1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .
 2. ISGForum Geliştiricileri - Haberler
  Paylaştığınız güncel haberlerin ana sayfa (portal) slideshow'da çıkmasını istiyorsanız, yüklediğiniz resmin ismi haber olmalı, uzantısı ise jpg olmalıdır. Örnek için ana sayfada ki haberleri inceleyebilirsiniz. Bunu uyguladığınız zaman haberleriniz ana sayfamızda otomatik olarak gösterilecektir.

2014 te zorunlu olan ne? 2016 ya ertelenen ne?

Konusu 'Güncel Haberler' forumundadır ve gürkan canan tarafından 28 Eylül 2013 başlatılmıştır.

 1. Aygün Bentürker İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  11423
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Torba Yasa olarak bilinen 6495 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 2 Ağustos 2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

  Bu Kanunun içerisinde, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili 3(üç) kanun maddesi yer almaktadır. (55., 56. ve 101. Maddeler)

  MADDE 55 – 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun geçici 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
  “(2) Bakanlık, usul ve esaslarını belirlemek kaydıyla, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlara, Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmiş olan prim gün sayısı ile sahip oldukları belge sınıfı gibi hususları dikkate alarak üst sınıflardaki iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilmeleri için fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde kullanılmak şartıyla en fazla iki sınav hakkı verilmesine dair gerekli düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.

  -Açıklama: 6331 sayılı İSG Kanunu ile, ciddi anlamda artan “Çok Tehlikeli Sınıftaki İşyerleri’ne hizmet verebilecek İş Güvenliği Uzmanı ihtiyacı” nı karşılayabilmek için -belirli şartlar dahilinde- C Sınıfı İşi Güvenliği uzmanlarına da Çok Tehlikeli Sınıftaki işyerlerine hizmet verme yetkisi sağlanmak istendi. Bu amaçla 31/01/2013 tarih ve 28545 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte “3 yıllık mesleki tecrübeye sahip C sınıfı İGU belgesi olanlar; Sektörel düzenleme kapsamında kendi meslek dallarına uygun işlerin yapıldığı işyerleriyle sınırlı olmak üzere, bütün tehlike sınıflarındaki işyerlerinde görev alabilirler” ifadesiyle, bu ihtiyacın giderilmesi öngörülmüştü. Ancak; bu maddeye karşı açılan dava sonucunda; Danıştay 10.Dairesince 2013/919 Esas no ile ilgili maddenin yürütmesinin durdurulması kararı verdi.
  Bakanlık, bunun üzerine Torba Yasa’nın 55. Maddesinde zikrettiği ifadesiyle, yine Bakanlıkça belirlenecek şartları sağlayan İş Güvenliği Uzmanları’na, daha üst sınıf belge için doğrudan sınava girme (ve dolayısıyla üst sınıf belge yetkinliğine sahip olma) imkanı sağlamış olmaktadır.

  MADDE 56 – 6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “a) 6 ve 7 nci maddeleri;
  1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariçkamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinde,
  2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde,

  3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,”
  -Açıklama: 6331 sayılı İSG Kanunu ile; Kanun kapsamının istisnası olan kurumlar haricinde hemen hemen ülkemizin tüm işyerlerinin İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personeli hizmetini temin etme (bireysel veya OSGB’lerden) yükümlülüğü getirildi. Çalışan sayısı 50 ve üzerindeki tüm(tehlike sınıfı ne olursa olsun) özel sektör işyerlerinde bu yükümlülüklerin yürürlük tarihi Kanun’dan 6 ay sonra, yani 01.01.2013 tarihinden itibaren başladı. Bu özellikteki işyerlerinin durumuyla ilgili herhangi bir ertelenme, söz konusu olmayıp, halen teftişlerle bu hizmetlerin temin edilip edilmediği denetlenmekte ve yükümlülüğünü yerine getirmeyen işyerlerine gerekli yaptırımlar uygulanmaktadır.
  Çalışan sayısı 50’nin altında olan Tehlikeli veya Çok Tehlikeli Sınıftaki işyerleri için ise; İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personeli hizmetini temin etme (bireysel veya OSGB’lerden) yükümlülüğü Kanun’dan 1 yıl sonra, 01.07.2013 tarihinden itibaren başlayacak iken, Torba Yasa’nın bu 56. Maddesi ile6 ay daha süre uzatımına gidilerek, 01.01.2014 ‘e ertelenmiştir.Çalışan sayısı 50’nin altında olan Az Tehlikeli Sınıftaki işyerleri ve tüm Kamu kurumları(tehlike sınıfı ne olursa olsun, çalışan sayısı kaç olursa olsun) için de; İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personeli hizmetini temin etme (bireysel veya OSGB’lerden) yükümlülüğü Kanun’dan 2 yıl sonra, 01.07.2014 tarihinden itibaren başlayacak iken, Torba Yasa’nın bu 56. Maddesi ile2 yıl daha süre uzatımına gidilerek, 01.07.2016 ‘ya ertelenmiştir.
  Bu iki ertelemenin gerekçesi, sertifikalı İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı konusundaki sayısal yetersizlik ve gereken altyapının hazırlanmamış olmasıdır.

  MADDE 101 – 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (s) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “f) İş Güvenliği Uzmanı: Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı,”

  “s) Teknik eleman: Teknik öğretmen, fizikçi, kimyager ve biyolog unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını,”
  -Açıklama:İş Güvenliği Uzmanı tanımı, ilgili Mevzuat gereği, yıllardan beri Bakanlıkça yetkilendirilmiş “Mühendis, Mimar ve Teknik Eleman” unvanlarına sahip olanları kapsamakta idi. Torba Yasa’nın 101. Maddesi ile, İş Güvenliği Uzmanı olabilecek olan kapsamda herhangi bir kısıtlama olmayıp, bu unvana sahip olabileceklerin kapsamı daha da genişletilmiştir. Buna göre;

  · * Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler,
  · * -Daha önce Mimar unvanı uygun görülmediği için İş Güvenliği Uzmanı olamayan- İç Mimarlar, Peyzaj Mimarları, Bölge-Şehir Planlamacılar vb. Mimarlık “Fakültesi Mezunları” (Bölümüne bakılmaksızın, fakülte mezuniyeti kriter alındığı için)
  · *Tüm Mühendislik eğitimi veren Fakülte mezunları,
  · * Teknik Eleman kapsamında Fizikçi ve Kimyagerin haricindeBiyolog unvanına sahip olanlar da artık İş Güvenliği Uzmanı olabileceklerdir.


  Kapsamın genişletilmesinin gerekçesi, İş Güvenliği Uzmanı unvanına sahip olabileceklerin sayıca artarak, kısa zamanda Uzman ihtiyacının karşılanabilmesidir.DRUZ eğitim grubundaki muhammed ali arkadaşımızın bilgilerinden alıntıdır.
 2. Erdal Sarıgül İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Devlet iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüğünü ilk olarak işverene verir, burada isg uzmanı ile işyeri hekimi hizmeti alma yükümlülüğü de işverenin yükümlülükleri arasındadır. Çalışanların hangi statüde oldukları önemli değil, önemli olan burada işveren olarak "Kamu kurmunun" yükümlülüğünün 2016 ya ertelenmiş olmasıdır.
 3. n.asma İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  75020
  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  BİZLERİ İLGİLENDİREN 56. MADDE VE DİĞERLERİ

  Ekli Dosyalar:

 4. gürkan canan İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  657'ye tabi memurların istihdam edildiği kamu kurumlarının Temmuz 2016'ya kadar söz konusu kanuni yükümlülükten muaf tutulduğunu belirten Birlik İş Güvenliği Enerji İşçi ve Çevre Sağlığı Eğitim Araştırma Derneği (BİR-DER) Başkanı Abdullah Bozkır, ancak özellikle Milli Eğitim'de istihdam edilen 'ücretli öğretmen' gibi bu kapsama girmeyen personellerin de bulunduğuna dikkat çekti. Bozkır, bu yüzden il milli eğitim müdürlüklerine ağır cezalar kesilebileceğini öne sürdü.
  Son yıllardaki artan iş kazası ölümlerini azaltmak amacıyla 1 Ocak 2013'ten itibaren yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun uygulaması yeterli işyeri hekimi ve iş sağlığı güvenliği uzmanı olmadığı için kamu kurumlarında sadece 657 statüsünde çalışan personel için 1 Temmuz 2014'ten 1 Temmuz 2016'ya ertelendi. Ancak bu erteleme, kamu kurumlarında hizmet alımı yada kaymakamlık oluru ile çalıştırılan geçici işçileri kapsamıyor. Bu noktaya dikkat çeken BİR-DER Başkanı Abdullah Bozkır, "Ücretli öğretmenler gibi personeller 657'ye tabi değildir. Dolayısıyla yanlış anlama ve bilgi karmaşası yüzünden birilerinin canı yanacakmış gibi gözükmektedir." dedi.
  BİR-DER Başkanı Bozkır, geçen yıl ülke genelinde okullarda 58 bin 479 ücretli öğretmenin görev yaptığını, bu sene sayının 80 bini aşmasının beklendiğini vurguladı. Dolayısıyla 6331 sayılı kanun 26. maddesi gereği ücretli öğretmen çalıştıran il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerini büyük cezalar beklediğini ileri süren Bozkır, milli eğitim müdürlüklerinin; iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirilmemesi halinde her bir kişi için uygulanan 5 bin TL'lik ceza ile aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar cezanın kesilmesi yaptırımına maruz kalabileceğinin altını çizdi. Bozkır, kanun çerçevesinde diğer sağlık personeli görevlendirmeyen işverene 2 bin 500 TL ceza kesildiğini, aykırılığın devam ettiği her ay için de aynı miktar cezanın uygulanmaya devam edildiğini belirterek, yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir ihlal için ayrı ayrı bin 500 TL ceza kesildiğini de aktardı.
  Cezaların bu kadarla bitmediğini anlatan Abdullah Bozkır, 'İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Belgesi' olmaması durumunda iş yerine her çalışan için bin 78 TL ceza uygulandığını söyledi. Sağlık muayenelerinin olmaması durumunda her çalışan başına bin TL ceza kesildiğini de kaydeden BİR-DER Başkanı, risk analizi yapmayan iş yerlerine 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren 3 bin 400 TL, tekrar eden her aya 4 bin 800 TL ceza uygulandığını belirtti. Kanunun gereklerinin yerine getirilip getirilmediğinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği –Kayıt Takip İzleme Programı'ndan (İSG-KATİP) takip edildiğini işaret eden Bozkır, "Tüm kanun kapsamındaki kamu kurumlarını uyarmayı zorunluluk olarak görüyoruz. Aksi takdirde 500 ücretli öğretmen çalıştıran bir il, ilçe milli eğitim müdürüne çok ciddi yüksek rakamlarda cezalar uygulanacaktır. Mağdur olmak istemeyen müdürlerimizin bir an önce bu sorumluklarını yerine getirmeleri gerekmektedir. Tekrar etmekte fayda var; erteleme 657 sayılı kanun kapsamında çalışan personeli ilgilendirmektedir. İşveren konumundaki yöneticiler gereğini yapmalı." ifadelerini kullandı.
 5. gürkan canan İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  657'ye tabi memurların istihdam edildiği kamu kurumlarının Temmuz 2016'ya kadar söz konusu kanuni yükümlülükten muaf tutulduğunu belirten Birlik İş Güvenliği Enerji İşçi ve Çevre Sağlığı Eğitim Araştırma Derneği (BİR-DER) Başkanı Abdullah Bozkır, ancak özellikle Milli Eğitim'de istihdam edilen 'ücretli öğretmen' gibi bu kapsama girmeyen personellerin de bulunduğuna dikkat çekti. Bozkır, bu yüzden il milli eğitim müdürlüklerine ağır cezalar kesilebileceğini öne sürdü.
  Son yıllardaki artan iş kazası ölümlerini azaltmak amacıyla 1 Ocak 2013'ten itibaren yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun uygulaması yeterli işyeri hekimi ve iş sağlığı güvenliği uzmanı olmadığı için kamu kurumlarında sadece 657 statüsünde çalışan personel için 1 Temmuz 2014'ten 1 Temmuz 2016'ya ertelendi. Ancak bu erteleme, kamu kurumlarında hizmet alımı yada kaymakamlık oluru ile çalıştırılan geçici işçileri kapsamıyor. Bu noktaya dikkat çeken BİR-DER Başkanı Abdullah Bozkır, "Ücretli öğretmenler gibi personeller 657'ye tabi değildir. Dolayısıyla yanlış anlama ve bilgi karmaşası yüzünden birilerinin canı yanacakmış gibi gözükmektedir." dedi.
  BİR-DER Başkanı Bozkır, geçen yıl ülke genelinde okullarda 58 bin 479 ücretli öğretmenin görev yaptığını, bu sene sayının 80 bini aşmasının beklendiğini vurguladı. Dolayısıyla 6331 sayılı kanun 26. maddesi gereği ücretli öğretmen çalıştıran il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerini büyük cezalar beklediğini ileri süren Bozkır, milli eğitim müdürlüklerinin; iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirilmemesi halinde her bir kişi için uygulanan 5 bin TL'lik ceza ile aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar cezanın kesilmesi yaptırımına maruz kalabileceğinin altını çizdi. Bozkır, kanun çerçevesinde diğer sağlık personeli görevlendirmeyen işverene 2 bin 500 TL ceza kesildiğini, aykırılığın devam ettiği her ay için de aynı miktar cezanın uygulanmaya devam edildiğini belirterek, yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir ihlal için ayrı ayrı bin 500 TL ceza kesildiğini de aktardı.
  Cezaların bu kadarla bitmediğini anlatan Abdullah Bozkır, 'İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Belgesi' olmaması durumunda iş yerine her çalışan için bin 78 TL ceza uygulandığını söyledi. Sağlık muayenelerinin olmaması durumunda her çalışan başına bin TL ceza kesildiğini de kaydeden BİR-DER Başkanı, risk analizi yapmayan iş yerlerine 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren 3 bin 400 TL, tekrar eden her aya 4 bin 800 TL ceza uygulandığını belirtti. Kanunun gereklerinin yerine getirilip getirilmediğinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği –Kayıt Takip İzleme Programı'ndan (İSG-KATİP) takip edildiğini işaret eden Bozkır, "Tüm kanun kapsamındaki kamu kurumlarını uyarmayı zorunluluk olarak görüyoruz. Aksi takdirde 500 ücretli öğretmen çalıştıran bir il, ilçe milli eğitim müdürüne çok ciddi yüksek rakamlarda cezalar uygulanacaktır. Mağdur olmak istemeyen müdürlerimizin bir an önce bu sorumluklarını yerine getirmeleri gerekmektedir. Tekrar etmekte fayda var; erteleme 657 sayılı kanun kapsamında çalışan personeli ilgilendirmektedir. İşveren konumundaki yöneticiler gereğini yapmalı." ifadelerini kullandı.
 6. abdullah bozkır İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  43015
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Madem şüpheniz var.İş Sağlığı ve Güvenliği genel müdürlüğünü arayın sorun:0312 2966746 Neftun Sakallı mevzuta daire başkanı.http://www.zaman.com.tr/ekonomi_mil...-is-sagligi-ve-guvenligi-uyarisi_2136983.html
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 6 Ekim 2013 ---

  Çok kesin konuşuyorsun fakat yanlış bilgi ve yorum.Daha çok fırın ekmek yemen lazım :)
  http://www.zaman.com.tr/ekonomi_mil...-is-sagligi-ve-guvenligi-uyarisi_2136983.html
  İş sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğü mevzuat daire başkanı Neftun bey ile görüşmenizi tavsiye ederim.
  Bakanlık MEM lere keyfiyetten üst üste uyarı yazıları göndermiyor.
 7. abdullah bozkır İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  43015
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  İş Sağlığı ve Güvenliği genel müdürlüğünü arayın
  Kopyala yapıştır yanlış.Bir soru:Okulda geçici olarak çalışan SGK lı bir hizmetli çamaşır suyu ile tuzruhunu karıştırdı zehirlendi öldü.Devlet memurlarına yapılan işlemlerle mi takibat yapılacak. Yoksa 4857 5510 na göre mi? ne olacak işveren okul müdürümü milli eğitim müdürümü cezalar kime hangi kanuna göre rücu edilecek. :)
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 6 Ekim 2013 ---
  Teknik Öğretmen İG uzmanı arkadaşlar. İlçenizde ücretli öğretmen çalışıyorsa ve de 50 nin üzerinde ise işveren ilçe milli eğitim müdürlüğüne başvurun ve işveren e-devlet şifresi ile İSG-KATİP üzerinden sözleşmenizi yapın hayırlı olsun. www.jsafety.org
 8. bim İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Kamu
  Abdullah Bozkır bey yorumlarında belirtmiş, önceden de paylaşmıştık tüm kamu kurumları değil "4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç" kamu kurumları için 2016'ya ertelendi. mülga 81. maddesi kapsamında kamu kurumlarında çalışanlar varsa 1 ocak 2013 tarihi yürürlük tarihi.
 9. Erdal Sarıgül İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Abdullah bey; benim söylediğim ayrı sizin söylediğiniz ayrı bir şey, ben hukuki sorumluluktan bahsediyorum siz cezai sorumluluktan.
  Çok biliyorsunuz o yüzden sizinle tartışmayacağım.
 10. merve akdag kardes İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  20677
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  BELEDİYE
  bende belediyede iş güvenliği uzmanıyım kamu kurumları 2016 olarak gözüküyor fakat taşeron ve işçilerimiz için işlemleri yapmamız gerekicek.risk analizlerinde taşeron çalışanların risk analizleri diye ayırmamız gerekirmi iş diye ayırmamız gerekirmi taşeronların iş güvenliği sorumluluğu bana mı ait yoksa esas bağlı olduğu firmaya mı sağlık taraması vs.
 11. n.asma İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  75020
  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  onlar sizin alt işvereniniz Merve Hanım. Bu durumda sorumluluk işverene aittir. Eğer sayıları fazla ise kurul gerekirse onlar kurar siz bir kişi takip ettirmek için gönderirsiniz. Risk analizi, sağlık muayeneleri vs. sorumluluk sizde olduğu için takibi de sizde . Ama onları yönlendirir , onlara yaptıttırır ve ücretini onlardan alabilirsiniz, diye düşünüyorum.
 12. merve akdag kardes İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  20677
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  BELEDİYE
  bizim kendi işçi ve memurumuz bende dahil suanda sağlık taraması sürüyor 15 ekimde biticek bu durumda taşeron firmalarımız çok onlara yazı gönderip sağlık taramasına gitmelerini söyliyim kendi bağlı oldukları firmalar üstlencek bu durumu ama sağlık taraması sonuçları yaptırıp yaptırmadıklarının kontrolünüde ben yapıcam öylemi çok karışık insanında kafası karışyor doğrusu
 13. n.asma İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  75020
  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Çünkü yönetmelikte işveren alt işverenin işçilerinden de sorumludur der. Yani bir kaza olsa işverenle beraber alt işverende sorumludur. Böyle olunca asıl işverenin işleri organize etmesi, takibi lazım. Onlardan kaynaklanacak hatalar sizi de etkilediği için çok sıkı tutup sizin zorlamanız lazım.
  Bence yapmaları gerekenleri ( risk analizidir, acil eylem plalarıdır, sağlık taramaları, eğitimler, bir takım yıllık zorunlu bakımlar elektrik, topraklama ,asansör vb.) tüm taşeronlarınıza yani alt işverenlerinize yazılı şekilde mail atın ve süre koyun. Sizde onlardan gelen bilgiler doğrultusunda takip edin.
 14. merve akdag kardes İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  20677
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  BELEDİYE
  acil eylem planları ,elektrik ,asansör gibi şeyler kendi esas bağlı olduğu firmalarının mı diyelim temizlik şirketinden gelen 40 kişi var bu temizlik şirketi kendi acil eylem,elektrik asansör vs. temizlik şirketininkileri istiyoruz ozaman
 15. n.asma İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  75020
  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Yok Merve Hanım yanlış algılandım galiba; şöyle
  alt işveren-işveren ilişkisinde ortak çalışma alanlarınızda , yani bu alt işverenler-taşeronlarınız sizin belirlediğiniz hangi alanda işte çalışıyorsa o alanlarla ilgili bu risklerin değerlendirilmesi lazım.
  Mesela; temizlik şirketinden geliyor sizin ofislerinizi temizliyor; siz kanunen resmi yerler olduğunuz için kapsama henüz girmiyorsunuz ama onlar özel şirketler giriyor ondan dolayı alt işveren o ofislerde risk analizi- acil eylem vb. yartırmak zorunda. O temizlik işçisi pencereleri silerken kaydı düştü felç oldu. Kim sorumlu , alt işveren ve asıl işveren. Bu pencere temizliği ile ilgili risk değerlendirildi mi? önlem alındı mı? gibi
  biraz karışık
  alt işverenin kendi ofisi veya diğer başka firmalarla yaptığı işler sizi ilgilendirmez, ama sizinle anlaştığı ve sizin için çalıştığı yerlerde gerekli diye biliyorum.
 16. Erdal Sarıgül İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Daha önceleri okuduğum müfettiş raporlarına göre üst işveren ile alt işveren birlikte sorumludur.
  Yeni bir iş kazasının bilirkişi raporunda da asıl sorumluluğu tamamen kamu kurumda bulunan şefe veriyordu.

  Dediğiniz gibi biraz karışık ama bence alt işverenin risk analizi, eğitim, adep vb yapması, üst işvereninde alt işverene yaptırması gerekiyor. Yapmaması halinde yazılı olarak uyarması gerekiyor.
 17. merve akdag kardes İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  20677
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  BELEDİYE
  ben zaten iş güvenliği uzmanı olarak başladım ama sonra kanun ertelendi kendim risk analizi yapıyorum ama kendim yapsam sıkıntı olurmu sağlık taramasına göndertmem yeterli olur sanırım biz mesela memurlarada sağlık taraması yaptıryoruz sıkıntı olmaz sanırım.
 18. n.asma İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  75020
  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Zaten siz asıl işverenin isg uzmanısınz ve sizin alanlarınızda çalışıyor. Yapabilirsiniz diye düşünüyorum
 19. merve akdag kardes İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  20677
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  BELEDİYE
  çok teşekkürler sağolun
 20. n.asma İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  75020
  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Kolay gelsin. İyi çalışmalar.