1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Üst işveren alt işveren ilşkisi kurulan yerlerde işveren ve isg uzmanının sorumlulukları

Konusu 'İşletme Kontrolü ve Denetimler' forumundadır ve Osman O. tarafından 2 Ağustos 2013 başlatılmıştır.

 1. Osman O. İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Arkadaşlar herkese merhaba.Sizlere birkaç sorum olacak.Bugün az tehlikeli çalışan sayısı 200 olan bir temizlik firmasında göreve başladım. Bu firma dısarıdaki çeşitli işyerlerine temizlik hizmeti vermekte. İdari personel dışında çalışan tüm personel anlaşma sağlanan farklı işyerlerinde görevini tam zamanlı ya da yarı zamanlı olarak sürdürmektedir. Çalışanlar çalıştıkları yerlerde yüksekte çalışma(sepetli vinç yardımı ile cam silme makaslı platformlar vb) ve çeşitli temizlik kimyasalllarına maruz kalmakta. Varsayalım ki anlaşma sağlanan bir firmada, yüksekte çalışma sırasında ölüm ya da yaralanma ile sonuçlanan bir iş kazası veya temizlik kimyasallarının göze sıçraması sonucu görme bozukluğu, göz kaybı ile sonuçlanan iş kazaları meydana geldi. Bu yapılan çalışmaların tedbirleri hakkında yapacak olduğum risk analizinde belirtmiş olmama rağmen özellikle işyeri dışında gerçekleşen yaralanma ya da ölümlü bir iş kazasında biz iş güvenliği uzmanları ne derece sorumlu tutulabilirler? Anlaşma sağlanan firma temizlik firmasına ait tüm personelin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almakla yükümlü değil mi? Çalışılan çok fazla firma olduğu için yerinde çalışanların durumunu gözlemlemek pek mümkün görünmüyor. Bu konuda ne gibi tedbirler alınabilir? Bilgisi olan varsa ve paylaşımda bulunursa sevinirim..
 2. A.Sait Külekçi İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  46434
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Yeni işin hayırlı olsun.
  Dışarı görevli olarak gidildiğinde taşeron firma personelleri oluyorlar.
  Asıl işverenin İSG uzmanı ile birlikte hareket etmeniz gerekmektedir.
  Sorumluluk her ikinizde , diye biliyorum
 3. Orkun Dalyan İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  118515
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Enerji Sektörü
  İş kazasının tanımında işveren bilgisi dahilinde iş yeri dışında görevlendirilen durumlarda da iş kazası sınıfına giriyor. Dolayısıyla siz direkt sorumlusunuz.
 4. A.Sait Külekçi İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  46434
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  asıl işveren-alt işveren yönetmeliğini inceleyiniz
 5. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  YASA VE MEVZUATA GÖRE DURUM
  1-İş Kanunu, Madde 77:
  5. BÖLÜM "İş Sağlığı ve Güvenliği"

  - İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri

  MADDE: 77

  İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler.

  İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar.

  2-Çalışanların İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
  4. Maddesi uyarınca;
  “Asıl işveren-Alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverene ait çalışanların iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili eğitimlerin verilmesinden asıl işveren, alt işverenle birlikte sorumludur.”


  3- İş Kanunu, Madde:2
  Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur.
  Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesisuretiyle hakları kısıtlanamaz veya daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak asıl işveren alt işveren ilişkisinin muvazaalı işleme dayandığı kabul edilerek alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem görürler. İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere verilemez.

  4-ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ

  MADDE 4 - (1) Asıl işveren alt işveren ilişkisinin kurulabilmesi için;
  a) Asıl işverenin işyerinde mal veya hizmet üretimi işlerinde çalışan kendi işçileri de bulunmalıdır.
  b) Alt işverene verilen iş, işyerinde mal veya hizmet üretiminin yardımcı işlerinden olmalıdır. Asıl işin bölünerek alt işverene verilmesi durumunda ise, verilen iş işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iş olmalıdır.
  c) Alt işveren, üstlendiği iş için görevlendirdiği işçilerini sadece o işyerinde aldığı işte çalıştırmalıdır.
  ç) Alt işverene verilen iş, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin bir iş olmalı, asıl işe bağımlı ve asıl iş sürdüğü müddetçe devam eden bir iş olmalıdır.
  d) Alt işveren, daha önce o işyerinde çalıştırılan bir kimse olmamalıdır. Ancak daha önce o işyerinde çalıştırılan işçinin bilahare tüzel kişi şirketin ya da adi ortaklığın hissedarı olması, alt işveren ilişkisi kurmasına engel teşkil etmez.

  MADDE 11
  (1) İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik sebeplerle uzmanlık gerektiren iş, mal veya hizmet üretiminin zorunlu unsurlarından olan, işin niteliği gereği işletmenin kendi uzmanlığı dışında ayrı bir uzmanlık gerektiren iştir.
  (2) İşverenin kendi işçileri ve yönetim organizasyonu ile mal veya hizmet üretimi yapması esastır.
  (3) Ancak asıl iş;
  a) İşletmenin ve işin gereği,
  b) Teknolojik sebeplerle uzmanlık gerektirmesi,
  şartlarının birlikte gerçekleşmesi hâlinde bölünerek alt işverene verilebilir.
  (4) Asıl işin bir bölümünde iş alan alt işveren, üstlendiği işi bölerek bir başka işverene veremez.

  MADDE: 12
  (1) 7 nci madde uyarınca tescili yapılan işyeri için 6 ncı maddede belirtilen belgelerde Kanuna aykırılık veya muvazaa kanaatini oluşturan delillerin bulunması hâlinde, söz konusu belgeler gerekçesi ile birlikte incelenmek üzere bölge müdürlüğünce iş teftiş grup başkanlığına intikal ettirilir.
  (2) Muvazaanın incelenmesinde özellikle;
  a) Alt işverene verilen işin, işyerinde asıl işveren tarafından yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin asıl işin yardımcı işlerinden olup olmadığı,
  b) Alt işverene verilen işin işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iş olup olmadığı,
  c) Alt işverenin daha önce o işyerinde çalıştırılan bir kişi olup olmadığı,
  ç) Alt işverenin işe uygun yeterli ekipman ile tecrübeye sahip olup olmadığı,
  d) İstihdam edeceği işçilerin niteliklerinin yapılacak işe uygun olup olmadığı,
  e) Alt işverene verilen işte asıl işveren adına koordinasyon ve denetimle görevlendirilenlerden başka asıl işverenin işçisinin çalışıp çalışmadığı,
  f) Yapılan alt işverenlik sözleşmesinin iş hukukunun öngördüğü kamusal yükümlülüklerden kaçınmayı amaçlayıp amaçlamadığı,
  g) Yapılan alt işverenlik sözleşmesinin işçilerin iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi yahut mevzuattan kaynaklanan bireysel veya kolektif haklarını kısıtlamaya ya da ortadan kaldırmaya yönelik yapılıp yapılmadığı,hususları göz önünde bulundurulur.

  5- 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
  Madde 12:

  “Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde, iş alan ve bu iş için görevlendirdiği sigortalıları çalıştıran üçüncü kişiye alt işveren denir. Sigortalılar, üçüncü bir kişinin aracılığı ile işe girmiş ve bunlarla sözleşme yapmış olsalar dahi, asıl işveren, bu Kanunun işverene yüklediği yükümlülüklerden dolayı alt işveren ile birlikte sorumludur.”
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 2 Ağustos 2013 ---
  Temizlik firmasının çalışanının herhangi bir iş kazasına uğraması durumunda temizlik firması bildirimde bulunacaktır.Ölümlü yada ağır yaralanmalı kazalarda altişveren üstişveren birlikte sorumlu tutulur.çünkü aralarında alt işveren üst işveren ilişkisi vardır ve ana firmanın çalışma sınırlarında meydana gelmiştir.iş güvenliği uzmanıda bu kazadan gerekli soruşturmadan nasibini alır.
 6. KEZBAN ÇELİK İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Sağlık Bakanlığı
  Aynı çalışma alanını kullanıyoruz ama alt işverenler RD yaparken az tehlikeli sınıfta ise kendi yenileme süresine göre yapıyor.Doğrumudur?Çalıştırdıkları elemanların karşılaşaktıkları riskler çok tehlikeli sınıfta yer alan çalışanlarla aynı. Asıl işverenin tehlike sınıfı çok tehlikeli. Peki eğitimleri verirken kendi nace koduna göremi bizim tehlike sınıfımıza göremi saatlendirecek. Yada RD yenileme süreleri nasıl olacak.
 7. Alper Güler İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  42722
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Akyurt Belediyesi
  Çalışanların sgk lari hangi sicilden yatıyor ise onun tehlike sınıfı hükümlerine tabidir
 8. CENK ÇIRAKMAN İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  46797
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  30 günden fazla süreli işlerde, sizin tehlike sınıfın az tehlikeli veya tehlikeli bile olsa, asıl iş verenin tehlike sınıfı olan çok tehlikeli işlerden sayılırsınız ve bütün dökümanlarınızı ve atamalarınızı buna göre yapmalısınız.
 9. Alper Güler İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  42722
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Akyurt Belediyesi
 10. öznur furkan İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Alper Güler Bey
  alıntınızın yasal dayanağını belirte bilir misiniz?
  Teşekkür ederim
 11. Alper Güler İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  42722
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Akyurt Belediyesi
  Ben hatırlamıyorum öyle bi madde o yüzden alıntı yaptım. Isg katip de girilen sicil numarasina göre cikar tehlike sınıfı ve süreler yani asıl alt tehlikeli sınıfları farkli olsada asıl işveren tehlike sinifina tabidir diye bi madde hatırlamıyorum
 12. Yener Keskin İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  140392
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Yurtiçi Kargo
  Ortada alt işverenlik durumu oluşturan bir durum varsa, alt işveren olan firma asıl işin yapıldığı yer için ayrı işyeri sicil numarası ile bir şube oluşturması gerekir. Bu şubenin tehlike sınıfı da yapılan işin veya asıl işverenin tehlike sınıfı olacaktır.

  Bahsedilen örnekten yola çıkarsak, temizlik firmasının merkezi ofis olduğu için az tehlikelidir ancak yapılan işler temizlik gibi tehlikeli veya dış cephe cam temizliği gibi çok tehlikeli işlerdir. Alt işveren ve asıl işveren az tehlikeli sınıfta olsa bile bu işleri az tehlikeli olarak değerlendirmek yanlıştır. Örneği az tehlikeli sınıfta olan bir temizlik firması, az tehlikeli sınıfta olan 40 katlı plazaya dış cephe temizliği yaparsa bu iş az tehlikeli mi olur ?

  Sonuç olarak; alt işveren olan firma, işin yapıldığı adres için ayrı bir işyeri sicili oluşturmalı ve tehlike sınıfı yapılan işe veya işyerinde yapılan ana işe göre belirlenmeli, hangisi yüksekse o kabul edilmelidir.

  Diğer işlemler de (risk değerlendirme, acil durum ekipleri vb.) buna göre yapılmalıdır.
 13. Alper Güler İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  42722
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Akyurt Belediyesi
  sizin mantığınıza göre az tehlikeli olan temizlik işi için çok tehlikeli olan asıl işveren sınıfından atama yapılırsa 250 personeli için firma bir tam zamanlı uzman görevlendirmesi gerekir ki sanmıyorum. hastaneler çok tehlikeli sınıfta ama temizlik az tehlikeli ayrıca benim kurumum tehlikeli sınıfta ama hizmet alımı ile çalışan personel az tehlikeli sınıfta
 14. Yener Keskin İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  140392
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Yurtiçi Kargo
  Tehlike sınıfı şirketin tüm çalışanları için değişmiyor, sonuçta bir firma bir çok firmaya alt işveren olabilir. Neden tüm çalışanlar, çalışmadıkları işyerinin tehlike sınıfından değerlendirilsin ki ? Çok tehlikeli işi yapan veya öyle bir iş yapılan yerde çalışan 5 kişiyse sadece o 5 kişi çok tehlikeli sınıfta değerlendirilir.

  Zaten bu gibi karışıklıklar ve hangi çalışanın nerede çalıştığı tam olarak belirlenmesi için ayrı sicil numarası ile bir işyeri oluşturulur ve çalışanlar o işyerinin sicilinde kayıtlı olurlar. Bu benim mantık yürüterek sonuca vardığım bir konu değil, sgk ve alt işverenlik mevzuatında olan, iş müfettişlerinin dikkatle baktığı bir konu.

  Çalıştığım şirketin genel müdürlüğü az tehlikeli sınıfta ancak temizlik işi yapan personel tehlikeli sınıfta değerlendirilip iş güvenliği uzmanları buna göre hizmet veriyor. Aynı şekilde genel müdürlük haricinde yaptığımız asıl iş tehlikeli sınıfta ve zaman zaman az tehlikeli firmalarla (banka vb.) alt işveren ilişkisi kurulduğunda kendi çalışanlarımız tehlikeli sınıfta değerlendiriliyor. Sonuçta bizim işim tehlikeli, nerede yaparsak yapalım tehlikeli.
 15. Alper Güler İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  42722
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Akyurt Belediyesi
  değerlendirmek ve uygulamak başka ama bu şekilde bir yasal zorunluluğun olduğunu söylemek başka o şekilde değerlendirmek konuya hassas yaklaşıldığının göstergesi olabilir ama yasal zorunluluk olduğunu göstermez
 16. Yener Keskin İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  140392
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Yurtiçi Kargo
  Yasal zorunluluk var.

  Adım adım gidelim;

  Alt işveren, ayrı bir işyeri açılışı yapmalı ve çalışanlar sadece o işyerinde çalışmalı bunu da bildirmeli.

  Alt İşverenlik Yönetmeliği - MADDE 4 – (1) Asıl işveren alt işveren ilişkisinin kurulabilmesi için;
  c) Alt işveren, üstlendiği iş için görevlendirdiği işçilerini sadece o işyerinde aldığı işte çalıştırmalıdır.

  Alt İşverenlik Yönetmeliği - Madde 5

  (1) Alt işveren, kendi işyeri için Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre bildirim yapmakla yükümlüdür.
  (2) Alt işveren, işyerinin tescili için şekli Bakanlıkça belirlenen işyeri bildirgesi ile birlikte 6 ncı maddede belirtilen belgeleri bölge müdürlüğüne verir.
  (3) Bir işyerinde her ne suretle olursa olsun asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kurulması yeni bir işyeri kurulması olarak değerlendirilir.

  Alt İşverenlik Yönetmeliği - Madde 7
  (1) Bölge müdürlüğünce, 5 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bildirimde bulunan alt işverenin işyeri tescil edilerek işyeri için bir sicil numarası verilir.
  (2) İşyeri bildirgesinde beyan edilen bilgilerin ve eklenmesi gereken belgelerin eksik veya gerçeğe aykırı olması hâlinde işyerinin tescili yapılmaz.


  Şu anda elimizde tescil edilmiş ayrı bir işyeri var. Şimdi bu işyerinin tehlike sınıfı belirlenmeli.


  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

  Tehlike sınıfının belirlenmesi


  MADDE 9 –(1) İşyeri tehlike sınıfları; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 83 üncü maddesine göre belirlenen kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi de dikkate alınarak, İşSağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün Başkanlığında ilgili taraflarca oluşturulan komisyonun görüşleri doğrultusunda, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile tespit edilir.

  (2) İşyeri tehlike sınıflarının tespitinde, o işyerinde yapılan asıl iş dikkate alınır.


  Sonuç olarak bahsedilen zorunluluk var. Yani ayrı bir işyeri açılışı yapmak ve daha sonra bu işyerinin tehlike sınıfını belirlemek zorundasınız. Ben kanunla çok boğmak istemediğim için sadece doğru olan uygulama şeklini yazmıştım.
 17. Alper Güler İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  42722
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Akyurt Belediyesi
  hocam iş yeri açmak tamam ama tehlike sınıfı belirlemek bizim elimizde olan bi konu değil sgkdan aldığınız sicil numarısındaki nace kodu ne ise onun haricinde yok ben tehlikeli olmasını istiyorum yada çok tehlikeli olmasını istiyorum diyemezsiniz ayrıca 2. maddedeki tehlike sınıfı yapılan asıl iş dikkate alınır cümlesi bir fabrikada ofis işide olur döküm işide olur o fabrika iş yeri açılışında .... imalatı demiş ise asıl iş o sayılır orada maksat o dur
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 1 Şubat 2016 ---
  şayet sizin zannettiğiniz gibi olsa mevcut a ve b sınıfı uzman sayısı mümkün değil yeterli olmaz görevlendirecek uzman bulunamazdı
 18. Yener Keskin İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  140392
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Yurtiçi Kargo
  İsteğe göre yapmıyorsunuz zaten, alt işveren sözleşmesinde yapılan iş yazıyor, sgk da siz isteseniz de istemeseniz de nace kodunu buna göre belirliyor. Bunların hepsi kanunda yazıyor. Defalarca da, uyguladığım, uygulamasını gördüğüm, uygulanmadığı için ceza kesildiğini gördüğüm bir durum.

  2. maddede geçen asıl iş olarak, alt işverenin yaptığı işi kast ediyor kanun. Çünkü alt işveren bile olsa kendi başına ayrı bir işyeri.

  Yani ofise gittiniz, alt işveren olarak temizlik işi yapacaksınız. Temizlik şirketinin yaptığı iş ne ? Temizlik. Yani tehlikeli bir iş veya değil her neyse, nace'si belli. Siz o işyerinde ofis işi yapıyorum diyemezsiniz, kanun öncelikli olarak sizin yaptığınız asıl işe bakıyor, 6331 işi yapan odaklı bir kanun. Biz de x,y,z bankalarının kendi binalarında kargo alım işi yapıyoruz, orada sürekli mesai yapan çalışanlar var. İşyeri açılışı yaparken, alt işverenlik sözleşmesinde "kargo taşımacılığı" işi geçince sgk zaten nace kodunu tehlikeli sınıfta veriyor, bize sormuyor ki.

  Bunun yanında tehlike sınıfları tebliğinde bir işyerinde birden fazla iş yapılıyorsa, en tehlikeli olan tehlike sınıfı olarak kabul edilir de diyor. Yani siz bir döküm atölyesinde alt işveren olarak az tehlikeli iş de yapamazsınız. Yapılıyorsa bir yerde yanlış yapılıyordur, nace hatalıdır, denetim eksikliği vardır vb.

  Yeterince açık ve ayrıntılı anlattığımı düşünüyorum. Mevzuat da ortada zaten.
 19. Alper Güler İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  42722
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Akyurt Belediyesi
  benim çalıştığım kurum belediye ve tehlikeli sınıfta; park bakımı ihalesi ile 125 kişi çalışıyor park bakım işi yapan alt işverenin katipde az tehlikeli çıktığı için bütün atamalarını ona göre yapıyor. işkurdan 50 kişi çalışıyor ve fidan dikimi yapıyorlar o iş içinde az tehlikeli çıkıyor ve atamalar ona göre yapıldı
 20. Yener Keskin İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  140392
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Yurtiçi Kargo
  Park bakımı ve fidan dikimi yapılan yerde başka iş yapılıyor mu ?