1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Acil durum ekipleri eğitim sunumları

Konusu 'Acil Durum Faaliyetleri' forumundadır ve Emine Hilal Aksu tarafından 4 Temmuz 2013 başlatılmıştır.

 1. Emine Hilal Aksu Ankara Temsilcisi

  • Etkinlik Grubu
  İl Temsilciliği:
  Ankara
  Sertifika Numarası:
  14848
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  TİM OSGB
  Elinde acil durum ekiplerine verilebilecek eğitimi olan arkadaşlarım varsa paylaşabilirler mi?
 2. Ersin Bozkurt Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  43934
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Makina mühendisi
  ekte

  Ekli Dosyalar:

 3. Emine Hilal Aksu Ankara Temsilcisi

  • Etkinlik Grubu
  İl Temsilciliği:
  Ankara
  Sertifika Numarası:
  14848
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  TİM OSGB
  teşekkürler ersin bey...
 4. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman

  Ekli Dosyalar:

 5. safety İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  48565
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  acil durum ekiplerinin eğitimlerinin Milli Eğitim onaylı sertifikalı olması gerekiyor mu acaba?
 6. Ali Ünal İSGforum Üyesi

  Milli eğitimden ziyade ilk yardım egıtımı için saglık bakanlıgı, diğer ekip eğitimleri ise konulara göre yerel yönetimlerden (İtfaiye, AFAD vs )eğitim aldırılmalı
 7. Orkun Dalyan İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  118515
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Enerji Sektörü
  İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik gayet net ve detaylı açıklamış.
  İlkyardım eğitimi için sağlık bakanlığı şart fakat arama,kurtarma ve tahliye ekibi ile yangın ekibi için işyerindeki uzman veya hekim tarafından verilebilir. İşveren, Uzman ve Hekimde sertifikaya imzasını atar. Dış kuruluşlar (İtfaiye, AFAD) zorunlu olmayıp istenmesi halinde ulaşılacak kurumlardır.
  Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi

  MADDE 11 – (1) İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;

  a) Arama, kurtarma ve tahliye,

  b) Yangınla mücadele,

  konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.

  (2) İşveren, ilkyardım konusunda 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirir.

  Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitim

  MADDE 15 – (1) Tüm çalışanlar acil durum planları ile arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım konularında görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirilir.

  (2) İşe yeni alınan çalışana, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilave olarak acil durum planları ile ilgili bilgilendirme yapılır.

  (3) Acil durum konularıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler, yürütecekleri faaliyetler ile ilgili özel olarak eğitilir. 11 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca görevlendirilen çalışanlara, eğitimlerin işyerinde iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi tarafından verilmesi halinde, bu durum işveren ile eğitim verenlerce imzalanarak belgelendirilir.
 8. Ali Ünal İSGforum Üyesi

  Orkun Bey,

  Konu ile ilgili iki mevzuat var. Birincisi Yangın yönetmeliği diğer ise Acil durumlarla ilgili yönetmelik. Evet, acil durumla ilgili yönetmeliği referans alınarak yapılan eğitim ve tatbikatların imza altına alınması koşulu ile yapılabilir. Bu durumda acil durumla ilgili yönetmelik gerekliliklerini yerine getirmiş olmamıza karşılık, yangın yönetmeliği hükümlerine aykırılıktan dolayı ilgili hükümler yerine getirilmemiş duruma düşmektedir. Uyuşmayan yasal şartlar nedeniyle yaşanacak olumsuz sonuçlarda yargı aşamasında en sıkı en agresif en katı yasal mevzuat ne ise onun üzerinden hüküm verilir. Bu durum şu an net değil ve konu ile ilgili herhangi bir içtihat da göremedim. Eğer ana tema esas alınacaksa içerik, ehemmiyet ve konu olarak Binaların yangından korunması hk yönetmelik Acil durum yönetmeliğine göre önce geldiği anlaşılabilir. Bu durum ortadadır. Gözlemlediğim saha denetimlerinde müfettişlerin bazılarının her ikisini kabul ettiği, bazılarının ise acil duruma göre yapılan uygulamayı yeterli görmeyim yangın yönetmeliğine göre hareket edilmesi şeklindedir. Amaç tüm yasal şartları karşılama olduğu için ben firma saha denetim ve uygulamalarında baş denetçi olarak yangın yönetmeliği üzerinden sorguluyorum.
 9. Orkun Dalyan İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  118515
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Enerji Sektörü
  Ali Bey,
  Firmalarınız da baş denetçi olarak yaptığınız uygulamalar takdire şayan. Burada 2 yönetmeliğin 2side çok farklı şeylerden bahsetmiyor. İlave eğitim aldırma fikri size ve işvereninize uygunsa tabi ki aldırabilirsiniz. Fakat kanuni açıdan sıkıntısını görmedim ama işimizin temeli zaten emniyet olduğu için iş güvenliğinin fazlası olmaz diye düşünüyorum. Ayrıca içtihatlar her konuya özgü olduğu için mevzuat gibi genel olarak baz alınmıyor.
 10. Ali Ünal İSGforum Üyesi

  Orkun Bey,

  Çelişkili ve yorum gereken durumlarda içtihatlara bakarak karar verebilirsiniz. İlgili konu için acil durum yönetmeliğine ve/veya yangın yönetmeliğine göre hareket edildiği için yaşanmış olumsuz sonuçlar neticesinde x yönetmeliğe uyulmadığı için yaşandığına dair yargı kararı yoktur. Buna benzer içtihat olsaydı ona göre yön verebilirdik.

  Yangın Yönetmeliği
  DOKUZUNCU KISIM
  Yangın Güvenliği Sorumluluğu, Ekipler, Eğitim,
  Denetim, ĠĢbirliği, Ödenek ve Ġç Düzenlemeler

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Eğitim
  Genel eğitim
  MADDE 129- (1) Acil durum ekiplerinin personeli; bina sahibi, yöneticisi veya amirinin sorumluluğunda yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma, ilk yardım faaliyetleri, itfaiye ile işbirliği ve organizasyon sağlanması konularında, mahalli itfaiye ve sivil savunma teşkilatlarından yararlanılarak eğitilir ve yapılan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri artırılır. Ekip personeli ile binadaki diğer görevliler, yangın söndürme alet ve malzemelerinin nasıl kullanılacağı ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaşılacağı konularında tatbikî eğitimden geçirilir. Binada senede en az 1 kez söndürme ve tahliye tatbikatı yapılır.

  Acil Durum Yönetmeliği,

  Madde 15 3. fıkra;

  ....Acil durum konularıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler, yürütecekleri faaliyetler ile ilgili özel olarak eğitilir. 11 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca görevlendirilen çalışanlara, eğitimlerin işyerinde iş güvenliği uzman veya işyeri hekimi tarafından verilmesi halinde, bu durum işveren ile eğitim verenlerce imzalanarak belgelendirilir... der.

  Birinde itfaiye / sivil Savunma( AFAD) havale ederken diğerinde işyeri hekim ve uzmanın da yapabileceği anlaşılmaktadır. Burada karar ve sorumluluk herzamanki gibi uzmanın uzmanlığına kalmış durumdadır.
 11. Abdulkadir. İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
 12. remains81 İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Merhaba arkadaşla

  Belirlediğimiz acil durum ekiplerine

  yangın ile mücadele-söndürme ekibi
  arama-kurtama ve tahliye-kurtarma
  koruma
  ilk yardım

  verilmesi gereken eğitim dökümanı elinizde mevcutmu. sitede baktım ama sırf bu eğitimlere özel bir dokuman bulamadım. Mesela koruma ekibi ne yapacak, arama kuırtarma tahliye ne yapacak. Neden diyorum çünkü atadığımız insanlar ben bu ekibe alındım ama ne yapacağımı bilmiyorum demesin.

  çok büyük tecrübem yok ama ilerde denetim olduğunda bu ekipleri belirledin ama hani bunların eğitimleri diye bi soru çıkarmı karşıma. bu eğitimleri verdiğimizde bunları verdiğimize dair imzalı bir belge olması lazım mı.

  ilk yardım eğitimi özel bir kuruluştan alacaz. burda sormak istediğim az tehlikeli bir kurum da mesela diyelim 100 kişide 5 kişi 1 tanede ekstra 6 kişi yeterlidir sanırım.
  Tekstil atölyelerindeki en büyük sıkıntı işçilerin sürekli olmayışı. ilk yardım ekibine belirlediğiniz ve eğitim aldırdığınız insanların işten çıkma ihtimali yüksek. Sorum şu bu ilk yardım ekibinine belirlediğimiz insanları kalıcılığı biraz daha yüksek olan mesela çalışan temsilcisi olan 2 kişi var.onları seçebilirmiyiz.

  İlkyardımcı bulundurulması
  MADDE 19 – (1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;
  a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,
  b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
  c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
  bulundurması zorunludur.