1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

18 ağustos 2013 igu sınavında iptal edilmesini düşündüğünüz sorular ve gerekçeleri

Konusu 'Resmi Sınav Soru ve Cevapları' forumundadır ve Muhammed Ali tarafından 19 Ağustos 2013 başlatılmıştır.

 1. Ruşen Bekalp İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  iptal için başvurduğum sorular :

  KİTAPÇIK TÜRÜ -B-

  SORU 25. Aşağıda verilen hangi iyonlaştırıcı radyasyonun giriciliği (nüfuz etmesi) yanlıştır?

  A) Beta: Bor kullanılarak üretilen yoğun bir beton tarafından soğurulur.
  B) Alfa: İnce bir kağıt tabakası veya cildimiz tarafından soğurulur.
  C) Gama: Kurşun ve beton gibi malzemelerde soğurulur.
  D) Nötron: Plastik ve benzeri malzemelerde soğurulur.


  Doğru Cevap A seçeneği verilmiştir.

  Fakat;

  http://www.taek.gov.tr/ogrenci/r02.htm (Türkiye atom enerjisi kurumu) sitesinde
  Beta ışınlarının ince bir alüminyum levha ile soğurulabileceği yazmaktadır. Yani yoğun beton blok ile ile rahatlıkla durdurulabilir ve beton blok tarafından beta soğurulur.

  Nötron ışınlarının soğurulabilmesi için kalın beton, su veya parafin kütlelerine ihtiyaç vardır.

  Ancak verilen soruda nötronun plastik ve benzeri malzeme ile durdurulabileceği ifade edilmiş, plastik ve benzeri malzemenin kalınlığı ile ilgili bilgi verilmemiştir. Yani bu malzeme naylon torba olabilir. Bu durumda nötron ışıması kesinlikle durudurulamaz.

  Dolayısıyla doğru cevap D seçeneği olmalıdır.

  KİTAPÇIK TÜRÜ -B-

  SORU 57. Güven Bey’in çalıştığı işyerinde Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği’ne göre işveren, çalışanlara aşağıdakilerden hangisi hakkında kesin verilerle bilgilendirmekle yükümlü değildir?

  A)Yükün ağırlığı
  B)Yükle ilgili genel bilgiler
  C)Yüklerin doğru olarak nasıl taşınacağı
  D)Yüklerin yanlış taşınması halinde ortaya çıkabilecek riskler  Doğru Cevap olarak A seçeneği verilmiştir.
  Fakat;

  Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği’ ndeki İşverenin Yükümlülükleri başlıklı ikinci bölüm ve İşçilerin Eğitilmesi ve Bilgilendirilmesi’ni konu alan Madde 8;

  “İşçilerin Eğitimi ve Bilgilendirilmesi
  Madde 8 — Elle yapılan taşıma işlerinde, işçilerin bilgilendirilmesi ve eğitimi ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara uyulacaktır:
  a) İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 10 uncu maddesindeki hususlarla birlikte, bu Yönetmelik uyarınca sağlık ve güvenliğin korunmasına yönelik alınan tedbirler hakkında işçileri ve/veya temsilcilerini bilgilendirecektir.
  İşveren, elle taşıma işlerinde işçiler ve/veya temsilcilerine taşınan yükle ilgili genel bilgileri ve mümkünse yükün ağırlığı ile eksantrik yüklerin ağır tarafının ağırlık merkezinin yeri hakkında, kesin bilgileri vermekle yükümlüdür.”

  ifadesi işverenin yükün ağırlığı hakkında mümkün olan şartlarda kesin verilerle işçiyi bilgilendirmekle yükümlü tutulduğunu belirtmektedir.

  Dolayısıyla cevap yanlış olup soru iptal edilmelidir.

  KİTAPÇIK TÜRÜ -B-

  SORU 49.
  I- Açık havada çalışan vinçlerin kabinleri kapalı olmalıdır.
  II- Yük üzerine yalnızca görevli kimseler binmelidir.
  III- Hiçbir kimsenin boş halatlara asılmasına izin verilmemelidir.
  Yukarıdakilerden hangisi/hangileri vinçlerle ilgili alınması gerekli güvenlik tedbirlerindendir?
  A) I, II ve III
  B) I ve III
  C) Yalnız III
  D) Yalnız I


  Doğru Cevap olarak C seçeneği verilmiştir.
  Fakat;

  İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nün “Kaldırma Makinalarında Alınacak Güvenlik Tedbirleri” başlıklı Yedinci Bölüm’üne ait 387. ve 388. Maddelerinde bulunan;

  “Madde 387 – Açık havada çalışan vinçlerin kabinleri kapalı olacak ve bunların operatöre en geniş görüş alanını sağlayacak şekilde yukarı kaldırılabilen sürgülü pencereleri bulunacak ve soğuk havalarda, uygun şekilde ısıtılacaktır.
  Madde 388 – Hareket halindeki vinç kabinleri içinde veya vinç arabaları üzerinde, yalnız görevli kimseler bulunacak ve vinç operatörleri,hiç bir kimsenin yük üzerine binmesine veya boş halat veya kancalara asılmasına izin vermeyecektir.

  İfadeler doğrultusunda öngörülen cevabın hatalı olduğu açıkça görülmekte ve doğru cevap seçeneğinin “I ve III”, dolayısıyla B seçeneğinin olması gerekmektedir.

  SORU91. Yapı işletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yapılan işteki ilerlemeleri ve meydana gelen değişiklikleri dikkate alarak sağlık ve güvenlik planında gerekli düzenlemeleri yapan veya yapılmasını sağlayan kişidir.?

  A)İşveren
  B)Proje Sorumlusu
  C)Hazırlık Koordinatörü
  D)Uygulama Koordinatörü


  Doğru Cevap D seçeneği verilmiştir.
  Fakat;

  4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine; Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği’ne göre ;

  Madde 4 —Bu Yönetmelikte geçen;
  i) Hazırlık Koordinatörü: Projenin hazırlık aşamasında işveren veya proje sorumlusu tarafından sorumluluk verilen ve bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili görevleri yapan gerçek veya tüzel kişiyi,
  j) Uygulama Koordinatörü: Projenin uygulanması aşamasında işveren veya proje sorumlusu tarafından sorumluluk verilen ve bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili görevleri yapan gerçek veya tüzel kişiyi,
  Koordinatörlerin Proje Hazırlama Aşamasındaki Görevleri
  Madde 7 —Sağlık ve güvenlik koordinatörleri projenin hazırlanması aşamasında;
  a) Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki yükümlülüklerin yerine getirilmesini koordine edeceklerdir.
  b) Yapı alanında yürütülen faaliyetleri dikkate alarak, uygulanacak kuralları belirleyen bir sağlık ve güvenlik planı hazırlayacak veya hazırlanmasını sağlayacaktır. Yapı alanında Ek-II’de belirtilen işler yapılıyorsa, bu işlerle ilgili özel önlemler planda yer alacaktır.
  c) Yapı üzerinde daha sonra yapılacak işler sırasında dikkate alınacak sağlık ve güvenlik bilgilerini içeren bir dosya hazırlayacaktır.
  Koordinatörlerin Proje Uygulama Aşamasındaki Görevleri
  Madde 8 —Sağlık ve güvenlik koordinatörleri proje uygulama aşamasında;
  a) Aynı anda veya birbiri ardına yapılan işlerin veya aşamalarının planlanması için teknik ve organizasyona yönelik kararlar alınmasında;
  İşin bütününün veya bazı aşamalarının tamamlanması için gereken sürenin tahmininde, genel güvenlik ve koruma prensiplerinin uygulanmasının koordinasyonunu sağlayacaktır.
  b) İşverenlerin gerekli önlemleri uygulamasını ve gerektiğinde işçilerin ve kendi adına çalışanların korunmasını, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen prensiplerin istikrarlı bir şekilde uygulanmasını, gerekiyorsa 7 nci maddenin (b) bendinde belirtilen sağlık ve güvenlik planının uygulanmasını koordine edecektir.


  Dolayısıyla C seçeneğide doğrudur.
  B. soru 95: Maden ve Taş ocakları işletmelerinde ve tünel yapımında alınacak işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerine ilişkin tüzüğe göre “havasında ……….dan az oksijen,……..den çok metan , ……..den çok …….’den çok karbonmonoksit ve diğer tehlikeli gazlar bulunan yerlerde çalışılamaz.”
  Yukarda verilen cümledeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
  Soruda 4 adet boşluk bulunmakta ve anlam bozukluğu oluşmaktadır. Soru iptal edilmelidir.

  Ekli Dosyalar:

 2. sevda kuvvet İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  arkadaşlar ama bu soruya İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ ne göre yanlış diyoruz. peki bu tüzük iptal ise??? ki, www.bilgit.com dan baktığımda iptal olduğu yazıyor ve yanında gerekçesi de var. dayandığı başka bir mevzuat olması lazım.
 3. cagdassurer İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  BENİM İTİRAZLARIM

  Ekli Dosyalar:

  • 5.docx
   Dosya Boyutu:
   13,4 KB
   Görüntüleme:
   59
  • 1.docx
   Dosya Boyutu:
   12,7 KB
   Görüntüleme:
   53
  • 2.docx
   Dosya Boyutu:
   13,7 KB
   Görüntüleme:
   44
  • 3.docx
   Dosya Boyutu:
   13,5 KB
   Görüntüleme:
   44
  • 4.docx
   Dosya Boyutu:
   12,4 KB
   Görüntüleme:
   49
 4. Ezgi Tunçer İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  İtirazlarıma 1 soruda ekledim. Ektedir.

  Ekli Dosyalar:

 5. didem çelebi İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  arkadaşlar bende bugun itirazımı yaptım kargoya verdim cumaya kadar itiraz hakkımız bitiyor ona göre hızlı davranalım :)
 6. Ahmet A. İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  57070
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Teknik Öğretmen
  önce asetilenin açılması sistemde geri tepme adını verdiğimiz ve patlamaya yol açabilen bir sonuç doğurur. asetilenin yanma hızı oksijenin çıkş basıncından az olduğu için geri tepmeyi önlemek amacıyla önce oksijen açılır.Önce asetilenin açılması yanlıştır...
 7. Fth.ylmz İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  sorunun cevabı A olmalı B değil. Dolaşıyorum herkes B olmalı diye itiraz etmiş fakat madde 388 2. virgülden sonraki cümleyi okuyun lütfen.
 8. sevda kuvvet İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  hepimize hayırlı olsun o halde =)
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 21 Ağustos 2013 ---
  sorulara yürürlükte olmayan bir mevzuat ile itiraz edemeyiz. işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü yürürlükte değil. (www.bilgit.com'a göre)
 9. Muhammed Ali Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  • Eğitim Grubu
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  AKADEMİDEN İTİRAZ A-47-58-62-75-50

  Ekli Dosyalar:

 10. Suat Ertürk İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  32485
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Yankı Eğitim ve Danışmanlık

  Kaçak akım rölesi elektrik devresini korumaz, insanı korur. sigorta ile arasındaki en büyük fark budur.
 11. Ahmet A. İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  57070
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Teknik Öğretmen
  Arkadaşlar İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünün iptal edildiğine ilişkin hiç bir resmi açıklama yok,bence asılsız bir spekülasyondan başka bir şey değil. Tüzüzk bakanlar kurulu kararına dayanır ve ancak bakanlar kurulu kararıyla yürürlükten kaldırılabilir...yanılıyor muyum?
 12. didem çelebi İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  hayır tüzük iptal edilse bile neye dayanarak o sorunun cevabını başka yorumluyor soruyu hazırlayan kesim. yani sonuçta şuan dayanmak zorunda oldukları birşey olmalı ve mantıklı olanda o sorunun iptal edilmessi
 13. sevda kuvvet İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  A-58 in itirazı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü'ne dayanıyor. Fakat bu tüzük yürürlükten kalkmış gözüküyor. (www.bilgit.com)
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 21 Ağustos 2013 ---
  arkadaşlar http://www.bilgit.com/tuzukler.html adresinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü yürülükten kalkan tüzükler arasında listelenmiş ve yanındaki açıklamada şöyle yazıyor:

  -İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü,
  -Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü,
  -Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük,
  -Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük,

  adlı tüzükler, 25 Ağustos 1971 günlü ve 1475 sayılı İş Kanununun 74 üncü maddesine dayanılarak çıkartılmıştır.

  25.8.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesi hariç diğer maddeleri, 10.06.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanununun 120 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

  Ancak aynı kanunun (4857 sayılı İş Kanununun) Geçici 2 nci maddesiyle “1475 sayılı Kanuna göre halen yürürlükte bulunan tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanun hükümlerine aykırı olmayan hükümleri yeni yönetmelikler çıkarılıncaya kadar yürürlükte kalır.” Hükmü gereğince yürürlükte kalmıştır.

  Fakat, Geçici 2 nci madde, 30.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38/c maddesine göre 6 ay sonra yürürlüğe girmek üzere, 37/ç maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

  Özetle tüzüklerin son yasal dayanağı olan Geçici 2 nci madde 30.12.2012 tarihinde yürürlükten kalkmış olduğundan dolayı yukarıda sayılan tüzüklerin herhangi bir dayanağı kalmamış ve hükümleri geçersizdir.

  Bu açıklama, gelen e-postalar üzerine yapılmıştır. 10.05.2013
 14. didem çelebi İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı


  ozaman neye dayanarak soruldu bu soru. dayanak göstersinler, iptal edilmelii
 15. Eren Eker İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman

  Hangi kursların böyle bir iptal başvurusu yaptığını söyleyebilir misiniz?
 16. hasan serin İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  KAÇAK AKIM RÖLESİ de bir sigortadır. Yada a şıkkındaki sigorta aynı zamanda kaçak akım rölesini de içeriyor. Bu şıklarda meyve ve elmanın olması gibi
 17. didem çelebi İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı


  kurumların itiraz etme hakkı yok, kişilerin var. lütfen itirazlarınızı yapın
 18. Onur Atılgan İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  benim itiraz dilekçem 5 soru gerekçeli;

  Ekli Dosyalar:

 19. Eminim soruyu hazırlayan UZMAN ADAYLARI HOCALARIN :) iptal edilen tüzükten haberi bile yoktur...Böyle soru hazırlamaya ne var...
 20. A kitapçığı 17-35-51 numaralı soruların yanlış olduğunu düşünüyorum gerekçelerim.
  17. soruda Her bölümdeki ilgili kişileri bilgilendirme , eğitme ve katılma sağlama değil katılmaya sağlama ilgili çalışmalar olmalı
  35. soruda cevap d şıkkı olmalıdır çünkü alfa ışınları kağıt beta ışınları beton gama ışınları ise de kurşundan geçemez.
  51. soruda önce asetilen tüpü açılmalıdır zaten havada mevcut oksijen var oksijen yakıcı ve asetilen yanıcı bir gaz önce asetilen açılırsa tepkimeye girerler.

  Yanlışım varsa düzeltirseniz sevinirim.