1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Ön denetim raporu::dökümantasyon temel başlangıç çalışması-dosya.1

Konusu 'İSG Yönetim Sistemi' forumundadır ve Erkan Dündar tarafından 23 Mart 2014 başlatılmıştır.

 1. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  İşletme faaliyetleri ve de denetim sonuçlarınızı yada iş güvenliği tüm çalışmalarınızı somut verilerle kayıt altına almak temel amaç ve gerekliliktir.Ölçme değerlendirmeleriniz,performans ölçme değerlendirmeleriniz,toplantılarınız,eğitimleriniz yani herşey plan ve proğram dahilinde etkin dökümantasyon yöntemleri ile elde edilebilir.

  sistem başlangıç startı ön durum tesbit raporu ile başlar.yani anlaştığınız firmaya gidilir yönetim temsilcisi seçilir,toplantı yapılır ve bu kişi/kişiler nezaetinde işletme baştan aşağı denetlenir ve fotoğraflanır.Ön Durum tesbit raporu tüm uygunsuzlukları ve yasal gerekleri özel tehlike ve riskleri anlatan ve İSG profesyonellerinin işletme içinde yapacağı tüm çalışma ve dökümante çalışmalarını firmaya tebliğ eder bir nevi genel aksiyon planını ve yapacağı çalışmaları tanıtır anlatır.yani işletmenin resmini çizer işverene.

  Ön Durum tesbit raporu için çekilen fotoğraflar ile yapılacak iyi uygulamalar,önleyici ve düzeltici çalışmalar top yekün ortaya konur ve resmedilir.

  Bu dosyamızda Ön durum tesbit raporu örneği paylaşılmış ve dökümantasyon sistemininde işverene anlatıldığı ve yapılacak olan tüm iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının bir nevi Fhirstesi hükmündedir.Buna genel anlamda İşletme Performans Göstergesi ve Uygulama planıda diyebilirsiniz.

  Paylaşılan Döküman örnek teşkil etmesi amacıyla paylaşılmıştır.Revize edilebilir ve işyeri faaliyet alanına göre entegre edilebilir.

  Faydalı olması dileklerimle,kardeşinize dua edin yeter,bu sıralar çok ihtiyacım var ve iyi olmaya…

  (Dökümante çalışması start-Başlangıç)

  Sonuç:Ön denetim çalışması sonrasında Klasörlerinizi açmaya ve firmaya entegre etmeye başlarsınız.Yarın ve diğer günler klasörler açılmaya ve tanıtılmaya başlanacaktır.

  1. KLASÖR:İŞ GİRİŞ İSG VE ORYANTASYON EĞİTİMİ DOSYASI*
  · Oryantasyon Eğitim Formu
  · İsg Talimat Ve Tutanağı
  · Kişisel Koruyucu Zimmet Tutanağı
  · Oryantasyon Eğitim Sunumu

  2. KLASÖR:İSG KURUL KAYITLARI*
  · İsg Kurul İç Yönergesi
  · İsg Kurul Protokolü
  · İsg Kurul Haber Formu
  · İsg Kurul Toplantı Tutanağı
  · İsg Kurul Atama Dilekçesi
  · İsg Kurul Atama Yazıları
  · İsg Kurul Eğitim Katılım Formu
  · İsg Kurul Prosüdürü

  3. KLASÖR:EĞİTİM DOSYASI*
  · İsg Yıllık Eğitim Planı*
  · İsg Yıllık Çalışma Planı*
  · Eğitim Müfredatı
  · Eğitim Katılım Formu
  · Eğitim Ölçme Ve Değerlendirme Formu
  · Eğitim Katılım Sertifikası
  · Eğitim Sunumları
  · Eğitim Katılım Haber ve İlan Formu
  · Eğitim Katılım Takip Formu

  4. KLASÖR:RİSK DEĞERLENDİRME DOSYASI*
  · Risk Değerlendirme Duyuru ve Atama Dilekçesi
  · Risk Değerlendirme Atama Yazıları
  · Risk Değerlendirme Anket Formları
  · Risk Değerlendirme Dökümantasyon-Giriş
  · Risk Değerlendirme Formu
  · Aksiyon Planı Ve Düzeltici Önleyici Faaliyet Formu
  · Denetim Fotoğrafları

  5. KLASÖR:ACİL DURUM FAALİYETLERİ DOSYASI*
  · Acil Durum Dökümantasyon ve Prosüdürü
  · Acil Durumlar ve Talimatları
  · Acil Durum Telefon Listesi
  · Acil Durum Ekip Listesi
  · Acil Durum Planları
  · Acil Durum Vaziyet Planı(Kroki)*
  · Acil Durum Ekip Eğitimleri
  · Acil Durum Toplanma Alanı ve Levhalandırılması
  · Acil Durum Tatbikatları,Senaryoları ve Tatbikat Raporları

  6. KLASÖR:KAZA OLAY VE UCUZ ATLATMA(RAMAK KALA) KAYIT DOSYASI*
  · İş Kazalarında Yapılması Gerekli Yasal Prosüdür*
  · Kaza Olay Araştırma Raporu*
  · Ramak Kala Raporu Ve Kartları
  · Kaza Bilgi Formu
  · Kaza İstatistik Formu
  · Kaza Olay Tanık Tutanağı*
  · Kaza Acil Durum Talimatı ve Planı*

  7. KLASÖR:İLETİŞİM VE YAZIŞMA DOSYASI
  · Uyarı Yazı Formu
  · Ceza Yazı Formu
  · İç İletişim Yazı Formu

  8. KLASÖR:TALİMATLAR DOSYASI
  · Talimat Hazırlama Şablonu
  · Talimatlar Listesi
  · Talimat Kapak Formu
  · Talimatlar*

  9. KLASÖR:İSG PROSÜDÜRLERİ*

  · Risk Analizi ve Değerlendirmesi Prosedürü
  · Görev Tanımları Prosedürü
  · İş Güvenliği Eğitimleri ve Yeterlilik Prosedürü
  · İş Güvenliği Planlama Prosedürü
  · Mevzuat ve Diğer Şartnameler Takibi Prosedürü
  · İSG İletişim Prosedürü
  · Acil Durum Planlama ve Hazırlık Prosedürü
  · İSG Kontrol Prosedürü
  · İş Güvenliği Kurul Prosedürü
  · Kaza ve Ucuzatlatma(Ramakkala) Prosedürü
  · Disiplin ve Ceza Prosedürü
  · Dökümanların Kayıt ve Kontrolü Prosedürü
  · Düzeltici Önleyici Faaliyet Prosedürü
  · Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü
  · İzleme ve Ölçme Prosedürü
  · Sözleşme,Teklif ve Anlaşmalar Prosedürü
  · Veri analizi ve Kayıt Prosedürü
  · İşe Giriş ve Oryantasyon Eğitimi Prosedürü
  · Talimat Hazırlama Prosedürü

  10. KLASÖR:ÖZLÜK KONTROL DOSYASI
  · Özlük Dosyası Kontrol Formu*
  · Dosyada bulunması gerekenler:

  ü Kimlik bilgileri
  ü Sağlık Raporu*
  ü Sabıka Kaydı
  ü İş başvuru formu
  ü Hizmet sözleşmesi
  ü SSK İşe Giriş Bildirgesi*
  ü 2 adet fotoğraf
  ü Uzmanlık belgesi (Vinç, forklift vb. Operatör Belgeleri, Kaynakçı Belgesi, Kazancı Belgesi, Elektrikçi Belgesi, …vb.)*
  ü İSG Talimatı
  ü Çalışma talimatları
  ü Görev, yetki ve sorumluluklar
  ü Kişisel koruyucu donanım zimmet tutanağı*
  ü Fazla çalışma onay formu

  11. KLASÖR:İŞLETME KONTROLÜ VE DENETİM DOSYASI*
  · DÖF(Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Raporları)*
  · Uygunsuzluk Raporu
  · Denetim Raporları ve Tutanakları

  12. KLASÖR:İSG YILLIK DEĞERLENDİRME FAALİYET DOSYASI*
  · İSG Yıllık Değerlendirme Raporu*

  13. KLASÖR:ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ SEÇİMİ,EĞİTİMİ VE ATAMA DOSYASI*
  · Çalışan Temsilcisi Seçim Sonuç Tutanağı*
  · Çalışan Temsilcisi Atama Yazısı
  · Çalışan Temsilcisi Görev Talimatı Ve Tutanağı
  · Çalışan Temsilcisi Özel Eğitim Katılım Tutanağı*
  · Çalışan Temsilcisi Sertifikası(İlan Edilecek)*

  14. KLASÖR:İYİ UYGULAMA DOSYASI(ÖNCESİ VE SONRASI)

  15. KLASÖR:ŞANTİYE DIŞI GÖREVLENDİRME DOSYASI
  · Görev Talimatı Formu

  16. KLASÖR:ARAÇ VE MAKİNE TAKİP KONTROL DOSYASI
  · Makine Kontrol Formu
  · Makine-Araç Ve Ekipman Park Listesi
  · Ehliyet,Sertifika Ve Belgeler
  · Periyodik Bakım ve Onarımlar

  16.KLASÖR:İZLEME VE ÖLÇME PLANI*
  · Elektrik Topraklama
  · Paratoner Topraklama
  · Basınçlı Kaplar Ve Tüpler
  · Kaldırma Araçları
  · İşletme Topraklaması
  · Termal Şartlar Vb.

  17.KLASÖR: Diğer Kayıtlar

  · Ziyaretçi Giriş Çıkış Prosedürü,Talimatı ve Yaka Kartı Uygulaması
  · Alt İşveren İSG Sözleşme Eki Ve Yazışmaları
  · Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri*
  · Noter Onaylı Defter (İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Tedbir Ve Tavsiyeler Defteri)*
  · Özlük Dosyası Kayıtları
  · Görevlendirme Formları Ve Görevlendirme Talimatları
  · İdari Personel Şeması*
  · İSG Politikası*

  *Yasal Gereklilik Açısından Önem Arzetmekte
  KAYNAK:İSGforum Sistemi

  Ekli Dosyalar:

 2. Coşkun Muti İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  103042
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Sosyal Güvenlik Kurumu
  Çok değerli paylaşımlarınıza teşekkür eder, devamını sabırsızlıkla beklediğimizi belirtmek isterim.
 3. Yalçın CEYLAN İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  92080
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Allah razı olsun Erkan Bey.
 4. Mümin Demirbaş İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  83206
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Sinpaş GYO
  Elleriniz dert gormesin Erkan bey. Allah razı olsun
 5. perdeler İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  67429
  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Belge
  Firma / Kurum:
  Sentez Denetim Osgb
  dosyalama işlemleri başlattım.şimdi devamını bekliyorum erkan bey.
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 25 Mart 2014 ---
  Teşekkür ederim..
 6. A. Onur Sevinç Çeviri Grubu

  • Çeviri Grubu
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Bakanlık denetlemesi tadında olmuş, eline sağlık Erkan bey ^^
 7. perdeler İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  67429
  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Belge
  Firma / Kurum:
  Sentez Denetim Osgb
  devamını da sabırsızlıkla bekliyorum. secimde bitti malu :)
 8. perdeler İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  67429
  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Belge
  Firma / Kurum:
  Sentez Denetim Osgb
  Erkan Bey, Umarım afiyettesinizdir. Zira bu sessizliğiniz beni endişeye sevk ediyor. veya siz sesleniyorsunuzdur bir yerlerden ama benim kulağım gözüm burada bu konuda :) olduğu içindir belkide ben sizi duymuyorum..!
 9. perdeler İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  67429
  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Belge
  Firma / Kurum:
  Sentez Denetim Osgb
  duyamıyorum :)
 10. Ersin Aktaş İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Bireysel
  Erkan Bey öncelikle hayrınıza duacıyım. Bununla birlikte tüm bu dosyaları hazırlayıp zip haline getirecek, bize de armut piş ağzıma düş dedirtecek bir yiğit olsa keşke :)
 11. hacerako İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Elleriniz dert gormesin Erkan bey. Allah razı olsun
 12. Fikret Yetiştiren İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  78841
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Erkan Bey paylaşımlarınız için içten teşekkürler..Sayenizde kafamızda oluşan bazı sorulara yanıt bulabiliyoruz..
 13. Abidin Özler İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  63771
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Meditek Yazılım
  Meditek İSG'yi denediniz mi ? Ağzınıza düşecek armudun şeklini bile soruyor da :)
  1 Ay ücretsiz deneyebilirsiniz...
 14. Recep Tayyip Taşdelen İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Dosya açılmıyor bit türlü .
 15. nilgün özbey İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  teşekkürler sizin bu paylaşımlarınız ile yaptığım işi daha severek yapıyorum.
 16. gulcancamur İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  DOKÜMAN ADI
  1. KLASÖR:RAPORLAR*

  İsg Yıllık Çalışma Planı*
  İSG Yıllık Değerlendirme Raporu*
  Ölçüm ve Kontrol_İzleme Çizelgesi
  2. KLASÖR:İSG KURUL KAYITLARI*
  İsg Kurul Protokolü
  İsg Kurul Toplantı Tutanağı
  İsg Kurul Toplantı Çağrı Formu
  İsg Kurul Atama Yazısı _ İşveren Vekili
  İsg Kurul Atama Yazısı _ İşyeri Hekimi
  İsg Kurul Atama Yazısı _ İş Güvenliği Uzmanı
  İsg Kurul Atama Yazısı _ Sivil Savunma Uzmanı
  İsg Kurul Atama Yazısı _ Personel Sorumlusu / Mali İşler
  İsg Kurul Atama Yazısı _ Baş Çalışan Temsilcisi
  İsg Kurul Eğitim Katılım Formu
  İsg Kurul Eğitim Sunumu
  İsg Kurulları Hakkında Yönetmelik
  3. KLASÖR:EĞİTİM DOSYASI*
  Personel Listesi
  İsg Yıllık Eğitim Planı*
  İsg Eğitim Prosedürü
  Eğitim Konuları Tablosu
  YÖNETİCİ Oryantasyon Eğitim Formu
  YÖNETİCİ Oryantasyon Eğitim Sunumu
  İş Güvenliği Eğitim Katılım Formu
  İş Sağlığı Eğitim Katılım Formu
  Eğitim Değerlendirme Formu
  Ramak Kala Eğitimi_Eğitim katılım formu
  Eğitim Katılım Sertifikası Teslim Tutanakları
  Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Sunumu
  Temel iŞ Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi_ ÖN TEST
  Temel iŞ Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi_ SON TEST

  İş Kazası_Videolar
  Eğitim Katılım Takip Çizelgesi
  Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Yönetmeliği
  Yangın Eğitimi Sunumu
  Ergonomi Eğitim Sunumu
  Gürültü Sunumu
  Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
  Meslek Hastalıkları Eğitimi _ Ön test
  Meslek Hastalıkları Eğitimi _ Son test
  Atık Yönetimi Eğitim Sunum
  Atık Yönetimi Eğitimine Katılım Formu
  Hijyen Eğitimi Sunumu
  Hijyen Eğtimi_TEST
  Yüksekte çalışmalarda kullanılacak örnek sorular
  4. KLASÖR:RİSK DEĞERLENDİRME DOSYASI*
  Risk Değerlendirme Ekibinin Atama Dilekçesi
  Risk Değerlendirme Ekibinin Eğitim Katılım Formu
  Risk Değerlendirme Ön Yazı
  Risk Değerlendirme Formu
  Risk Kontrol Formu
  Risk Değerlendirme Uygunsuzluk Bildirim Formu
  Risk Değerlendirme Yönetmeliği
  İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma Planı
  Denetim Fotoğrafları
  5. KLASÖR:ACİL DURUM FAALİYETLERİ DOSYASI*
  Acil Durum Planı
  Acil Durumda İlk Kurtarılacaklar Listesi
  Acil Durum Ekiplerinin Görevleri ve Ekip Üyeleri Listesi
  Acil Durumlarda Aranacak Numaralar
  Acil Durum Ekip Listesi
  Acil Durum Kriz Yöneticileri Ekip Listesi
  Acil Durum Vaziyet Planı(Kroki)*
  Acil Durum Ekipleri_Eğitim Katılım Formu
  Acil Durum Levhalandırması
  Tatbikat Raporu
  Acil Durum Önlemlerini Denetleme Formu
  Tahliye Prosedürü
  Yangın Söndürme Tüpüleri Kontrol Listesi
  Acil Durum Fotoğraflı Organizasyon Şeması
  Yangınla Mücadele Ekipman Listesi
  Hastane listesi
  Kan grubu Listesi
  Acil Eylem Planı_ Hareket Tarzı
  Acil Eylem Planı_ Sorumluluk ve Hedefler
  6. KLASÖR:KAZA OLAY VE UCUZ ATLATMA(RAMAK KALA) KAYIT DOSYASI*
  İş Kazası Sonrasında Neler Yapılmalıdır?
  İş Kazası Bildirim Formu
  Ramak Kala Formu
  Çalışanı Uyarı Formu
  Kaza Olay Tanık Tutanağı*
  Düzenleyici Önleyici Faaliyet Formu_DÖF
  7. KLASÖR:TALİMATLAR DOSYASI
  Talimatlar Listesi
  Talimatlar*
  İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı
  İş Sağlığı ve Güvenliği Taahhüdü
  Asma Sepet Kurma ve Kullanma Talimatı
  Isı Yalıtımlı Cephe Kaplaması Montaj Talimatı
  Kat Vinci Kurma ve Kullanma Talimatı
  Nakliye Boşaltma Talimatı
  Gerdirme Halatı Kurma ve Kullanma Talimatı
  Araç Kullanma Talimatı
  Elektrik Bakım Talimatı
  Akülü Transpalet Kullanma Talimatı

  Elektrikli gönye kesme tezgahı güvenlik talimatı
  SEYYAR ELEKTRİKLİ MATKAP KULLANIM TALİMATI
  TAŞLAMA MOTORU KULLANMA TALİMATI
  8. KLASÖR:İSG PROSÜDÜRLERİ*
  Disiplin Yönetmeliği
  9. KLASÖR:ÖZLÜK KONTROL DOSYASI
  Özlük Dosyası Kontrol Formu*
  Özlük Dosyasında Bulunması Gerekli Evrak Listesi
  Kişisel Koruyucu Donanım Zimmet ve Taahhüt Tutanağı
  10. KLASÖR:ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ SEÇİMİ,EĞİTİMİ VE ATAMA DOSYASI*
  · Çalışan Temsilcisi Seçim Sonuç Tutanağı*
  · Çalışan Temsilcisi Atama Yazısı
  · Çalışan Temsilcisi Görev Talimatı Ve Tutanağı
  · Çalışan Temsilcisi Özel Eğitim Katılım Tutanağı*
  · Çalışan Temsilcisi Sertifikası(İlan Edilecek)*
  Çalışan Temsilcisinin Eğitimi_Sunum
  11.KLASÖR:İZLEME VE ÖLÇME PLANI*
  · Elektrik Topraklama
  · Paratoner Topraklama
  · Basınçlı Kaplar Ve Tüpler
  · Kaldırma Araçları
  · İşletme Topraklaması
  · Termal Şartlar Vb.
  12.KLASÖR: Diğer Kayıtlar
  · Ziyaretçi Giriş Çıkış Prosedürü,Talimatı ve Yaka Kartı Uygulaması
  · Alt İşveren İSG Sözleşme Eki Ve Yazışmaları
  · Noter Onaylı Defter (İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Tedbir Ve Tavsiyeler Defteri)*
  · Görevlendirme Formları Ve Görevlendirme Talimatları
  · İdari Personel Şeması*
  · İSG Politikası*
  13.KLASÖR: Formlar

  Server odası ısı kontrol formu
  İNŞAAT_Şaftlarda Çalışma İzin Formu
  İNŞAAT_Yüksekte Çalışma İzin Formu
  İNŞAAT_Sıcak Çalışmalarda İzin Formu
  İNŞAAT_Gece Çalışma İzin Formu
  İNŞAAT_Şantiye Kontrol Formu
  İSG Kontrol Formu
  Operatör/Yeterlilik Sertifikalarının Takip Formu
  Çelik Halat Kontrol Formu
  Forklift Kontrol Listesi
  Fazla Çalışma Onay Formu
  Ziyaretçi Tutanağı
  Günübirlik İşçi Giriş Tutanağı
  Yüksekte Çalışma Formu
  SEYYAR ELEKTRİKLİ MATKAP KONTROL LİSTESİ _
  OSGB YE GETİRİLMESİ GEREKLİ EVRAK TALİP LİSTESİ
  14.KLASÖR: Görev Tanımları
  Montaj Formenı_Görev Tanımı
  Montaj Personeli_Görev Tanımı
  15.KLASÖR: Bilgilendirme
  IT Odalarının Özellikleri Nelerdir?
  Kaldırma Araçlarında İş Güvenliği Nasıl Olmalıdır?
  Makine Koruyucularında İş Güvenliği Nasıl Olmalıdır?
  2012 SGK İş Kazası Oranları
  Kaza Önleme Örnekleri
  Basınçlı Gaz Tüplerinin tehlikeleri,taşınması ve depolanması
  16.KLASÖR: İŞ SAĞLIĞI
  İnşaat Sektöründe Çalışacaklardan İstenecek Laboratuar Tahlilleri
  Kuaförlerde Çalışacaklardan İstenecek Laboratuar Tahlilleri
  Marangoz İşleri, Alüminyum Yapılan İşlerde Çalışacaklardan İstenecek Tahliller
  Mermer İşletmelerinde Çalışacaklardan İstenecek Laboratuar Tahlilleri
  Petrol ve Petrokimya Endüstrisi İşletmelerde Yaptırılması Gereken Laboratuar Tahlilleri:
  İşe Giriş Muayene Formu
  Lavabo ve Tuvalet Hijyen Formu
  İlkyardım Dolabı Malzeme Listesi
  Revirlerde Bulundurulması Zorunlu İlaç Listesi
  Revir Malzeme Listesi
  17.KLASÖR : ÇSGB RİSK ANALİZİ KONTROL FORMLARI
  Apartmanlar için Kontrol Listesi
  Bakkal ve Marketler için Kontrol Listesi
  Basım Sanayii ve Matbaalar için Kontrol Listesi
  Boya İşleri için Kontrol Listesi
  Çağrı Merkezleri için Kontrol Listesi
  Deri ve Tabaklama İşleri için Kontrol Listesi
  Diş Klinik ve Muayeneleri için Kontrol Listesi
  Genel Yolcu Taşımacılığı için Kontrol Listesi
  Kasaplar için Kontrol Listesi
  Konaklama Hizmetleri için Kontrol Listesi
  Kuaförler için Kontrol Listesi
  Kuru Temizlemeciler için Kontrol Listesi
  Mutfak, Lokanta ve Pastahaneler için Kontrol Listesi
  Ofisler için Kontrol Listesi
  Özel Güvenlik Faaliyetleri için Kontrol Listesi
  Taksi ile Yolcu Tasımacılıgı için Kontrol Listesi
  Tekstil Ürünleri İmalatı için Kontrol Listesi
  17.KLASÖR : KLAVUZ RİSK DEĞERLENDİRMELER
  SEYYAR ELEKTRİKLİ MATKAP _Risk analizi maddeleri
 17. Bedriye Binbaşıoğlu İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Bunların hiç biri açılmıyor :(
 18. gulcancamur İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Bedriye hanım formların adını paylaştım sadece herkes kendine ve çalıştığı sektöre özgü düzenleyebilir
 19. Aydın AKÇAY İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Herkes dosya ismi paylaşıyor.Keşke içerik paylaşımı da yapsanız da herkes faydalansa.
 20. Recep Tayyip Taşdelen İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Erkan bey merhaba.
  dosya paylaşımınız için teşekkürler ama bu dosya office 2010 da açılmıyor.
  Sizden ricam dosyayı rar yada 7zip arşiv olarak paylaşır mısınız?

  Cevabınıza şimdiden teşekkürler.