1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Acil durum ekipleri

Konusu 'Acil Durum Faaliyetleri' forumundadır ve Abdurrahim Çiftçi tarafından 27 Nisan 2014 başlatılmıştır.

 1. Abdurrahim Çiftçi İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  84395
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  merhaba arkadaşlar ben şantiyede bina yıkım işlerinde çalışanlar için acil durum ekipleri oluşturacam çalışan sayısı 50 ve üzerinde 70 i bulacaktır. Ekiplerde görevlendirileceklerin sayısı nasıl olacak aynı zamanda hangi ekipler olmalı birde destek elemanı her ekip için atanacaksa bunlar ilk yardım ekiplerinden mi olacak.
 2. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  ACİL DURUM EKİPLERİ

  Acil durumlarla ilgili kurulacak ekiplerle ilgili üç yönetmelik mevcuttur ve her üçü de yürürlüktedir.

  1) 19.12.2007 tarihli Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik

  Bu yönetmeliğe göre:

  Ekiplerin kuruluşu
  MADDE 126- (1) Yapı yüksekliği 30.50 m.’den fazla olan konut binaları ile içinde 50 kişiden fazla insan bulunan konut dışı her türlü yapıda, binada, tesiste, işletmede ve içinde 200’den fazla kişinin barındığı sitelerde aşağıdaki acil durum ekipleri oluşturulur.

  a) Söndürme ekibi,

  b) Kurtarma ekibi,

  c) Koruma ekibi,

  ç) İlk yardım ekibi.

  (2) Birinci fıkrada belirtilenler dışındaki yapı, bina, tesis ve işletmelerde ise; bina sahibinin, yöneticisinin veya amirinin uygun göreceği tedbirler alınır.

  (3) Ekipler, 136 ncı madde uyarınca çıkarılan iç düzenlemeleri yürütmekle görevlendirilen amirin belirleyeceği ihtiyaca göre, en büyük amirin onayıyla kurulur. Söndürme ve kurtarma ekipleri en az 3'er kişiden; koruma ve ilk yardım ekipleri ise, en az 2'şer kişiden oluşur. Kurumda sivil savunma servisleri kurulmuş ise, söz konusu ekiplerin görevleri bu servislerce yürütülür.

  (4) Her ekipte bir ekip başı bulunur. Ekip başı, aynı zamanda iç düzenlemeleri uygulamakla görevli amirin yardımcısıdır.


  2) 18.06.2013 tarihli İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

  Bu yönetmeliğe göre:

  Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi

  MADDE 11 – (1) İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;

  a) Arama, kurtarma ve tahliye,

  b) Yangınla mücadele,

  konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.

  (2) İşveren, ilkyardım konusunda 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirir.

  (3) Her konu için birden fazla çalışanın görevlendirilmesi gereken işyerlerinde bu çalışanlar konularına göre ekipler halinde koordineli olarak görev yapar. Her ekipte bir ekip başı bulunur.

  (4) İşveren tarafından acil durumlarda ekipler arası gerekli koordinasyonu sağlamak üzere çalışanları arasından bir sorumlu görevlendirilir.

  (5) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğü yerine getirmek üzere bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir.


  3) 22.05.2002 tarihli İlkyardım Yönetmeliği

  Bu yönetmeliğe göre:

  İlkyardımcı ve zorunlu ilkyardımcı istihdamı Madde 16 - (Başlığıyla birlikte değişik:RG-18/03/2004-25406)(1)

  Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış "İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.

  Ekipler kurulurken her üç yönetmelik de dikkate alınmalıdır; bunun için ekip sayısını belirlemek için aşağıdaki kuralları dikkate alabilirsiniz:

  1) İlkyardımcı Sayısı: İlkyardım Yönetmeliğine Göre Az Tehlikeli sınıf için yirmi kişide bir, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıf için on kişide bir kişi atanmalıdır.

  Onbeş kişilik az tehlikeli sınıf için bir ilkyardımcı, onbeş kişilik tehlikeli sınıf için iki ilkyardımcı gibi.


  2) Yangınla Mücadele ve Arama, Kurtarma, Tahliye Ekipleri Sayısı:

  Burada çalışan sayısının 50'den az ya da çok olmasına göre iki durum mevcuttur:

  a) 50'den az çalışan: Sadece İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik dikkate alınır.Yönetmelikte belirtildiği üzere tehlike sınıfına göre her 30/40/50 çalışan için birer kişi görevlendirilir. İstisnası 10'dan az çalışanı olan az tehlikeli sınıftır ki, bu işyerleri için yangınla mücadele, arama, kurtarma, tahliye görevleri için bir çalışan yeterlidir.


  b) 50'den çok çalışan: Hem Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hem de İşyerlerinde Acil Durumlar Yönetmeliği dikkate alınmalıdır.


  b1) İşyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmeliğe göre destek elemanı sayısı 30/40/50 kişiye bir kişi olarak hesaplanır, ancak hesaplanan eleman sayısı Binaların Yangından Korunması hakkındaki yönetmelikten azsa, bu yönetmelikteki sayılara tamamlanır. (Söndürme 3, Kurtarma 3, Koruma 2 kişi)


  b2) Eğer hesaplanan eleman sayısı Binaların Yangından Korunması hakkındaki yönetmelikten çoksa, direk olarak işyerlerinde acil durumlar yönetmeliğine göre hesaplanan sayıda destek elemanı atanır.  Örnek: 150 kişilik Çok Telikeli Sınıf İnşaat Şantiyesinde;


  İlkyardımcı: 150/10= 15 kişi

  Yangınla Mücadele: 150/30= 5 kişi, ancak BYKHY'e göre 3 kişi

  Arama, Kurtarma Tahliye: 150/30= 5 kişi, ancak BYKHY'e göre 3 kişi kurtarma + 2 kişi koruma

  Toplam destek elemanı sayısı:

  5 yangın + 3 kurtarma-Tahliye + 2 koruma + 15 ilkyardımcı = 25 kişi asgari kişilerden oluşmalıdır.

  İşletmede meydana gelebilecek iş kazası, yangın, deprem ve sabotaj olaylarına müdahale edecek ekipler yukarıda belirtilen özellikleri taşımak şartıyla, aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi oluşturulacaktır.

  devamı ekteki prosüdürde mevcuttur..

  Ekli Dosyalar:

 3. T.Ulus İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Bireysel