1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

18 mayıs 2013 soru - cevap tartışmaları / bilemediğiniz sorular

Konusu 'Soru Bankası' forumundadır ve Muhammed Ali tarafından 11 Nisan 2013 başlatılmıştır.

 1. Elif25 İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  22623
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  .
  aspirasyon siste mi 3 ayda bir diye biliyorum yanlışsam uyarın lütfen
 2. Muhammed Ali Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  • Eğitim Grubu
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Bir arkadaş göndermiş bende paylaştım hatalar varsa beraber düzeltelim :)
 3. Elif25 İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  22623
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  .
  Yani haddim değil belki siz daha iyi biliyonuzdur ama bende bildiğimi paylaştım :)yine bulursam sölerim
 4. Fatma Kocaer Bölüm Yöneticisi

  • Bölüm Yöneticisi
  • Etkinlik Grubu
  İl Temsilciliği:
  Konya
  Sertifika Numarası:
  13436
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Herhangi bir şekilde organik fosforlu ve karbamatlı ensektisitlere maruz kalanlarda,rutin olarak biyokimyasal testle kolinesteraz aktivitesinin tayini yapılacak,işçi işe girerken ve işin devamı süresince en az 6 ayda bir defa hassas tıbbi kontrole tabi tutulacaktır. Kolinesteraz seviyesi % 25 oranında düşünce işçi, organik fosfor bileşikleri ile temas ettirilmeyecek, işi değiştirilecektir.
  (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:65)
 5. Muhammed Ali Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  • Eğitim Grubu
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Madde 200 - ASPĠRASYON TESĠSATININ KONTROLÜ:
  Aspirasyon tesisatının günlük bakım ve temizliği ile üç ayda bir de genel kontrol ile temizliği yapılacak ve onarımlardan
  sonra, tesisatın kuruluĢ karakteristiği bozulmayacaktır
 6. Elif25 İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  22623
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  .
  doğruymuş demek ki :)
 7. Muhammed Ali Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  • Eğitim Grubu
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Temel ilo sözleşmeleri nelerdir ?

  Türkiye hangi lo sözleşmelerini imzalamadı?
 8. Muhammed Ali Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  • Eğitim Grubu
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  işverenin, iş akdinden doğan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alma borcunu düzenleyen hukuk kuralı
  aşağıdakilerden hangisinde yer alır?
  A) Ceza Kanunu
  B) İş Kanunu
  C) Borçlar Kanunu
  D) SGK Kanunu
 9. melis demir İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 16 Mayıs 2013 ---
 10. Muhammed Ali Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  • Eğitim Grubu
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  iş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği iş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu en az kaç
  kişiden oluşur?
 11. melis demir İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  8 kişiden oluşur cevaplar doğrumu
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 16 Mayıs 2013 ---
  stres yaptım uyku kaçtı şu sınavı hayırlısıyla atlatsak
 12. Muhammed Ali Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  • Eğitim Grubu
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Temel ILO Sözleşmeleri

  No.29
  Zorla Çalıştırma Sözleşmesi (1930)Sözleşme zorla ya da zorunlu çalıştırmanın her tür biçimine son verilmesini öngörmektedir. Ancak, askerlik hizmeti, mahkumların belirli bir denetime göre çalıştırılmaları, bu arada savaş, yangın ve deprem gibi olağanüstü durumlarda gerek duyulan çalıştırma biçimleri için istisna tanınmaktadır.
  No.87
  Örgütlenme Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunması Sözleşmesi (1948)Bütün işçi ve işverenlerin, önceden izin almaksızın ve serbestçe kendi örgütlerini kurma ve bu örgütlene katılma haklarını güvence altına almakta ve bu örgütlerin resmi görevlilerin müdahalelerinden bağımsız serbestçe işlev görebilmelerini sağlayacak güvenceler getirmektedir.
  No.98
  Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı Sözleşmesi (1949)Sendika ayrımcılığı gözetilmesine, farklı kesimlerin örgütlerinin birbirlerinin çalışmalarına müdahale etmelerine karşı ve toplu sözleşme düzeninin geliştirilmesine yönelik önlemler getirmektedir.
  No.100
  Eşit Ücret Sözleşmesi (1951)Erkek ve kadınların, eşit işlerde eşit ücret ve sosyal haklara sahip olmalarını öngörmektedir.
  No.105
  Zorla Çalıştırmanın Yasaklanması Sözleşmesi (1957)Zorla ya da zorunlu çalıştırmanın herhangi bir biçiminin siyasal zorlama ve eğitme, siyasal ya da ideolojik görüşlerin açıklanması nedeniyle cezalandırma, işgücünü harekete geçirme, çalışma disiplinini sağlama, ayrımcılık ve grevi katılanları cezalandırma aracı olarak kullanılmasını yasaklamaktadır.
  No.111
  Ayrımcılık (İstihdam ve Meslek) Sözleşmesi (1958)İş verme, eğitim ve çalışma koşullarının düzenlenmesinde ırk, renk, cinsiyet,din, siyasal görüş, ulusal kimlik ve sosyal köken temelinde ayrımcılık yapılmasının ulusal politikalarla önlenmesi, fırsat ve uygulama alanında eşitliği geliştirme çağrısında bulunmaktadır.
  No.138
  Asgari Yaş Sözleşmesi (1973)İşe kabulde asgari yaşın zorunlu temel eğitimin tamamlandığı yaştan daha düşük olamayacağını öngörerek çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasını amaçlamaktadır.
  No.182
  Çocuk İşçiliğinin En kötü Biçimleri Sözleşmesi (1999)Çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin acilen ve etkili biçimde ortadan kaldırılmasını sağlayacak önlemlerin alınmasını öngörmektedir. Çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri arasında kölelik ve benzeri koşullarda çalıştırılma, silahlı çatışmalarda kullanılmak üzere zorla askere alınma, fuhuş ve pornografi amaçlarıyla ve yasa dışı işlerde kullanılma ve bu arada çocukların sağlığına, güvenliğine ve ahlaki değerlerine zarar verecek işler yer almaktadır.

  ayrıca kimyasalla ilgili 170 nolu sözleşmeyi imzalamamış
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 16 Mayıs 2013 ---
  Bende 8 demiştim soruyu bi daha okumalısın
 13. Muhammed Ali Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  • Eğitim Grubu
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Tuzak

  en az kelimesi

  cevap 7


  iġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK
  Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:07.04.2004/2542
  ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının OluĢumu
  Madde 5 — ĠĢ sağlığı ve güvenliği kurulları aĢağıda belirtilen kiĢilerden oluĢur.
  a) ĠĢveren veya iĢveren vekili,
  b) ĠĢ Kanununun 82 nci maddesi uyarınca iĢ güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanı,
  c) ĠĢ Kanununun 81 inci maddesi uyarınca görevlendirilen iĢyeri hekimi,
  d) Ġnsan kaynakları, personel, sosyal iĢler veya idari ve mali iĢleri yürütmekle görevli bir kiĢi,
  e) Varsa sivil savunma uzmanı,
  f) ĠĢyerinde görevli formen, ustabaĢı veya usta,
  g) 2821 sayılı Sendikalar Kanununun değiĢik 34 üncü maddesi hükmü uyarınca iĢyerinde bulunan sendika temsilcilerinin
  kendi aralarında seçecekleri kiĢi, iĢyerinde sendika temsilcisi yoksa o iĢyerindeki iĢçilerin yarıdan fazlasının katılacağı
  toplantıda açık oyla seçilecek iĢçi,
  h) Sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi.
 14. melis demir İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Hay Allah ya ben de diyorum nasıl yani çok doğru ama sorusu var bende şıklarda böyle bir şık yok
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 16 Mayıs 2013 ---
  pardon en az demiyomuş iyice dikkat dağılmış bende teşekkürler.
 15. Kübra Talas İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Firma / Kurum:
  yok
  Kaynak ışınlarından korunmak için kullanılan plastik perde ve panolarda, yansımanı ve göz kamaşmasının azaltılması için hangi renk kullanılmamalıdır?
  •a. Kırmızı b. Yeşil c. Turuncu d. Sarı
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 16 Mayıs 2013 ---
  Aspiratör tesisatında kullanılan kanal veya borular hangi tür malzemeden yapılmalıdır?
  a. Çelik b. Yanmaz c. Paslanmaz d. Boyalı
 16. Muhammed Ali Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  • Eğitim Grubu
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyuruayrinti.asp?ID=10260&exres=txt&u_trace=0

  İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına Girecek Adayların Dikkatine

  İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği uzmanlığı Sınavına girmek için Millî Eğitim Bakanlığı üzerinden başvuru yapmış ancak; almış oldukları sınav giriş belgelerinde fotoğrafları bulunmayan veya düzgün olarak çıkmayan adayların giriş belgelerine son altı ay içinde çekilmiş fotoğraflarını yapıştırarak sınava katılmaları mümkündür.
  Adayların sınava girebilmeleri amacıyla mutlaka geçerli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet) ve sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
 17. fatih054 İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Bir Mühendislik


  A şıkkı Sadece erkek olarak adlandırması yanlış
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 16 Mayıs 2013 ---


  6 Ayda bir
 18. fatih054 İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Bir Mühendislik

  Üçgen de yanıcı yakıcı ısı olması gerekmekte
  basınç olmadığında bu üçlü olduğunda patlama gerçekleşecektir
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 16 Mayıs 2013 ---


  3,5 mt
 19. gokhaneses İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  hocam R nin üst kısmı yuvarlak ya oradan aklınızda kalsın F de kutu gıbı ustu devrılmeden aklınızda kalsın
 20. fatih054 İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Bir Mühendislik


  İş Kanunu
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 16 Mayıs 2013 ---

  90 cm olmalıdır
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 16 Mayıs 2013 ---

  Kırmızı


  Yanmaz
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 16 Mayıs 2013 ---

  Ilo : 14

  Mevzuatta : 15