1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

6331 sayılı kanun madde 11

Konusu 'Yasal Gereklilikler' forumundadır ve songuko tarafından 12 Haziran 2014 başlatılmıştır.

 1. songuko İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Firma / Kurum:
  Kamu
  arkadaşlar herkese selam
  öncelikle maddeyi yapıştırayım sonra sorumu sorarım müsaadenlerinizle

  Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım
  MADDE 11 – (1) İşveren;
  a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana
  gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi
  mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı
  tedbirleri alır.
  b) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri
  yapar, acil durum planlarını hazırlar.
  c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin
  niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye,
  yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli
  yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin
  her zaman hazır bulunmalarını sağlar.
  ç) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri
  dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar


  evet şimdi burdaki önleme, koruma,tahliye,yangınla mücadele, ilk yardım konuları ile ilgili olarak sorum var.
  Bu konularda eğitimli diyor.
  Eğitimin belgelendirilmesi şartı varmı? ÇASGEM'den yazı gelmiş ilkyardım eğitimi ve sertifikası veriyoruz
  kişi başı 236TL
  benim bildigim sertifikaya gerek yok


  İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK' e göre
  Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi

  MADDE 11 – (1) İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;

  a) Arama, kurtarma ve tahliye,

  b) Yangınla mücadele
  konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.

  yine ayrıca
  Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitim

  MADDE 15 – (1) Tüm çalışanlar acil durum planları ile arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım konularında görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirilir.

  (2) İşe yeni alınan çalışana, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilave olarak acil durum planları ile ilgili bilgilendirme yapılır.

  (3) Acil durum konularıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler, yürütecekleri faaliyetler ile ilgili özel olarak eğitilir. 11 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca görevlendirilen çalışanlara, eğitimlerin işyerinde iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi tarafından verilmesi halinde, bu durum işveren ile eğitim verenlerce imzalanarak belgelendirilir.


  Madde 15'e göre sanki işyeri hekimi eğitim verip belgelendirse yeterli oluyor diye anlıyorum. Fikirlerinizi alabilirmiyim?
 2. Abdi TURAN İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  43005
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Özel sektör / Bakım Müdürü
  Ancak yine 11. Maddenin 2. fıkrasına göre ...

  (2) İşveren, ilkyardım konusunda 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirir.

  İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ
  Resmi Gazete Tarihi: 22.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24762

  m) (Ek:RG-18/03/2004-25406) İlkyardım Eğitimi : İlkyardım eğitimcileri tarafından
  uygun mekanlarda veya merkezlerde, Bakanlıkça onaylanmış programlar ile verilen
  eğitimidir.

  Eğitim Standartları ve Süreleri

  Madde 18 -
  (Başlığıyla birlikte değişik:RG-18/03/2004-25406)
  İlkyardım eğitimleri “temel ilkyardım eğitimi”, “standart ilkyardım eğitimi” olmak
  üzere iki kategoride verilir.
  Eğitim süreleri; temel ilkyardım eğitimi için toplam iki günden az on günden çok
  olmamak üzere asgari on altı saat, standart ilkyardım eğitimi için toplam beş günden az on
  günden çok olmamak üzere asgari kırk saat olarak düzenlenir.

  Sertifika

  Madde 21 -
  Eğitimci eğitmeni ve ilkyardım eğitmeni sertifikası Bakanlıkça,
  ilkyardımcı sertifikası ve ilkyardımcı kimlik belgesi Müdürlükçe onaylanır.
  Eğitimci eğitmeni ve ilkyardım eğitmeni sertifikalarının geçerlilik süresi sekiz yıldır.
  Geçerlilik süresi dolan sertifika sahipleri, yapılacak değerlendirme sınav sonucuna göre asgari
  on altı saatlik bir güncelleme eğitimine tabi tutularak sertifikaları yenilenir.

  (Değişik fıkra:RG-18/03/2004-25406) İlkyardımcı sertifikaları ve ilkyardımcı kimlik
  belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır. Bu sürenin sonunda yapılacak değerlendirme sınav
  sonucuna göre güncelleme eğitimi verilir. Güncelleme eğitimleri, sertifikada belirtilen eğitim
  sürelerinin yarısı olacak şekilde düzenlenir.

  Ekli Dosyalar:

 3. Orkun Dalyan İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  118515
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Enerji Sektörü
  Aynı yönetmelik
  Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitim


  MADDE 15 – (1) Tüm çalışanlar acil durum planları ile arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım konularında görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirilir.
  (3) Acil durum konularıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler, yürütecekleri faaliyetler ile ilgili özel olarak eğitilir. 11 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca görevlendirilen çalışanlara, eğitimlerin işyerinde iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi tarafından verilmesi halinde, bu durum işveren ile eğitim verenlerce imzalanarak belgelendirilir.

  İlk yardım ekibi haricindeki diğer ekiplerin eğitimleri bu şekilde sertifikalandırılır. İlk yardım yönetmeliğini zaten @Abdi TURAN anlatmış
 4. songuko İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Firma / Kurum:
  Kamu
  bu durumda 2002senesine ait yonetmeligi göz ardı etmişim.
  o zaman
  ilk yardım ekibi haricindekiler için isg uzmanı ve hekiminin verdigi belge yeterli.
  Ancak ilk yardım için sertifika şart mı oluyor?
  Peki kamuda çalışan arkadaşlar varmı? Rotasyon / Tayine tabi personel arasından kimi bulacaz da bu eğitimi aldıracağız?
  birde son olarak kaç kişi belirleniyor sayıyı da bileyim de. Yönetmelikler birbirine karıştı bende fena halde.
 5. Orkun Dalyan İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  118515
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Enerji Sektörü
  İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
  Resmi Gazete Tarihi: 18.06.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28681
  Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi

  MADDE 11 – (1)
  İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;

  a) Arama, kurtarma ve tahliye,

  b) Yangınla mücadele,

  konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.

  (2) İşveren, ilkyardım konusunda 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirir.

  (3) Her konu için birden fazla çalışanın görevlendirilmesi gereken işyerlerinde bu çalışanlar konularına göre ekipler halinde koordineli olarak görev yapar. Her ekipte bir ekip başı bulunur.

  (4) İşveren tarafından acil durumlarda ekipler arası gerekli koordinasyonu sağlamak üzere çalışanları arasından bir sorumlu görevlendirilir.

  (5) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğü yerine getirmek üzere bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir.
 6. seniso İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  ilkyardım ekibi için yetkilendirilmiş kurumlardan, yangın ekibi için itfaiyeden ya da yangın söndürme firmalarından, arama kurtarma ekibi için afad, akut, akom, 911 gibi yerlerden eğitim aldırılması gerekli diye düşünüyorum. arama kurtarma ve yangın ekipleri için özel eğitimli personel diyor.
 7. Orkun Dalyan İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  118515
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Enerji Sektörü
  Yönetmelik açık bir şekilde 11. maddenin 1. fıkrasında dediği 2 grup

  11inci maddenin birinci fıkrası uyarınca ( (a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele, ) görevlendirilen çalışanlara, eğitimlerin işyerinde iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi tarafından verilmesi halinde, bu durum işveren ile eğitim verenlerce imzalanarak belgelendirilir.
 8. seniso İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  ben böyle uyguluyorum firmalarda sonuç olarak arama kurtarma ya da yangın için özel bir eğitim almış değilim ondan dolayı kuruluşlardan aldırıyorum 6331 de uzman verir desede sonra çıkan yönetmelikte özel eğitimli personel diyor normal eğitimde anlatıyoruz zaten
 9. Orkun Dalyan İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  118515
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Enerji Sektörü
  6331 değil yönetmelik yazıyor, özel eğitim almadım diyorsun sen zaten uzmansın bunun ötesi yok. Yinede uygulama kısmı sana kalmış. İşverenin parası bol ve imkanlarınız iyiyse dışarıdan aldırırsın eğitimi ,hem çalışanlar daha istekli olur hemde daha havalı olur.