1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

%62 göz engeli raporu elektrik mühendisinin çalıştılması hakkında ne yapılmalıdır?

Konusu 'İşyeri Sağlık Gözetimi ve Denetimleri' forumundadır ve defne doğu tarafından 27 Kasım 2014 başlatılmıştır.

 1. defne doğu İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  96425
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  DSİ Kamu Kurumu
  onur bey iş yerinde bir elektrik müh. arkadaşımız %62 göz engeli raporu alarak kuruma verdi. Bu arkadaşımız soru 1- Arazi çalışmasına çıkmasında bir sakınca varmıdır. kendisine bu orandaki raporla araziye çıkamazsın demek doğru mudur. soru 2- tehlike sınıfı çok tehlikeli olan bir kamu kuruluşuyuz. İSGU olarak kendisine yaptığı işlerle ilgili riskler konusunda bilgilendirdim. Kendisinin ağzından bir taahhüt alarak işine devam etmesini istiyorum. Bu konudaki doğru yol ve davranış yönetmelik ve kaanunlar çerçevesinde ne olmalıdır.
 2. Samet Kılıç İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  110245
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Buna siz değil, işyeri hekiminiz karar verir.
 3. Onur Umur Emektar Üye

  • Emektar Üye
  Sertifika Numarası:
  48078
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  TEİAŞ

  zor soru,

  Mevzuatı bilmiyorum ama hukuken alınan sağlık raporunun içeriğinin daha ayrıntlı olamsı gerektiği muhakkak. Saha çalışmasının sıkıntılı olacağına dair hukuk kuralları vardır. veya refaktçi verilmesi gerkecektir tahminim.. İş kanununa baktınız mı? Bahsettiğiniz mühendis memur statüsünde mi?

  Sağlık raporunda her iş için ayrıntılı betimleme olmalı bence..Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir çalışamaz ibaresi olmalı en azından

  Ben de çok tehlikeli bir kamu kurumunda çalışıyorum bu arada:)
 4. mert kgul İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Benim çalıştığım bir döküm fabrikasında çalışanın sağ gözünde %35 kayıp vardı. Çalışmasında engel yok kararı verilmişti. % 62 kayıp çalışanın iki gözünde de var mı yoksa sadece tek gözünde mi var.Bölgeniz deki SGK ile iletişime geçmelisiniz, İG uzmanını aşan bir konu. Aşağıda bu durumla ilgili kanun maddelerini yazdım. Hesap yapılması gerekiyor :) Sonucunu bekliyorum.

  5510 sayılı kanun

  MADDE 25- (Değişik: 17/4/2008-5754/13 md.) Malûl sayılma

  4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücününen az % 60'ını, (c) bendi kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı, malûl sayılır.

  Ancak, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce sigortalının çalışma gücünün % 60'ını veya vazifesini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilirse, sigortalı bu hastalık veya engelliliği sebebiyle malûllük aylığından yararlanamaz.

  ·MADDE 26- Malûllük sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları

  ·Sigortalıya malûllük aylığı bağlanabilmesi için sigortalının;

  25 inci maddeye göre malûl sayılması,

  · En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,

  · Malûliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldıktan veya işyerini kapattıktan veya devrettikten sonra.

  ·MADDE 28- Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları

  ·Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

  · % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,

  · % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün,

  · malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla ikinci fıkranın (a) bendindeki yaş şartları aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanırlar.

  · SOSYAL SİGORTA SAĞLIK İŞLEMLERİ TÜZÜĞÜ
  · Madde 3 – Sigortalının Mesleği

  · İş kazasının meydana geldiği veya meslek hastalığının başladığı zaman, hizmet akdine göre yapmakta olduğu iş "Sigortalının mesleği" sayılır.

  · Madde 5 – İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sonucu Sürekli İş Göremezlik Hallerinin Meslekte

  · Kazanma Gücünü ne Oranda Azaltacağının Tespiti

  · İş kazası veya meslek hastalığı sonucu husule gelen arızaların, sigortalının mesleğinde kazanma gücünü ne oranda azaltacağı, Tüzüğe ekli A, B, C, D ve E cetvellerine göre tespit edilir.