1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

21 aralık 2013 sınavı için soru - cevap tartışmaları / bilemediğiniz sorular /abc

Konusu 'Soru Bankası' forumundadır ve Muhammed Ali tarafından 25 Ağustos 2013 başlatılmıştır.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. Fatma Kocaer Bölüm Yöneticisi

  • Bölüm Yöneticisi
  • Etkinlik Grubu
  İl Temsilciliği:
  Konya
  Sertifika Numarası:
  13436
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  a
 2. rvydayd İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  2
 3. Filiz Birlikay İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  84323
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  çalışmıyor
 4. Fatma Kocaer Bölüm Yöneticisi

  • Bölüm Yöneticisi
  • Etkinlik Grubu
  İl Temsilciliği:
  Konya
  Sertifika Numarası:
  13436
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  . Aşağıdaki yönetmeliklerden hangisinde risk değerlendirmesi bir işveren yükümlülüğü olarak ifade edilmemiştir?

  —A) Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği
  —B) Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
  —C) Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

  —D) Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 5. Nurdan Dahi İstanbul Temsilcisi

  • Forum Yöneticisi
  • Etkinlik Grubu
  İl Temsilciliği:
  İstanbul
  Sertifika Numarası:
  45334
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  TEZ MEDİKAL
  C midir?
 6. sema cymz İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  63715
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
 7. Bianegro İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  79595
  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Firma / Kurum:
  Orkun Grup nakliye& lojistik
  soru: balıkçı gemilerinde yapılan çalışmalarda sağlık ve güvenlik.....hangisi doğrudur
  a)ticari amaçla denizde balık veya diğer canlıları avlamakta veya avlayıp işletmekte kullanılan, macar bayrağı taşıyan gemiye balıkçı gemisi denir
  b)limanda görev yapan personel ve kılavuz kaptanlar hariç, yardımcı olarak çalışanlar ve syajyer dahil gemide çalışan kişiye çalışan denir.
  c)yeni olmayan ve tam boyu on sekiz veya daha fazla olan balıkçı gemisine eski balıkçı gemisi denir
  d)yeni veya mevcut herhangi bir balıkçı gemisine vapur denir
 8. uğur göçer İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  17619
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  C
 9. rvydayd İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı

  B
 10. sema cymz İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  63715
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  :sinir:
 11. uğur göçer İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  17619
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  SORU 110:Elektrik yangını hangi sınıf yangınlar içerisinde değerlendirilir?
  A) D sınıfı
  B) A sınıfı
  C) B sınıfı
  D) C sınıfı
 12. Fatma Kocaer Bölüm Yöneticisi

  • Bölüm Yöneticisi
  • Etkinlik Grubu
  İl Temsilciliği:
  Konya
  Sertifika Numarası:
  13436
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  İşverenlerin yükümlülükleri
  MADDE 5 – (1) İşveren, yapı işlerinde, Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen yükümlülüklerinin yanında özellikle aşağıdaki hususları sağlar;
  a) Yapı alanının düzenli tutulmasını ve yeterli temizlikte olmasını,
  b) Yapı alanındaki çalışma yerlerinin seçiminde; buralara ulaşımın nasıl sağlanacağının ve ekipman, hareket ve geçişler için alan veya yolların belirlenmesini,
  c) Malzemenin kullanım ve taşıma şartlarının düzenlenmesini,
  ç) Tesis ve ekipmanın kullanılmaya başlamadan önce ve periyodik olarak teknik bakım ve kontrollerinin yapılmasını,
  d) Çeşitli malzemeler ve özellikle tehlikeli malzeme ve maddeler için uygun depolama alanları ayrılmasını ve bu alanların sınırlarının belirlenmesini,
  e) Tehlikeli malzemelerin kullanımı ile uzaklaştırılma koşullarının düzenlenmesini,
  f) Atık ve artıkların depolanmasını, atılmasını veya uzaklaştırılmasını,
  g) Çeşitli işler veya işin aşamaları için öngörülen sürelerin yapı alanındaki işin durumuna göre yeniden belirlenmesini,
  ğ) Alt işverenler ve kendi nam ve hesabına çalışanlar arasında işbirliğini,
  h)Yapı alanındaki veya yakınındaki endüstriyel faaliyetler ile etkileşimin dikkate alınmasını,
  ı) 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğe ve uyumlaştırılmış ulusal standartlara uygun kişisel koruyucu donanımların bulundurulmasını ve çalışanlar tarafından kullanılmasını.
  (2) Yapı alanında uygun sağlık ve güvenlik şartlarının devamının sağlanması için, işveren ve alt işverenler;
  a) Özellikle birinci fıkranın uygulanmasında Ek-4’te belirtilen asgari şartları dikkate alarak uygun tedbirleri alırlar.
  b) Sağlık ve güvenlikle ilgili konularda sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin uyarı, tespit ve talimatlarını dikkate alırlar.
  (3) İnşaatta yapılan çalışmalara bizzat katılmaları halinde işveren ve alt işverenler, yapı alanındaki uygun sağlık ve güvenlik şartlarının sürdürülmesi için, sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin sağlık ve güvenlikle ilgili konularda görüş ve önerilerini dikkate alır. İşveren ve alt işverenler;
  a) Kanunun 19 uncu maddesine,
  b) 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi ile aynı Yönetmeliğin eklerinde belirtilen ilgili hükümlere,
  c) Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (ğ) bentleri ile 7 nci maddesine,
  uygun olarak hareket etmek zorundadır.
  Proje sorumlusu ve işverenlerin sorumlulukları
  MADDE 6 – (1) İşveren, bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri bizzat yerine getirebileceği gibi, kendi adına hareket etmek üzere, gerekli fenni yeterliliğe sahip olan bir veya daha fazla proje sorumlusu tayin edebilir.
  (2) İş sağlığı ve güvenliği konularında, bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik koordinatörü görevlendirilmesi proje sorumlusunun veya işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

  (3) Bu Yönetmeliğe göre sağlık ve güvenlik koordinatörleri atanmış olması ve sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin kendi görevlerini yapmaları, alt işverenlerin sorumluluğunu etkilemez.


  yukarıda görüldüğü gibi yapı işleri yönetmeliği ufkunuz bir kat daha arttı değilmi an itibari ile çünki ben öyle oldum
 13. Bianegro İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  79595
  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Firma / Kurum:
  Orkun Grup nakliye& lojistik
  iyi madem b
 14. uğur göçer İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  17619
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında
  hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle
  yanabilen karışımlara genel olarak ne denir?
  A) Patlayıcı ortam
  B) Yanıcı ortam
  C) Parlayıcı ortam
  D) Alevlenici ortam
 15. sema cymz İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  63715
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  d
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 10 Aralık 2013 ---
  c mi?
 16. Fatma Kocaer Bölüm Yöneticisi

  • Bölüm Yöneticisi
  • Etkinlik Grubu
  İl Temsilciliği:
  Konya
  Sertifika Numarası:
  13436
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  a
 17. rvydayd İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Olur . A ve d saçma zaten. C kafa karıştırıcı ama eski değil mevcut olacaktı. Okumayan için sıkıntı bi soru
 18. sema cymz İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  63715
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
 19. Bianegro İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  79595
  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Firma / Kurum:
  Orkun Grup nakliye& lojistik
  soru: yapı işlerinde sağlık ve güvenlik planının hazırlanmasından hangileri sorumludur
  1.işveren
  2.proje sorumlusu
  3.sağlık ve güvenlik koordinatörü
  4.çalışan temsilcisi
  5.varsa baş temsilci

  a)1.2.3
  b)1.2.3.4.5
  c)1.2.4.5
  d)1.3.5
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 10 Aralık 2013 ---
  a
 20. uğur göçer İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  17619
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  A
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.