1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

İş Güvenliği Sınavı Hazırlık Soru ve Cevapları

Konusu 'Soru Bankası' forumundadır ve Erkan Dündar tarafından 23 Ağustos 2012 başlatılmıştır.

 1. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  kolay gelsin...:D

  Ekli Dosyalar:

 2. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  1. 1. İskelede çalışırken yapılmaması gerekeni bulunuz?

  A) Çalışma platformu çift korkuluklu olmalıdır
  B) Yürüme platformları çalışanı taşıyacak şekilde olmalıdır
  C) Çalışma platform genişliği mevzuatlarda belirtilmiş boyutlarda ve tüm başlıklar tapalı olmalıdır
  D) Çalışanların emniyet kemeri takma zorunluluğu olmalıdır
  1. 2. Hangisi meslek hastalığı sınıflandırmasında yer almaz?

  A) Cinsiyete göre sınıflandırma
  B) İşyerlerindeki faktörlere göre sınıflandırma
  C) Hastalığın türüne göre sınıflandırma ( deri hastalığı, solunum sistemi hastalığı vb.)
  D) Hastalığa neden olan faktöre göre sınıflandırma
  1. 3. .
  2. I. Hastalık tablosuna doğru bir klinik tanı konması
  3. II. Hastalığın çalışılan önceki işlerle olan bağlantısının araştırılması
  4. III. Hastalığın işçinin şu anda çalıştığı işle ilişkisinin araştırılması
  Bir hastalığın meslek hastalığı olarak tanımlanabilmesi için yapılacak çalışmanın aşamaları yukarıda verilmiştir. Bu çalışmaların doğru sıralaması nasıl olmalıdır?

  A)I-III-II
  B)III-I-II
  C)II-I-III
  D)I-II-III
  1. 4. Sigorta ödediği tazminata neden olan meslek hastalığına neden olan durumda işverenin ağır kusuru olduğunu iddia ederse işverene hangi davayı açabilir?

  A)Rücu davası
  B)Manevi tazminat davası
  C)Maddi Nafaka davası
  D)Maddi Tazminat davası
  1. 5. Aşağıdakilerden hangisi Teknik Periyodik Kontrol sonrası düzenlenecek raporun "Değerlendirme" bölümünde yer alması zorunlu bilgilerden değildir?

  A)Yapılan kontroller sonucu elde edilen değerlerin mevzuatlarda belirtilen limit değerlere uygun olup olmadığı
  B)Yapılan kontroller sonucu elde edilen değerler bir önceki kontrole göre değerlendirildiğinde iyileşme olup olmadığı
  C)Yapılan kontroller sonucu elde edilen değerlerin, teknik özellikleri karşılayıp, karşılamadığı
  D)Yapılan kontroller sonucu elde edilen değerlerin ilgili standartlar, teknolojik literatürde ve mevzuatlarda belirtilen limit değerlere uygun olup olmadığı
  1. 6. Kontrol, ölçüm ve test usulu ile tekniği, testte kullanılacak cihaz ve aletler ile uyulacak kuralların belirlenmesinde aşağıdakilerin hangilerinden faydalanılmaz?

  A)Mevcut hukuki düzenlemeler B)İlgili standartlar
  C)İş kazası kayıt ve belgeleri D)Fenni ve teknolojik literatür
  1. 7. İşyerindeki ekipmanların periyodik kontrol dokümanında aşağıdakilerden hangisi bulunmak zorunda değildir?

  A)Ekipmanın kullanma talimatları ile ilgili bilgiler
  B)Yetkili teknik eleman ile ilgili bilgiler
  C)Test tekniği ve şartları ile ilgili bilgiler
  D)Makine ve/veya tesis ile ilgili bilgiler
  1. 8. Kadın işçiler itfaiyelerde çalıştırılabilir mi?
  A) Evet

  B)Özel günleri haricinde çalıştırılabilir
  C) Hayır
  D) Hiçbiri
  1. 9. İşin devamı süresince genç işçilerin hangi sürelerde periyodik muayenelerinin yapılması zorunludur?

  A)9 ay B)6 ay
  C)Hiçbiri D)12 ay
  1. 10. Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hangi yılda yürürlüğe girmiştir?

  A)2005 B)2003
  C)2006 D)2009
  1. 11. Kanserojen ve mutajen maddelerin kullanıldığı işyerlerinde risk değerlendirmesi en az hangi aralıkta bir yapılmalıdır?

  A)3 ay da bir kez
  B)15 günde bir kez
  C)9 ay da bir kez
  D)5 yılda bir kez
  1. 12. Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hangisinde uygulanmaz

  A)Çalışanların kanserojen maddelere maruz kalma riski bulunan işlerin yapıldığı işyerlerinde
  B)Sadece radyasyona maruziyetin söz konusu olduğu çalışmalarda
  C)Asbest ile çalışmalarda
  D)Çalışanların mutajen maddelere maruz kalma riski bulunan işlerin yapıldığı işyerlerinde
  1. 13. Hangisi ilgili kanuna göre sanayiden sayılacak işlerden biri değildir?

  A)Ham, yarı ve tam yapılmış maddelerin işlenmesi, temizlenmesi, şeklinin değiştirilmesi, süslenmesi, satış için hazırlanması.
  B)Her türlü kurma, onarma, sökme, dağıtma ve yıkma.
  C)Bina yapılması ve onarımı, değiştirilmesi, bozulması, yıkılması ve bunlara yardımcı her türlü sınaî yapım.
  D)Su ürünleri alımı ve satımı işleri
  1. 14. Sanayi, ticaret, tarım ve orman işleri ile ilgili düzenleme hangisinde yapılmıştır?

  A)4857 sayılı kanunun 66. maddesi
  B)4811 sayılı kanunun 57. maddesi
  C)4857 sayılı kanunun 111. maddesi
  D)4857 sayılı kanunun 11. maddesi
  1. 15. Vardiyalı çalışmaların düzenlendiği yönetmeliğin dayanağı hangi kanundur?

  A)4587 sayılı kanun B)8457 sayılı kanun
  C)4857 sayılı kanun D)7857 sayılı kanun
  1. 16. Aşağıdakilerden hangisi Vardiya düzeninin esasları içinde yer alır?

  A)Vardiya düzenine ilişkin kural ve sınırlamalar
  B)Hepsi
  C)Çalışma süreleri
  D)Dörtlü vardiya düzeni
  1. 17. Maden ve taşocaklarında ateşleme sırasında yol bina köprü elektrik, telgraf, telefon, vb. tesislere olan mesafe kaç metre bırakılmalıdır.

  A)70 B)90
  C)60 D)80
  1. 18. Hangisi doğru değildir?

  A)İşçiler ıslak elbise ile çalıştırılamaz
  B)Kuvvetli rüzgârlarda tedbir alınmadan işçiler çalıştırılamaz
  C)Kazı işlerinde yağış sırasında işçi çalıştırılamaz
  D)İşçiler soğukta çalıştırılamaz
  1. 19. Hangisi açıkta yapılan çalışmalara özel önlemlerden biri değildir.

  A)İşçiler cisim düşmelerine karşı korunacaktır.
  B)İşçiler zararlı düzeyde gürültüden ve gaz buhar toz gibi zararlı dış etkenlerden korunacaktır.
  C)İşçilerin kaymaları ve düşmeleri önlenecektir.
  D)İşçilere ara öğünlerle beslenme takviyesi yapılacaktır.
  1. 20. 121.Kimyasal maddelerin toksik etki (zehir etkisi) göstermesi ve bu toksik etkinin şiddeti aşağıda belirtilen faktörlerden hangisine bağlı değildir?
  A.Vücuda giren maddenin kimyasal ve fiziksel özelliklerine,
  B. Kullanımı sırasında alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine,
  C. Kimyasala maruz kalan kişinin cinsiyetine,
  D. İşçinin hangi vardiyada çalıştığına
  1. 21. .………………. ; Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı İşlerde ve İşyerlerinde alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük ekinde "çeşitli kimyasal maddelerin kapalı işyerleri havasında bulunmasına müsaade edilen ve orada günde sekiz saat çalışacak olanların sağlıklarını bozmayacak olan azami miktarları" olarak tanımlanmıştır.
  Kimyasalların işyeri havasında bulunmasına ilişkin yukarıda tanımı yer alan kavram aşağıda belirtilenlerden hangisidir?
  A.MAK Değeri B.MEL Değeri
  C.NIOHS REL Değeri D.TLV STEL Değeri
  1. 22. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince binalarda söndürme ve tahliye tatbikatları aşağıda belirtilen periyotlardan hangisinde yapılmalıdır?
  A.En az 3 ayda bir
  B. En az 6 ayda bir
  C. En az yılda bir
  D. En az 5 yılda bir
  1. 23. Parlayıcı, patlayıcı maddelerin üretildiği veya işlendiği işyerlerinde alınması gereken önlemlere ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?
  A.Depo kapısı metal olmalıdır.
  B.İmalat bölümündeki motorlar eX -proof olmalıdır.
  C.İşyerinin zemini, hafif eğimli olmalıdır
  D.Doğalgaz/LPG kullanılan yerlerde gaz dedektörlü alarm sistemi bulunmalıdır.
  1. 24. Basınçlı gaz tüplerinin depolanmasına ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?
  A.Tüpler devrilmeye ve yuvarlanmaya karşı önlem alınmış şekilde bulundurulacaktır.
  B.Dolu tüplerin depolandığı yerlere güneşin ışınlarının dik olarak gelmesi sağlanmalıdır.
  C.Depolama kısmında ateşli maddeler kullanma yasağı uygulanacaktır.
  D.Tüplerin depolandığı kısımların havalandırılması sağlanacaktır.
  1. 25. İşyerlerindeki acil çıkış yolları ve kapılarının özellikleri konusunda aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?
  A.Acil çıkışı önleyecek hiçbir engel bulunmayacaktır.
  B.Acil çıkış kapıları işçinin kendisine doğru çekmesiyle kolayca açılabilecektir.
  C.Herhangi bir tehlike durumunda, tüm çalışanların işyerini derhal ve güvenli bir şekilde terk etmeleri mümkün olacaktır.
  D.Acil çıkış yolları ve kapılarının sayısı, boyutları ve yerleri yapılan işin niteliğine, işyerinin büyüklüğüne ve çalışanların sayısına uygun olacaktır.
 3. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  1. 26. Buhar kazanlarında en az kaç adet su seviye göstergesi bulunmalıdır?
  A. Buhar kazanlarında su seviye göstergesi bulunması gerekmemektedir.
  B. 4 adet
  C. 2 adet
  D. 1 adet
  1. 27. Aşağıda belirtilenlerden hangisinin yüksek gerilim hücrelerinde bulunması zorunlu değildir?
  A. Kısa devre ve topraklama teçhizatı.
  B. Istaka
  C. Deri Eldiven
  D. Yangın söndürme Cihazı
  1. 28. Aşağıda belirtilenlerden hangisi “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” te yer alan hususlardan değildir?
  A.Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverene ait çalışanların eğitimlerinden, asıl işveren, alt işverenle birlikte sorumludur.
  B.Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, geçici iş ilişkisi ile çalışanlara gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür.
  C.Onaltı yaşını doldurmamış genç işçiler ve çocuklar ile çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz.
  D.İşverenler, çalışanlarına, iş sözleşmesinin türüne bakılmaksızın gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür.
  1. 29. Tanzimat’tan sonra çıkartılan ve “Kazaya maruz kalanlara veya ailesine mahkeme tarafından hükmedilecek tazminat işveren tarafından ödenecektir.” Hükmünün yer aldığı düzenleme aşağıda belirtilenlerden hangisidir?
  A.Dilaverpaşa Nizamnamesi
  B.Zonguldak ve Ereğli Havzası Fahmiyesinde Mevcut Kömür Tozlarının Amale MenafiiUmumiyesineFüruhtuna Dair Yasa
  C.Ereğli HavzaiFahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Yasa
  D.Maadin Nizamnamesi
  1. 30. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında aşağıdaki cümledeki boşlukları doldurunuz.
  “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında; sesli yangın uyarı cihazlarının 3 m uzaklıkta en az …..… ve en çok …….. ses seviyesi elde edilecek özellikte olması şarttır.”
  A.75 dBA, 120 dBA
  B.80 dBA, 100 dBA
  C.85 dBA, 115 dBA
  D.90 dBA, 125 dBA
  1. 31. Kişisel koruyucu donanımlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A. Birden fazla riskin bulunduğu ve aynı anda birden fazla kişisel koruyucu donanımın kullanılmasının gerektiği durumlarda, bu kişisel koruyucu donanımların bir arada kullanılması uyumlu olacak ve risklere karşı etkin olacaktır.
  B.Kendisi ek risk yaratmadan ilgili riski önlemeye uygun olacaktır.
  C.Kullanan işçinin sağlık durumuna ve ergonomik gereksinimlerine uygunolacaktır.
  D.İşverenin, kişisel koruyucu donanımların kullanımı konusunda teorik eğitim vermesi yeterlidir. Ayrıca uygulamalı olarak eğitim vermesine gerek yoktur.

  1. 32. İçtihatları Birleştirme Kararlarına ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?
  A. Bazen Yargıtay kararları arasında çelişkiler olabilir. Bu çelişkiler İçtihatları Birleştirme GenelKurullarınca giderilir.
  B. İçtihat birleştirme kararları da kanunlar gibi, Resmi Gazete’de yayımlanır.
  C. İçtihat birleştirme kararları, sadece adalet mahkemelerini bağlar, Yargıtay Dairelerini bağlamaz.
  D. Büyük Genel Kurul, yargı bakımından, ancak içtihat birleştirme kararı vermekle yükümlü olduğu halde, Küçük Genel Kurullar, hem mahalli mahkemelerin direnme kararlarını inceler, hem de içtihat birleştirme kararı verir.
  1. 33. Ağır ve tehlikeli işlerde çalışma ile ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi/hangileri yanlıştır?
  I.18 yaşını bitirmemiş işçiler Ağır ve Tehlikeli İşler kapsamındaki hiçbir işte çalıştırılamaz
  II.Bazı Ağır ve Tehlikeli işlerde, On altı yaşını doldurmuş, 18 yaşını bitirmemiş işçiler çalıştırılabilir.
  III.Mesleki Eğitim almamış işçiler Ağır ve Tehlikeli işlerde çalıştırılamaz
  III.İşyerinden ilişkileri kesilerek yeni bir işe giren işçilerin bu raporları veya örnekleri yeni işveren veya vekilinin isteği halinde o işyerine gönderilir.
  1. III, IV
  2. II, III
  3. I, II, IV
  4. I
   1. 34. İşyerlerinde İş Sağlığı Güvenliği Kurulu kurulmasına ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur?
  A. 50 veya daha fazla işçi çalıştırılan tüm işyerlerinde iş sağlığı güvenliği kurulu oluşturulması zorunludur.
  B. 50 veya daha fazla işçi çalıştırılan sanayiden sayılan işyerlerinde iş sağlığı güvenliği kurulu oluşturulması zorunludur.
  C.Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırılan sanayiden sayılan 6 aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı güvenliği kurulu oluşturulması zorunludur.
  D.Yukarıda belirtilenlerin hiçbiri doğru değildir.
  1. 35. İş Kanunu kapsamında olan bir işyerinde İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi Oluşturulması zorunluluğuna ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur?
  2. İşyerinde 50 veya daha fazla işçi çalışmalıdır
  3. İşyeri Çok tehlikeli sınıfta yer almalıdır
  4. İşyerinde yapılan işler sanayiden sayılmalıdır
  5. İşyerinde parlayıcı patlayıcı madde üretiliyor olmalıdır
   1. 36. “Hizmet akdi, bir mukaveledir ki onunla işçi, muayyen veya gayri muayyen bir zamanda hizmet görmeği ve iş sahibi dahi ona bir ücret vermeği taahhüt eder”. Şeklinde hizmet akdi tanımının yer aldığı kanun aşağıda belirtilenlerden hangisidir?
   2. 4857 sayılı İş Kanunu
   3. Borçlar Kanunu
   4. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
   5. Sosyal Sigortalar ve Genel Sigortalar Kanunu
    1. 37. Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine göre aşağıda belirtilenlerden hangisi uyarıcı işaretlerin özelliklerinden değildir?
  A.Üçgen biçimindedir B.Zemin mavidir.
  C.Çerçeve siyahtır D.Piktogram siyahtır
  1. 38. İş Kanununa göre Kadın işçilerin çoğul gebelikte, doğum öncesi ve doğum sonrasında kullanacağı toplam izin süresi ne kadardır?
  A) 6 hafta
  B) 12 hafta
  C) 16 hafta
  D) 18 hafta
  1. 39. Aşağıda belirtilenlerden hangisi grizu tehlikesi olan ocaklarda yapılabilecek yanlış uygulamadır?
  A) Bütün grizulu ocaklarda, herbiri tek başına ocağın havalandırılmasını sağlayacak güçte, birinin herhangi bir nedenle durması halinde, diğeri derhal, çalışacak durumda, iki havalandırma grubu bulunacaktır.
  B) Pek az miktarda bile olsa, grizu birikmeleri, doğrudan basınçlı hava verilerek giderilemez.
  C) Metan oranının % 3’ün altında olduğu sürece ocakta çalışılır, metan oranının % 3’ü aştığını ilk gören, bacadaki çalışmayı durdurur; durumu sorumlu nezaretçiye bildirir.
  D) Vantilatörler ve aspiratörler, ancak, fenni nezaretçinin emriyle durdurulur. Ana vantilatör ve aspiratörler birbirinden bağımsız iki ayrı enerji kaynağına bağlanırlar. Birinin durması halinde, diğerinin ocak havalandırılmasını aksatmayacak en kısa sürede çalışması sağlanır.
  1. 40. Ocaklarda patlayıcı madde kullanılabilmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?
  A.Grizu bulunması muhtemel ve grizu kontrolü yapılamayan eski ve yeni imalat boşlukları ve çatlakları olan yerlerde, patlayıcı madde kullanılmaz.
  B.Emniyet lambası veya metan detektörleriyle yapılan ölçümlerde metan oranı % 2 ‘nin altında ise patlayıcı madde kullanılabilir. %2 nin üzerinde metan varsa patlayıcı madde kullanılmaz.
  C.Tıkanmış kömür, bür ve siloların açılmasında, patlayıcı madde kullanılmaz.
  D.Kapatılmış yangın barajlarının açılmasında, patlayıcı madde kullanılmaz.
  1. 41. İş kazalarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüğü İle Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirimine İlişkin Olarak Aşağıda Belirtilen Sürelerden Hangisi doğrudur?
  A) İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Kazadan sonraki 3 Gün içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüğü İle Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmelidir.
  B) İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Kazadan sonraki 2 Gün içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüğü İle Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmelidir.
  C) İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları en geç 3 Gün içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüğüne, Kazadan sonraki 2 gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmelidir.
  D) İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları en geç 2 Gün içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüğüne, kazadan sonraki 3 gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmelidir.
  1. 42. Aşağıda belirtilenlerden hangisi “Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” te Risk değerlendirmesi yenilenmesi için belirtilen hususlar arasında yer almamaktadır?
  a. En az beş yılda bir defa
  b. Ortam ölçümleri ve sağlık gözetimlerinin sonuçlarına göre gerektiğinde
  c. Kimyasal maddeler nedeni ile herhangi bir kaza olduğunda
  d. En az yılda bir defa

  1. 43. Tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan risklerin ortadan kaldırılması veya en az düzeye indirilmesi için alınması gereken önlemlerden aşağıda belirtilenleri önceliğine göre sıralanışı hangisidir?
   1. Tehlikeli kimyasal madde yerine işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan kimyasal madde veya işlem kullanılacaktır.
   2. Tehlikeli kimyasal maddelerin olumsuz etkilerinden işçilerin toplu olarak korunması için alınan önlemlerin yeterli olmadığı hallerde bu önlemlerle birlikte kişisel korunma yöntemleri uygulanacaktır.
   3. Riski kaynağında önlemek üzere; uygun iş organizasyonu ve yeterli havalandırma sistemi kurulması gibi toplu koruma önlemleri uygulanacaktır.
   4. İşçilerin sağlık ve güvenliği yönünden risk oluşturabilecek tehlikeli kimyasal madde çıkışını önlemek veya en aza indirmek üzere uygun proses ve mühendislik kontrol sistemleri seçilecek ve uygun malzeme ve ekipman kullanılacaktır.
  A.I, II, III, IV
  B. I, III, II, IV
  C. I, IV, III, II
  D. I, III, IV, II
  1. 44. İşyerinde yapılan işlerin Ticaretten Sayılan İşlerden olduğu İş Kanunu kapsamındaki bir işyerinde, İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Çalıştırılmasına ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur?
  A.50 veya daha fazla işçi çalıştırılıyorsa işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırılması zorunludur.
  B.50 veya daha fazla işçi çalıştırılıyorsa işyeri hekimi çalıştırılması zorunludur
  C. iş güvenliği uzmanı çalıştırılması zorunlu değildir.
  D.İşyerinde yapılan işler Ticaretten sayılan işler olduğu için 50 veya daha fazla işçi çalıştırılıyor olsa bile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırılması zorunluluğu yoktur.
  E.Yukarıdakilerin hiçbiri doğru değildir.
  1. 45. Aşağıda belirtilenlerden hangisi Çalışanların İş Sağlığı Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Hükümlerine göre yanlıştır?
  A.Uzman kişi veya kuruluşlardan hizmet alınması durumunda çalışanlara verilecek eğitime ilişkin hususlarda işverenin herhangi bir sorumluluğu kalmaz.
  B.Verilen eğitimin sonunda bir ölçme ve değerlendirme yapılır.
  C. İşyerlerinde düzenlenen eğitimler belgelendirilir.
  D. Genel eğitim planına uygun olarak yıl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini gösterir bir Yıllık Eğitim Programı hazırlanır.
  1. 46. “İşyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önlemek ve koruyucu hizmetleri yürütmek üzere görevlendirilecek işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve diğer görevlilerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim ve belgelendirme usul ve esaslarını belirlemek.”
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hangi biriminin görevidir?
  A. İş Teftiş Kurulu Başkanlığı
  B.Çalışma Genel Müdürlüğü
  C.İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü
  D.ÇASGEM

  1. 47. ILO Daimi örgütlerinden olan Uluslararası Çalışma Konferansında Ülkeler kaçar delege ile temsil edilir?
  A. 4 B. 3
  C. 2 D. 1
  1. 48. Aşağıda belirtilenlerden hangisi İşyerlerinde Biyolojik Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulacak etmenlerdendir?
  A. Biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan herhangi bir çalışmada, işçinin sağlık ve güvenliğine yönelik herhangi bir riski değerlendirmek ve alınması gereken önlemleri belirlemek için, işçinin maruziyetinin türü, düzeyi ve süresi belirlenir.
  B. Birden fazla grupta yer alan biyolojik etkenlere maruziyetin söz konusu olduğu işlerde risk değerlendirmesi, zararlı biyolojik etkenlerin tümünün oluşturduğu tehlike dikkate alınarak yapılır.
  C. Risk değerlendirmesi, düzenli aralıklarla ve işçinin biyolojik etkenlere maruziyet koşullarını etkileyebilecek herhangi bir değişiklik olduğunda yenilenir.
  D. Yukarıda belirtilenlerden hepsi doğrudur.
  1. 49. İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı ILO Sözleşmesi çerçevesinde işletme düzeyinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için yapacağı düzenlemeler arasında değildir?
  A. İşletmedeki işçi temsilcilerinin, iş sağlığı ve güvenliği alanında işverenle işbirliği yapmaları,
  B. İşletmedeki işçi temsilcilerine, iş sağlığını ve güvenliğini sağlamak için yeterli bilgi verilmesi ve ticari sırları açıklamamak şartıyla kendilerini temsil eden kuruluşlarla bu bilgilerin istişare edilmesi;
  C. İşletmedeki işçi ve temsilcilerine, iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda yeterli eğitim verilmesi,
  D. İşçilerin işe alınma kuralları
  1. 50. Aşağıda belirtilen durumlardan hangisi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kapsamında iş kazası sayılmaz?
  A. Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada
  B. Servis hizmetinin verilmediği işyerinde Sigortalının kendi aracıyla işe gidiş gelişi sırasında
  C. İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle
  D. Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda
 4. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  1. 51. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında aşağıda belirtilenlerden hangisi işverenlerin sorumluluğunun kapsamında değildir?
  A.İşverenler 10 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerine işletme belgesi almak zorundadır.
  B.İşverenler, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak zorundadır.
  C.İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek zorundadır
  D.İşverenler, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek zorundadır.
  1. 52. İşçinin iş kazası sonucu hayatını kaybetmesi sonucu, SGK işçinin yakınlarına gelir bağlamış, yapılan incelemede, iş kazasının meydana gelmesinde işverenin %100 kusurlu olduğu tespit edilmiştir, bu durumda SGK’nın; bağlanan gelirin alınması için işveren aleyhine açacağı dava aşağıdakilerden hangisidir?
  A.Destekten yoksun kalma tazminatı davası B.Rücu davası
  C.Peşin sermaye değeri davası D.Taksir davası
  1. 53. İşçinin iş kazasına uğraması ya da meslek hastalığına yakalanması halinde, aşağıda belirtilenlerden hangisi, işverenin sorumluluğuna etki eden faktörler kapsamı dışındadır?
  A.İşverenin işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini alma borcunu yerine getirmemesi
  B.İşçinin zarar görmesi
  C.İşçinin cinsiyeti
  D.İşçinin uğradığı zararın iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu ortaya çıkması
  1. 54. 1930 yılında çıkartılan ve işyerlerinde işyeri hekimi çalıştırılmasına ilişkin hükmünde yer aldığı kanunu aşağıda belirtilenlerden hangisidir?
  A.3008 sayılı İş Kanunu B.Umumi Hıfzıssıhha Kanunu C.931 Sayılı İş Kanunu D.Hiçbiri
  1. 55. Aşağıda belirtilenlerden hangisi OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemi çerçevesinde “ önleyici faaliyet” i tanımlamaktadır?
  A.Potansiyel bir uygunsuzluğun veya başka bir istenmeyen durumun sebebinin ortadan kaldırılması için yapılan işlem.
  B.Kuruluşun ulaşmak için belirlediği, İSG performansı cinsinden İSG amacı.
  C.Kuruluşun üst yönetimi tarafından resmen ifade edildiği şekliyle, kuruluşun İSG performansına ilişkin genel niyetleri ve yönü.
  D.Bir tehlikenin varlığını tanıma ve özelliklerini tarif etme prosesi
  1. 56. Aşağıda belirtilenlerden hangisi Çevre Yönetim Sisteminin numarasıdır
  A. 9001 B.14001 C.18001 D.27000
  1. 57. Aşağıda belirtilenlerden hangileri işyerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek psikososyal risk etmenlerindendir?
  A. Monotoni B. Yetersiz İletişim C. Vardiya sistemi D. Hepsi
  1. 58. Aşağıda belirtilenlerden hangisi yükün elle taşınmasında bireysel risk faktörlerindendir?
  A.Yapılacak işi yürütmeye işçinin, fiziki yapısının uygun olmaması
  B.İşçinin, uygun olmayan giysi, ayakkabı veya diğer kişisel eşyalar kullanması
  C.İşçinin yeterli ve uygun bilgi ve eğitime sahip olmaması
  D.Hepsi
  1. 59. Kazanlar, tanklar ve benzeri dar yerlerde nemli ve ıslak yerlerde, kaynak yapıldığında aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur?
  A.Yalnız alternatif akım kullanılabilir.
  B.Yalnız doğru akım kullanılabilir
  C.Doğru akım da, alternatif akım da kullanılabilir.
  D.100 voltu geçmeyen alternatif akım ve 100 voltu geçmeyen doğru akım kullanılabilir
  1. 60. Aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?
  A. Priz ve fiş sisteminde akım kontak elemanları, topraklama kontak elemanlarından önce bağlantıyı sağlayacaktır.
  B. Topraklama devresi, düşük dirençli iletkenden yapılmış olacak ve bağlandığı cihazın izolesinde meydana gelecek en büyük kaçağı (kısa devreyi) iletecek kapasitede olacak veya devrede, gerektiğinde o cihazı devreden çıkaracak, uygun bir devre kesme tertibatı bulunacak ve topraklama tesisatı, uygun bir şekilde korunacaktır
  C. Taşınabilir iletkenlerin kullanılması gereken yerlere, yeteri sayıda ve uygun şekilde topraklanmış elektrik prizleri konacaktır.
  D. Yeraltı kablolarında yapılacak bir işlemde, cereyan kesilmesinden hemen sonra kapasitif boşalmayı temin için, üzerinde çalışılması gereken kabloların bütün iletkenleri kısa devre edilecek ve topraklanacaktır.
  1. 61. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine göre aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?
  A.Alçak gerilim: Etkin değeri 1000 volt ya da 1000 voltun altında olan fazlar arası gerilimdir.
  B.Orta gerilim: Etkin değeri 1000 voltun üstünde olan fazlar arası gerilimdir.
  C.Yüksek gerilim: Etkin değeri 1000 voltun üstünde olan fazlar arası gerilimdir.
  D.Tehlikeli gerilim: Etkin değeri, alçak gerilimde 50 voltun üstünde olan, yüksek gerilimde hata süresine bağlı olarak değişen gerilimdir.
  1. 62. Aşağıda belirtilenlerden hangisi işçilerin sağlık ve güvenliklerinin sağlanması için kaynağında koruma değildir?
  A.Tehlikeli işlemlerin ortadan kaldırılması
  B.Tehlikeli maddeler yerine daha az tehlikeli olanların kullanılması
  C.Mühendislik kontrolü
  D.Kişisel koruyucu donanım kullanımı
  1. 63. Aşağıda belirtilenlerden hangisi “ ikame” kavramını ifade etmektedir?
  A.Tehlikeli olanın tehlikesiz olanla değiştirilmesi
  B.Tehlikeli maddenin bulunduğu bölümün tecrit edilmesi
  C.Makinanın tehlikeli kısımlarının koruyucu içerisine alınması
  D.Tehlikeli maddenin bulunduğu bölümde en az işçi ile çalışma
  1. 64. Kaldırma makineleri, kabul edilen en ağır yükün kaç katı yük frenine sahipolacaktır?
  A) En ağır yükün en çok 1,5 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte yük frenleri bulunacaktır.
  B) En ağır yükün en az 1,5 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte yük frenleri bulunacaktır.
  C) En ağır yükün en çok 1,1 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte yük frenleri bulunacaktır.
  D) En ağır yükün en az 1,1 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte yük frenleri bulunacaktır.
  1. 65. Motorlu araçların işyerinde kullanımına ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?
  A.Benzin, mazot ve benzeri yakıtla çalışan motorlu arabalar, patlayıcı maddelerin, tozların ve parlayıcı buharların bulunduğu yerlerin yakınında, binaların içlerinde, vasıtaların akaryakıt depolarının doldurulduğu kapalı yerlerde kullanılmayacaktır.
  B. Motorlu arabaların gündüz çok loş ve karanlık yerlerde veya gece kullanıldığında, ön ve arka ışıkları yakılacaktır.
  C. Aynı işyerinde çalışan çeşitli motorlu arabalar için klakson çan veya zil sesleri için farklı ses tonu kullanılacaktır.
  D. Görevli olmayanların motorlu arabalar ve römorklar üzerine çıkmaları, operatörler tarafından önlenecektir.
  1. 66. Aşağıda belirtilenlerden hangisi bakım- onarım işlerinde uygun bir davranış değildir?
  A.Bakım ve onarım işlerinin yapılabilmesi için, koruyucu tertibatın kaldırılması gerekiyorsa, bunlar makina durdurulduktan ve onarım işlerinden sorumlu olanlardan izin alındıktan sonra kaldırılacaktır.
  B.Onarım işlerinden sorumlu kişi, onarılan makina, cihaz veya tesisatın çalışmasına izin vermeden önce, koruyucu tertibatın uygun şekilde tekrar yerlerine konulup konulmadığını kontrol edecektir.
  C.Bakım ve onarım işleriyle görevli işçilere, alev geçirmez el lambaları verilecektir
  D.Basınçlı kazanlar ve kaplar basınç altında iken onarımında gerekli önlemler alınacaktır.
  1. 67. Aşağıda belirtilenlerden hangisi el aletleri ile çalışmalarda İş Sağlığı Güvenliği Kurallarına uygun değildir?
  A.Taşınabilir elektrikli el aletlerinin sapları, yeterli cins ve kalınlıkta akım geçirmeyen bir maddeyle kaplanacak veya bu gibi malzemeden yapılmış olacaktır.
  B.Taşınabilir elektrikli el aletlerinin üzerlerinde, devreyi kapalı tutmak için, sürekli olarak basılması gereken yaylı devre kesicileri bulunacaktır.
  C.İnşaat şantiyeleri ile diğer açık çalışma yerlerinde kullanılan elektrikli el aletleri, alçak gerilim ile çalıştırılacak ya da, tek yalıtkanlı olacaktır.
  D.Elektrikli el aletleri üzerinde meydana gelebilecek kaçakların zararlı bir seviyeye gelmesinden önce, alete gelen elektrik devresini kesen güvenlik otomatikleri de uygun bir iş güvenliği tedbiri olarak kabul edilecektir.
  1. 68. 170.Yapı işlerinde, işverenin aşağıda belirtilen durumlardan hangisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne bildirimde bulunması zorunludur?
  A.İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışmayı gerektiriyorsa
  B.Yapı işi 30 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak 10 veya daha fazla işçi çalıştırılacaksa
  C.İşin büyüklüğü 200 yevmiyeden fazla çalışmayı gerektiriyorsa
  D.Yapı işi 30 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak 20 veya daha fazla işçi çalıştırılacaksa
  1. 69. Aşağıda belirtilenlerden hangisi iş ekipmanlarının kumanda cihazlarının sahip olması gereken özelliklere uygun değildir?
  A.İş ekipmanında bulunan ve güvenliği etkileyen kumanda cihazları açıkça görülebilir ve tanınabilir özellikte olacak ve gerektiğinde uygun şekilde işaretlenecektir.
  B.Kumanda cihazlarının ekipmanın üzerinde yerleştirildiği yerin önemi yoktur.Makinenin herhangi bir yerine yerleştirilebilir.
  C.Kumanda cihazları, istem dışı hareketlerde tehlikeye neden olmayacaktır.
  D.Operatör, ana kumanda yerinden tehlike bölgesinde herhangi bir kimsenin bulunup bulunmadığından emin olabilmelidir. Bu mümkün değilse makine çalışmaya başlamadan önce otomatik olarak devreye girecek sesli ve ışıklı ikaz sistemi bulunacaktır.
  1. 70. Aşağıda belirtilenlerden hangisi iş ekipmanlarının sahip olması gereken özelliklere aykırıdır?
  A.İş ekipmanının tehlikesi ve normal durma süresinin gerektirmesi halinde iş ekipmanında acil durdurma sistemi bulunacaktır.
  B.Gaz, buhar, sıvı veya toz çıkarma tehlikesi olan iş ekipmanları, bunları kaynağında tutacak ve/veya çekecek uygun sistemlerle donatılacaktır.
  C.Parça fırlaması veya düşmesi riski taşıyan iş ekipmanları, bu riskleri ortadan kaldıracak uygun güvenlik tertibatı ile donatılacaktır.
  D.Kumanda cihazları, istem dışı hareketlerle de çalışabilir olmalıdır.
  1. 71. Aşağıda belirtilenlerden hangisi iş ekipmanlarının hareketli parçalarıyla mekanik temasını kesecek olan koruyucular veya koruma donanımında bulunması gereken özelliklerden değildir?
  A. Sağlam yapıda olacak
  B. İlave tehlike yaratmayacak
  C. Kolayca yerinden çıkartılabilecek
  D. Tehlike bölgesinden yeterli uzaklıkta bulunacak  1. 72. Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılacak makine ve teçhizata ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur?
  A.Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılacak makine ve teçhizata ilişkin olarak özel bir mevzuat yoktur.
  B.Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılacak makine ve teçhizata ilişkin olarak “Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılacak makine ve teçhizat ve koruyucu sistemlere ilişkin yönetmelik “ başlıklı özel bir düzenleme vardır.
  C.Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılacak makine ve teçhizata ilişkin olarak “Makine Emniyet Yönetmeliği“ başlıklı özel bir düzenleme vardır.
  D.Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılacak makine ve teçhizata ilişkin olarak “Makine Emniyet Yönetmeliği“ başlıklı özel bir düzenleme vardır.
  1. 73. 17. Ve 18. Yüzyılda yaşayan, kurşun ve cıva zehirlenmelerini inceleyen, belirtilerini saptayan, iş- işçi uyumunun iş verimi üzerinde etkili olduğu düşüncesini ortaya koyarak “bir anlamda ergonominin ilkelerini 17. yüz yılda açıklayan” İtalyan bilim insanı aşağıda belirtilenlerden hangisidir?
  A.Hipokrates
  B.Heredots
  C.Nicander
  D.Ramazzini
  1. 74. Bir işyerinin sanayiden sayılması durumu, mevzuatın zorunlu kıldığı diğer ölçütlerle birlikte, aşağıda belirtilen yükümlülüklerden hangisinin/hangilerinin yerine getirilmesini zorunlu kılan ölçüt olarak alınmaktadır?
   1. İşyerinde işyeri hekimi çalıştırılmasında
   2. İşyerinde İş güvenliği uzmanı çalıştırılmasında
   3. İşyerinde İş Sağlığı Güvenliği Kurulu kurulmasında
   4. İşyerinde İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi kurulmasında
  A.Hepsinde
  B.I, II, IV
  C.II, III,
  D.III, IV
  1. 75. Aşağıda belirtilenlerden hangisi/hangileri kanserojen ve mutajen maddelerle çalışmalarda alınacak önlemlerden değildir?
  A. İşyerinde kullanılacak kanserojen veya mutajen madde miktarının belirlenmesi.
  B. Yapılan iş için gereken miktardan fazla madde bulunmasının önlenmesi.
  C. Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalan veya kalabilecek işçi sayısının mümkün olan en az sayıda tutulması.
  D. Sağlık Güvenlik Planı hazırlanması
  1. 76. Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde posta sayısı 24 saatlik süre içinde en az kaç olmalıdır?
  A.2
  B.3
  C.4
  D.1
 5. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  1. 77. İş Kazasının 5510 sayılı kanunda belirtilen sürede SGK’yabildirilmemesi halinde işverenin karşılaşacağı yaptırım aşağıda belirtilenlerden hangisidir.
  A. Bildirim tarihine kadar geçen süre için sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği, Kurumca işverenden tahsil edilir.
  B. İş kazası nedeniyle yapılmış masraflar ile ödenmişse geçici iş göremezlik ödeneğinin tamamı, Kurumca işverenden tahsil edilir
  C. İş kazası nedeniyle sigortalıya ödenecek sürekli iş göremezlik ödeneğinin tamamı, Kurumca işverenden tahsiledilir.
  D. İş kazası nedeniyle sigortalıya ödenecek sürekli iş göremezlik ödeneğinin tamamı, Kurumca işverenden tahsil edilir
  1. 78. Aşağıda belirtilenlerden hangisi, İSG yönünden “güvensiz davranış” olarak ifadeedilmektedir?
  A.Kişisel koruyucu kullanmamak B.Koruyucusu olmayan makine
  C.Kırık fiş-priz D.İşyeri ortamına yayılmış zararlı toz
  1. 79. LPG dolumu yapılan, 50’nin üzerinde işçi çalıştırılan 6 aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı bir işyerinde aşağıda belirtilen belgelerden hangilerinin bulunması gerekmektedir?
   1. I. Patlamadan korunma dokümanı
   2. II. Sağlık Güvenlik Planı
   3. III. İş Sağlığı Güvenliği Kurulu toplantılarında, görüşülen konularla ilgili alınan kararları içeren tutanaklar,
   4. IV. İşçilerin Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabileceklerine dair sağlık raporları
  A. I, III
  B. II, III, IV
  C. I, III, IV,
  D. II, III,
  1. 80. Yerleşim yerlerinden uzakta yapılan çalışmalarda, İşçilere ait yatıp, kalkma yerlerine ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?
  A. Baraka ve çadırlar, sağlık şartları ve dış etkilerden korunma bakımından yeterli nitelikte olacaktır.
  B. Baraka ve çadırların ısıtılması için, gerekli araçlar sağlanacaktır. Baraka ve çadırlarda mangal, maltız ve benzeri açık ateşler yasaktır.
  C. İşveren yeteri kadar yatak sağlayacaktır. Baraka ve çadırlarda, yere yatak serilerek yatılabilir.
  D. Birlikte kullanılan duş yerleri banyo ve hamamlarda, genel veya özel soyunma yerleri yapılacaktır.
  1. 81. Elektrik kaynağı yapılmasında aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?
  A. Kaynak işlerinde ise ehil kaynakçılar çalıştırılacaktır.
  B. Elektrik kaynak makinalarının şalteri, makinadan uzak bir yerde bulunacaktır.
  C. Yanıcı maddeler yakınında elektrik kaynağı yapılmayacaktır.
  D. Otomatik veya yarı otomatik dikiş ve punta kaynağı makinalarında, operasyon noktasına kapalı koruyucu yapılacak veya çift el kumanda usulü uygulanacaktır.
  1. 82. Aşağıda belirtilenlerden hangisi iyonize ışınlarla yapılan çalışmalarda yanlış uygulamadır?
  A. Kaynak ile işçiler arasında uygun bir aralık bulunacaktır.
  B. İşçiler kaynak yakınında mümkün olduğunca kısa süreli kalmaları sağlanacaktır.
  C. İşçilerin ne miktarda radyasyon aldıkları özel cihazlarla ölçülecektir.
  D. Kaynak ile işçiler arasına paravana konulacaktır. Bu paravanalar, X ve gama ışınları için plastik, beta ışınları için kurşun malzemeden olacaktır.
  1. 83. Aşağıda belirtilenlerden hangisi tozların neden olabileceği meslek hastalığının önlenmesi için uygun bir çalışma yöntemi değildir?
  A.Yerine koyma
  B. Kapalı çalışma
  C. Yerel havalandırma
  D. Nemi yok etme, kuru ortamda çalışma
  1. 84. Aşağıda belirtilen muayene şekillerinden hangisi meslek hastalıklarının tanı amaçlı muayene değildir?
  A. Portör muayenesi B. Periyodik muayene
  C. Erken kontrol muayenesi D. Takip muayenesi
  1. 85. Aşağıda belirtilenlerden hangisi Meslek Hastalığına ilişkin herhangi bir hüküm yer almamaktadır?
  A. Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük
  B. Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kayıp Oranları Tespit İşlemi Yönetmeliği
  C. Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği
  D. Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
  1. 86. Aşağıda belirtilenlerden hangisinde yükümlülük süresi kavramı doğru şekilde ifade edilmektedir?
  A. İşçinin meslek hastalığına yakalanması halinde, işverenin tazminat ödeme yükümlülüğünü belirten süre (5 yıl)
  B. İşçinin meslek hastalığına yakalanması halinde, işverenin tazminat ödeme yükümlülüğünü belirten süre ( 10 yıl)
  C. Sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen en uzun süre
  D. Yukarıda sayılanların hiçbirisi yükümlülük süresini doğru olarak ifade etmemektedir
  1. 87. Aşağıdakilerden hangisi halat kullanılarak yüksekte yapılan geçici işlerde uygun bir çalışma şekli değildir?
  A. İşçi tarafından kullanılan alet, edevat ve diğer aksesuarlar çalışma yerinde uygun ve kolayca uzanılarak alınabilecek bir yere bırakılacaktır.
  B. İşçilere, çalışma halatına bağlı paraşütçü tipi emniyet kemeri verilecek ve kullandırılacaktır. Emniyet kemerinin ayrıca güvenlik halatı ile bağlantısı sağlanacaktır.
  C. Çalışma halatı, güvenli iniş ve çıkış araçları ile teçhiz edilecek ve kullanıcının hareket kontrolünü kaybetmesi halinde, düşmesini önlemek için kendiliğinden kilitlenebilen sisteme sahip olacaktır.
  D. Güvenlik halatında da, işçi ile birlikte hareket eden düşmeyi önleyici bir sistem bulunacaktır.
  1. 88. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre aşağıdaki cümledeki boşluğa aşağıdaki seçeneklerdeki kavramlardan hangisi gelmelidir?
  “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında;bir yapı bölümünün içinde bulunan yanıcı maddelerin kütleleri ile altısıl değerleri çarpımları toplamının, plandaki toplam alana bölünmesiile elde edilen ve MJ/m2 olarak ifade edilen büyüklüğüne………………… denir.”
  A. Yangın yükü
  B. Kullanıcı yükü
  C. Yangın yük katsayısı
  D. Kullanıcı yükü katsayısı
  1. 89. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında, aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
  A. El ile yangın uyarısı, yangın uyarı butonları ile yapılır.
  B. Yangın uyarı butonları yangın kaçış yolları dışındaki yollarda tesis edilir.
  C. Tüm yangın uyarı butonlarının görülebilir ve kolayca erişilebilir olması gerekir.
  D. Yangın uyarı butonları, yerden en az 110 cm ve en fazla 140 cm yüksekliğe yerleştirilir.
  1. 90. Aşağıdaki cümledeki boşlukları doldurunuz.
  “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında; düşük tehlike sınıfında her ……. orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her …… yapı inşaat alanı için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’lık kuru kimyevî tozlu veya eşdeğeri gazlı yangın söndürme cihazları bulundurulması gerekir.”
  A. 400 m2, 150 m²
  B. 450 m2, 200 m²
  C. 500 m2, 250 m²
  D. 600 m2, 300 m²
  1. 91. Kurşunla çalışan işçiler hangi sıklıkla sağlık muayenesinden geçirilmelidir?
  a) 1 ay b) 3 ay c) 6 ay d) 1 yıl
  1. 92. Gürültü Yönetmeliği’ne göre hangisi hesaplanırken işçiyi etkileyen maruziyetin belirlenmesinde kulak koruyucularının etkisi dikkate alınmayacaktır?
  A. Maruziyet etkin değeri
  B. Maruziyet sınır değeri
  C. Maruziyet limit değeri
  D.Hiçbiri
  1. 93. “Asma kat korkuluğunun olmaması” şeklinde ifade edilen tehlike kaynağının bulunması durumunda aşağıda belirtilen hangi risk ortaya çıkabilir?
  A. Zehirlenme
  B. Yangın
  C. Kısa devre
  D. Yüksekten düşme
  1. 94. Aşağıdaki bilgilerden hangisinin Malzeme Güvenlik Bilgi Formunda yer alması gerekmemektedir?
  A. Ekolojik Bilgi
  B. Kişisel Korunma
  C. Tüketicinin Adresi
  D. Bertaraf Bilgileri
  1. 95. Aşağıda belirtilenlerden hangisi yüksek ısı bulunan ortamda çalışma nedeni ile oluşan sağlık sorunları arasında yer almamaktadır?
  A. Deride kızarıklık
  B. Parmak uçlarında morluk
  C. Isı krampı
  D. Yorgunluk
  1. 96. Aşağıda belirtilenlerden hangisi risk değerlendirmesinde “ olası hata türleri ve etkileri analizi” ni ifade etmektedir?
  A. FMEA B. HAZOP
  C. FTA D. PRA
  1. 97. Aşağıda belirtilenlerden hangisi bir kurumun güvenlik kültürünün değerlendirilmesinde göz önüne alınacak kriterler arasında yer almaz?
  A. Yönetimin güvenlik konusundaki kararlı olup olmadığı
  B. Ekipmanların düzenli olarak bakımlarının yapılıp yapılmadığı
  C. Çalışanların İş sağlığı güvenliği konusunda yetkin hale getirilmesi için çaba yürütülüp yürütülmediği
  D. İşyerinin şehir merkezine olan uzaklığı
  1. 98. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik aşağıdaki işlerden hangisinde uygulanır?
  A) Hareketli makine ve araçların kumanda kabinleri ve sürücü mahallinde
  B) Taşıma araçlarındaki bilgisayar sistemlerinde
  C) Ekranlı daktilolarda
  D) Bankacılık, finans sektöründeki bilgisayar sistemlerinde
  1. 99. Parlayıcı sıvıların konulduğu yerüstü depolarıyla ilgili alınması gerekli olan ve aşağıda belirtilen önlemlerden hangisi yanlıştır?
  A. Sağlam tabanlar üzerine oturtulmalıdır.
  B. Deponun tavanı yanlarına göre daha kalın demir sacdan yapılmış olmalıdır.
  C. Uzaktan kumandalı yangın söndürme tesisatı olacaktır.
  D. Basınç değişiminde otomatik açılıp kapanan bir basınç valf bulunacaktır.
  1. 100. Kazanlarda bulunacak göstergelere ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?
  A. Kazanın en yüksek çalışma basıncını gösterecek şekilde taksimatlı manometresi olacaktır.
  B. Manometrenin işaretleri, kazan boyunun bir buçuk katı uzaklıktan rahatça okunabilecek büyüklükte olacaktır.
  C. Sıcak su kazanlarında bir termometre bulunacaktır.
  D. Kazanlarda birbirinden ayrı en az iki adet su seviye göstergesi bulunacaktır
 6. sgordu İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  cevaplarınıda atabilirmisiniz...
 7. Erdem Ağgöç İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Eline sağlık on numara paylaşım olmuş ;)
 8. hseyin_kimya İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  PAYLAŞIM İÇİN TEŞEKKÜRLER.
 9. fatihazap İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  133989
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  elinize saglık erkan bey
 10. Halidun OLÇUM İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  cevaplarını nasıl edinebilirim?
 11. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  her kes 1 adet bildiği bir soruyu cevaplarsa bu işi burda çözeriz;

  1. 4. Sigorta ödediği tazminata neden olan meslek hastalığına neden olan durumda işverenin ağır kusuru olduğunu iddia ederse işverene hangi davayı açabilir?

  A)Rücu davası
  B)Manevi tazminat davası
  C)Maddi Nafaka davası
  D)Maddi Tazminat davası
 12. özlemtandoğan İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  cavaplarını atarsanız daha mutlu oluruz
 13. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman