1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Şantiyede catering firmasında isg anlamında hangi belgeler istenmelidir?

Konusu 'Sektörel Tehlikeler ve Emniyet' forumundadır ve yyavuzcetin tarafından 25 Ekim 2014 başlatılmıştır.

 1. yyavuzcetin İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  66383
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Şantiyede catering firmasında isg anlamında hangi belgeler istenmelidir?
 2. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  @krmlseker
 3. krmlseker İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  şantiye de üretim yapmıyorlar taşıma usul ile yemek alımı gerçekleşiyor ise ve dağıtım elemanı olarak kepçeci personelin catering firmasının elemanı ise

  sgk bildirgesi
  isg eğitim belgesi
  işe giriş doktor raporu
  hijyen eğitim belgesi

  şantiye de üretim yapılıyor ise

  şube açılış belgesi,kayıt-onay belgesi ,tüm personel hijyen eğitim belgesi tüm personel sgk bildirgeleri ayrıca İş güvenliğinin gerektirdiği tüm periyodik kontroller ve belgeler (risk değerlendirmesi dahil)
 4. Serkan Sü İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Gemi İnşa A.Ş.
  Ayrıca catering firması numune almalı, saklama dolabı olmalı. numuneler uc gun saklanmalı. Bunları kendı uretım yerınde de yapmalı. en azından firmadan bunun resmını ve kayıt ornegını ıstemelısınız.
 5. krmlseker İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  yerinde üretim projelerinde bu söylediğiniz doğru..Ancak taşıma yemek alınıyor ise şantiyede numune alınarak +4 c de saklanması ve kayıt altına alınması yeterli olacaktır.

  ekleme yapmak istediğim bir başka önemli husus ise catering firmasının et ve tavuk alımları ile ilgili ..Etle ilgili mutlaka, veteriner kontrol imzası olan kesim raporunu istemenizi tavsiye ederim..
 6. narkissos İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  70602
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  KEYGEN Uluslararası Mühendislik Müşavirlik
  portör muayenesi raporu isteniyor diye biliyorum dağıtan personel için. yanlış hatırlamıyorsam.
 7. krmlseker İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  portör muayenesi artık zorunlu olmaktan çıktı işe giriş muayeneleri ve periyodik doktor muayeneleri ile zorunlu hijyen eğitim sertifikası bunun yerini aldı..
 8. narkissos İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  70602
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  KEYGEN Uluslararası Mühendislik Müşavirlik
  Peki işe giriş muayenelerinde mi yapılıyor o analizler peki ? THSK kurumunun gönderdiği Hijyen Eğitimi Yazısı sanırım bahsettiğiniz.
  Umarım iyi bir seçim olmuştur. Portör muayenesi daha uygundu aslında ama.
 9. krmlseker İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  size katılıyorum portör muayenesi doğru bir uygulamaydı..Ama zorunlu olmaktan çıktı.işe girişte doktor muayenelerinde gerekli tahliller isteniyor ve uygunluk veriliyor artık daha sonrasında takip altına alınıyor..bilindiği gibi catering firmaları az tehlikeli grupta ve şuan işyeri hekimi ve uzman bulundurma zorunlulukları yok çoğunluğu 20-30 kişinin çalıştığı firmalar,bu yüzden işe girişler ne şekilde oluyor nasıl yapılıyor orası tam bir muamma..Hijyen Eğitimine gelince ilgili yönetmeliği aşağıda inceleyebilirsin.

  5 Temmuz 2013 CUMA

  Resmî Gazete

  Sayı : 28698

  YÖNETMELİK

  Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

  HİJYEN EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; gıda üretim ve perakende iş yerlerinde, insani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suları üreten iş yerlerinde ve insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerlerinde çalışanlara yönelik hijyen eğitimi programlarının planlanmasına, eğitimlerin verilmesine, iş yeri sahibinin, işletenlerin ve çalışanların bu konudaki sorumluluklarına, bu iş yerlerinde çalışmaya engel bulaşıcı hastalıkların ve cilt hastalıklarının belirlenmesine ve bu hastalıkların iyileşme hâlinin tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik aşağıda belirtilen iş kollarını kapsar:

  a) Gıda üretim ve perakende iş yerleri.

  b) İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri.

  c) Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler.

  ç) Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler.

  d) Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kolları.

  (2) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamındaki iş yerlerinde çalışan kişiler için mecburi olan gıda hijyeni eğitim konularını kapsamaz.

  Dayanak

  MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 127 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Bakanlıklar: Gıda, Tarım ve Hayvancılık, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarını,

  b) Belge: Hijyen eğitimlerini alan kişilere Genel Müdürlüğe bağlı öğretim kurumlarınca verilen kurs bitirme belgesini,

  c) Eğitim: Halk sağlığının korunması amacıyla, her iş koluna uygun olarak verilecek hijyen eğitimini,

  ç) Genel Müdürlük: Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünü,

  d) Hijyen: Her iş kolunun özelliğine göre çalışanın kendisinin ve halkın sağlığını tehlikeye sokmayacak biçimde hizmet vermesini sağlamak amacıyla yapılacak uygulamaların ve alınan temizlik önlemlerinin bütününü,

  e) Komisyon: Eğitimleri planlamak üzere Genel Müdürlük bünyesinde oluşturulan komisyonu,

  f) Perakende iş yerleri: Ana dağıtım merkezleri, hazır yemek hizmeti, iş yeri ve kurum yemekhaneleri, restoranlar ve diğer benzeri gıda hizmetlerinin sunulduğu yerler, dükkânlar, toptan satış yerleri, süpermarket dağıtım merkezleri dâhil olmak üzere son tüketiciye satış ve dağıtım noktasında gıdanın işlenmesi, muameleye tabi tutulması veya depolanması ve benzeri hizmetlerin verildiği iş yerlerini

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Belge Verilmesi, Hijyen Eğitimi, Komisyon Kurulması ve Eğitimlerin Planlanması

  Belge alan kişilerin çalıştırılması

  MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin kapsadığı iş yerlerinde, Genel Müdürlük tarafından verilen belgeye sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz. İş yeri sahipleri ve işletenleri, çalışanlarının hijyen eğitimi almasından ve belgeli olarak çalıştırılmasından birinci derecede sorumludur. Bizzat çalışmaları durumunda iş yeri sahipleri ve işletenleri de bu eğitimi almaya mecburdur.

  Eğitimlerin veriliş şekli

  MADDE 6 – (1) Eğitimler, Genel Müdürlüğe bağlı öğretim kurumları tarafından verilir. İş yeri sahipleri ve işletenleri, komisyonca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bu eğitimleri çalışanlarına kendi imkânlarıyla da verebilir.

  (2) Genel Müdürlük, iş kollarının özelliğine göre komisyonca belirlenen eğitim içeriklerinin eğitim formatına uygun olarak ülke genelinde verilmesini sağlar. Eğitimler sekiz saatten az olamaz.

  (3) Genel Müdürlüğe bağlı öğretim kurumlarınca, katılımcılara eğitim sonunda e-yaygın sistemi üzerinde kurs bitirme belgesi verilir. Belgeler, kişi hizmet verdiği sürece geçerli kabul edilir.

  (4) Genel Müdürlük, eğitim ile ilgili yapacağı masrafları karşılamak üzere eğitime katılanlardan ücret talep edebilir. Kurslarda, uygulama yapılması gerekir ise uygulama sırasında kullanılabilecek şahsi malzemeler katılımcılar tarafından tedarik edilir.

  Komisyon kurulması, komisyonun çalışma usul ve esasları

  MADDE 7 – (1) Genel Müdürlük bünyesinde, eğitimlerin planlanması için iş kollarının gruplandırmasını yapmak, iş kollarının yapısına uygun olarak eğitimleri planlamak ve iş kollarının durumuna göre eğitim içeriğini belirlemek üzere bir komisyon kurulur.

  (2) Komisyon, Genel Müdürlük tarafından görevlendirilen bir üyenin başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur:

  a) Bakanlıklarca görevlendirilecek birer üye.

  b) Sağlık Bakanlığınca belirlenecek bir tıbbi mikrobiyoloji uzmanı, bir enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı, bir halk sağlığı uzmanı, bir deri ve zührevi hastalıkları uzmanı.

  c) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenecek bir veteriner hekim ve bir gıda mühendisi/ziraat mühendisi (gıda veya süt bölümü mezunu).

  ç) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan birer temsilci.

  (3) Komisyon, iş kollarının gruplandırmasını yaparak iş koluna göre eğitim konularını ve sürelerini; eğitimlerin, iş yeri sahiplerince veya işletenlerince verilmesi durumunda ise eğitimlere ve belgelendirme işlemlerine ait usul ve esasları belirler.

  (4) Komisyon yılda en az bir kez toplanır. Kararlar, salt çoğunlukla alınır.

  (5) Komisyonun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe yürütülür.

  Eğitim konuları

  MADDE 8 – (1) Eğitimlerin içerikleri, hijyen ilkelerine uyulmaması sebebiyle halk sağlığı açısından risk oluşturduğu bilinen virüslerin, bakterilerin, parazitlerin, mantarların ve diğer enfeksiyon etkenlerinin genel özelliklerini, bulaşma yollarını, hangi iş kolunda nasıl bulaşmalar olabileceğini veya halk sağlığının nasıl tehdit göreceğini, hastalık belirtilerini ve korunma yollarını ihtiva edecek şekilde komisyonca belirlenir.

  (2) Eğitimlerin içeriğinde, iş kolunun özelliğine göre hijyen ve temizlik ilkeleri ile komisyonca bilgi verilmesinde fayda görülen başka etkenler ve konular da yer alır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Çeşitli ve Son Hükümler

  Çalışmaya engel teşkil eden hastalıklar

  MADDE 9 – (1) Aşağıda belirtilen hastalıkları bulunanlar iyileşme hâlini/bulaştırıcılığın olmadığını raporla belgeleyene kadar bu Yönetmelik kapsamındaki iş yerlerinde çalışamaz ve çalıştırılamazlar:

  a) Gıda ile taşınabilen bir hastalığı olan veya bu hastalığın taşıyıcısı durumundaki kişiler ile ishali bulunanlar.

  b) Vücudun görünür kısımlarında açık/enfekte yara, deri enfeksiyonu ve benzeri halkta tiksintiye yol açabilecek deri lezyonları bulunanlar; cüzzam, frengi ve verem hastalığına yakalananlar.

  c) 30/5/2007 tarihli ve 26537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde yer alan, hijyen ilkelerine uyulmadığı durumlarda halk sağlığı açısından problem oluşturabilecek hastalığı bulunanlar.

  (2) Çalışanlar, hastalıkları konusunda işverene bilgi vermekle yükümlüdür.

  İyileşme hâlinin belirlenmesi

  MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan iş yerlerinde çalışmaya engel hastalığı bulunanlar, hastalıklarının iyileştiğini/bulaştırıcılığın olmadığını gösteren tabip/uzman tabip raporunu ibraz etmeleri durumunda çalışabilir veya çalıştırılabilirler.

  Denetim ve müeyyideler

  MADDE 11 – (1) Her iş kolunun izin, onay, kayıt, ruhsatlandırma ve benzeri hizmetlerini yürüten Bakanlık veya mahalli idare, bu Yönetmelikte belirtilen iş yerlerinin, 5 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddelerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirip getirmediğini denetler. Bu maddelerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında, durumu bu maddelere uygun bulunmayan çalışanların her biri ayrı ayrı aykırılıklar olarak değerlendirilir ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesine göre işlem yapılır.

  Eğitim hazırlık süreci

  GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan iş yerlerinin sahipleri ve işletenleri, Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonraki bir yıl içinde çalışanlarının Yönetmelikte belirtilen eğitimleri almalarını sağlar.

  Yürürlük

  MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık, İçişleri ve Sağlık Bakanları yürütür.
 10. narkissos İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  70602
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  KEYGEN Uluslararası Mühendislik Müşavirlik
  benim de bahsettiğim yönetmelik buydu. Teşekkür ederim.
  Neyse konuyu çok da fazla dağıtmadan yavuz bey in yazısını da baltalamayalım :)
 11. yyavuzcetin İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  66383
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  bilgi paylaşımlarınız için hepinize çok teşekkür ederim.
 12. Renan Tatar İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Belge
  Portor muayenesi isteyip istememek isveren ve tavern arasindaki sozlesmeye baglidir.Zorunluluk kalkmis olabilir ama gida ile ugrasan firma calisanlarindan portor muayenesi ve hepatit asisi isteyebilirsiniz mantiklidir.