1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

10 kişiden az-tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinin sgk tarafından destekleme bedelleri ve süreci

Konusu 'Prosedürler' forumundadır ve sedahatip tarafından 16 Nisan 2014 başlatılmıştır.

 1. sedahatip İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  881
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  10 kişiden az çalışanı olan işletmeler SGK ya başvurarak destekleme alabileceklerdi ilgli yönetmeliğe göre. Ancak başvuruda buluna işyerlerine SGK da hiçkimse net cevap vermiyor. Hangi birime ne zaman başvuru yapacaklar açıklama yapılması gerekiyor.. Konuya hakim arkadaş varsa paylaşırsa sevinirim..
 2. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  24 Aralık 2013 tarihli Resmî Gazete' de yayınlanan İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik'le on kişiden az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan özel sektör işyerlerine, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için destek sağlanması yönünde düzenleme yapılmıştır. Özellikle Küçük işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için bu yönde bir destek sağlanması yoluna gidilmiştir.

  Destekten yararlanacak işyerlerinin tespitinde, SGK tarafından tescil edilmiş işyeri kayıtları esas alınacak. Destekten Türkiye genelinde ondan az (en fazla 9 kişi) çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri faydalanacak. Türkiye genelinde on kişiden fazla çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin işverenleri faydalanamayacaktır.

  Kimlere destek var

  Hangi işyerlerinin bu düzenleme kapsamındaki destekten yararlanacağının tespitinde, SGK tarafından tescil edilmiş işyeri kayıtları esas alınacaktır.

  Destekten Türkiye genelinde ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin işverenleri faydalanabilecektir. Çalışan sayısının on kişiden az olup olmadığının tespitinde aşağıdaki şartlar aranacaktır:

  a) Aynı işverenin Türkiye genelinde birden fazla tescilli işyerinin bulunması halinde, aynı işveren tarafından 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında Türkiye genelinde tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalıştırılan toplam sigortalı sayısı esas alınır.

  b) İşverenden iş alan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.

  c) İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.

  ç) Her bir ayda SGK'na verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülür.

  d) Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da sigortalı sayısına dahil edilir.

  e) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerdemesleki eğitim gören öğrenciler çalışan sayısının tespitinde dikkate alınmaz.

  İşyerinin, İSG-KATİP'e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin, hizmet sunucusu ile yapılmış bir sözleşmesinin olması şarttır.

  On kişiden az çalışanı bulunan (yani en fazla 9 çalışanı olan) işverenlere sağlanacak iş sağlığı ve güvenliğihizmet bedelleri işyerinin tehlike sınıfı ve Kuruma bildirilen sigortalı sayısı ile sigortalıların çalıştıkları günsayısı esas alınarak her bir işyeri için ayrı ayrı tespit edilecektir.

  ***

  Destek tutarı ne kadar olacak

  Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin sigortalı başına günlük miktarı 16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının (1.021,50 TL) günlük tutarının (34,05 TL) sırasıyla %1,4 ve %1,6'sıdır. Buna göre, 1.021,50 TL olan mevcutasgari ücret üzerinden hesaplama yapıldığında Tehlikeli İşyerleri İçin Aylık Destek İşçi Başına 14,40 TL ve Çok Tehlikeli İşyerleri İçin Aylık Destek işçi başına 16,20 TL olacak.

  İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü sözleşme yapan ve ödeme kapsamında olan işyerlerinin tespit edilmesini sağlamak amacıyla Kuruma İSG-KATİP'e erişim yetkisi sağlayacaktır.

  SGK, kapsama giren işverenlere sağlanan hizmetin bedelini, üçer aylık dönemler halinde hesaplar. Dönem sonundaki tutarları takip eden ikinci ayın sonunda işverene ödeyecek.

  SGK'na yasal süresi içerisinde ödenmemiş prim ve prime ilişkin borcun bulunması halinde, destek tutarları bu borca mahsup edilir.

  Kapsama giren işverenlerce destekten yararlanmak için başvuru yapılır. Yapılacak başvuru ve ödeme ile ilgili uygulamaya ilişkin diğer hususlar Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda SGK tarafından belirlenecektir.

  Kapsama giren işverenlerce destekten yararlanılabilmesi için aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK'na verilmesi şarttır.

  ***

  Müeyyideler

  SGK'nın denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden veya mahkeme ilamına istinaden çalıştırdıkları sigortalıları SGK'na bildirmedikleri tespit edilen işverenler, tespitin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanılarak sağlanan destekten üç yıl süreyle faydalanamaz ve kayıt dışı çalışanın işe başladığı aydan itibaren yapılan ödemeler SGK tarafından yasal faizi ile birlikte geri alınacak.

  Birden fazla işyeri bulunan işverenlere ait işyerlerinde kayıt dışı çalışanı bulunduğunun tespiti halinde,gerek tespitin yapıldığı işyeri için, gerekse diğer işyerleri için kayıt dışı çalışanın işe başladığı aydan itibaren yapılan ödemeler SGK tarafından yasal faizi ile birlikte geri alınacak ve söz konusu işverenler tespitin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanılarak sağlanan destekten üç yıl boyunca yararlanamayacak.

  Dr. Resul Kurt - Haber7

  [​IMG]
 3. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  İşverenlere iş güvenliği desteği

  01 Ocak 2014 tarihi itibariyle işyerleri çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta bulunan işverenlerin de işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti almalarının yasal zorunluluk olduğunu yazmıştık. Bu kapsamda çalışan sayılarının kaç olduğunun (bir kişi bile olsa) hiçbir önemi olmaksızın iş güvenliği hizmeti alacak bu işyerlerinden küçük kapasitede faaliyet gösterenler, oluşabilecek ek maliyetleri kara kara düşünmekteydiler.

  24.12.2013 tarihinde 10 kişiden az çalışanları olan işyerleri ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla bir yönetmelik yayımlandı. Yayımlanan bu yönetmelikle destekten hangi işyerlerinin yararlanacağı, hangi şartların arandığı ve dikkat edilmesi gereken hususlar belirtilmiş olup bu yazıda geniş kapsamlı olarak bu konularda sizleri bilgilendireceğiz.

  Destekten yararlanma koşulları
  İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili destekten yararlanmak için gerekli olan şartlar:

  - Destekten yararlanacak işyerinin SGK kayıtları açısından tescil edilmiş olması;

  - Türkiye genelinde ondan az çalışanı olup tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta bulunan işyeri olması;

  - İşyerinin İş sağlığı ve güvenliği-KATİP’e kayıtlı hizmet sunucusu ile yapılmış bir sözleşmesinin olması gerekmektedir.

  Çalışan sayısı nasıl tespit edilecek?
  Bu desteğin verilmesi açısından en önemli husus çalışan sayısı olduğundan, işverenler çalışan sayılarının nasıl tespit edileceğini çok merak etmektedirler.

  Söz konusu tespit, aynı işveren adına Türkiye genelinde mevcut işyerleri çalışanlarının toplamışeklinde dikkate alınacaktır. Örneğin İstanbul ilinde tehlikeli sınıfta bulunan bir işyerinde 4 çalışanı; yine Kahramanmaraş’ta aynı işveren adına tescilli tehlikeli sınıftaki işyerinde 7 çalışanı bulunan işverenin toplam çalışan sayısı 11 olduğundan destekten yararlanması mümkün olmayacaktır.

  Yine taşeron hizmeti alan firmaların çalışan sayılarının belirlenmesinde, taşeronlar tarafından çalıştırılan işçiler işyerindeki işçi sayısına dahil edilecektir. Örneğin 8 çalışan olan işyeri, işin bir bölümündeki hizmetlerin yapılması için taşeron hizmeti almış ve taşeron tarafından 4 kişi çalıştırılmıştır. Bu şekilde işyerindeki toplam işçi sayısı dokuzu geçtiğinden işyerinin destekten yararlanması söz konusu olamayacaktır.

  İşyerlerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen kişilerde toplam çalışan sayısına dahil edilecektir.
  İstirahatli bir işçi için herhangi bir ücret ödemeyen gün bildiriminde de bulunmayan işverenler, sırf o işçi aylık prim hizmet belgesinde görünüyor diye çalışan sayısı ilgili ayda dokuzu geçtiğinde destekten yararlanamayacaktır.

  Ay içinde işyerinde işe giren ve çıkan sigortalılar da sigortalı sayısına dahil edilecektir. Bu da işlerinin niteliği gereği çalışan sirkülasyonunu çok olan işyerleri için olumsuz bir madde olup, ay içinde mevcut çalışan sayıları ve işe giren çıkanların toplam sayısı dokuzu geçerse işyerleri bu destekten yararlanamayacaktır.

  Çalışan sayılarının belirlenmesi açısından işyerlerinde çalışan çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler çalışan sayısına dahil edilmeyecektir.

  İşverenlere ne kadar destek ödenecek?
  Ondan az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için verilecek destek tutarı SGK’ya bildirilen sigortalı sayısı ve çalıştırılan gün üzerinden her bir işçi için ayrı ayrı hesaplanmaktadır.

  Tehlikeli sınıfta çalıştırılan bir işçi için verilecek destek tutarı asgari ücretin % 1,4’üdür. Örneğin tehlikeli sınıfta bulunan bir işyerinde ayda 30 gün çalışan işçi için işverene devlet tarafından 14,30 TL destek verilecektir. Örneğin 9 işçisi olan işveren aylık toplam 128,70 TL destek alacaktır.

  Çok tehlikeli sınıfta çalıştırılan bir işçi için verilecek destek tutarı asgari ücretin % 1,6’sıdır. Örneğin çok tehlikeli sınıfta bulunan bir işyerinde ayda 30 gün çalışan işçi için işverene devlet tarafından 16,34 TL destek verilecektir. Örneğin 9 işçisi olan işveren aylık toplam 147,06 TL destek alacaktır.

  Desteğin ödenme şekli nasıl olacak?
  Kapsama giren işverenlerce destekten yararlanmak için başvuru yapılması gerekmektedir.

  İş sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü SGK’ya sözleşme yapan ve ödeme kapsamında olan işyerlerinin tespit edilmesini sağlamaktadır. SGK’da bu kapsamda bulunan işyerlerinin hizmet bedelini üçer aylık dönemler halinde hesaplayarak, dönem sonunu takip eden ikinci ayın sonuna kadar işverenlere ödemeleri yapar.

  Ancak işverenlerin SGK’ya ödenmemiş borçları varsa ödemeleri var olan borca mahsup edilerek yapılacaktır.

  Dikkat edilmesi gerekenler!
  Destekten yararlanan işverenlerin, yararlandıkları süre içerisinde aylık prim hizmet belgelerini her ay yasal süresi içinde SGK’ya vermeleri gerekmektedir.

  Denetim görevlileri tarafından işyerlerinde yapılan denetim ve incelemelerde sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilen işverenler, tespitin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanılarak üç yıl süre ile destekten yararlanamazlar. Ayrıca sigortasız çalıştırılan kişinin işe başladığı aydan itibaren yapılan ödeme varsa faizi ile birlikte geri alınır.

  Bu çerçevede söz konusu iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin destek hükümleri 01.01.2014’ten itibaren yürürlüğe girecektir. Ancak sağlanan destek hizmetinin işverenlerin ödemek durumunda olacakları hizmet bedellerine nispeten çok düşük miktarda olduğunu belirtmekte fayda var.

  Ayrıca işçi bazında değerlendirilecek olan destekten yararlanma şartlarının en azından işyerinde hizmet gören çalışan sayısının prim günü ile değerlendirilmesi (9 kişi X 30 gün=270 gün), ay içinde çeşitli nedenlerle işçi sayısındaki değişiklikler nedeniyle destekten yararlanmamaların da önüne geçeceğini düşünüyoruz.

  osmanozpolat@gmail.com
  Twitter: @osozbolat

  KAYNAK
 4. LÜTFÜ GÜLGÖNÜL İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  49992
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  SERBEST
  serbest çalışan isg uzmanı ve hekimler sözleşme gereği kısmi olarak sigortalı olarak görünüyor sayıya dahil olma veya olmama durumu nedir
 5. sedahatip İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  881
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Erkan Bey iyigünler, yönetmelikte destekten yararlanmak isteyenlerin başvuruda bulunması gerekir diyor. Bazı müşterilerimiz bulunmak için talepte bulundu ancak sgk ta bu başvuruyu kabul edecek yetkili yok konudan haberdar olmadıklarını söylüyorlar
 6. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Alt yapıyı kuramadıkları ortada.Bu alt yapının da kurulması biraz zaman alacaktır.tavsiyem Alo 170 bilgilendirme ve BİMER i aamak olacaktır.Ayrıca biz bu durumu haber olarakta yayın yapabiliriz.