle bir duruma düşmez...
 19. Hamit Kürşat Demiryürek İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  119510
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  sigortalı olan personelin eğitimleri, verilen talimatlar vs sizi bağlar ama sigortalı olmaması sizi bağlamaz neden bunu anlamak istemiyorsunuz ki bir türlü....bu bir suçtur, suçu da siz değil işveren işliyor.

  Bir iş güvenliği uzmanının görevlendirmesi neye göre yapılıyor...Çalışan sigorta sayısına göre?

  Dikkat ederseniz ne diyor aslında sen oradaki sigortalı çalışanlardan sorumlusun...

  Okurken eksik okuyorsunuz ben sigortasız çalışmaya göz yummalıyız demiyorum, bütün çalışanlarda sigortalı olmalı diyorum.
  ANCAK BUNUN DENETİMİNİ BİZ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI YAPMAYIZ VE BUNU YAPMADIK DİYE BİR KAZA OLDUĞUNDA BİZE KUSUR GELMEZ, GELEMEZ....
 20. Samet Kılıç İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  110245
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Evet, siz sigortalı çalışandan sorumlusunuz. Sigortasız çalışan sizin çalışanınız değildir ve sizin iş sahanıza girmemelidir. Sizin çalışanız olmayan birinin sizin sahanıza giriş çalışmaması sizin sorumluluğunuz.