1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Önemli bir yargıtay kararı dikkat!

Konusu 'Diğer Duyuru ve Etkinlikler' forumundadır ve Fatma Kocaer tarafından 27 Haziran 2013 başlatılmıştır.

 1. Fatma Kocaer Bölüm Yöneticisi

  • Bölüm Yöneticisi
  • Etkinlik Grubu
  İl Temsilciliği:
  Konya
  Sertifika Numarası:
  13436
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  T.C.

  YARGITAY

  12. CEZA DAİRESİ

  E. 2012/8012

  K. 2013/562

  T. 09.01.2013

  * YÜKLENİCİNİN İŞ KAZASI NEDENİYLE SORUMLULUĞU ( Taksirle Yaralama/Sanığın Şantiye Şefi Olarak Mühendis Atadığı - Mühendisin İş Güvenliği İle İlgili Herhangi Bir Talepte Bulunmadığı/Atamayı Yapan Yüklenicinin Sorumluluğu Bulunmadığı )
  * TAKSİRLE YARALAMA ( Sanığın Şantiye Şefi Olarak Mühendis Atadığı/Mühendisin İş Güvenliği İle İlgili Herhangi Bir Talepte Bulunmadığı - İş Kazası Nedeniyle Atamayı Yapan Yüklenicinin Sorumlu Tutulamayacağı )
  * İŞ KAZASI NEDENİYLE SORUMLULUK ( Taksirle Yaralama/Sanığın Şantiye Şefi Olarak Mühendis Atadığı - Mühendisin İş Güvenliği İle İlgili Herhangi Bir Talepte Bulunmadığı/İş Kazası Nedeniyle Atamayı Yapan Yüklenicinin Sorumluluğu Bulunmadığı )
  * İNŞAAT MÜHENDİSİNİ ŞANTİYE ŞEFİ OLARAK ATAYAN YÜKLENİCİ ( Taksirle Yaralama/Sanığın Şantiye Şefi Olarak Mühendis Atadığı - Mühendisin İş Güvenliği İle İlgili Herhangi Bir Talepte Bulunmadığı/Atamayı Yapan Yüklenicinin Sorumlu Tutulamayacağı ) 5237/m.89
  ÖZET : Taksirle yaralama suçunda; iş güvenliğinden sorumlu şantiye şefi tarafından iş güvenliğiyle ilgili bir eksiklik bulunduğuna dair herhangi bir talepte bulunulmadığının anlaşılması karşısında, inşaatın güvenliği ile ilgili konusunda ehil yetkili inşaat mühendisi olan kişiyi şantiye şefi olarak atayan ve yapımı yüklenen sanığın kusurunun bulunmadığı gözetilmelidir.
  DAVA : Taksirle yaralama suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  KARAR : Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanık müdafiinin sair temyiz itirazlarının reddine,
  Ancak;
  Sanığın K... İnşaat Taahhüt Ticaret Sanayi Limited Şirketi adına müteahhit olarak yapım işini yüklendiği inşaatta işçi olarak çalışan ölenin, iskelede meydana gelen kopma sonucu düşerek yaşamını yitirdiği olay nedeniyle yargılaması yapılan ve mahkumiyetine hükmedilen temyiz incelemesine gelmeyen inşaat mühendisi Ö.'in inşaatın şantiye şefi olarak görev yaptığı iş güvenliğinden de sorumlu olduğu ve Ö.tarafından işyerindeki iş güvenliğiyle ilgili bir eksiklik bulunduğuna dair sanığa herhangi bir talepte bulunulmadığı anlaşılmakla, sanığın inşaatın güvenliği ile ilgili konusunda ehil yetkili inşaat mühendisi olan Ö.'i şantiye şefi olarak ataması nedeniyle sanığa yüklenecek kusur bulunmadığından beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine hükmedilmesi,
  SONUÇ : Kanuna aykırı olup, sanık müdafinin temyiz itirazı bu nedenle yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi gereğince isteme uygun olarak (BOZULMASINA), 09.01.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


  http://www.kazanci.com.tr/gunluk/12cd-2012-8012.htm
 2. isghizmetadmin Manisa Temsilcisi

  • Etkinlik Grubu
  İl Temsilciliği:
  Manisa
  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Belge
  Firma / Kurum:
  isghizmet
  Çok güzel iş veren mühendis arkadaşa iş güvenliği yetkisini vermiş atamasını yapmış oda iş güvenliği için hiç bir işlem yapmamış. Bu işi salla başı almaaşı sananlara iyi bir örnek karar.
 3. Sait Aktaş Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  41670
  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Firma / Kurum:
  :::::::::
  Olan yine bir cana oldu desenize.
  Allah rahmet eylesin.
  Arkadaşlar sorumluluklarımızın farkında olaım lütfen
 4. Emre Öcal İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  77218
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Uygulamada şantiye şefi inşaata hiç uğramaz, hatta %90 ı inşaatın yerini bilmez. Çünkü ya hatıra binaen şef olmuştur, yada 3 kuruşa. Burada müteahhit nereden yırtarım diye oraya sarılmış.
 5. Onur Umur Emektar Üye

  • Emektar Üye
  Sertifika Numarası:
  48078
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  TEİAŞ
  Demek ki şantiye şefi bir mühendisin sorumluluğu çok yetkisi az. Sorumluluğu çok olan bir mesleğe niye A sınıfı yetkisi veriliyor da denmemeli. Diyeceksiniz ki adam bir şey yazmamış. Yazsa da sorumluluğu bitmeyecekti, savcı diyecekti ki "madem isg kurallarına uyyulmuyor işi neden durdurmadın?"

  Yani şunu artık görmeliyiz inşaat mühensisi bir şantiye şefinin sorumluluğu isg uzmanından fazladır. Ama iki mesleği de koruyan hükümler yoktur. Hadi şantiye şefi sıkıysa işi durdursun bakalım başına neler gelecek?
 6. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  6331 nolu İSG Kanunu
  Tanımlar
  MADDE 3- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
  a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
  b) Çalışan: Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişiyi,
  c) Çalışan temsilcisi: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışanı,
  ç) Destek elemanı: Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişiyi,
  d) Eğitim kurumu: İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin eğitimlerini vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşlarını, üniversiteleri ve Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulan müesseseleri,
  e) Genç çalışan: Onbeş yaşını bitirmiş ancak onsekiz yaşını doldurmamış çalışanı,
  f) İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanı,
  g) İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olayı,
  ğ) İşveren: Çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları,
  h) İşyeri: Mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile çalışanın birlikte örgütlendiği, işverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçları da içeren organizasyonu,
  ı) İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi,
  i) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi: İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birimi,
  j) Konsey: Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyini,
  k) Kurul: İş sağlığı ve güvenliği kurulunu,
  1) Meslek hastalığı: Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalığı,
  m) Ortak sağlık ve güvenlik birimi: Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimi,
  n) Önleme: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü,
  o) Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,
  ö) Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,
  p) Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,
  r) Tehlike sınıfı: İş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak işyeri için belirlenen tehlike grubunu,
  s) Teknik eleman: Teknik öğretmen, fizikçi ve kimyager unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını,
  ş) İşyeri hemşiresi: 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununa göre hemşirelik mesleğini icra etmeye yetkili, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hemşireliği belgesine sahip hemşire/sağlık memurunu,
  ifade eder.

  (2) İşveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan işveren vekilleri, bu Kanunun uygulanması bakımından işveren sayılır.

  2 fıkra şunu gösteriyor işveren topu mühendislere atmış.üretim üretim diye para para diye bastıracaklar hemde istediğiniz güvenlik kültürünüde sizden istiyecekler hemde istenilenleri yapmıcaklar.anlaşılan bu kanun kedi fare oyununa dönecek.işveren olaydan sıyrılacak her zaman.
 7. Fatma Kocaer Bölüm Yöneticisi

  • Bölüm Yöneticisi
  • Etkinlik Grubu
  İl Temsilciliği:
  Konya
  Sertifika Numarası:
  13436
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  türkiyede önemli sermaye çevreleri 6331 in çıkmasına neden göz yumdular sanıyosunuz.bu madde devletimizin bu kesimlere geçtiği kıyaktır.akıllı ve çok dikkatli olmalıyız.
 8. Samet Kılıç İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  110245
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Acaba atamanın yapıldığı kişi atandığı biliyor mu? bu konuda eğitimi var mı? işin ciddiyeti ne?

  Genel de iş yerlerinde de öyle oluyor bir ISG kurulu oluyor. birine sen başkansın deniliyor. Sonra? Tabiki sorumlu olan kişi kendi işini yapmaktan ISG konusuna zaman ayıramıyor bile, hadi ayırsa ne biliyor ki ne yapsın. bu işler öyle atamayla olacak işler değil. Günah keçisi aramamak lazım. bence yetkin(İSG konusunda bilgi ve deneyime sahip) kişi atamadığı için işveren birinci derecede suçlu.