1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Çevresel risk değerlendirmesi prosedürü

Konusu 'Çevre,Atık Kontrolü ve Yönetimi' forumundadır ve Ersin Bozkurt tarafından 5 Ağustos 2013 başlatılmıştır.

 1. Ersin Bozkurt Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  43934
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Makina mühendisi
  çevresel risk değerlendirme prosedürü örneği paylaşabilirmisiniz
 2. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  1. AMAÇ
  Şirketimizin faaliyetleri ile ilgili çevre üzerinde önemli etkilere sahip çevre boyutlarını tespit etmek ve çevreye etkilerinin belirlenmesi için yapılacak çalışmaların ve yöntemin tespiti.

  2. KAPSAM
  Kuruluşumuzun hizmet gerçekleştirme aşamalarındaki işlemlerde veya satın alınacak ürün veya hizmetlerde çevreye etkisi olabilecek tüm faaliyetleri kapsar.

  3. SORUMLULUKLAR
  Çevre Kurulu.

  4. TANIMLAR
  Çevre: Faaliyetlerimizi yürüttüğümüz hava, su, toprak, doğal kaynaklar, flora, fauna, insanlarıda ihtiva eden ortam ve bunlar arasındaki ilişki.
  Çevre boyutu: Şirketimizin, çevre ile etkileşime girebilen faaliyetlerin veya ürünlerin veya hizmetlerin bir parçası.
  Çevresel Etki: Kısmen veya tamamen, şirketimizin çevre boyutlarından kaynaklanan, çevreye yaptığı olumlu veya olumsuz herhangi bir değişiklik.
  Çevre hedefi: Şirketimize uygulanabilen, çevre amaçlarından kaynaklanan ve bu amaçlara ulaşmak için belirlenmesi ve karşılanması gereken ayrıntılı başarı şartı.

  5. UYGULAMA
  Çevre boyutlarının belirlenmesi
  Çevre Yönetim sisteminde çevre boyutlarının belirlenmesi amacıyla şirketimizin proje başlangıcında çevre gözden geçirme raporu hazırlanarak çevre boyutları belirlenir. Bu işlem yapılırken şirketimizin çevre mevzuatları ve kanundan doğan yükümlülükleri de dikkate alınır.
  Çevre boyutlarının belirlenmesinde, kullandığımız hammadde ve malzemelerin ürün özellikleri, kullanım sahaları, taşıma ve depolama özellikleri ve etkin maddeleri tespit edilir. Oluşabilecek herhangi bir kaza durumunda çevreye verecekleri zararlar ürün güvenlik kartları incelenerek belirlenir.
  Taahhütlerimizin gerçekleştirmemiz sırasında ortaya çıkan atıklarımızın havaya, toprağa, suya verilen atıklar, enerji ve doğal kaynak tüketimi, hizmet proseslerimizin her bir adımında belirlenir.
  Çevre boyutlarının belirlenmesinde işletme içindeki tabi olan ve olmayan çalışma şartları ile muhtemel acil hal şartları da dikkate alınır.

  Etkilerin belirlenmesi
  Çevre boyutları belirlendikten sonra her bir çevre boyutu için etki değerlendirmesi yapılır. Etki değerlendirilmesinde belirlenen çevre boyutları için etki puanlaması yapılır. Etki puanlamasında;
  RİSK = ETKİNİN ŞİDDETİ (Ş) X ZARARIN MEYDANA GELME OLASILIĞI (O)
  Zararın meydana gelme olasılığı; çevresel etkinin hangi durumlarda oluşabileceğini,
  Etkinin şiddeti ise; faaliyetlerden etkilenme derecesi olarak kabul edilir.
  Zararın meydana gelme olasılığı ve etkinin şiddeti değerlendirilmesi 5’lik sistemler kullanılır. Kapsamına göre olasılık ve etki değerinin belirlenmesi için 1-5 arası puanlar ve puanlara karşılık gelen kriterler belirlenir.
  Olasılık ve etki değerlerinin tespitinde, konusuna hakim kişilerle yapılan görüşmeler, doğrudan yapılan muayene ve ölçümler iç denetim sonuçları, geçmiş yıllardaki oluşma derecesi ve kanuni şartlar dikkate alınarak yapılır.Yukarıda açıklanan etki değerlendirmesi, belirlenen her bir çevre boyutu için ayrı ayrı yapılarak çevre etki planlarına kaydedilir.
  KAZA SONUCU OLUŞABİLECEK KAYIPLAR
  ŞİDDETİN DERECESİ OLASI SONUÇ
  5 Çevreye verdiğimiz zarar önlenemez ve insanlarda zehirlenmelere sebebiyet vermekte.
  4 Çevreye verdiğimiz zarar kısmen önlenebilir ve insanlarda ayakta tedavi edilebilecek zarar verebilir.
  3 Çevreye verdiğimiz zarar kısmen önlenebilir ve insanlara doğrudan zarar vermez.
  2 Çevreye verdiğimiz zararın büyük kısmı önlenebilir ve insanlara doğrudan zarar vermez.
  1 Çevreye verdiğimiz zararlar önlenebilir.
  MALİ KAYIPLAR
  ŞİDDETİN DERECESİ OLASI SONUÇ
  5 20.000 YTL ve üzeri maliyet kayıpları
  4 2.500-20.000 YTL arası maliyet kayıpları
  3 500 YTL- 2.500 YTL arası maliyet kayıpları
  2 100- 500 YTL arası maliyet kayıpları
  1 1-100 YTL arası maliyet kayıpları
  Zararın Meydana Gelme Olasılığı : Zararın ne sıklıkla meydana gelebileceğidir. Olasılık belirlenirken de 5 üzerinden puanlama yapılır.
  ZARARIN MEYDANA GELME OLASILIĞI
  5 İş yapıldığı sürece çok yüksek olasılık
  4 Haftada bir yüksek olasılık
  3 Ayda bir orta dereceli olasılık
  2 Yılda bir küçük olasılık
  1 Bir yıldan daha uzun sürede çok küçük olasılık
  Olasılık hesabı yapılırken geçmiş kazalar, mevcut koruyucu önlemler, yasal mevzuatlar ve bunlara uyulması durumu gibi etkenler mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.
  Tanımlanmış tehlikeler; “Etki Değerlendirme Kartına” kaydedilir, yukarıda tanımlanmış olan bilgiler doğrultusunda etki seviyeleri belirlenir.

  Etkinin Derecelendirilmesi
  Etki değerlendirme kartına işlenmiş tehlikelerin yapılan hesaplamalar sonucunda çıkan etki seviyeleri aşağıdaki Etki Derecelendirme tablosuna göre incelenir. Etkilerin büyüklüklerine ve maliyetlerine göre sıralandırılır ve listelenir. Liste en büyük etkiden küçüğe doğru hazırlanır.
  ETKİ DERECELENDİRME
  ŞİDDET
  OLASILIK 1 2 3 4 5
  1 ÖNEMSİZ
  RİSK 1 KATLANILABİLİR
  RİSK 2 KATLANILABİLİR
  RİSK 3 KATLANILABİLİR
  RİSK 4 KATLANILABİLİR
  RİSK 5
  2 KATLANILABİLİR
  RİSK 2 KATLANILABİLİR
  RİSK 4 KATLANILABİLİR
  RİSK 6 ORTA DERECELİ RİSK 8 ORTA DERECELİ RİSK 10
  3 KATLANILABİLİR
  RİSK 3 KATLANILABİLİR
  RİSK 6 ORTA DERECELİ RİSK 9 ORTA DERECELİ RİSK 12 ORTA DERECELİ RİSK 15
  4 KATLANILABİLİR
  RİSK 4 ORTA DERECELİ RİSK 8 ORTA DERECELİ RİSK 12 ÖNEMLİ RİSK 16 ÖNEMLİ RİSK
  20
  5 KATLANILABİLİR
  RİSK 5 ORTA DERECELİ RİSK 10 ORTA DERECELİ RİSK 15 ÖNEMLİ RİSK
  20 KATLANILAMAZ RİSK 25

  ETKİ SEVİYESİ AÇIKLAMA
  ÖNEMSİZ (1) Hiçbir faaliyet , kayıt veya kaydı saklamaya gerek yok
  KATLANILABİLİR
  (2-6 ) Ek kontrollere ihtiyaç yoktur. Daha iyi bir etki- maliyet çözümü veya ek maliyet yükü getirmeyen gelişmeler olabilir. Kontrollerin sürdürülmesi için denetime ihtiyaç vardır.
  ORTA DERECELİ
  (8-15) Etkiyi düşürücü uğraş verilmeli fakat önleme maliyetinin ölçülü ve sınırlı olmasına dikkat edilmelidir. Etki azaltma önlemler belirli zamanlara yayılmalı,kontrol önlemlerini geliştirmek için olasılık tayin metotlarını daha geliştirmeli
  ÖNEMLİ (16-20 ) Hemen Çevre planı oluşturulmalı, Çevre planı oluşturulup etki seviyesi düşürülene kadar geçici önlemler alınmalı
  KATLANILAMAZ(25) Etki düşürülene kadar iş başlatılmamalı veya durdurulmalı. Eğer sınırsız kaynağa rağmen etki seviyesini düşürmek mümkün olamıyorsa , işin yapılması yasaklanmalı

  Çevre planlarının hazırlanması
  Belirlenen tehlikeler etki değerlendirilme kartında etki derecelendirmeleri yapıldıktan sonra etki seviyesi 8-20 arası çıkanlar ve 25 olanlar için Çevre planı oluşturulur. Etki seviyesi 8-20 çıkan faaliyetler için geçici önlemler alınır ve oluşturulan Çevre planı ile Etki seviyeleri 6 nın altına düşürülür. Etki seviyesi 25 çıkan faaliyet/ler mutlaka Etki seviyeleri düşürülene kadar durdurulur. Eğer alınan tüm önlemlere karşı etki seviyesi düşürülemiyorsa işin yapımı yasaklanır.

  Ancak kanuni yükümlülükler, işletmenin içinde bulunduğu şartlar, mali kayıp değeri 2.500,-YTL yi geçen etkiler ve geçmişte yaşanmış olaylar/kazalar dikkate alınarak, etki puanı altının (6) altında olsa dahi önemli çevre boyutu olarak değerlendirilir.
  Önemsiz olarak belirlenen çevre boyutları sistem işleyişi içerisinde yaşanan olaylar kazalar, acil hallerin önemli çevre boyutu olduğu anlaşılırsa çevre planlarında düzenlenme tarihleri değiştirilerek sisteme dahil edilir. Sistem dahilinde gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler başlatılarak önlemler alınır.

  Tedarikçi Firmaların ÇYS değerlendirilmesi malzemelerin çevre boyutlarının belirlenmesinde referans olur.
  Ayrıca önemli çevre boyutları ve çevre boyutlarının belirlenmesi prosedürü yeni yeni gelişmelere göre her yıl 2 kere iç tetkiklerden 2 hafta önce yeniden değerlendirilerek gerekli değişiklikler ve revizyonlar yapılarak yayınlanır. Ancak olağan üstü durumlarda değerlendirme tekrar yapılabilir.

  Çevre planlarının uygulama kontrolü
  Çevre planlarında belirtilen faaliyetler, belirlenen aralıklarla raporlanır. Bu raporlarda hedeflerin gerçekleştirilmesi için yapılanlar ve karşılaşılan problemler açıklanır. İSG-Çevre Kurulu yaptığı inceleme sonucunda gerekli görürse planda değişiklik yapar ve yeni hazırlanan plan uygulamaya konulur.

  6. KALİTE KAYITLARI
  Bu prosedürün uygulanması sonucu ortaya çıkan kayıtların nerede ve ne kadar süre ile saklanması gerektiği Kalite Kayıtlarının kontrolü Prosedüründe belirtilmiştir.

  7. İLGİLİ DOKÜMANLAR
  • Kullanma Kitapçıkları
  • Ürün Test Raporları
  • Ürün Güvenlik Bilgi Kartları​
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 6 Ağustos 2013 ---
  RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ​
  1-Amaç
  ........................... San. ve Tic. A.Ş. proseslerine ait mevcut tehlikelerin tanımlanması ve risklerin saptanarak önceliklerin belirlenmesi sonucunda gerekli olan önleyici, düzeltici ve kontrol önlemlerinin nasıl belirleneceğini ortaya koymaktır. İş kazalarının, meslek hastalıklarının ve olası acil durumların önceden belirlenerek önlemek üzere gerekli planlamaların yapılması temel amaçtır.​

  2-Kapsam
  ........................... San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde halen yürütülmekte olan ve/veya projelendirilen tüm faaliyetlerin, alanların, ekipman kullanımının, sağlık ve güvenlik üzerindeki etkilerinin sistematik olarak incelenmesini içerir. Risk değerlendirmesi; Bu prosedürde belirlenen kurallara tüm ........................... San. ve Tic. A.Ş. çalışanlarıyla beraber, işyerine ziyaret, iş gezisi, staj, eğitim, alışveriş gibi her ne nedenle olursa olsun giriş çıkış yapanlarla, süreli veya süresiz işler için gelen yüklenici firma çalışanları ve yöneticileri de uymak zorundadırlar. Kurallar gerekli görülen risk noktalarında uyarı ve bilgi levhaları ile belirtilir.

  3-Tanımlar
  Tehlike: Çalışanlara, malzeme ve ekipmanlara ve işyerine zarar verme potansiyeline sahip kaynak, durum veya uygulamalardır.
  Risk: Tehlike olarak tanımlanan olgular içinde doğal olarak bulunan ve ortaya çıktığında daima zarar veren durumdur.
  Risk Değerlendirme ekibi: Tehlike kaynakları ve bunlara ait olası riskleri ortaya çıkartmak ve gerekli önleyici düzeltici çalışmaları yapmak üzere kurulmuş ekiptir.
  Risk Değerlendirmesi: Bir riskin ortaya çıkma olasılığının öngörülerek, kabul edilebilir olup olmadığının belirlenmesi için yapılan riskin büyüklüğünün tahmini çalışmasıdır.
  Riskin Gerçekleşme Olasılığı: Bir riskin gerçekleşme olasılığıdır.
  Riskin Önem Durumu: Yapılacak önleyici ve düzeltici çalışmaların öncelik sırasının belirlenmesidir.
  Kontrol ve Önlem Faaliyeti: Risk Önem Durumuna göre alınması gerekli kontrol ve karşı yapılacak önleyici ve düzeltici çalışmaları içerir.
  İyileştirme Planı: Değerlendirme sonucuna göre yapılacak iyileştirme faaliyet planıdır.​
  Acil durum: Ortaya çıktığında etkisi bireysel, lokal veya genel olabilen planlanmamış ve beklenmeyen durumdur.​
  4-Sorumluluklar:
  Bu prosedürün uygulanmasından yönetim sorumludur.​

  5.Risk Değerlendirmesi Yapılması ve Revize Edilmesi Gereken Durumlar:
  ........................... San. ve Tic. A.Ş.de daha önce hiç Risk Değerlendirmesi yapılmamış ise veya aşağıda belirtildiği gibi çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyebilecek önemli değişiklikler olmuş ise risk değerlendirmesi yapılması gereklidir:
  · Yeni bir makine veya ekipman alınması,
  · Yeni tekniklerin geliştirilmesi,
  · İş organizasyonunda veya iş akışında değişiklikler yapılması,
  · Yeni hammadde ve/veya yarı mamul maddelerin üretim sürecine girmesi,
  · Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta değişiklik yapılması,
  · İş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmesi,
  · İş kazası veya meslek hastalığı ile sonuçlanmasa bile yangın, parlama veya patlama gibi işyerindeki iş sağlığı ve güvenliğini ciddi şekilde etkileyen olayların ortaya çıkması.

  6-Uygulama Esasları:

  6.1.Risk Değerlendirme Ekibinin Oluşturulması:
  Risk değerlendirmesinin yapılacağı bölüm sorumlusu ekip başkanı olmak üzere belirlenecek diğer üyelerden oluşur. Bu üyeler
  · İSGÇ Koordinatörü
  · İşyeri Hekimi
  · Çevre Mühendisi (varsa)
  · Bölüm çalışanlarından oluşan bir ekip
  · Bakım bölümü sorumlusu (elektrik,elektronik-mekanik vbg)
  · Risk değerlendirmesi yapılan birimin iç tedarikçisi olan bölüm amiri/temsilcisi
  · Risk değerlendirmesi yapılan birimin iç müşterisi olan bölüm amiri/temsilcisi
  · Dışarıdan (ihtiyaç halinde) hizmet alınan danışmanlık firması danışman veya uzmanları

  6.2- İş – Risk analizlerinin yapılması:
  Her bölümde çalışanlardan oluşan bir ekip kurulur ve ekip bir lider seçer. Seçilen ekip lideri İSGÇ Koordinatörü ile koordineli çalışır. Ekip üyeleri; İş-Risk Analiz formu kullanarak 3 aşamalı bir çalışma yapar.

  6.2.1- Yapılan işlerin belirlenmesi
  Bir vardiya boyunca yapılan bütün işlerin listelenmesi aşamasıdır. Bu aşamada ekip üyeleri, İş-Risk analizi formundaki yapılan işler alanına önem sırası gözetmeksizin bir vardiya boyunca yaptıkları işleri yazarlar. İSGÇ Koordinatörü ile bir araya gelerek hazırlanan listeyi tek tek gözden geçirirler.

  6.2.2- İşlere ait risklerin belirlenmesi
  Yapılan bütün işler belirlendikten sonra, ekip; lider başkanlığında toplanarak, önceden belirlenmiş her işin karşısına olası riskleri yazarlar. Ekip kendi çalışmasını tamamladıktan sonra İSGÇ Koordinatörü ile birlikte toplanarak hazırlanmış olan listeyi gözden geçirir. Bu aşamada, 6.1.1 de belirtilen kişilerden ihtiyaç duyulanların bilgilerine ve desteklerine başvurulur.

  6.2.3- Belirlenen risklere karşı yürütülecek önleyici ve düzeltici çalışmaların belirlenmesi
  Yapılan işlere ait bütün riskler belirlendikten sonra, lider başkanlığında ekip yeniden toplanarak her risk için, yapılması gereken önleyici ve düzeltici çalışmaların neler olduğuna karar verir ve İş-Risk Analiz formunun ilgili bölümüne bunları yazar. Çalışmasını tamamlayan ekip İSGÇ Koordinatörü ile birlikte tekrar toplanarak çalışmayı gözden geçirir. Bu aşamada, 6.1.1 de belirtilen kişilerden ihtiyaç duyulanların bilgilerine ve desteklerine başvurulur.

  6.2.4- Önleyici ve düzeltici çalışmaların yapılması:
  İSGÇ Koordinatörü hazırlanan İş-Risk Analiz Formunu istatistiksel olarak değerlendirir. Bu çalışmada;
  · Yapılan işlerin sayısı,
  · Risklerin sayısı ve % değerleri,
  · Alınacak önlemlerin öncelik sırasının belirlenmesi;
  o İşyeri iç kaynakları ile yapılabilecekler
  o Dışarıdan satın alma yolu ile yapılabilecekler
  o Belirli bir bütçe hazırlanarak yapılabilecekler
  o Projelendirme aşamasından sonra yapılabilecekler
  gibi değerlendirmeler yer alır.

  6.3- Çalışma Ortam Koşullarının ve Risklerinin belirlenmesi
  6.1.1 de tanımlanmiş personel ile birlikte bütün tesis içinde gözlem yapılarak bir ön kanaat oluşturulur. Ardından, çalışma ortamındaki;
  · Fiziksel
  o Gürültü
  o Titreşim
  o Tozuma
  o Termal konfor (esinti, nem, sıcaklık)
  o İyonize ve İyonize olmayan ışınlar
  · Kimyasal
  o Kullanılan kimyasal maddeler
  o Ortaya çıkan kimyasal atıklar
  · Biyolojik
  o Olası mikrobiyolojik canlılar
  Yasal Düzenlemelerde belirlenmiş olan sınır değerleri ile kıyaslanmak üzere ölçülür/ölçtürülür. İç kaynaklarla yapılamayan ölçümlerin yetkilendirilmiş kurum veya kuruluşlara yaptırılması esastır. Bu çalışmayı İSGÇ Koordinatörü organize eder.
  Ortaya çıkan ölçüm sonuçlarından sonra;
  İSG Kurulunda kurul üyeleri ve 6.1.1 de tanımlanan kişilerle bir araya gelinerek yapılacak olan önleyici ve düzeltici çalışmaların neler olduğu ve önceliklendirme konusu görüşülür ve varılan sonuçlar;

  TEHLİKE
  ÖLÇÜLEN DEĞER
  SINIR DEĞER
  RİSKLER
  ÇÖZÜMLER


  şekilinde bir tabloya işlenir. Riskler alanına çalışanların ruhsal ve bedensel sağlığına gelebilecek zararların neler olduğu yazılacaktır.

  6.4.Tehlike ve Risk Belirlemesi-Değerlendirmesinin Yapılması:
  · 6.2 de yapılan çalışmalar,
  · 6.3 te yapılan çalışmalar,
  · Geçmişte yaşanmış olaylar
  · Malzeme Güvenlik Bilgi Formları
  · Geçmişte olmuş meslek hastalıkları
  · Geçmişte olmuş iş kazaları
  · İşyerinin bütün dokümanları
  İşyerinin her bölümü için tek tek
  · İSGÇ Koordinatörü
  · İşyeri Hekimi
  · Çevre Mühendisi (varsa)
  · Yönetici
  · Bakım bölümü sorumlusu (elektrik,elektronik-mekanik vbg)
  · Risk değerlendirmesi yapılan birimin iç tedarikçisi olan bölüm amiri/temsilcisi
  · Risk değerlendirmesi yapılan birimin iç müşterisi olan bölüm amiri/temsilcisi
  · Dışarıdan (ihtiyaç halinde) hizmet alınan danışmanlık firması danışman veya uzmanları
  tarafından incelenir ve acil durum yaratabilecek aşağıdaki tehlikeli durumlar ve riskler belirlenmeye çalışılır. Bu çalışmada Acil Durum Risk Analizi Matrisi kullanılır
  Dış kaynaklı;
  DOĞAL OLAYLAR:
  •Deprem
  •Aşırı yağışlar
  •Sel/su baskını
  •Yoğun kar yağışı
  •Dolu yağışı
  •Aşırı sıcak (kuraklık)
  •Aşırı soğuk (don)
  •Fırtına
  •Heyelan – Erozyon
  •Göktaşı düşmesi
  •Haşeratlar ACİL DURUM
  İNSAN KAYNAKLI:
  •Komşu tesislerden kaynaklanabilecek durumlar
  •Radyasyon kazaları
  •Trafik kazaları
  •Enerji kesintileri
  •Hava kirliliği
  •Hava araçları düşmesi
  •Anarşik olaylar
  •Sabotaj
  •Bomba ihbarı
  •Seferberlik hali – savaşlar
  •Ana müşterinin yitirilmesi
  •Tedarikçinin yitirilmesi
  İşyeri içinde;
  •Hava kirliliği
  •Salgın hastalık
  •Toplu gıda zehirlenmesi
  •İş kazaları
  •Şirket içi trafik kazaları
  •Göçük
  •Yangın (lokal – genel)
  •Enerji kesilmesi
  •Çeşitli ekipman arızaları
  •Ünitelerden birinin devre dışı kalması
  •Kimyasal madde kazaları (sızıntı, dökülme, parlama, patlama)
  •Anarşik olaylar
  •Radyasyon kazaları
  •İletişim sistemini çökmesi
  •Bilgisayar sisteminin çökmesi

  6.3.1-Acil Durum Risk Analizi Matrisi kullanımı

  Sıra No.​
  Acil Durum Türü​
  Gerçekleşme Sıklığı​
  Acil Durumun Ağırlıklı Etkileri​
  İç Kaynaklı Önlemler​
  Dış Kaynaklı Önlemler​
  Toplam Risk Puanı​
  4​
  3​
  2​
  2​
  1​
  1​
  1​
  1​
  TOPLAM​
  İnsan​
  Doğal Yaşam​
  Üretim​
  Müşteri Tedarikçi​
  Malzeme​
  Binalar​
  Ürün stok.​
  Kamuoyu​

  Acil Durum Risk analizi Matrisinde yukarıda gösterilen alanlar aşağıdaki bilgiler doğrultusunda doldurulur. 6.3 te verilen veya ekip tarafından ayrıca belirlenen olası acil durumlar sıra ile Acil durum türü alanına yazılır. Aşağıda verilen sorular 1-10 arasında bir değerle puanlanır. 1 en düşük, 10 en yüksek olasılığı gösterir.


  Her birim,eklenti vb için ayrı ayrı yapılacaktır
  Acil Durumun Gerçekleşme Sıklığı Nedir?
  1 - 10

  Acil Durumun insanlar üzerinde etkisi nedir?
  1 - 10
  4
  Acil Durumun binalara etkisi nedir?
  1 - 10
  1
  Yenileme maliyeti Geçici yenileme maliyeti Onarım maliyeti
  Üretime etkisi
  1 - 10
  2
  Malzeme üzerindeki etkisi
  1 - 10
  1
  Ürün stoklarına etkisi
  1 - 10
  1
  Müşteriler ve tedarikçiler üzerine etkisi
  1 - 10
  2
  Kamuoyu ile ilişkileri üzerine etkisi
  1 - 10
  1
  İç – Dış kaynak durumu
  1 - 10
  1

  Her ünite için ayrı bir çalışma yapılır. Bir ünite değerlendirlirken; tedarikçi konumundaki bir önceki ünite ve müşteri konumundaki bir sonraki ünite yetkilileri mutlaka çalışmaya katılmalıdır. Her üye yukarıdaki sorulara 1-10 arasında bir puan verir. Verilen puanlardan en düşük ve en yüksek değerde olanlar dikkate alınmaz, geri kalan puanların aritmetik ortalaması alınarak tablodaki yerlerine yazılır. Elde edilen puanlar kendilerine ait olarak tabloda yerlerine konulmuş olan 1-4 arasındaki etki puanları ile toplanır ve toplam puan hesaplanmış olur. Olası bir acil durumun mücadelesinde iç ve dış kaynak kullanımı gerekip gerekmediği de sorgulanarak 1-10 arasında bir puan verilir ve yine en düşük ve en yüksek puan değerlendirmeye alınmadan aritmetik ortalamalar bulunarak sonuç tabloya yazılır. Toplam risk puanı aşağıdaki gibi hesaplanarak tablodaki yerine yazılır.
  Toplam Risk Puanı=((A x SAğırlıklı Etki Puanı)/15) x ((B+C)/2)
  A: Toplam ağırlıklı etki puanı
  B: İç kaynaklı önlemler
  C: Dış kaynaklı önlemler

  Son olarak; Büyükten küçüğe olmak üzere toplam risk puanları ve acil durumlar yeniden sıralanarak listeye son hali verilir. Yapılacak olan önleyici ve düzeltici çalışma planlamaları ve kontrollerde bu sıralama dikkate alınır. 6.2 ve 6.3 te saptanan tehlikeli durumlar ve riskler içerisinde acil durum yaratabilecek olanlar da listeye eklenir ve gerekli uygulama talimatları İSGÇ Koordinatörü tarafından hazırlanır.


  Ekli Dosyalar:

 3. hngj İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  81330
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman