1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının çalışma esasları

Konusu 'Köşe Yazıları' forumundadır ve Erkan Dündar tarafından 28 Ağustos 2012 başlatılmıştır.

 1. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  [​IMG]
  İsa KARAKAŞ
  İşverenler, çalıştırmak zorunda oldukları işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarını ya işçi-işveren ilişkisi kurarak doğrudan istihdam edecekler ya da ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet satın alma yoluna gideceklerdir. Bu konuda belirleyici olacak bir başka husus ise, işyerinin tehlike sınıfıdır. Çünkü işyerleri iş sağlığı ve güvenliği genel müdürünün başkanlığında oluşturulacak ve ilgili tarafların da katıldığı bir komisyon tarafından sınıflamaya tabi tutulacaktır. Bu sınıflamada o işyerinin SGK bildirimlerinde kullanılan ve kısa vadeli sigorta kollarından yatırdığı prim oranını belirleyen tehlike sınıf ve derecesi de göz önünde bulundurulacaktır. Sadece bu kez, işyerleri az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri olarak üç grup halinde tasnif edilecekler. Yine bu ayrımda o işyerinde asıl yapılan işe bakılacak. Gruplama aynı zamanda o işyerinin istihdam edeceği iş güvenliği uzmanının sahip olması gereken yetki belgesini de belirleyecek.
  3 GRUP HALİNDE
  Çünkü çok tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde, iş güvenliği uzmanının da A sınıfı uzmanlık belgesine sahip olması zorunludur. İş güvenliği uzmanının tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde en az B sınıfı, az tehlikeli işyerinde ise en az C sınıfı uzmanlık belgesinin olması gerekir.
  Bakanlık tarafından işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının görevlendirilmesi konusunda sektörel bazda düzenlemeler de yapılabilecek.
  Belirlenen çalışma sürelerine göre işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının tam süreli olarak çalıştırılması zorunluluğu doğmuşsa, o işyerinde artık bir sağlık ve güvenlik birimi de oluşturulmak zorundadır. Örneğin çok tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde, her 500 işçiye, en az bir tam süreli çalışan işyeri hekimi istihdamı zorunludur. Bu yükümlülük tehlikeli sınıftaki işyerlerinde her 750, az tehlikeli işyerlerinde ise her 1000 işçiye bir tam süreli işyeri hekimi olacak şekildedir. Bu nitelikteki personelin mesai süreleri kendi özel kanunlarında yer alan düzenlemeler haricinde 4857 Sayılı İş Kanunu’ndaki çalışma sürelerine göre belirlenir.
  AKLA GELEN SORU
  Burada akla şöyle bir soru takılabilir. İşveren ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı arasında iş hukukuna göre bir işçi-işveren ilişkisinin kurulmuş olması ya da işverenin bu hizmetleri dışarıdaki ortak sağlık ve güvenlik primlerinden para ödeyerek satın alması, bu kişilerin görevlerini hakkıyla yapmasına engel olur mu? İşveren bu kişilere kendi görev konularında da emir ve talimat verebilecek midir? Ya da işveren, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının tavsiye ve ikazlarına kulak asmazsa ne olacaktır? İşte bu noktada 6331 Sayılı Kanun’un 8. maddesi devreye girer. Çünkü, kanun, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkilerinin, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamayacağına hükmeder. Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürüteceklerdir. Görevlendirildikleri işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri, işverene yazılı olarak bildirecek, bildirdikleri hususlardan hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi halinde, bu hususu bakanlığın yetkili birimine intikal ettireceklerdir. Çünkü işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları ile bu alanda hizmet sunan ortak sağlık ve güvenlik birimleri de iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.
  Hatta çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının yetki belgesi askıya alınacaktır.
  Kaynak: İsa Karakaş
  kaynak:http://www.isgrehberi.com/index.php...gi-uzmanlarinin-calisma-esaslari-isa-karakas/
 2. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  81 il özel idaresinin kaçında işyeri hekimi var?

  CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in yazılı olarak yanıtlaması talebiyle TBMM’ye önerge verdi.
  Öğüt, devletin, çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmekle görevli olduğunu belirtti. Öğüt, 4857 sayılı İş Kanununun 81. maddesine göre, devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran işverenlerin, işçilerin sağlık durumunun ve alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin sağlanması, ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık hizmetlerini yürütmek üzere iş yerindeki işçi sayısına ve işin tehlike derecesine göre bir veya daha fazla iş yeri hekimi çalıştırmak ve bir iş yeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmakla yükümlü olduğunu kaydetti.
  Bu maddeye dayanılarak çıkarılan İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin 15 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatan Öğüt, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun ise 20. Haziran’da kabul edildiğini kaydetti.
  Öğüt, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in yazılı olarak yanıtlaması talebiyle verdiği önergede şu soruların yanıtlanmasını istedi.
  1-İstanbul İl Özel İdaresi’nde 1000′e yakın personel çalıştığı bilinmektedir. Kurum bünyesinde sağlık personeli için ayrılmış kadrolar hangileridir ve kadro sayıları kaçtır?
  2- İstanbul İl Özel İdaresi bünyesinde çalışan işyeri hekimi olmadığı iddiaları doğru mudur; doğru ise gerekçesi nedir?
  3- Kurum bünyesinde iş yeri hekimi bulundurulmaması yasalara aykırı olduğu gibi ilgili yöneticiler suç işlemekte değil midir?
  4- Türkiye çapındaki 81 il özel idaresinin kaçında işyeri hekimi bulunmaktadır?

  kaynak: Etkin Haber Ajansı
 3. Burak BULUT İSGforum Üyesi

  1- 20.01.2004 tarih ve 25352 sayılı Resmi gazetede yayınlanan “İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” te daha önce bu alanda yapmış oldukları hizmet yılları dikkate alınarak A, B, C sınıfı sertifika veriliyordu.


  2- 28.3.2006 tarihli ve 2004/6075 esas nolu ve 2006/2159 karar sayılı Danıştay 10.Dairesi kararı ile 20.01.2004 tarih ve 25352 sayılı yönetmelik iptal oldu.


  3- Bunun üzerine 27 KASIM 2010 tarihli ve 27768 sayılı “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” çıkarılarak eski hizmet yılları değil Uzmanlık sınıflarında çalışma yıllarını dikkate alarak bir üst sınıfa ( A sınıfı için 4 yıl B Sınıfı Uzmanlık Belgesi ile çalışmış olmak, B sınıfı için 3 yıl C Sınıfı Uzmanlık Belgesi ile çalışmış olmak) geçişler uygun görülmüştür.


  4- 20.06.2012 tarih ve 6331 Sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU GEÇİCİ MADDE 5’ise (1) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce Bakanlıkça verilen işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hemşiresi sertifikası veya belgesi ile Türk Tabipleri Birliği tarafından verilen işyeri hekimliği sertifikası sahiplerinden belgeleri geçersiz sayılanlar, mevcut belge veya sertifikalarını bu Kanunun yayımından itibaren bir yıl içinde Bakanlıkça düzenlenecek belge ile değiştirmeleri şartıyla bu Kanunla verilen bütün hak ve yetkileri kullanabilirler. Aynı tarihten önce eğitim kurumlarınca verilen işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerini tamamlayanlardan eğitimleri geçersiz sayılanlar ilgili mevzuata göre sınava girmeye hak kazanırlar. Hak sahipliğinin tespitinde Bakanlık kayıtları esas alınır, denilmektedir.


  Bu bağlamda,


  1- 2004-2006 yıllarında İş Güvenliği Uzmanlığı için Sınıf sınavı değil, yapılan tek sınavla, hizmet yılları dikkate alınarak A Sınıfı, B Sınıfı, C Sınıfı Uzmanlık belgeleri verilmiştir.

  Danıştay 10. Dairesi kararı ile bu belgeler iptal edilmiştir.
  İptal edilen belgeler, 6331 Sayılı Kanun Geçici 5. Madde ile geçerli kabul edilmiştir.
  Ancak, daha önce hizmet yılına göre Uzmanlık Sınıfı verilmesi, 27 KASIM 2010 tarihli ve 27768 sayılı yönetmelik ile Uzmanlık Belgesiyle çalışılan yıllara göre verilmesi maddesi çelişmekte midir?


  2- 6331 Sayılı Kanunla, 20.01.2004 tarih ve 25352 sayılı yönetmelik maddelerine göre hizmet yılı dikkate alınarak verilen A Sınıfı, B Sınıfı Uzmanlık belgelerinin geçerli sayılması, 27 KASIM 2010 tarihli ve 27768 sayılı yönetmelik düşüp 20.01.2004 tarih ve 25352 sayılı yönetmelik geçerlilik kazanıyor?


  3- 27 KASIM 2010 tarihli ve 27768 sayılı yönetmelik geçerli ise 2006 öncesi belgelerC Sınıfı belgelerle değiştirilmeli mi?


  4- Danıştay 10. Dairesi kararı ile iptal olan 20.01.2004 tarih ve 25352 sayılı yönetmelik çerçevesinde alınan belgeler geçersiz sayılmış ve geçersiz sayılan belgeler 20.06.2012 tarih ve 6331 Sayılı Kanunu Geçici 5. madde “…..mevcut belge veya sertifikalarını bu Kanunun yayımından itibaren bir yıl içinde Bakanlıkça düzenlenecek belge ile değiştirmeleri şartıyla bu Kanunla verilen bütün hak ve yetkileri kullanabilirler.” ile belgeler geçerli sayılmıştır.


  Dolayısı ile 20.01.2004 ile 20.06.2012 tarihleri arasında 27 KASIM 2010 tarihli ve 27768 sayılı yönetmelik çalışma sürelere şartlarını sağlayan C Sınıfı ve B Sınıfı Uzman olamayacağı için 2010 yılından sonra verilen B Sınıfı ve A Sınıfı Uzmanlık Belgelerinin geçerliliği nedir?