1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Çasgem deneme 500 soru ve cevap

Konusu 'Soru Bankası' forumundadır ve efecan tarafından 11 Mart 2012 başlatılmıştır.

 1. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Temel Hukuk Soru 05


  Aşağıdakilerden hangisi hukukun yardımcı kaynaklarından biridir?

  • İçtihat
  • Anayasa
  • Kanun hükmünde kararname
  • Yönetmelik
  • Tüzük
 2. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Temel Hukuk Soru 06


  Anayasa Mahkemesi’nde esasa dayalı bozukluk nedeniyle iptal davası açılabilme süresi hangisidir?

  • Resmi gazetede yayımlanmasından başlayarak 10 gün içinde
  • Resmi gazetede yayımlanmasından başlayarak 15 gün içinde
  • Resmi gazetede yayımlanmasından başlayarak 30 gün içinde
  • Resmi gazetede yayımlanmasından başlayarak 45 gün içinde
  • Resmi gazetede yayımlanmasından başlayarak 60 gün içinde
 3. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Temel Hukuk Soru 07


  Aşağıdaki mahkemelerden hangisi idari yargı kolu mahkemelerinden biridir?

  • Ağır caza mahkemesi
  • Asliye hukuk mahkemesi
  • Vergi mahkemesi
  • Sulh hukuk mahkemesi
  • Sulh ceza mahkemesi
 4. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Temel Hukuk Soru 08


  Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun başkanı kimdir?

  • Yargıtay başkanı
  • Danıştay başkanı
  • Adalet bakanı
  • Adalet bakanlığı müsteşarı
  • Cumhurbaşkanı
 5. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Temel Hukuk Soru 09  Askeri ceza yargısında ilk derece mahkemeleri hangileridir?


  • Disiplin ve askeri mahkemeleri
  • Sulh ve asliye hukuk mahkemeleri
  • İdare ve vergi mahkemeleri
  • Sulh, asliye ve ağır ceza mahkemeleri
  • Devlet güvenlik mahkemeleri
 6. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Temel Hukuk Soru 10


  Aşağıdakilerden hangisi Kara Avrupası Hukuk Sistemi’nin özelliklerinden biri değildir?

  • Tedvin edilmiştir
  • Yazılıdır
  • Yargı ayrılığı vardır
  • Özel hukuk-kamu hukuku ayrımı vardır
  • İçtihadi niteliktedir
 7. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  emel Hukuk Soru 10  Aşağıdakilerden hangisi Kara Avrupası Hukuk Sistemi’nin özelliklerinden biri değildir?


  • Tedvin edilmiştir.
  • Yazılıdır.
  • Yargı ayrılığı vardır
  • Özel hukuk-kamu hukuku ayrımı vardır
  • İçtihadi niteliktedir.
 8. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Temel Hukuk Soru 11


  Aşağıdakilerden hangisi özel hukukunun dalları arasında yer almaz?

  • Medeni hukuk
  • Ticaret hukuku
  • Anayasa hukuku
  • Borçlar hukuku
  • Medeni usul hukuku
 9. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Temel Hukuk Soru 12  I) Anayasa
  II)Kanun
  III) Doktrin
  IV) Tüzük
  Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri hukukun yazılı kaynaklarından değildir?


  • yalnız III
  • I, II
  • II, III
  • I-II-III-IV
 10. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Temel Hukuk Soru 13  Aşağıdaki yargı kollarından hangisi Türkiye’de bulunmaz?


  • Anayasa yargısı
  • İdari Yargı
  • Uyuşmazlık Yargısı
  • Adli Yargı
  • Federal Yargı
 11. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Temel Hukuk Soru 15


  Aşağıdaki normlardan hangisi yasama organı tarafından çıkarılır?

  • Anayasa
  • Yasa
  • İç Tüzük
  • Tüzük
  • Yönetmelik
 12. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Temel Hukuk Soru 16


  Toplumda uzun süreden beri uygulanan, ne zaman ve kimin tarafından konulduğu bilinmeyen, yazılı hukuk kurallarına aykırı olmayan, uyuşmazlıkların çözümlenme¬sinde mahkemeler tarafından uygulanan sosyal disiplin kuralı hangisidir?

  • Din Kuralları
  • Örf ve âdet kuralları
  • Hukuk Kuralları
  • Normatif Kurallar
  • Ahlak kuralları
 13. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Temel Hukuk Soru 17


  Aşağıdaki normlardan hangisi Danıştay incelemesinden geçtikten sonra yürürlüğe girer?

  • Yasa
  • Tüzük
  • Yönetmelik
  • Yönerge
  • Genel tebliğ
 14. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Temel Hukuk Soru 18  Aşağıdakilerden hangisi kanun teklif etmeye yetkilidir?


  • Sayıştay Başkanı
  • Danıştay Başkanı
  • Yargıtay Başkanı
  • Milletvekilleri
  • Cumhurbaşkanı
 15. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Temel Hukuk Soru 19


  1982 Anayasası'na göre, kanunları yayımlamak görevi kime aittir?

  • TBMM Başkanı
  • Başbakan
  • Cumhurbaşkanı
  • İçişleri Bakanı
  • Adalet Bakanı
 16. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Temel Hukuk Soru 20


  Yayımlandıkları gün TBMM'ye sunulmayan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  • Bu tarihten yürürlükten kalkar.
  • TBMM Başkanı tarafından resen TBMM gündemine alınır.
  • Yürürlükten kalkması için Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesine başvurulması gerekir.
  • Kanun gücünü kaybederek tüzüğe dönüşür.
  • Üç ay daha yürürlükte kalmaya devam eder.
 17. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Temel Hukuk Soru 21


  Nişanlanmak, aşağıdaki medeni hukuk kollarından hangisinin konusu alanına girer?

  • Kişiler hukuku
  • Aile hukuku
  • Miras hukuku
  • Eşya hukuku.
  • Hiçbiri
 18. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Temel Hukuk Soru 22


  Türk Medeni Kanunu'na göre, hak ehliyeti (gerçek kişilerin) nasıl başlar?

  • Sağ ve tam doğumla
  • Ayırt etme gücüyle
  • Yedi yaşına girmekle
  • Reşit olmakla
  • Evlenmekle
 19. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Temel Hukuk Soru 23


  Kanunlar, yürürlüğe girme tarihleri ilgili kanunda ayrıca belirlenmemişse ne zaman yürürlüğe girerler?

  • Resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra
  • Resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün sonra
  • Resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 45 gün sonra
  • Resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 60 gün sonra
  • Resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 90 gün sonra
 20. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Temel Hukuk Soru 24


  Sulh Hukuk Mahkemelerinin kararlarının denetimini hangi Yüksek Mahkemece yapılır?

  • Danıştay
  • Anayasa Mahkemesi
  • Bölge İdare Mahkemesi
  • Yargıtay
  • Askeri Yüksek İdare Mahkemesi