1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

50 kişi altında çalışan ve az tehlikeli olan işyerlerinde risk analizi zorunluluğu hakkında

Konusu 'İşletme Kontrolü ve Denetimler' forumundadır ve ekecık tarafından 8 Aralık 2014 başlatılmıştır.

 1. Arkadaşlar Merhaba.
  Geçenlerde Kamu da çalışan mühendis abimizi ziyaret ettim.Kamu binalarında Risk analizi yaptırma zorunluluğunun 2016 ya ertelendiğini söyledi.Ben öyle bişey olmadığını söylesemde ikna olmadı.Ben mi eksik biliyorum yoksa yanlış anlama mı var?
  Yasal dayanak olarak 2016 ya ertelenmesini açıklar mısınız?
 2. M.Serkan Balkan İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  1231
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Özel Şirket
  Merhaba,

  6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanundan risk analizi ile ilgili olan maddeyi bulun. Daha sonra yürürlük tarihi yazan kanunun en altında yer alan ilgili madde de şu tarihde yürülüğe girer, diğer maddeler ise yayınlandığı tarihde girer denilmektedir. 2016 yılı sadece uzman bulundurma ile ilgilidir. Değişikleri www.bilgit.com' dan edinebilirsiniz.Kanunu okurken hemde bilgilerinizi tazelersiniz.

  Saygılarımla,
  Sb
 3. Sait Aktaş Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  41670
  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Firma / Kurum:
  :::::::::
  Serkan Bey konuya güzel bir açıklama getirmiş ama biraz hatalı gibi olmuş. Bakanlığın açıklamasında aynen;

  Bilindiği üzere, 6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür. Söz konusu yükümlülüğün ne şekilde yerine getirileceği ile ilgili hususlar ise 29/12/2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinde belirtilmektedir. Bununla birlikte, Kanunun “iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri”, “iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi” başlıkları altında yer alan 6 ve 7 maddeleri kademeli olarak yürürlüğe girmektedir. Söz konusu süreçte, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme yükümlülüğü başlamamış olan işyerleri ile özellikle küçük esnaf ve sanatkara yönelik Bakanlığımız, geçtiğimiz dönemde, işverenlere bu konuda yol göstererek risk değerlendirmelerinin işverenlerin kendileri tarafından yapılmasını sağlamak ve süreci kolaylaştırmak amacıyla çeşitli sektörlere yönelik örnek niteliğinde risk değerlendirmesi rehberleri yayımlamıştır. Ancak söz konusu çalışmaların başlatıldığı süreçten bu yana iki yıl geçmiş olup iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi, 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinin haricinde tüm işyerleri için yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla bu işyerlerinde risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi, işyerindeki çalışma ortam ve şartlarını bilen ve bu konuda görevlendirilen İSG profesyonellerinin yükümlülüğündedir. Bu süreçte, sahadan alınan geribildirimler ve çalışmaların ticari amaçlar ile kullanılıyor olduğunun görülmesi Bakanlığımızı adım atmaya yöneltmiş olup bundan sonraki süreçte, İSG profesyoneli görevlendirme yükümlülüğünün yürürlüğe girmediği işyerleri için risk değerlendirmesi yerine geçmeyecek ancak çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listelerinin yayımlanmasına karar verilmiştir. Risk değerlendirmeleri hususunda ise İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 17 nci maddesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi-işveren ve memur sendikaları ile kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşları faaliyet gösterdikleri sektörde rehber çalışmalarında bulunabilirler.
  Bakanlık bu konuda risk değerlendirmesi terimini kullanmak yerine, ona hazırlık niteliğinde rehber çalışması terimini kullanmıştır. Kısacası, her ne kadar tam anlamı ile risk değerlendirmesi olmasa da( biliyorsunuz ki risk değerlendirmesinin geçerli sayılabilmesi için de belli başlı şartlar vardır) onun maksadına uygun, güvenliği arttırmak adına kontrol listeleri tarzında bir rehber çalışması yapılması bildirilmiştir.


  İlgili Bakanlık açıklaması için http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal?page=rdr sayfasına bakabilirsiniz.
 4. M.Serkan Balkan İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  1231
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Özel Şirket
  Sait Bey,

  Açıklama hatalı değildir. Kanun ve yönetmeliklerde yazan maddeleri bakanlık açıklamalarıyla değiştirilemez. O zaman torba yasa ile madde çıkartıp şu şu maddelerde ertelenmeli demeliyrdi. Bu açıklamanın anlamı;
  bakanlık sözde risk analizi diye yayınladığı çeklist niteliğindeki belgeler, risk analizi yönetmeliğine uygun olmadığından dolayı sonradan akıllarına geldiği için bunu değiştirmeye yönelik bir yazıdır. Diğer yandan ticari olarak bazı uzman arkadaşlar bunları yayınlayıp işverne veriyorlardı o yüzdende açıklamada ticari uygunsuzluklardan bahsedilmiştir. Az tehlikeli ve 50'nin altında çalışan işyerlerinde ve bakalığın yayınladığı çekliste olan "varsa iş güvenliği uzmanu varsa işyeri hekimi" gibi ifadeler sanki olmadığında işyerleri yapma mecburiyetinin olmadığı düşünülmektedir. Bu açıklamada iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi olmasa bile risk analiz yönetmeliğinde geçen maddeler gereği işverende yapabilmektediri anlatmıştır. Çünkü bakanlık yayınladığı çekliste durduk yere kafa karıştırıcı bir ifade kullanmıştır. "varsa" ifadesinde karışıklığa neden olmuştur.

  6311 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununda ifadeler gayet açıktır.

  İşverenin genel yükümlülüğü

  MADDE 4 (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;

  a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

  b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

  c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

  Yürürlük

  MADDE 38 –(1) Bu Kanunun;

  a) (Değişik: 12/7/2013-6495/56 md.) 6 ve 7 nci maddeleri;

  1) 4857 sayılıİş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinde,

  2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde,

  3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,

  b) 9, 31, 33, 34, 35, 36 ve 38 inci maddeleri ile geçici 4, geçici 5, geçici 6, geçici 7 ve geçici 8 inci maddeleri yayımı tarihinde,

  c) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,

  yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 39 –(1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

  Ayrıca risk analizi yönetmeliğinde ki maddeyide inceleyelim;
  MADDE 17 – (1) İşverenlere, risk değerlendirmesi ile ilgili yükümlülükleri bakımından yardımcı olmak veya yol göstermek amacıyla risk değerlendirmesi rehberleri hazırlanabilir. Rehberler işyerinde çalışan sayısı ve işyerinin bulunduğu tehlike sınıfı göz önüne alınarak; sektör, meslek veya yapılan işlere özgü olabilir.

  Burada rehber niteliğinde olabilir diyor, yani risk analizi yerine geçer demiyor. Çeklist olarak işyerinizdeki tehlikeleri risk analiziyle birlikte çek edebilirsiniz anlamı taşımaktadır. Böylece uygunsuzlukları daha iyi inceleme firsatınız olabilir denmekte. DÖF gibi düşünebiliriz.
 5. M.Serkan Balkan İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  1231
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Özel Şirket
  Risk analizi olabilmesi için belirli şartlar gerekli dediğiniz için bu açıklamayıda inceleyelim;
  Risk değerlendirmesi ekibi


  MADDE 6 – (1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.


  a) İşveren veya işveren vekili.


  b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.


  c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.


  ç) İşyerindeki destek elemanları.


  "Hizmetini yürüten" ifadesi vardır. 50 nın altı olduğu için hizmet almadığı için bu ekibinde olması gerekli değildir.

  Özet olarak;
  Bazı ifadeler tam olarak kafa karıştırıcı olabilir ama iş güvenliği hizmeti alınması içinde bazı şartlar vardır;

  Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir. (Ek cümle: 10/9/2014-6552/16 md.) Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler.

  Buradaki ifadede "Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde" ancak OSGB den hizmet alabilir denilmekte. Bu ifadeden şunumu anlamak gerekiyor, kadromda belgeli bir uzman varsa ya o olacak yada o olacak. Kişi ben çalışmam derse o zaman OSGB den hizmet alamam anlamımı çıkartmak lazım. Yönetmeliği bakılırsa onu ifade etmektedir.

  Burada asıl anlatılmak istenen aslında bellidir ama bazen ifadeler o kadar karşık ki insan yanılabiliyor.

  Syg,
  Sb
 6. bim İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Kamu
  size yanlış bilgi verilmiş. fazla uzatmadan özet net bilgi vereyim.

  kamu kurumlarında risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi, gerekli iş güvenliği önlemlerinin alınması, çalışan temsilcisi, destek elemanı seçimi, 50 ve 50'den fazla çalışanı olan kurumlarda iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulması vb. tüm çalışmalar şu aşamada zorunludur. bu konuda başka bir alternatif yoktur.

  iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin görevlendirilmesi ise 2016'ya kadar zorunlu değildir.

  yapılması zorunlu olan mevzuatın mutlak suretle yerine getirilmesi gerekir, yapılmazsa cezai yaptırımı vardır.

  yapılması için süre konan zorunlu olmayan mevzuatın ise yapılmayacağı sonucu ortaya çıkmaz.
 7. Sait Aktaş Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  41670
  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Firma / Kurum:
  :::::::::
  Serkan bey,
  Siz bakanlık açıklamalarını kendinize göre geçersiz sayıyorsanız zaten size anlatılabilecek bir şey yok demektir.
  Sanırım ÇSGB 6331 sayılı bir kanun olduğunu biliyordur ve illa ki o bakanlıkta çalışan bir kişi aynı kanunda risk değerlendirmesi konusu hakkında birşeyler yazıldığını da görmüşlerdir. Zaten bu açıklamanın sebebi de buradaki karışıklığı gidermektir. Konu kamu kurumları. Bakanlık açıklamasındaki ilgili cümle; Risk değerlendirmeleri hususunda ise İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 17 nci maddesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi-işveren ve memur sendikaları ile kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşları faaliyet gösterdikleri sektörde rehber çalışmalarında bulunabilirler. şeklindedir. Bu açıklamayı yapan kişinin risk değerlendirmesinin ne anlama geldiğini bildiğimizi varsayıyoruz. Çünkü paragraf öncesinde defalarca kez yapılmasını söylemişken, burada bunu zorunlu tutmamış, sadece rehber çalışması olarak belirlemekle yetinmiş. Demek ki amaçları risk değerlendirmesinden farklı bir şey.

  Kelimelere takıntılı olduğunuz bir bölüme de açıklama getirmek isterim. Risk değerlendirmesinin oluşabilmesi için belirli şartlar vardır evet. Benim iş yerimde bu yok bunu çıkarayım, şu yok bunu da almayım derseniz, işte o zaman çuvallarsınız. Kendi nam ve hesabına çalışan iş yeri sahipleri ve sigortalı çalışanı olmayan kendi çalışanlar kendi çalışmalarını yapabiliyorlar değil mi? Bu da risk değerlendirmesi yerine geçen o rehber çalışmalar olarak örneklendirilmişti. Hani ticari çıkarlar falan olmaması için. Onun haricinde iş yerinizde belirli bir çalışan var, ama uzmanınız yoksa uzman ile anlaşacaksınız. Birde iş yerinizde mühendis var, uzmanlığı var. Ama adam uzman olarak değil sadece kendi işini yapmak istiyor. Ya o olacak, ya da o olacak diye bir mantık nasıl olabilir? Ne yani. Adam ben uzman olarak çalışmak istemiyorum derse, iş yeri sahibine o zaman iş akdinin tek taraflı feshi hakkı mı doğmakta? Sizin mantığınıza göre adam onu işten çıkarırsa haklı sebeple çıkarmış olmuyor mu? Bir de bu bilgiyi bakanlığa sordunuz mu? 170 bu konuda ne diyor acaba merak ettim.. :D
 8. M.Serkan Balkan İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  1231
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Özel Şirket
  Sait Bey,

  Sigortalı çalışan yerler 6331 sayılı iş sağlığı ve kanununa tabidir. Lütfen kanunu okuyun iyice anlayın... Sizi kırmak istemiyorum, ayrıca alo 170 selam söleyin:))
  Ben alo 170den birşey ögreneceğim yok, sorucağım en son yer.
  Fazla uzatmaya gerek yok kamuda çalışan "bim" arkadaşımızda benle aynı fikirde, aklın yolun bir:)
 9. Sait Aktaş Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  41670
  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Firma / Kurum:
  :::::::::
  Haklısınız.
  Mantığınıza hayran kaldım. :D
  bim arkadaşımızla siz aynı şeyleri söylüyorsanız Bakanlık Açıklamalarını sallamaya gerek yok. Onların ne önemi var. Sanki denetlemeye bakanlıktan mı geliyorlar. :D Süpersiniz. Devam. :d :D :D
  ( bim arkadaşımıza laf yok. Serkan bey sözünü ettiği için öyle dedim. Yanlış anlaşılma olmasın)
 10. bim İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Kamu
  Sait bey ve Serkan bey hangi konuda anlaşamadınız? yazılanlardan pek birşey anlaşılamıyor.
 11. Ertan YÜCEL İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  84651
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  aynen katılıyorum, sorunuzun cevabı burada
 12. bencaglayan İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Uzman-Bilirkişi-Eğitmen
  Risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi, gerekli iş güvenliği önlemlerinin alınması, çalışan temsilcisi, destek elemanı seçimi, 50 ve 50'den fazla çalışanı olan kurumlarda iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulması vb. tüm çalışmalar şu aşamada zorunludur. Sadece uzman ve hekim çalıştırma zorunluluğu 2016 dır. Bu konuda BIM' e katılıyorum.
 13. OZTURKmrt İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  91337
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  ÖZBAY OSGB
  Mübarekler, konu başlığı ile ilk mesajın arasında "KAMU" diye küçük bir ayrıntı var. İş orda karışmış sanırım.
 14. Sait Aktaş Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  41670
  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Firma / Kurum:
  :::::::::
  Süper.
  Sonunda birisi konunun asıl içeriğini farketti. :D
  Bu durumda bakanlığın KAMU kurumlarında risk değerlendirmesi yerine rehber çalışması dediğini de görmüşsünüzdür.
  Sorun bunu kabullenememekten ileri geliyor.
  Okumasını bilenler zaten açıkça neyin ne olduğunu yapılan bakanlık açıklamasından göreceklerdir. Gerisi şahsi kanun dayatma olduğundan yorum yapmaya değer bile görmüyorum.
 15. Ali GÜL İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Kamuda;
  50 ve üzeri işçi kadronuz var ise tehlike sınıfına bakılmadan kurul kurmak zorunluğu (İGU ve Hekim şartı da zaten) başlamıştır...tabi kurul görevlerini yapacaktır.Üyelerden uzman ve hekim dışarıdan temin edilebilir ancak kadroda varsa öncelik görev alma önceliği onun veya onlarındır.
  İşçi sayısı 50 den az ise kurul yok "ancak istenirse elbette kurulabilir, hazırlık için hatta eksik elemanlarıyla " (..07.2016 ya kadar) ancak risk değerlendirme (....08.2013 den itibaren) yapılacak..veya yaptırılacak.

  benim net bildiğim budur.
 16. Sait Aktaş Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  41670
  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Firma / Kurum:
  :::::::::
  Ali Bey,
  Doğru biliyorsunuz.
  Fakat burada bahsi geçen konu Kamu Kurumlarında Risk Analizi yaptırılmasının süresi ve sürecin bu zamana kadar nasıl işleyeceği yönünde.
 17. bencaglayan İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Uzman-Bilirkişi-Eğitmen
  Kamu kurumların da risk analizi zorunluluğu var. Ama Devlete hesap soramayacağımız göre,boşuna tartışıyoruz. Risk analizini kime yaptıracakki. Herkes para istiyor. Kimse kamu kurumunda ekstra ücret almadan igu yapmayacağına göre. Devlet buna ayrı bir bütçe ayırması gerekiyor. Bundanda öncelikle bedava yöntemini deneyerek başladı. Milli Eğitime bağlı okullarda gönüllülük esasına göre babayiğit uzman çıksın dedi. Çıktımı peki,hayır. O zaman risk analizini bedava kim yapacak ? İşte bu yüzden Tabiki adı rehber çalışması olacak. Şöyle düşünün temmuz 2016 da kamu kurumlarında uzman ve hekim hizmet alma yada çalıştırma uygulamasına geçilecek. O tarihte kamu kurumlarında da risk analizi yapılmalı diye yönetmelik çıkmayacak. Zaten o tarihten itibaren çalışan yada hizmet alınan uzmanlarda kamu kurumların da risk analizi mecburen yapacak.O zamana kadar devletin kasasından risk analizi hazırlanması ücreti çıkmamış olacak. Demek ki 2013 tarihi risk analizi zorunluluğu her calısanın bulunduğu özel ve kamu kurumları için geçerlidir.Tamamen duygusal bir yaklaşım yani...
 18. bim İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Kamu
  mevzuatı biraz doğru okuyup doğru yorumlayalım, yönetmelikten bir kısmı cımbızla çekip bir de yanlış değerlendirirseniz bilmeyen insanların kafasını iyice karıştırmış oluyorsunuz. Yönetmelikte yer alan aşağıdaki maddeler bakanlığın hazırlamış olduğu http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal?page=rdr linkinde yer alan rehber çalışmalarına benzer bir çalışmadan bahseder.

  Yönetmelikteki bu madde kamu kurumları tarafından rehber çalışması yapılması, bunun bakanlıkça değerlendirilerek uygulama rehberi olarak yayınlanmasından ibaret.

  Örneğin, içişleri bakanlığı taşra teşkilatı için (valilikler, kaymakamlıklar, nüfus vb.) rehber çalışması hazırlayacak, çsgb bunu inceleyip yayınlayacak ve içişleri bakanlığına bağlı birimler risk değerlendirmesi yaparken bu rehber çalışmadan faydalanacak.

  Lütfen, çok iyi bilmediğimiz konularda bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olup yorum yapmayalım ve ısrarcı olmayalım.

  1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla çalışan sayısına bakılmaksızın tüm kamu kurumları risk değerlendirmesi yapmak zorundadır.

  Risk değerlendirmesi rehberleri

  MADDE 17 – (1) İşverenlere, risk değerlendirmesi ile ilgili yükümlülükleri bakımından yardımcı olmak veya yol göstermek amacıyla risk değerlendirmesi rehberleri hazırlanabilir. Rehberler işyerinde çalışan sayısı ve işyerinin bulunduğu tehlike sınıfı göz önüne alınarak; sektör, meslek veya yapılan işlere özgü olabilir.

  (2) Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi-işveren ve memur sendikaları ile kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşları faaliyet gösterdikleri sektörde rehber çalışmalarında bulunabilir. Bakanlıkça, bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu yönünden değerlendirilerek onaylanan taslaklar, Bakanlık tarafından sektör, meslek veya yapılan işlere özgü risk değerlendirmesi uygulama rehberleri olarak yayımlanır.