1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

6331 sayılı kanun

Konusu 'Eğitim Notları ve Hazırlık' forumundadır ve Ergül Çatalbaş tarafından 16 Temmuz 2013 başlatılmıştır.

?

Beğendiniz mi?

 1. Evet

  54,5%
 2. Hayır

  45,5%
 1. Ergül Çatalbaş Bölüm Yöneticisi

  • Bölüm Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  47072
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  İzmir Büyükşehir Belediyesi
  6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu


  Faydalı olması dileğiyle  1-KİMLER İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI OLABİLİR?
  İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanı ifade eder.

  Teknik elemandan kasıt ise; Teknik öğretmen fizikçive kimyager ünvanına sahip olanlar ile üniversitelerin işsağlığı ve güvenliği programı mezunlarını ifade etmektedir.

  Ancak TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan Torba Kanun ile İş Güvenliği Uzmanlığı belgesinesahip Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlıkeğitimi veren fakültelerin mezunları ile Teknik elemanı ifadesi ile değiştirilmiştir.

  Ayrıca Teknik eleman ifadeside; Teknik öğretmen, fizikçi, kimyager ve biyolog ünvanına sahip olanlar ileüniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını kapsaması şeklinde değiştirilmiştir.


  2- KANUN HANGİ TARİHTE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
  Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için 01.07.2014 tarihinden itibaren,
  50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01.07.2013 tarihinden itibaren,
  Diğer işyerleri için ise 01.01 2013 tarihinden itibaren kanun hükümleri yürürlüğe girecektir.
  Ancak TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan Torba Kanun ile iş sağlığı ve güvenliği kanununda yapılan değişiklikle, iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve sağlık personeli görevlendirmesinin yürürlük tarihideğiştirilmektedir.

  Buna göre, bu zorunluluklar, kamu kurumları ile 50 den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1 Temmuz 2016; 50 den az çalışanı olan ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için 1 Ocak 2014 yılında yürürlüğe girecektir şeklinde değiştirilmiştir.

  3-KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREV YAPAN İŞ YERİ HEKİMİ VEYA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI OLMA NİTELİĞİNE SAHİP PERSONEL BAŞKA YERLERDE GÖREV YAPABİLİR Mİ?


  Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre istihdam edilen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanıolma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmaları koşuluyla asli görevlerinin yanında, belirlenen çalışma süresine riayet etmek suretiyle çalışmakta oldukları kurumda veya ilgili personelin muvafakati ve üstyöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilmektedir.Hizmet alan kurumtarafından, bu şekilde görevlendirilecek personele, görev yaptığı her saat için (200) gösterge rakamının memur aylık katsayısı (01/07/ 2012-31/12/2012 arasında 0,071589) ile çarpımı tutarında (01/07/2012-31/ 12/2012 arasında 14,3178 TL/Saat) ilave ödeme yapılmaktadır. Bu ödemeden yalnızca damga vergisikesintisi yapılmaktadır.Bu durumdaki görevlendirmeye ilişkin ilave ödemelerde, günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, aylık toplam 80 saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate alınmamaktadır.Kamu sağlıkhizmetlerinde tam süreli çalışmaya ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, işyeri hekimlerinin vediğer sağlık personelinin işyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerindegörevlendirilmelerinde ve hizmet verilen işyerlerinde çalışanlarla sınırlı olmak üzere görevlerini yerinegetirmelerinde, diğer kanunlarda yer alan kısıtlayıcı hükümler uygulanmamaktadır.  4-KANUNA GÖRE İŞ YERİNDEN KASTEDİLEN NEDİR?
  Kanun, kapsamına kamu ve özel sektöre ait tüm işyerleri alınmıştır.
  Kanundaki işyeri tanımı:
  ‘’Mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile çalışanın birlikte örgütlendiği,işverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altındaörgütlenen işyerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçları da içeren organizasyonu ‘’ şeklinde tanımlanmıştır.


  5-KANUNDA’Kİ RİSK DEĞERLENDİRİLMESİNDE İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ NEDİR, TEHLİKE SINIFLARINA GÖRE İŞ YERLERİ KAÇA AYRILIR?
  Kanun’a göre mevcut risk değerlendirmesine ek olarak; iş sağlığı ve güvenliği yönünden tehlikeli, az tehlikelive çok tehlikeli olmak üzere iş yerlerinin risk değerlendirmesinin yapılması gerekmektedir.
  Tehlike sınıfları 29 Mart 2013 tarihli resmi gazetede ‘İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİTEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ’ de detaylı olarak iş yerlerininhangi tehlike sınıfına girdiğini açıkça belirtmektedir.
  Ayrıca 6331 sayılı kanun madde 9-(2.madde) de işyeri tehlike sınıflarının tesbitinde, o işyerinde yapılan asıliş dikkate alınır denmektedir.

  6-KANUNUN UYGULANMAYACAĞI İŞLER VE KİŞİLER HANGİLERİDİR?
  6331 sayılı Kanunun uygulanmayacağı işler ve kişiler;
  a) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri,
  b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri,
  c) Ev hizmetleri,
  ç) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar,
  d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri olarak görülmektedir.


  7- HANGİ İŞYERLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ DESTEKLENMELİDİR?
  Özel sektör işyerlerinden 10 kişiden az çalışanı olan ve çok tehlikeli veya tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmesi Bakanlıkça desteklenebilmektedir.Az tehlikeli sınıfta yer alan 10 kişiden az çalışanı bulunan özel sektör işyerlerinin destek hizmetlerinden yararlanabilmesi Bakanlar Kurulu kararıyla mümkündür.
  Buna göre, hangi tehlike sınıfında olursa olsun 10 ve yukarı sayıda çalışanı olan işyerleri ile Bakanlar Kurulu karar almaksızın 10 kişiden az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri, özel sektör işyeri olsalar dahi destek hizmetlerinden yararlanamamaktadır.
  Belirtilen işyerleri dışında, kamu kurum ve kuruluşlarının da iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönünden sağlanan destekten faydalanması olası değildir.
  İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesini destekleme ile ilgili giderler Sosyal Güvenlik Kurumu''''nca karşılanacak olup, kısa vadeli sigorta kolları için toplanan primlerden finansmanı sağlanmaktadır.
  Şu kadar ki, destek sağlanan işyerlerinin istihdam ettiği kişileri sigorta ettirmediği kontrol ve denetimlerde tespiti halinde, tespit tarihine kadar yapılan ödemelerin yasal faiziyle birlikte ilgili işverenlerden Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tahsil edilmesi söz konusudur. Ayrıca, bu durumdaki işverenlerin üç yıl süreyle destekten yararlanması mümkün değildir.
  Destek sağlanacak işyerlerinin belirlenmesinde Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alınmaktadır.


  10-İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARININ KAYITLARI KONUSUNDA İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ NASILDIR?

  İşyerinde meydana gelen bütün iş kazaları kayıtlarının işveren tarafından tutulması, gerekli incelemelerin yapılarak işverence raporların düzenlenmesi gerekir.Yine işverence, işyerinde meydana gelmekle birlikte, yaralanma veya ölüme neden olmayan ancak işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayların incelenerek, bunlar ile ilgili raporların tanzim edilmesi icap eder.Bunların yanında, iş kazaları kazadan sonraki 3 iş günü içinde, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıkları, öğrenildiği tarihten itibaren 3 işgünü içinde işverence Sosyal Güvenlik Kurumu''''na bildirilmektedir.

  Ekli Dosyalar:

 2. Baran Aydemir İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  14829
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Ergül Bey o tarihler ertelenmişti diye biliyorum
 3. Ergül Çatalbaş Bölüm Yöneticisi

  • Bölüm Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  47072
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  İzmir Büyükşehir Belediyesi
  daha resmi gazetede yayınlanmadı o yüzden şimdilik bu tarihler geçerli
 4. Baran Aydemir İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  14829
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  yayınlanmama gibi bir ihtimali var mı?
 5. Ergül Çatalbaş Bölüm Yöneticisi

  • Bölüm Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  47072
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  İzmir Büyükşehir Belediyesi
  ekim ayına kalma ihtimali var
 6. Baran Aydemir İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  14829
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  o halde tehlikeli ve 50 den az kişi bulunduran yerler de şuan iş güvenliği uzmanı alması gerekiyor değil mi(şuan çalıştığım yer bu durumda olduğu içi soruyorum :))
 7. Ergül Çatalbaş Bölüm Yöneticisi

  • Bölüm Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  47072
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  İzmir Büyükşehir Belediyesi
  şu an için kanuna göre zorunlu ama herkes gevşek davranıyor
 8. Baran Aydemir İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  14829
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  denetim yapsalardı böyle olmazdı
 9. Fatma Kocaer Bölüm Yöneticisi

  • Bölüm Yöneticisi
  • Etkinlik Grubu
  İl Temsilciliği:
  Konya
  Sertifika Numarası:
  13436
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  ne garip herkes ertelendi diye biliyor ama resmi gazetede yayınlanmasında bile ekim ayından bahsediliyor.:)zaten 6 ay ertelenecek ekim ayından sonraya 2 ay içinmi çırpındılar yahu şu memlekette doğru düzgün birşey uygulanmazmı.ben bireysel çalışıyorum ve işveren e anlatamıyorum sadece 6 ay için olduğunu ve rd aep vs yapacağım bir çok işyeri bunları yapmakla yükümlü olduklarını anlatamıyorum.saolsunlar elimizden işler kayıp gidiyor.ne diyelim allah bugünümüzü aratmasın
 10. Baran Aydemir İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  14829
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  yok aslında onlar az tehlikeli ve 50 den az olan yerler için çırpındılar:)zira bu işyerleri için 2016 ya ertelenecek
 11. Fatma Kocaer Bölüm Yöneticisi

  • Bölüm Yöneticisi
  • Etkinlik Grubu
  İl Temsilciliği:
  Konya
  Sertifika Numarası:
  13436
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  50 den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli yerler 6 ay ertelenecek baran bey
 12. Baran Aydemir İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  14829
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  onu biliyorum zaten. çırpınma işi az teklikelilere baya yaradı demek istiyorum
 13. es55061 İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Mrh Fatma hanım sadece çok tehlikeli yerler 6 ay ertelenmiş gibi yazılıyor ama tehlikeli yerlerde 6ay ertelenmeyecekmiydi
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 18 Temmuz 2013 ---
  birde resmi gazetede en geç 5 gün içinde yayınlanması gerekmiyormu
 14. Fatma Kocaer Bölüm Yöneticisi

  • Bölüm Yöneticisi
  • Etkinlik Grubu
  İl Temsilciliği:
  Konya
  Sertifika Numarası:
  13436
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  evet 50 den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri diye geçiyo du torba yasa tasarısında alt komisyondan 6 ay diye geçti.ama ne kadar sürede resmi gazetede yayınlaması gerekiyor yasal prosedür ne bilmiyorum.
 15. es55061 İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  15 gün içinde
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 19 Temmuz 2013 ---
  cumhurbaşkanı 15 günde yayılamak zorunda eğer iade etmezse ama 1 ekime ertelendi diyorlar bunu anlamadım
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 19 Temmuz 2013 ---
  birde diyorlarki çok tehlikeli yeler 6 ay ertelendi ama tehlikeli yerler 01072013 itibariyle devam ediyor gibi
 16. Fatma Kocaer Bölüm Yöneticisi

  • Bölüm Yöneticisi
  • Etkinlik Grubu
  İl Temsilciliği:
  Konya
  Sertifika Numarası:
  13436
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  şimdi torba yasa içerisinde bütün maddeler oylanmadı ve meclis tatile girdi ise tabi bu bir teori son durum ne bilmiyorum ekime kalmış olabilir
 17. Ergül Çatalbaş Bölüm Yöneticisi

  • Bölüm Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  47072
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  İzmir Büyükşehir Belediyesi
  Torba yasadaki maddelerin yazımı sürüyor mecliste çoğu kanun tasarıları komisyonda görünüyor bunlar da tatilde olduğu için cumhurbaşkanına sunulmamış oluyor o yüzden de resmi gazetede yayınlanmıyor meclis ekimde açılacak kanunlar komisyondan o zaman çıkmaya başlar
 18. Caner Akyol İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  34250
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  OSGB
  meclis ekimde açılacak, kasımda resmi gazetede yayımlansa 1 ay mı ertelenmiş olacak. ocak 2014 te başlayacak.
 19. Ergül Çatalbaş Bölüm Yöneticisi

  • Bölüm Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  47072
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  İzmir Büyükşehir Belediyesi
  cumhurbaşkanına ne zaman teslim edilirse 15 gün içinde onaylar cumhurbaşkanı ve resmi gazetede yayınlanır 01 Ocak 2014 ertelendi diye
 20. Baran Aydemir İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  14829
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Normal gazetelerde yayımlandı ve haberlerde çıktı.Herkes bunu ertelendi diye biliyor zaten...