1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

6331 sayılı isg kanunu ve işyerlerinde yapilmasi gerekli iş ve işlemler

Konusu 'Bilimsel ve Teknik Yazılar' forumundadır ve Ali Rıza Kaçmaz tarafından 6 Mart 2014 başlatılmıştır.

 1. Ali Rıza Kaçmaz Eğitim Grubu

  • Eğitim Grubu
  Sertifika Numarası:
  75248
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Arkadaşlar merhaba;
  Hazırlamış olduğum 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE İŞ YERLERİNDE YAPILMASI GEREKLİ İŞ VE İŞLEMLER başlıklı makalemi kontrol etmeniz ve gördüğünüz eksiklikler ile yanlışlıkları bildirmeniz dileğiyle paylaşmak istedim.

  6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE İŞ YERLERİNDE YAPILMASI GEREKLİ İŞ VE İŞLEMLER

  Bilindiği üzere 20.06.2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30 Haziran 2012 tarihli ve 28339 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

  Kanununamacı;işyerlerinde işsağlığıve güvenliğinin sağlanmasıve mevcutsağlıkvegüvenlikşartlarınıniyileştirilmesi içinişverenveçalışanlarıngörev,yetki, sorumluluk, hakveyükümlülüklerinidüzenlemektir. Kanunun amacına uygun ve kanunun uygulanmasına yönelik çeşitli yönetmelikler de yayımlanmıştır. Kanun kamu ve özel sektöre ait bütünişlereveişyerlerine,buişyerlerinin işverenleriileişverenvekillerine,çırakvestajyerlerdedâhilolmak üzere tüm çalışanlarınafaaliyet konularınabakılmaksızınuygulanmaktadır.

  Kanun işyerlerinde; iş yeri ortamının gözetimi için İş Güvenliği Uzmanı, çalışanların sağlık gözetimi için İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli görevlendirmesini zorunlu hale getirmiştir. İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli işyerlerinde tam süreli yada kısmi süreli olarak çalıştırılacaktır. İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli çalıştırma zorunluluğu 12.07.2013 tarihli değişiklikle kademeli olarak kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016, 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 ve diğer işyerleri için 1/1/2013 tarihinde başlamaktadır. Ancak işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yapılması gerekli iş ve işlemler bu kanunla 01.01.2013 tarihinden itibaren zorunlu hale getirilmiştir.

  İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için neler yapılması gerekmektedir? Yapılan araştırmalar iş kazalarının ve meslek hastalıklarının % 88 inin çalışanların kusurlu davranışlarından, % 10 unun güvensiz ortamdan kaynaklandığını ve önlenebilir olduğunu , % 2 sinin ise önlenemez olduğunu ortaya koymaktadır. İşte iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının temel amacı çalışanlardan ve çalışma ortamından kaynaklanan iş kazaları ve meslek hastalıklarını çalışma ortamını daha güvenli hale getirerek, çalışanlara gerekli eğitimleri vererek ve çalışanlar ile çalışma ortamını sürekli gözetleyerek eksiklikleri zamanında tespit edip gerekli kontrollerin alınmasıdır. Bu amaçla işyerlerinde;

  1- İşyerinin mevcut olumsuzlukları, tehlikeleri ve bunların riskleri ile bu tehlikelerin ortadan kaldırılması için yapılmış olan çalışmaları, alınan tedbirleri işveren yada işveren vekili, çalışan temsilcileri, varsa ustalar ve ustabaşları ile işyerinin her noktası kontrol edilip işyeri denetlenerek bir denetim ve tespit raporu düzenlemekle işe başlanacaktır. Bu işyeri denetim ve tespit raporu var olan olumsuzluk ve eksiklikler resimlenerek desteklenecektir

  2- İşyerlerinde işveren veya işveren vekili başkanlığında çalışanlar arasından risk değerlendirme ekibi ile iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulur.

  Risk değerlendirme ekibinde;

  İşveren veya işveren vekili.
  b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.
  c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.
  ç) İşyerindeki destek elemanları.
  d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

  Yer alır.

  İş sağlığı ve güvenliği kurulu, ellivedaha fazlaçalışanınbulunduğuvealtı aydanfazlasürensürekliişlerin yapıldığıişyerlerinde, işsağlığıvegüvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmaküzere oluşturur. İş sağlığı ve güvenliği kurulunda;

  a) İşveren veya işveren vekili,

  b) İş güvenliği uzmanı,

  c) İşyeri hekimi,

  ç) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,

  d) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı,

  e) Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta,
  f) Çalışan temsilcisi, birden çok temsilci olması halinde kendi aralarından seçecekleri baş temsilci bulunur.

  Risk değerlendirme ekibi ile iş sağlığı ve güvenliği kurulunda görevlendirilecek olan çalışan temsilcisi çalışanlar kendi aralarından seçeceklerdir. 2-50 çalışanı olan işyerlerinde 1 çalışan temsilcisi, 51-100 çalışanı olan işyerlerinde 2 çalışan temsilcisi, 101-500 çalışanı olan işyerlerinde 3 çalışan temsilcisi, 501-1000 çalışanı olan işyerlerinde 4 çalışan temsilcisi, 1001-2000 çalışanı olan işyerlerinde 5 çalışan temsilcisi ve 2000 den fazla çalışanı olan işyerlerinde 6 çalışan temsilcisi seçilir.

  Risk değerlendirme ekibi ile iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine özel eğitim verilmesi gerekir. İş sağlığı ve güvenliği kurulu 2 ayda bir toplanır, az tehlikeli işyerlerinde kurul karar alarak 2 ayda bir toplanabilir. Kurul aldığı kararları işyerlerinde bulunması gereken ve sayfaları numaralandırılarak illerde İşkur İl Müdürlükleri veya noter tarafından tasdik edilen 3 nüshalı kurul karar defterine yazılır ve kurul üyeleri tarafından onaylanır.

  3- Hazırlanan işyeri denetim ve tespit raporunda yer alan tehlikelerden kaynaklanan riskler, işyerinde oluşturulacak bir ekip tarafından analiz edilerek, risklerin kabul edilebilir bir seviyeye çekilmesi için alınması gerekli tedbirlerinde yer aldığı Risk Değerlendirmesi yapılmalıdır. İşyerinde çalışma yönteminde değişiklik yapıldığında, yeni bir makine alındığında, ramak kala olayda dahil olmak üzere işyerinde meydana gelen kazadan sonra risk değerlendirmesi yenilenir. Risk değerlendirmesi az tehlikeli işyerlerinde 6 yılda bir, tehlikeli işyerlerinde 4 yılda bir ve çok tehlikeli işyerlerinde de 2 yılda bir yenilenir.

  4- İşyerinin tamamındaveyabirkısmındameydanagelebilecekyangın patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veyatahliyegerektirenacildurumlardayapılacakişveişlemler dahilbilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı Acil Durum Planları hazırlanarak acil durumlarda yapılması gerekli müdahaleyi yapacak çalışanlardan oluşan ilk yardım ekibi, yangınla mücadele ekibi ve arama, kurtarma ve tahliye ekiplerinin kurulması sağlanacaktır. Ayrıca işyerlerinde acildurumlarınolumsuzsonuçlarındançalışanlarınetkilenmeyeceğimesafede veyakorunaktagüvenliyerbelirlenecektir. Hazırlanan acil durum planları az tehlikeli işyerlerinde 5 yılda bir, tehlikeli işyerlerinde 3 yılda bir ve çok tehlikeli işyerlerinde de yılda bir yenilenir. Oluşturulan ilk yardım, yangınla mücadele ve arama, kurtarma ve tahliye ekiplerine yılda bir defa tatbikat yaptırılır.

  5- Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak çalışanlar bilgilendirilecek ve gerekli tetkiklerle birlikte muayeneleri yapılacaktır. İlk defa işe başlayacak çalışanlar ile başka işyerlerinden naklen gelen çalışanların işe giriş muayeneleri işyeri hekimi tarafından yapılacaktır. Çalışan işyerinde başka bir işe yerleştirildiğinde, çalışan işyerindeki işinden ayrıldıktan sonra tekrar işe başladığında tekrar işe giriş muayenesi yapılır. Periyodik muayeneler ise az tehlikeli işyerlerinde 5 yılda bir, tehlikeli işyerlerinde 3 yılda bir ve çok tehlikeli işyerlerinde de yılda bir yenilenir. Yapılan bütün bu muayeneler ile yapılan tetkiklerin sonuçları her çalışan için oluşturulan dosyalarında saklanır.

  6- Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği konularında az tehlikeli işyerlerinde 8 saatten, tehlikeli işyerlerinde 12 saatten ve çok tehlikeli işyerlerinde de 16 saatten az olmamak üzere eğitim verilir ve verilen eğitimler belgelendirilir. Ayrıca bu eğitimler az tehlikeli işyerlerinde 6 yılda bir, tehlikeli işyerlerinde 4 yılda bir ve çok tehlikeli işyerlerinde de 2 yılda bir tekrar edilir. Çalışan işyerinde başka bir işe yerleştirildiğinde, çalışan işyerindeki işinden ayrıldıktan sonra tekrar işe başladığında eğitim yeniden verilir. Verilen bütün eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların dosyalarında saklanır.

  İşveren tarafından çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunması, risklerden çalışanların daha az etkilenmelerini sağlamak amacıyla talimatlar hazırlanır. Bu talimatlar çalışanlara duyurulur ve çalışanların, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyup uymadıkları gözetlenir ve denetlenir. Çalışanların talimatlara ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymaları kendi inisiyatiflerine bırakılamaz.  Ali Rıza KAÇMAZ

  İş Güvenliği Uzmanı (C)

  TOKAT

  Ekli Dosyalar:

 2. Gökhan Öncü İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  ege üniversitesi
  Kurul 2 ayda bir değil.az teh.tehlikeli.çok teh.3-2-1 ay.karar alinarak.Ayrica kurul karar defteri degil öneri tespit defteri onaylatilir.saygilarimla
 3. Gökhan Öncü İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  ege üniversitesi
  Çalışanların eğitimler az teh.de 3 yılda bir, tehlikeli de 2 yıl da bir, çok tehlikeli de yıl da bir yenilenir.Elinize sağlık Teşekkürler
 4. Ali Rıza Kaçmaz Eğitim Grubu

  • Eğitim Grubu
  Sertifika Numarası:
  75248
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  gökhan bey yeşekkür ederim. kurul toplanma sürelerini düzelttim. Kurul karar defteri diye bir şey yok. Kurul karar tutanakları var. Onaylı defter iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekiminin birlikte yaptığı çalışmaların yazımında kullanılır.

  İŞGÜVENLİĞİUZMANLARININGÖREV,YETKİ, SORUMLULUK VEEĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK


  İşgüvenliğiuzmanlarınınyükümlülükleri
  MADDE11


  (4)İşgüvenliği uzmanı, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri ile 9 uncu maddede belirtilen hususlara ait faaliyetlerini, işyeri hekimi ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazar.