1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

21 Ekim 2012 İş Güvenliği Uzmanlık Sınavı Hatalı Sorular-İSGDER

Konusu 'Diğer Duyuru ve Etkinlikler' forumundadır ve Erkan Dündar tarafından 1 Kasım 2012 başlatılmıştır.

 1. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  lgi : 21.10.2012 İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav İtirazı

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
  İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne
  21.10.2012 tarihinde yapılan C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında tespit etmiş olduğum hatalı, soru ve soruların hazırlanışı nedeni ile çelişkiye sevk edecek nitelikte olan , İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki uygulamaların tamamının ilişkisi göz ardı edilerek hazırlanmış olan … adet sorunun iptal edilerek doğru kabul edilmesi için bilgi ve görüşlerinize sunarım.
  Gereğinin yapılmasını arz ederim saygılarımla.
  …./…./2012
  Ad soyadı imza

  İTİRAZ ETTİĞİMİZ SORULAR
  C sınıfı İş sağlığı güvenliği sınavı B kitapçığı
  1.) B KİTAPÇIĞI 7. SORU

  DOĞRU OLARAK VERİLEN SEÇENEK ‘’D’’
  OLMASI GEREKEN ‘’D VE A’’
  A)Çalışanların memnuniyeti, müşteri memnuniyeti ve üretim maliyetlerinde azalma sağlanır. Çalışanların memnuniyeti, müşteri memnuniyetinde ARTMA ve üretim maliyetlerinde azalma sağlanır olması gerekiyor.
  Ayrıca D seçeneği de yanlıştır. Soruda 2 yanlış cevap olduğundan sorunun iptali gerekmektedir.

  2.) B KİTAPÇIĞI 26 SORU
  DOĞRU OLARAK VERİLEN SEÇENEK ‘’C ‘’ ŞIKKI
  OLMASI GEREKEN ‘’ C VE D’’
  D şıkkı Risk analizi ve yönetimi yapılacak olan bir işyerinde, öncelikle ne tip bir risk analizi ve yönetimi metodununuygulanması gerektiği belirlenmelidir. Risk analizi ve yönetimi prosesi, önceden belirlenmiş kesin adımları olan prosesler değildir. Bu yüzden D şıkkı da doğrudur. Bir soruda iki doğru cevap olmayacağından bu soru iptal edilmelidir…

  3.) B KİTAPÇIĞI SORU 54
  I-eğitimin gerçekleşmesi
  II-eğitim amacının ve içeriğinin tespit edilmesi
  III-gerekliliklerin belirlenmesi
  IV-eğitim metodunun seçilmesi
  Eğitim programlarının tasarımında katılımcı bir işçi eğitimini sağlamak amacıyla atılması gereken yukarıdaki adımların sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) I-II-III-IV B) II-III-IV-I
  C) III-II-IV-I D) IV-III-II-I
  DOĞRU OLARAK VERİLEN SEÇENEK ‘’ C’’
  OLMASI GEREKEN ‘’B’’ŞIKKIDIR.
  AÇIKLAMA:Eğitimde ilk önce eğitimin amacı belirlenir.Bu nedenle olması gereken sıralama eğitim amacının ve içeriğinin tespit edilmesi, gerekliliklerin belirlenmesi, eğitim metodunun seçilmesi ve eğitimin gerçekleşmesi olmalıdır.Bu seçenekte B şıkkında doğru olarak verilmiştir.Bu soruda Seçenek B olarak değiştirilmelidir.

  4.) B KİTAPÇIĞI Soru 58
  SORUDA DOĞRU OLARAK VERİLEN SEÇENEK ‘’D’’
  OLMASI GEREKEN
  AÇIKLAMA:
  Soruda isg tüzüğüne göre denirse cvp doğrudur.Ancak hangi yönetmelik ve tüzük belirtilmemiştir.Buda sopru sorma tekniğine uygun değildir.
  Madde 334 – Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu yerlerle bu maddelerin yakınındaki yerlerde, statik elektrik yüklerinin meydana gelmesine karşı nemlendirme, topraklama, iyonizasyon, silindirlerin ayarı v.b. gibi uygun tedbirler alınacaktır.
  Statik elektriği iletmeyen malzemelerin kullanılmasından mümkün olduğu kadar kaçınılacaktır.
  PARLAYICI, PATLAYICI, TEHLİKELİ VE ZARARLI MADDELERLE ÇALIŞILAN İŞYERLERİNDE VE İŞLERDE ALINACAK TEDBİRLER HAKKINDA TÜZÜK
  Madde 75 – Parlayıcı sıvıların konulduğu bütün depolar ve boru donatımları, boru bağlantıları statik elektriğe karşı uygun şekilde topraklanacaktır.
  Depoların parlayıcı sıvılarla doldurulması ve boşaltılmasında araç ile depo arasında topraklama hattı bağlantısı yapılarak statik elektriğe karşı tedbirler alınacaktır. Lastik tekerlek üzerinde hareket eden tankerler, yüklü oldukları statik elektrikten tamamiyle arınmadıkça dolum yerlerine sokulmayacaktır.
  Madde 110 – Parlayıcı sıvılar, kaplara, özellikle kabın dibi veya iç cidarları ile temas halinde bulunan ve statik elektrik bakımından da bu kapla bağlantısı olan borular vasıtasiyle doldurulacaktır.
  Madde 132 – Kapların dolu ve boş olarak taşınmasında aşağıdaki tedbirler alınacaktır:
  a) Kapların valfı kapalı ve kapağı yerine takılmış olacaktır.
  b) Kaplar taşıtlarda ağızları yukarı doğru gelecek şekilde istiflenecek, bu suretle devrilme, sürüklenme, çarpma ve düşme gibi tehlikeli olaylara meydan verilmeyecektir.
  c) Taşıma sırasında bu konuda özel eğitim görmüş, gerekli sayıda görevli bulunacaktır.
  d) Taşıtların hareketi sırasında statik elektriğe karşı gerekli tedbirler alınacaktır.
  e) Taşıtlarda egzos güvenliği sağlanmış olacaktır.
  f) Kaplarda gaz kaçağının aranması için ateşli ve alevli araçlar kullanılması yasaktır.

  PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
  EK – II
  A-ÇALIŞANLARIN SAĞLIK VE GÜVENLİKLERİNİN PATLAYICI ORTAM RİSKLERİNDEN KORUNMASI İÇİN ASGARİ GEREKLER
  2.3. Özellikle, çalışanların ve çalışma ortamının statik elektrik taşıyıcısı veya üreticisi olabileceği durumlarda, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen tutuşturma tehlikesinin önlenmesinde, statik elektrik boşalmaları da dikkate alınacaktır. Patlayıcı ortam tutuşturabilen statik elektrik oluşumunu önlemek için çalışanlara uygun malzemeden yapılmış kişisel koruyucu giysiler verilecektir.
  Patlamaların Önlenmesi ve Patlamadan Korunma
  Madde 5 — Patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla işveren, aşağıda belirtilen temel ilkelere ve verilen öncelik sırasına uyarak, yapılan işlemlerin doğasına uygun olan teknik ve organizasyona yönelik önlemleri alacaktır:
  a) Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek,
  b) Yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek,
  c) İşçilerin sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almak.
  Bu önlemler, gerektiğinde patlamanın yayılmasını önleyecek tedbirlerle birlikte alınacaktır. Alınan bu tedbirler düzenli aralıklarla ve işyerindeki önemli değişikliklerden sonra yeni
  5.) B KİTAPÇIĞI 57. SORU

  DOĞRU OLARAK VERİLEN SEÇENEK ‘’A’’ ŞIKKI
  DOĞRU OLAN ‘’B ‘’ ŞIKKIDIR
  II ‘de günlük maruziyet düzeyi en yüksek ses basıncı değerine ulaştığında yada bu değeri aştığında,işveren kulak koruyucuları sağlayarak işçilerin kullanımına hazır halde bulunduracaktır denmektedir.Bu tanımlama yanlıştır.
  Olması gerekli doğru cevap I-III yani B şıkkıdır.
  6.) B KİTAPÇIĞI 81.SORU
  SORU 81 Aşağıdakilerden hangisi genellikle C sınıfı yangınları söndürmek için kullanılan yöntemlerden biri olarak kabul edilebilir?
  A)Soğutma Yöntemi
  B)Havayı kesme yöntemi
  C)Kimyasal reaksiyon Yöntemi
  D)Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma yöntemi
  DOĞRU OLARAK VERİLEN SEÇENEK ‘’D’’
  OLMASI GEREKEN İSE ‘’A-B-C’’
  AÇIKLAMA:C sınıfı gaz sınıfı yangınları yangınları söndürmede kullanılan yöntem olarak Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma yöntemi kabul edilmiştir.Burada yangın söndürme yöntemi değil önlemidir.Söndürme yöntemi ile önlem farklı ibarelerdir.
  Burada A-B-C seçenekleri tercih edilebilir.Bunlar yöntemdir.Burada 3 doğru seçenek olduğundan sorunun iptali gerekmektedir.

  7.)B KİTAÇIĞI Soru 83
  DOĞRU OLARAK VERİLEN SEÇENEK ‘’A’’
  OLMASI GEREN ‘’D’’SEÇENEĞİDİR
  AÇIKLAMA:Bahse konu yönetmeikte yer alan bölgeler 6 adet olup toz olanbölgeler çıkarıldığında 3 bölge kalmaktadır.Sorunun seçeneğinin değiştirilmesi gerekmektedir.Bölge 20,21,22 çıkarıldığında 3 bölekalır.
  2- Tehlikeli yerlerin sınıflandırılması
  Tehlikeli yerler, patlayıcı ortam oluşma sıklığı ve bu ortamın devam etme süresi esas alınarak, bölgeler halinde sınıflandırılır.
  Ek-2 A’ ya göre alınacak önlemler, yapılan bu sınıflandırmaya göre belirlenir.
  Bölge 0
  Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süre ya da sık sık oluştuğu yerler.
  Bölge 1
  Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerler.
  Bölge 2
  Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışarak normal çalışma koşullarında patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal olsa bile patlayıcı ortamın çok kısa bir süre için kalıcı olduğu yerler
  Bölge20
  Havada bulut halinde bulunan yanıcı tozların, sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık patlayıcı ortam oluşabilecek yerler
  Bölge 21
  Normal çalışma koşullarında, havada bulut halinde bulunan yanıcı tozların ara sıra patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler.
  Bölge 22
  Normal çalışma koşullarında havada bulut halinde yanıcı tozların patlayıcı ortam oluşturma ihtimali bulunmayan ancak böyle bir ihtimal olsa bile bunun yalnızca çok kısa bir süre için geçerli olduğu yerler.

  Kaynak:http://www.isgder.com/dernek/21-10-2012-is-guvenligi-uzmanligi-sinavi-hatali-sorular/
 2. Hakan DENİZ İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  hatalı soru olduğunu bu kadar bilen kişiler diğer sorularıda doğru yapması gerekmekte değilmi?
  Belki bazılarınızı kızdıracak bir açıklama ama durm bundan ibaret
 3. gnkt58 İSGforum Üyesi

  Mantık gerçekten bir harika:)
 4. Ali İhsan Dönmez Hatay Temsilcisi

  • Etkinlik Grubu
  İl Temsilciliği:
  Hatay
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  hatalı kabul edilen sorular ne zaman ve nerde yayınlanır?
 5. Mahmut Cihan İSGforum Üyesi

  Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı iş sağlığı gevenliği genel müdürlüğününün duyurular sayfasında ve sitelerimizden duyurulacaktır.
  zamanına gelince bu hafta başı duyurulması lazım bekliyoruz
 6. Mehmet Ali İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINCA İPTAL EDİLEN SORULAR AÇIKLANDI;
  21 EKİM 2012 TARİHİNDE YAPILAN İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİUZMANLIĞI SINAVI SORULARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

  Yukarıda belirtilen sınava ilişkin olarak; adaylarca yapılan itirazlar, soru hazırlamayla görevlendirilmiş olan akademisyenlerce değerlendirilmiş ve yapılan değerlendirme sonucunda;

  İŞYERİHEKİMLİĞİ:

  • A kitapçığındaki 20 nolu soru ile buna karşılık gelen B kitapçığındaki 25 nolu sorunun cevap şıkkının (D) yerine (A) olarak düzeltilmesi,  C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI:

  • A kitapçığındaki 23 nolu soru ile buna karşılık gelen B kitapçığındaki 26 nolu sorunun iptali,
  • A kitapçığındaki 37 nolu soru ile buna karşılık gelen B kitapçığındaki 57 nolu sorunun iptali,  B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI:

  • A kitapçığındaki 8 nolu soru ile buna karşılık gelen B kitapçığındaki 12 nolu sorunun iptali,
  • A kitapçığındaki 31 nolu soru ile buna karşılık gelen B kitapçığındaki 34 nolu sorunun iptali  yönünde karar verilmiştir.

  Bu karara ilişkin resmi yazılar, itiraz sahiplerine ayrıca gönderilecektir.  Tüm ilgililere duyurulur.