1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

10 yıl çsgb çalışanı a oluyorda 10 yıl şantiye şefi b bile olamıyor.

Konusu 'Öneriler ve Şikayetler' forumundadır ve Hüseyin Bozdoğan tarafından 3 Kasım 2013 başlatılmıştır.

 1. Hüseyin Bozdoğan İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  90954
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Hüseyin Bozdoğan İnşaat Taahhüt
  ÇSG Bakanlğı 10 yıl çalışan müfettişleri konu ile ilgisinden dolayı sınavsız,sorgusuz,sualsiz A sınıfı İGU yaptı. Biz İnşaat Mühendisleri yıllardır Şantiye şefliği görevi yapmakla aşağıdaki kanunun görevlerini üstlenmekteyiz.
  YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE
  ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  Resmî Gazete
  : 16.12.2010/27787
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Şantiye Şefliği ve Yetki Belgeli Usta Çalıştırılması
  Şantiye şefliği
  MADDE 10:
  (6) Şantiye şefi, yapı müteahhidi adına, yapım işinin ruhsata ve ruhsat eki etüt ve projelere uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan inşaat ve iş organizasyonunu sağlamak, mevzuatın öngördüğü her türlü tedbiri almak, uygulamak ve uygulatmakla sorumludur.
  (7) Şantiye şefi, inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgeli usta çalıştırılmasından sorumludur.
  (8) Şantiye şefi görev aldığı yapım işinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemin aldırılması yetkisine sahiptir. Bu yetkinin yapı müteahhidi tarafından kullandırılmaması halinde şantiye şefi sorumlu tutulamaz.
  (9) Şantiye şefi görev aldığı yapım işinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve kusurları, öneri ve önlemleri belirlemek, yapı müteahhidine rapor etmek ve şantiyede görev alan ilgili kişilere bildirmekle yükümlüdür. Raporda yer alan hususların yerine getirilmemesinden yapı müteahhidi sorumludur.
  (15) Mühendis, mimar ve teknik öğretmen unvanlı teknik personelin şantiye şefi olarak görev yaptığı 4857 sayılı İş Kanununun 81 inci maddesi kapsamında yer alan inşaat ve tesisat işlerinde, şantiye şeflerinin iş güvenliği uzmanlığı belgesine haiz olması zorunludur.
  YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
  Resmi Gazete Tarihi: 05.02.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26778
  MADDE 3 – (1)/ i) (Değişik:RG-1/7/2011-27981) Şantiye şefi: Konusuna ve niteliğine göre yapım işlerini yapı müteahhidi adına yöneterek uygulayan, mühendis veya mimar diplomasına sahip teknik personeli,
  MADDE 9 – (3) Şantiye şefi; yapıyı ilgili mevzuat hükümlerine, ruhsata ve eki projelere, denetçi mimar ve mühendis ile kontrol ve yardımcı kontrol elemanlarının talimatlarına uygun olarak inşa ettirmek, yapı denetimi sırasında bizzat hazır bulunarak, denetimin uygun şartlar altında yapılmasını sağlamak, ek-10’da gösterilen form-8’e uygun yapı denetleme defterini şantiyede muhafaza etmek, bu defterin ilgili bölümünü ve yapı denetim kuruluşunca düzenlenen diğer tutanak ile belgeleri imzalamakla yükümlüdür.
  (4) Şantiye şefinin herhangi bir sebepten dolayı yapı ile ilişiğinin kesilmesi hâlinde, bu durum yapı müteahhidi tarafından, en geç üç iş günü içinde yapı denetim kuruluşuna bildirilir. Bunun üzerine yapı denetim kuruluşu ve yapı müteahhidi tarafından seviye tespit tutanağı düzenlenerek ilgili idareye ibraz edilir. Yeni bir şantiye şefi görevlendirilinceye kadar, yapı müteahhidi tarafından inşai faaliyet durdurulur.
  (5) Yapı müteahhidi ve onu temsilen görevlendirilen şantiye şefi, yapım işlerindeki kusurlardan dolayı müteselsilen sorumludur.
  (6) Yapı müteahhidi veya onu temsilen görevlendirilen şantiye şefi, inşaatta herhangi bir imalata başlamadan en az bir gün önce, yapılacak imalatı yapı denetim kuruluşuna haber vermek zorundadır. Aksi takdirde, işin denetimsiz ilerlemesinden doğabilecek her türlü sorumluluk yapı müteahhidine ve onu temsilen görevlendirilen şantiye şefine aittir.
  Şantiye Şefi İşveren Vekilidir.
  Türk Ceza Kanunu
  Madde 184: Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu
  Madde 3 -İşveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan işveren vekilleri, bu Kanunun uygulanması bakımından işveren sayılır.
  İş Kanunu
  Madde 2-İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili denir.

  Yukarıda görüldüğü gibi Bizler her türlü istesekte istemesek te İŞVEREN VEKİLİ yiz. Altı çizili yazılarda görüldüğü gibi iş güvenliği sorumluluğunu hem şantiye şefi olarak hemde işveren vekili sıfatıyla üstleniyoruz.

  Yani ÇSG Bakanlık müfettişleri kadar İGU ile alakalı ve ilgiliyiz. Bundan dolayı aynı şekilde 10 yılı bitiren meslektaşlarımıza mevzuat kursunun ardından A olmasa da B sınıfı sertifika İnşaat sektörü için verilmelidir. Bu yazıyı alakasız işlerle ve işi olmadığı halde marjinal meselelerle uğraşan İMO okur da çalışma yapar dileğiyle…
 2. Hüseyin Bozdoğan İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  90954
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Hüseyin Bozdoğan İnşaat Taahhüt
  Benle aynı fikri paylaşan yok mu?
 3. tümer beşoğlu İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Kesinlikle haklısınız hüseyin bey. İlerde bununla ilgili bir yasal düzenleme getireleceğini umut ediyorum. Uzmanlıklar da kendi içerisinde branşlaşacak duyumunu almıştım ve dolayısıyla uzun süredir şantiye şefliği yapan mühendis-mimarlara bir ayrıcalık tanınır diye düşünüyorum.
 4. Hüseyin Bozdoğan İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  90954
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Hüseyin Bozdoğan İnşaat Taahhüt
 5. Burak Tuna İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  10 yıl = 300x10 =3000 gün 1 yıl 300 gün olarak hesaplanıyor prim gün sayısında. 3000 günle A sınıfı uzman olabiliyorsunuz.
 6. osman onur İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  27270
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  problem o kadar basit değil A sınıfı uzman olmayan inşaat mühendisine şantiye şefliği yani mesleki faaliyette bulunma hususunda kısıtlama getirilmesi çözülemez bir noktaya götürür. genç mühendis arkadaşlarımız en az 7 yıl iş güvenliği uzmanlığı yapmadan yani A sınıfı olmadan şantiye şefliği yapamayacak (şantiye şefliği yönetmeliği). o zaman lisans eğitimi sırasında en azından kendi mesleki kollarında A sınıfı olabilecek eğitimin verilmesi gerekir. aksi halde şantiye şefliğini meslek dışı (fizik,kimya,ziraat vs.) A sınıfı iş güvenliği uzmanları mı yapacak böyle bir şey olabilir mi? bu mutlaka çözülmelidir. odamız biraz bu tür şeylerle ilgilense ne güzel olurdu.
 7. Hüseyin Bozdoğan İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  90954
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Hüseyin Bozdoğan İnşaat Taahhüt
  Odanın bizimle işi yok zaten. Saçma sapan ideolojilerin peşinde.
  Şantiye şeflerinin sınıf zorunluluğu olmadan iş güvenliği uzmanlığı sertifikası alma zorunluluğu 2020 yılında başlayacak.01/01/2014 ten sonra her şantiyede 1 A sınıfı İGU + Şantiye şefi olmalı. Şantiye şefi A sınıfı İGU ise 2 görevi birlikte yapabilir.
  Benim bahsettiğim bu güne kadar yıllarca Şantiye şefliği İGU nun görevini yaptık ve yeterince İGU tecrübemiz var. Bakanlık çalışanları gibi bizede kendi sektörümüzde olmak şartı ile A sınıfı İGU belgesi vermeliydiler.