1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

18 yaş altı stajerler

Konusu 'Yardım Masası' forumundadır ve uzmanist tarafından 4 Ekim 2015 başlatılmıştır.

 1. uzmanist İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  10670
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Merhaba arkadaşlar,

  Tehlikeli sektördeki bir firmaya hizmet veriyorum. 18 yaş altı kişiler tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılamazlar isg kanuna göre. Peki 18 yaş altı stajerler bu tür işlerde çalıştırılabilir mi. Stajerler bünyemizde sigortalı ve bodrolu ve işkur tarafından gönderilen stajerlerdir. İş kanununda stajerler ile ilgili bir madde göremedim çünkü stajerleri kapsama almıyor. Ancak 6331 stajerleride kapsıyor. O yüzden 18 yaşından küçük stajerleri çalıştırmamız uygun mudur değil midir kararsız kaldım. Yardımınızı rica ediyorum.
 2. Levent Kon İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  44722
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  çimsataş
  25 Ekim 2013 CUMA

  Resmî Gazete

  Sayı : 28802

  YÖNETMELİK

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

  ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE

  ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

  YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

  MADDE 1 – 6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

  “Ancak, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarından mezun olan meslek sahibi 16 yaşını doldurmuş genç işçiler; sağlığı, güvenliği ve ahlakının tam olarak güvenceye alınması şartıyla bu Yönetmeliğin eklerinde belirtilen sınırlamalara bağlı kalmaksızın ihtisas ve mesleklerine uygun işlerde çalıştırılabilirler.”

  MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
 3. menot İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Stajyerlerle ilgili sorunuzu gördükten sonra konu hakkında kesin bilgim olmadığı için ilgili mevzuatı, makaleleri okumaya başladım. Halen kesin bir cevaba ulaşmayı sağlayacak netlikte stajyerler için hazırlanmış bir mevzuata rastlamadım. Elde ettiğim bilgileri sentezleyerek genel yasadan özel duruma inmeye gayret edeceğim. Öncelikle 4857 sayılı Kanun'a göre işçi, 6331 sayılı Kanun'a göre genç çalışan gibi birkaç temel tanım üzerinden düşünmeye başlanılabilir.

  Bildiğiniz gibi 4857 sayılı İş Kanunu'na göre; bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir.

  "Stajyer*, belirli bir meslek alanında teorik öğrenim gören ya da öğrenimini tamamlamış olan ve mesleğin pratiğini görmek, teorik bilgisini pratik bilgi ile pekiştirmek amacıyla işyerinde bulunan kişi olarak tanımlanabilir." Stajyer ile işveren arasında bir ücret karşılığında iş görme taahhütü, buna dair bir sözleşme ve iş ilişkisi olmadığı için(bu şartlar oluşmadığı sürece) stajyerleri 4857 sayılı İş Kanunu'na göre işçi olarak nitelemek mümkün değildir. Stajyerler Kanun'a tabi olmadıkları için bu Kanun'un 71. maddesine dayanılarak çıkartılan yukarıda da anılan ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 06.04.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25425) hükümlerine tabi olmayacaklardır. Oysa 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiyi ifade eden "genç işçi"lerin hangi işlerde çalıştırılabilecekleri 4857 sayılı İş Kanunu'nun 71. maddesine dayanılarak yürürlüğe konulan bu Yönetmelik Ek'inde bulunmaktadır.

  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulandığı için onbeş yaşını bitirmiş ancak onsekiz yaşını doldurmamış stajyerler de Kanun'a göre genç çalışan olarak adlandırılacaktır. Genç işçi ve genç çalışan farklı Kanunlara göre tanımlanmışlardır ve birbirlerinin yerine kullanılamazlar. Stajyerler, 6331 sayılı Kanun ve buna bağlı çıkarılan tüm mevzuata tabi olacakları için risk değerlendirmesi yapılırken, eğitimler sırasında özel politika gerektiren grup olarak ele alınmak zorundadırlar.

  Esas sorun 6331 sayılı Kanun'a dayanılarak çıkartılan TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK'te(Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 13.07.2013/28706) stajyerler hakkında istisnai bir hüküm bulunmamasıdır. Böyle bir hüküm olmadığı için stajyerlerin, bu kanun kapsamında tanımlanan tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde mesleki eğitim belgeleri olmaksızın çalıştırılmaları uygun olmamaktadır.

  İŞKUR tarafından kullanılan staj sözleşmelerinde sadece stajyerin mesleği dışında başka işlerde çalıştırılamayacağı yazılırken**, MEB kaynaklı Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği*** gibi daha alt düzey mevzuatlar incelendiğinde stajyer "öğrenciler, günde sekiz saatten fazla, meslekleri dışındaki işlerle bağımsız olarak 6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı işlerde çalıştırılamaz." hükmü görülür. 18 yaşını aşmamış üniversite öğrencilerinin yaptıkları stajlar ise bu Yönetmelik dışında kalır.

  İşyerlerinde stajyerlerin çalıştırılma esasları 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda╝ bulunuyor. Bu Kanun'da görüldüğü kadarıyla stajyerler için 6331 sayılı Kanun'da olduğu gibi tehlikeli ve çok tehlikeli işler için bir belge zorunluluğu veya 4857 sayılı Kanuna bağlı ilgili Yönetmelik Ek'ine bulunan işlere dair bir atıf bulunmuyor.

  Sonuç: Ülkemizde stajyerlerin hangi işlerde, hangi koşullarda çalışabileceklerine dair kesin hükümler içeren stajyerlere özel bir mevzuat bulunmamaktadır. Stayerler, İş Kanunu'na tabi olmadıkları için bu Kanuna dayanılarak çıkartılmış Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun şartlarda ve işlerde çalıştırılmaları beklenemez. Stajyerler 6331 sayılı Kanun hükümlerine tabidirler. Bu nedenle stajyerlerin tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılması, TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK hükümlerine aykırıdır. İŞKUR staj sözleşmeleri ve Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği vs. incelenerek varsa stajyerlerin çalıştırılabilecekleri işlerle ilgili kısıtlama olup olmadığı kontrol edilmelidir.

  * http://webb.deu.edu.tr/hukuk/dergiler/dergimiz-15-ozel/1-ishukuku/19-yelizbozkurt.pdf
  ** http://www.maligundem.com/gundem/haberdetay.asp?ID=283
  *** http://ogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosya...liiortaretmkurumlariynetmel1.7.201529403.docx
  http://mevzuat.meb.gov.tr/html/3.html
 4. Selman Doğan Serbest Kürsü

  • Bölüm Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  28982
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Bireysel Uzman-Bilirkişi-Eğitmen
  Mezunsa çalıştırılabilir. Mezuniyet yoksa stajları yapılır, İSG eğititmleri verilir ama aktif çalıştırmak ve iş kazası geçirmeleri sıkıntı yaratır.
 5. uzmanist İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  10670
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Peki. Tehlikeli sektörde 18 yaş altı personel (stajer değil) tehlikesiz olan ofis işlerinde çalışabilir mi? Bizde 18 yaşından küçük ofisboy var mesela uygun mudur bu durum?
 6. menot İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Bu durumda en azından başvurulacak kaynaklar mevcuttur. Stajyer olmayan, 18 yaş altında çalışacak kişi ya genç işçidir ya da çocuk işçi. Büro işi ise hafif iş kapsamında düşünülebilir.

  ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
  Resmi Gazete Tarihi: 06.04.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25425

  Tanımlar
  Madde 4 —Bu Yönetmelikte geçen;
  ...
  Genç işçi : 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiyi,
  Çocuk işçi : 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişiyi,
  Hafif iş : Yapısı ve niteliği itibariyle ve yerine getirilmesi sırasındaki özel koşullara göre;
  a) Çocukların gelişmelerine veya sağlık ve güvenliklerine zararlı etki ihtimali olmayan,
  b) Okula devamını, mesleki eğitimini veya yetkili merciler tarafından onaylanmış eğitim programına katılımını ve bu tür faaliyetlerden yararlanmasını engellemeyen işleri,
  (Mülga tanım:RG-21/2/2013-28566)
  ifade eder.

  Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Esasları
  Madde 5
  (Değişik fıkra:RG-21/2/2013-28566) Çocuk işçilerin çalışmasına izin verilen hafif işler Ek-1’de, genç işçilerin çalışmasına izin verilen işler Ek-2’de ve 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin çalıştırılabileceği işler Ek-3’te belirtilmiştir.

  Ek-1
  Çocuk İşçilerin Çalıştırılabilecekleri Hafif İşler
  ...
  4. Büro hizmetlerine yardımcı işler,
  ...

  Ek-2
  Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri İşler
  ...
  11. Büro işyerlerinde büro işleri ve yardımcı işler
  ...

  Tahminimce sizin öğrenmek istediğiniz, 6331 sayılı Kanun ve buna bağlı TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK (Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 13.07.2013/28706) hükümleri açısından bu durumun bir sorun olup olmadığıdır.

  Yasa ve Yönetmelik ile Mesleki Eğitim zorunluluğu getirilen kişiler aynı Yönetmelikte listelenen TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAK kişilerdir. Çalışılan işyerinin tehlikeli veya çok tehlikeli sınıfta yer alması, o işyerinde yapılan her işin tehlikeli veya çok tehlikeli sınıfta olması sonucunu doğurmaz. Örneğin çok tehlikeli sınıfta yer alan bir inşaat şirketinin ofisinde, hafif işler yapmak kaydıyla bahsettiğiniz kişi pekala çalışabilir. Pek tabii ki 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun diğer çalışanlar için getirdiği diğer tüm zorunluluklar aynen bu çalışan için de gerçekleştirilecektir. Fakat Metal İşleri bölümünde okuyan bir meslek lisesi öğrencisine staj niyetine; 18 yaşından küçük veya büyük mesleki eğitimi olmayan herhangi birine aynı inşaat firmasının şantiyesinde kaynak işi yaptıramazsınız.
 7. uzmanist İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  10670
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Anladım. Eğer yanılmıyorsam İSG kanununda yapılan son değişiklikle tehlikeli ve çok tehlikeli sektörler terimi, tehlikeli ve çok tehlikeli işler olarak değiştirilmişti. Buda ortadaki karışıklığı gidermiştir.
 8. Deniz Ural İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  146623
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Tüprag Metal Madencilik
  Bu arkadaşlar henüz eğitimlerini tamamlamadığı için ellerinde mesleki eğitim belgeleri haliyle yok. Bu durumda siz bu kişileri istihdam ederek meslek sahibi kişiler gibi çalıştıramazsınız ancak bu kişiler staj yapıyorsa sağlık raporları ve İSG eğitimleri olduktan sonra stajlarına devam edebilirler. Zaten bu durumda sorumluluk sigortasını eğitim kurumu üstlenmektedir.
 9. uzmanist İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  10670
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Stajerlerden sağlık raporu istemeemiz gerekli mi? Eğer gerekli ise uygundur raporunu kim verecek? İşyeri hekimi veremez çünkü stajerler personel değil.
 10. menot İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Aşağıda alıntıladığım önceki iletimde belirttiğim üzere; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre stajyerler çalışandır. 4857 sayılı İş Kanunu'nda çalışan tanımı yoktur, işçi tanımlanmıştır.

  "Stajyerler, 6331 sayılı Kanun ve buna bağlı çıkarılan tüm mevzuata tabi olacakları için risk değerlendirmesi yapılırken, eğitimler sırasında özel politika gerektiren grup olarak ele alınmak zorundadırlar."

  "Örneğin çok tehlikeli sınıfta yer alan bir inşaat şirketinin ofisinde, hafif işler yapmak kaydıyla bahsettiğiniz kişi pekala çalışabilir. Pek tabii ki 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun diğer çalışanlar için getirdiği diğer tüm zorunluluklar aynen bu çalışan için de gerçekleştirilecektir."

  Stajyerler çalışan oldukları için 6331 sayılı Kanun kapsamında alınması zorunlu olan sağlık raporları onlar için de alınacaktır. Sağlık raporlarının hangi işyerlerinde kimler tarafından verilebileceğine dair ayrıntılı bir cevabı diğer forumda sanırım size cevap olarak yazmıştım.
 11. sadet saf İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  selam arkadaşlar,
  11.11.1998 doğumlu biri bu durumda genç işçi kavramında mıdır?
  15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişi dediği 18 inden gün alan mı dolduran mı?
 12. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Genç işçi : 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiyi,
  18 yaşından gün almamış olmak....
 13. sadet saf İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Erkan Bey bu durumda 11.11.1998 doğumlu bir kişiyi genç işçi kısmına girmiyor. Yönetmelikte Ek3 te belirtilen işler dışında da çalıştırabiliriz, doğrumu anladım bilemiyorum ama ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırabilir miyiz?
 14. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  evet.
 15. murat907 İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  14963
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  BİREYSEL
  ağır ve tehlikeli değilde, tehlikeli ve çok tehlikeli kavramları içerisinde 18 yaşından küçükkleri yönetmelik ve eklerinde belirtilen işler haricinde çalıştıramazsınız. Bunlarla ilgili çalıştırabilceğiniz alanlar yukarıda bahsedildiği gibi bellidir. Reşit olmadığı içinde velisinden ve kendisinden yazılı evrak almanızda da (.... işinde çalışabileceği bilgim dahilinde gibi) fayda var. İyi çalışmalar.
 16. sadet saf İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Murat Bey, Erkan Bey teşekkürler verdiğiniz bilgiler için
 17. drgndry İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  60389
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  merhaba,

  tehlikeli sınıf bir işyerinde isg uzmanı olarak görev yapıyorum.Üniversitelerden 2.3.4 sınıflardan öğrenciler staj için geliyor.Sigortaları okul tarafından yapılıyor.Bu kişilere iş güvenliği eğitimi verilmelimi ve sağlık raporu alınmalımıdır ve iş yeri hekimi bu kişileri protokol defterine işlemelimidir.
 18. murat907 İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  14963
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  BİREYSEL
  drgndry tabiki eğitimlerini vermelisiniz. Standart olarak ne yapıyorsanız aynısını uygulamalısınız. Ayrıca yönetmeliklerde geçen özel eğitimler kısmınıda tamamlamalısınız. Sağlık raporlarıda bunlara dahil. Protokol, tespit-öneri defterine de aynı şekilde işlemelisiniz.

  ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
  Özel politika gerektiren grupların ve özel görevi bulunan çalışanların eğitimi

  MADDE 7 – (1) İşyerinde onbeş yaşını bitirmiş ancak onsekiz yaşını doldurmamış genç çalışanlar, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren grupların özellikleri dikkate alınarak gerekli eğitimler verilir.

  ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK e bakmanızda da fayda var.

  İyi çalışmalar.