1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Çasgem deneme 500 soru ve cevap

Konusu 'Soru Bankası' forumundadır ve efecan tarafından 11 Mart 2012 başlatılmıştır.

 1. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  İş Kazaları 08


  Aşağıdakilerden hangisi “insan hatası”nın temel sebeplerden sayılmaz?

  • Dostluk ve arkadaşlık
  • heyecanlı veya üzüntülü olma
  • meleke noksanlığı
  • işe uygun olmayışı
  • tecrübesizlik, dalgınlık ve dikkatsizlik
 2. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  İş Kazaları 09


  Aşağıdakilerden hangisi Aslanoğlu tarafından hazırlanan “ 3E Kuralı ” nın başlıkları arasında yer almaz?

  • Yönetim ve organizasyon faktörü
  • Eğitim ve insan faktörü
  • Araç faktörü
  • Çevre faktörüdür
  • İlk yardım faktörü
 3. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  İş Kazaları 10


  Ritmik vücudun fonksiyonlarından günlük olanları ne olarak adlandırılır?

  • circadial ritimleri
  • bioritimleri
  • pozitif evreler
  • negatif evreler
  • sinüzoidal eğri
 4. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü 01


  Aşağıdakilerden hangisi doğru bir tanımdır?

  • Çalışanlara ve çalışma çevresine zarar verici bir olayın meydana gelme ihtimaline tehlike adı verilir.
  • Çalışanlara, işyerine ve çevreye hasar verme potansiyeline risk adı verilir.
  • Sonucunda yaralanma, zarar veya hasarın meydana gelmediği durumlara kaza adı verilir.
  • Risklerin tanımlanmış bir zaman aralığı süresince kabul edilebilir düzey içinde kalma yeteneğine kontrol adı verilir.
  • Hiçbiri
 5. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü 02


  Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin amaçlarından değildir?

  • Kaza ve hastalık şeklinde ortaya çıkan tehlikelerden çalışanları korumak,
  • Çalışanların yaşam kalitesini yüksek tutmak
  • Fiziksek olarak zarar verici etkileri asgariye indirmek,
  • Çalışanları verimliliği ile ilgili performans verilerini değerlendirmek,
  • Çalışanların mutlu olmalarını sağlamak.
 6. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü 03


  Aşağıdakilerden hangisi “İşyeri Hekimliği” nin görev alanına girmez?

  • İşyeri ortamında havadaki zararlı maddelerin ölçümü
  • Sağlık sorunu olan çalışanların hastalıklarının teşhisi
  • Çalışanların yakalandıkları hastalıkların yapılan işle olan ilişkisini araştırmak
  • Çalışanların sağlığının yapacakları işle olan ilişkisini araştırmak
  • İşyeri ortamında oluşabilecek bazı risklere karşı alınacak tıbbi korunma yöntemlerini uygulamak
 7. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü 04


  Üretkenlik kavramı aşağıdaki hangi unsur ya da unsurlar ile ilişkilidir?

  • İnsan
  • Teknoloji
  • Yönetim Stratejileri
  • Güvenlik ve Sağlık
  • Hepsi
 8. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü 05


  Aşağıdakilerden hangisi cevap verebilme (tedarik) süresi için doğru bir anlatımdır?

  • Çalışanlara ve çalışma çevresine zarar verici bir olayın meydana gelme ihtimaline tehlike adı verilir
  • Kaliteyi artırmayı amaçlar
  • İnsan, teknoloji ve yönetim stratejilerinin bir fonksiyonudur.
  • Hiçbiri
 9. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü 06


  Türkiye’de ulusal iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşması içindevlet tarafından koyulan hedefler için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış bir anlatımdır?

  • İş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulması,
  • Serbest piyasa şartlarında eşitlik sağlanması,
  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili düzenlemeleri çağdaş bir temele oturtmak,
  • Güncel teknolojilere cevap verecek yeterliliğe ulaştırmak,
  • İş kazaları ve meslek hastalıkları vakalarının minimum düzeye indirilmesi.
 10. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü 07


  Aşağıdakilerden hangisi İş sağlığı ve güvenliği kültürünün yerleştirilmesi için yapılan yasal düzenlemelerin mevzuatımıza getirdiği yeniliklerden değildir?

  • İş yerlerinde genel bir önleme politikasının geliştirilmesi
  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili durumların sürekli iyileştirilmesi
  • Rekabetçi anlayışın desteklenmesi
  • İş yerinde sağlık ve güvenlik görevlilerinin bulundurulması
  • İşverenlerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak işbirliği yapması
 11. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  İSG KAVRAM VE KURAMLIRININ GELİŞİMİ 01


  "İşçilerin iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanmasına ..... denir."
  Boş bırakılan yere aşağıdaki şıklardan hangisi getirilmelidir?

  • İş sağlığı ve güvenliği
  • İşçi sorumluğu
  • İşveren sorumluluğu
  • Temel güvenlik
  • Çalışma güvenliği
 12. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  İSG KAVRAM VE KURAMLIRININ GELİŞİMİ 02


  Çalışırken veya işin gereği diğer işlemleri yaparken ortaya çıkan ve çeşitli maddi ve manevi kayıplara neden olan bir olay şeklinde tanımlanır. Yukarıda hangi kavramın tanımı yapılmıştır?

  • Meslek hastalığı
  • Hizmet Sözleşmesi
  • Fazla Çalışma
  • İş kazası
  • Çalışma İlişkisi
 13. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  İSG KAVRAM VE KURAMLIRININ GELİŞİMİ 03


  İşin niteliğin göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğranılan geçici veya sürekli hastalık,sakatlık veya ruhi arıza halleri olarak tanımlanır. Yukarıda hangi kavramın tanımı yapılmıştır?

  • Meslek hastalığı
  • Hizmet Sözleşmesi
  • Fazla Çalışma
  • İş kazası
  • Çalışma İlişkisi
 14. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  İSG KAVRAM VE KURAMLIRININ GELİŞİMİ 04


  I-Çalışanların korunması II-Üretim Güvenliğinin sağlanması III-İşletme Güvenliğinin Sağlanması Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri,iş sağlığı ve güvenliği ile yakından ilgili bulunan unsur veya unsurlardır?

  • I
  • II
  • I-II
  • I-III
  • I-II-III
 15. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  İSG KAVRAM VE KURAMLIRININ GELİŞİMİ 05


  Dünyanın ilk mineroloji bilgini kimdir?

  • Georgius Agricola
  • Karacelsus
  • Urlich Eller Bronk
  • Rammazzini
  • Nicander
 16. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  İSG KAVRAM VE KURAMLIRININ GELİŞİMİ 06


  Doğa gücünün ve organik gücün yerini makinenin ve buhar gücünün alması olayı olan sanayi devrimi ne zaman ve nerede başlamıştır?

  • 16. yy Almanya
  • 17. yy Rusya
  • 17. yy İngiltere
  • 17 .yy ABD
  • 18. yy Fransa
 17. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  İSG KAVRAM VE KURAMLIRININ GELİŞİMİ 07


  1919 yılında faaliyete başlayan Uluslararası Çalışma Örgütü’nün uluslararası kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?

  • IMO
  • WHO
  • UNESCO
  • ILO
  • IMF
 18. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  İSG KAVRAM VE KURAMLIRININ GELİŞİMİ 08


  Dünya sağlık Örgütünün Uluslararası kısalması hangisidir?

  • IMO
  • WHO
  • UNESCO
  • ILO
  • IMF
 19. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  İSG KAVRAM VE KURAMLIRININ GELİŞİMİ 09


  I. Büyük Millet Meclisi döneminde çalışma yaşamı ile ilgili ilk önlem hangi yıl alınmıştır?

  • 1920
  • 1921
  • 1922
  • 1923
  • 1924
 20. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  İSG KAVRAM VE KURAMLIRININ GELİŞİMİ 10


  Cumhuriyetin ilanından sonra çalışma hayatı ile ilgili ilk yasal düzenleme hangi yasa ile getirilmiştir?

  • Hafta Tatili yasası
  • İş Kanunu
  • Borçlar Kanunu
  • Sosyal Sigortalar Kanunu
  • Hıfzız Sıhha Kanunu