1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğit. Hak. Yön. Taslağı

Konusu 'Taslaklar' forumundadır ve Erkan Dündar tarafından 3 Kasım 2012 başlatılmıştır.

 1. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı


  Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı​
  3 Kasım 2012 Cumartesi, 10:55 · tarihinde İSG tarafından eklendi
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
  Amaç
  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli işyeri hekiminin ve diğer sağlık personelinin nitelikleri, eğitimleri, belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
  Kapsam
  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 30/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerleri ile eğitim kurumlarını kapsar.
  Dayanak
  MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;
  a) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 8 ve 30 uncu,
  b) 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci, maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
  Tanımlar
  MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:
  a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
  b) Diğer sağlık personeli: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire/sağlık memuru, ambulans ve acil bakım teknikerleri, acil tıp teknisyeni, çevre sağlık teknisyenini ve işyeri hemşiresini,
  c) Eğiticilerin eğitimi belgesi: En az 5 tam günlük eğitim sonunda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler veya 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre yetkilendirilen kurumlar tarafından tek bir program sonucunda verilen belgeyi,
  ç) Eğitim kurumu: İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin eğitimlerini vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşlarını, üniversiteleri ve Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulan müesseseleri,
  d) Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü,
  e) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB): İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere işyerinde kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birimi,
  f) Ortak sağlık ve güvenlik birimi: Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimi,
  g) İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görev yapmak üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hekimi,
  h) Onaylı defter: İşyeri hekimi tarafından; görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri
  ile bu yönetmelikte belirtilen hususların yazıldığı Bakanlık yetkili birimlerince onaylanmış defteri,
  ı) Sorumlu müdür: İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine sahip olan ve tam süreli istihdam edilen, eğitim kurumlarının iş ve işlemlerinden Bakanlığa karşı sorumlu olan kişiyi,
  i) Yıllık çalışma planı: İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından ortaklaşa hazırlanan ve işyerinde iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ile iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda tehlikeli olayın tekrarlanmaması için yapılan inceleme ve araştırmaların ve gerekli önleyici faaliyetlerin yer aldığı, bir sonraki yılda yapılması planlanan çalışmaları içeren planı,
  j) Yıllık değerlendirme raporu: İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından ortaklaşa hazırlanan ve işyerinde yapılan iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ile çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık olarak hazırlanan raporu,
  k) Eğitim programı: Uzaktan, yüz yüze ve pratik eğitim derslerinin tarih ve saatleri, asil ve yedek eğiticileri,
  katılımcıları ile eğitim mekânı gibi unsurlardan ve bu unsurlara ilişkin her türlü bilgi ve belgeden oluşan bütünlüğü,
  ifade eder.

  Ekli Dosyalar:

 2. nerol42 İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  İş Yeri Hekimi
  Firma / Kurum:
  Kuzey Nokta OSGB
  erkan bey tşk.ler
  ancak 13.madde ile :
  "İşyerlerinde poliklinik hizmeti
  MADDE 13 - İşyeri hekimleri işyerindeki çalışanlara poliklinik hizmeti veremezler, reçete yazamazlar."
  hükmü getirilmiş. bence önemli bir değişiklik. ne zaman yayınlanır bilginiz varmı ?
 3. hassed İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  BU VE ÖNCEKİ YÖNETMELİK TASLAKLARINDA ÖNEMLİ OLAN NOKTA İSG UZMANI VE HEKİMİN BİREYSEL OLARAK ÇALIŞMASININ ÖNÜNE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞUNUDA EKLEYEREK İŞVERENİ OSGB LER İLE ÇALIŞTIRMAYA YÖNLENDİRMEK. ÇÜNKÜ İŞVEREN İÇİN ÜÇÜNÜDE AYRI AYRI ÇALIŞTIRACAĞINA OSGB LERDEN HİZMET ALMAK DAHA CAZİP GELECEK.
 4. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  (2) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri hekiminin yetki belgesi 3 ay süreyle askıya alınır. Bu konudaki ihmalin tespitinde kesinleşmiş yargı kararı esas alınır
 5. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  c) Onaylı defter; işyeri hekimi ile işveren veya işveren vekilince, gerektiğinde iş güvenliği uzmanı ile eş zamanlı olarak imzalanır. Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren veya işveren vekili sorumludur.
 6. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  İşyeri hekiminin çalışma süreleri
  MADDE 12 – (1) İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar.
  a) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getirmek üzere çalışan başına ayda en az 9 dakika,
  b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getirmek üzere çalışan başına ayda en az 12 dakika,
  c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getirmek üzere çalışan başına ayda en az 18 dakika,
  (2) Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi eklenir.
  (3) Tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 750 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 750 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi eklenir.
  (4) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi eklenir.
  (5) İşyeri hekiminin görevlendirilmesinde sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunulur. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden düşülür.
  (6) Kısmi süreli hekim görevlendirilen işyerlerinde çalışmalar tek hekim tarafından yürütülür.
  (7) Bu Yönetmelikte belirtilen çalışma sürelerinin tespitinde Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alınır.
 7. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  İşyerlerinde poliklinik hizmeti
  MADDE 13 - İşyeri hekimleri işyerindeki çalışanlara poliklinik hizmeti veremezler, reçete yazamazlar.
  Özelliği olan sektörler
  MADDE 14 - (1) İl sınırları içerisinde bir merkez ve farklı adreslerde şubeleri olan veya şubeler şeklinde örgütlenmiş, aynı SGK sicil numarası ile işlem gören işyerlerinde işyeri hekimi görevlendirmede il sınırındaki işyerine ait merkez ve şubelerin toplamı tek bir işyeri olarak kabul edilir ve işyeri hekimi çalıştırma yükümlülüğü buna göre belirlenir. Çalışma süreleri ve görev yapılacak merkez ve şube adları ve adresleri sözleşmede belirtilir.
  (2) Bölge şeklinde örgütlenmiş merkez dışında farklı birkaç ilde görevli çalışanı bulunan işyerlerinin bu maddenin 1 nci fıkrası hükmünden yararlanması Bakanlığın onayına bağlıdır.
 8. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Madde 26 – (1) Gıda işi ile uğraşanlarda ve sıhhi müesseslerde çalışanlarda bulaşıcı hastalıklar yönünden portör taraması yapılacaktır. Bu amaçla aşağıdaki çalışmalar yapılacaktır;
  a) En az yılda bir gaita kültürü, (salmonella ve shigella yönünden)
  b) En az altı ayda bir dışkının mikroskobik incelenmesi (entamoeba, histolytica kistleri, giardia lamblia kistleri ve helmint yumurtaları yönünden)
  c) En az yılda bir boğaz ve burun kültürü (staphylococcus aureus yönünden)
  ç) En az yılda bir akciğer grafisi (tüberküloz yönünden) tetkikleri yapılacaktır
  (2) Bu tetkikler, işe giriş muayenesi ile birlikte, periyodik olarak yapılması ve sonuçlarına göre kaynak ve bulaşma yolları çalışmaları yapılmalıdır.
  (3) Portörlüğü tespit edilenlerin geçici işten uzaklaştırılması veya işyerinde yaptığı işin geçici olarak değiştirilmesi de dahil olmak üzere hastalık yayılımını engelleyecek tedbirler alınmalıdır.
 9. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Madde 28 - Çalışanların sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelerce yapılır, verilen kararlar kesindir.
 10. nerol42 İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  İş Yeri Hekimi
  Firma / Kurum:
  Kuzey Nokta OSGB
  erkan bey bu taslak diğer taslakların da bulunduğu isggm web sayfasında neden yok? hazırlanmıyor mu yoksa bu taslak isggm ne ait değil mi?
 11. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  sağlam yerlerden elimize geçti..problem yok..
 12. nerol42 İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  İş Yeri Hekimi
  Firma / Kurum:
  Kuzey Nokta OSGB
  teşekkürler, ondan şüphem yok. ama web sitesinde olmayınca gizli mi çalışıyolar düşüncesi oluştu. o yüzden sordum.
 13. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  bazın kesimler tepki gösterdiler bu taslağa işlerine gelmedi..çakala çukala işleri sevenler diyeyim..işyeri hekimi bıraksınlar işin hekimliğini yapmaya başlasınlar..bu işyerinde hekimlik yapmak bir çok hastalığı kaynağında çözecek hastanelere hasta sayısını azaltmak lazım..
 14. nerol42 İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  İş Yeri Hekimi
  Firma / Kurum:
  Kuzey Nokta OSGB
  bence kim tepki gösterirse göstersin diğer taslaklarda olduğu gibi amaç üzüm yemekse yayınlamalılar ve her kesimin görüşünü alıp doğruyu bularak son halini oluşturmalılar diye düşünüyorum.
  "işyeri hekimi bıraksınlar işin hekimliğini yapmaya başlasınlar" sözünüzüçarmısınız. işlerini yapmadıklarını mı anlatmak istediniz yoksa işlerini yapmalarına birilerinin izin vermediğini mi?
 15. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  benim bitane hekimim var..bildiğin iş güvenliği uzmanından farkı yok..sadece olaylara sağlık raporunu ver tamam diyenlerden değil..birebir işyeri sağlık güvenlik planı hazırlamıştı sitede de yayınladım ayrıca..birde artık müthiş sağlık gözetim gözlüğü var acaip çalışır..bunları örnek olarak anlatırım..bazı hekimlerimizde bu hekimlerimize çelme takarlar sadece ve kaliteyi profesyonelliği öldürürler..ben çelme takma işini yap kaliteyi artır derim o kişilere..:)
 16. nerol42 İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  İş Yeri Hekimi
  Firma / Kurum:
  Kuzey Nokta OSGB
  anladım ama bence bu fikrinizi genellememek gerekir, çünkü sizin hekiminiz gibi çalışan hekimlerde var, veya eleştirdiğiniz türde iş güvenliği uzmanları da var usülsüz çalışıp bakanlık onayı olmadan hizmet veren. bunlar istisna olmalı ve genele yansıtılmamalı.bence tüm bu sorunların tek çözümü iyi bir denetim mekanizmasından geçiyor. umarım ocaktan sonra bu mekanizma çalışır ve işini mevzuata uygun yapanla yapmayanlar ayırt edilerek, standartların yükselmesine ve ilgili kanunun amacına ulaşılmasına katkıda bulunulur.
 17. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  bi örnek daha vereyim..marketin birine ön durum tespit raporu hazırladım..neyse bizim doktora verdim bak nasıl oldu diye aldı yaklaşık benim göremediğim 10-15 tane uygunsuzluk ekledi ve çok önemli olup benim bilemediğim ama bir doktorun sadece görebileceği şeyler çok şaşırtmıştı beni..ve doktoruma inşaat sektörüne git bir denetim yap diyeyim inan iş güvenliği uzmanlarını havada sallar..hekimlerin görevlerine bakın sorumluluklarına bakın iş güvenliği uzmanlarından 1 adım öndedirler...
 18. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  kötü işi eleştirmek lazım,ben eleştirirken müsbet eleştirmeye yapıcı olmaya çalışırım..ayrıca sizede katılıyorum..
 19. nerol42 İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  İş Yeri Hekimi
  Firma / Kurum:
  Kuzey Nokta OSGB
  örnekler çoğaltılabilir. sayın meslektaşım forumunuzu aktif olarak kullanıyormu acaba? paylaşımlarından istifade edelim.
 20. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  çok yoğun bazen birebir hazırladığı çalışmaları çalar forumda yayınlarım kızar bana ama naiftir ve duygusaldır..çok yoğun, inanın patronmu işçi mi belli değil..ben onla 10 çalışıyosam kendisi 90 çalışır..Allah ondan razı olsun..artık doktoru kandırıp foruma ayağını alıştırmak lazım..:)