1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Acil durum planları ve ekiplerin kurulması

Konusu 'Acil Durum Faaliyetleri' forumundadır ve Eray ÖZER tarafından 26 Ocak 2013 başlatılmıştır.

 1. Fatih Ülker Eğitim Grubu

  • Eğitim Grubu
  Sertifika Numarası:
  36910
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Emine Hanım ;
  Destek elemanının dan kasıt aslında söndürme,tahliye,koruma,ilk yardım eğitimi,sertifikası almış çalışan.
  Az tehlikeli işlerde çalışanların % 5 i , tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde ise %10 u olarak belirleyip sertifika aldırdığımız sertifikalı ilk yardımcı çalışanlarımız destek elemanı olarak düşünülebilir.
  Tabi bu benim yorumum ve düşüncem.
  15 çalışanımız varsa ;
  yangın söndürme ve arama kurtarma için 3 , ilkyardım ve koruma ekipleri için ise 2 kişi belirlenmesi ve eğitim verilmesi yeterlidir.Eğer uygun donanım ve yeterliliğe sahip çalışan yoksa aynı çalışan farklı ekiplerde de düşünülebilir.
 2. Arkadaşlar, mevzuatı sıkıca takip etmek şart ama yeterli değil. Mevzuatı yorumlayabilmek de lazım. Yönetmeliklerin çakışması durumunda azami sayıya riayet edilir. Örneğin yangın yönetmeliğinde arama kurtarma için 3 kişi diyor, acil durum yönetmeliğine göre hesabınızda 2 çıkıyorsa azami sayıya uyarak 3 kişi atayacaksınız.

  Binaların yangından korun. H. Yönt. Adı üstünde BİNALARI baz alır. Yönetmelik binaların yapısına ve durumuna yönelik hazırlanmıştır.

  MADDE 126- (1) Yapı yüksekliği 30.50 m.’den fazla olan konut binaları ile içinde 50 kişiden fazla insan bulunan konut dışı her türlü yapıda, binada, tesiste, işletmedeve içinde 200’den fazla kişinin barındığı sitelerde aşağıdaki acil durum ekipleri oluşturulur.
  a) Söndürme ekibi,
  b) Kurtarma ekibi,
  c) Koruma ekibi,
  ç) İlk yardım ekibi.


  Yani sizin işyeriniz de 50’den az kişi varsa, veya binanız kişi sayısına bakılmaksızın 30.50 m den alçaksa, içinde 200 den az site varsa zaten Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğin bu maddesinin kapsamı dışındasınızdır.

  İş yerlerinde Acil Durum Yönt. Ve İlk yardım yönt. İse istisnasız bütün iş yerlerini kapsar.O halde: eğer bir bina içinde çalışan sayısı 50 kişiden az ise yangın yönetmeliğinin bu maddesinden muafsınız:

  İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelikte ise;
  MADDE 11 – (1) İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;
  a) Arama, kurtarma ve tahliye,
  b) Yangınla mücadele,
  konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.

  Çok Teh. İş yerleri için: 30 çalışan için 1 arama kurtarma 1 yangınla müc. Toplam 2 destek elemanı
  Teh. İş yerleri için: 40 çalışan için 1 arama kurtarma 1 yangınla müc. Toplam 2 destek elemanı
  Az Teh. İş yerleri için: 50 çalışan için 1 arama kurtarma 1 yangınla müc. Toplam 2 destek elemanı
  10 dan az çalışan varsa sadece 1 kişi hem yangın hem arama kurtarma için görevlendirilebilir.

  Burada dikkat edilmesi gereken; yasa asgari elemanı belirtir. Sizin sertifikalı elemanınızın bir ay sonra işten çıkmayacağı ne malum. Bu yüzden iş yerlerinde bu eğitimleri birkaç kişiye aldırmak gerekir. Vardiya varsa her vardiyaya, her bölüme birer kişi düşecek şekilde. Yangın eğitimi almış personel miktarı ne kadar çok olsa o kadar iyi. Bu sertifikalar çalışan için yeni başvuracağı iş yerlerinde artı bir değer olduğundan iş verenler sertifikalı elemanı artık tercih edeceklerdir. (Çalışanları eğitime ikna için kullanılmalı)

  Diyelim ki itfaiye veya sivil savunmayı aradınız ve size biz en az 30 kişi için ders verebiliriz dediler. Arkadaşlar adamlar tabiî ki haklı her iş yerine 3-5 kişi için gitseler buna personel dayanmaz. O zaman biz İGUzmanlarına şöyle bir iş düşüyor. Komşu işyerleri ile irtibata geçip o mahalle o ilçedeki çalışanlarla toplanıp 30 kişiyi doldurmak. Tabiiki yangın eğitimini itfaiye görevlilerinin vermesi daha uygun.

  İlk yardım elemanına gelince: bu yüzde hesabı bizi yanıltır.
  Madde ne diyor: az teh. İşyeri için 20 kişiye 1, teh ve çok teh işyeri için 10 kişiye 1 ilk yardım uzmanı..
  Yani az tehlikeli yerde 20den az çalışanın varsa, Çok teh yerde 10 dan az çalışan varsa yönetmelik kapsamı dışına çıkıyorsun. Ancak yine bu rakamlar asgari olduğu için, siz yinede 10 dan az çalışanı olan çok tehlikeli işyerlerinde ilk yardım ekibi bulundurun..

  Peki diyelim ki 50 den fazla çalışanınız var, rakamlarda yangın yönetmeliğine mi, acil durum yönetmeliğine mi uyacaksınız. Bina içinde 50 den fazla çalışanınız varsa otomatikman yangın yönetmeliğindeki 4 ekibi asgari sayıları ile kuracaksınız. Yönetmeliklerin çakışması durumunda en fazla sayı hangisinde ise ona riayet edeceksiniz. Örneğin yangında arama kurtarma için 3 kişi diyor, acil durum yönetmeliğine göre hesabınızda 2 çıkıyorsa azami sayıya uyarak 3 kişi atayacaksınız. Bir iş güvenliği uzmanı kendini, işyerini ve çalışanlarını garanti altına almayı öğrenmelidir. Siz bu sayıların hep üzerinde ekipler kurmayı ihmal etmeyin. Yedekleri, vardiyaları, işten ayrılacakları da unutmayın.
 3. T.Ulus İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Bireysel
  Acil durumlarla ilgili kurulacak ekiplerle ilgili üç yönetmelik mevcuttur ve her üçü de yürürlüktedir.

  1) 19.12.2007 tarihli Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik
  Bu yönetmeliğe göre:

  Ekiplerin kuruluşu
  MADDE 126- (1) Yapı yüksekliği 30.50 m.’den fazla olan konut binaları ile içinde 50 kişiden fazla insan bulunan
  konut dışı her türlü yapıda, binada, tesiste, işletmede ve içinde 200’den fazla kişinin barındığı sitelerde aşağıdaki acil durum ekipleri oluşturulur.
  a) Söndürme ekibi,
  b) Kurtarma ekibi,
  c) Koruma ekibi,
  ç) İlk yardım ekibi.
  (2) Birinci fıkrada belirtilenler dışındaki yapı, bina, tesis ve işletmelerde ise; bina sahibinin, yöneticisinin veya
  amirinin uygun göreceği tedbirler alınır.
  (3) Ekipler, 136 ncı madde uyarınca çıkarılan iç düzenlemeleri yürütmekle görevlendirilen amirin belirleyeceği
  ihtiyaca göre, en büyük amirin onayıyla kurulur. Söndürme ve kurtarma ekipleri en az 3'er kişiden; koruma ve ilk yardım ekipleri ise, en az 2'şer kişiden oluşur. Kurumda sivil savunma servisleri kurulmuş ise, söz konusu ekiplerin görevleri bu servislerce yürütülür.
  (4) Her ekipte bir ekip başı bulunur. Ekip başı, aynı zamanda iç düzenlemeleri uygulamakla görevli amirin
  yardımcısıdır.

  2) 18.06.2013 tarihli İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
  Bu yönetmeliğe göre:

  Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi
  MADDE 11 (1) İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;

  a) Arama, kurtarma ve tahliye,
  b) Yangınla mücadele,

  konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.

  (2) İşveren, ilkyardım konusunda 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirir.

  (3) Her konu için birden fazla çalışanın görevlendirilmesi gereken işyerlerinde bu çalışanlar konularına göre ekipler halinde koordineli olarak görev yapar. Her ekipte bir ekip başı bulunur.

  (4) İşveren tarafından acil durumlarda ekipler arası gerekli koordinasyonu sağlamak üzere çalışanları arasından bir sorumlu görevlendirilir.

  (5) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğü yerine getirmek üzere bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir.

  3) 22.05.2002 tarihli İlkyardım Yönetmeliği
  Bu yönetmeliğe göre:

  İlkyardımcı ve zorunlu ilkyardımcı istihdamı
  Madde 16 - (Başlığıyla birlikte değişik:RG-18/03/2004-25406)(1)

  Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış "İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.

  Ekipler kurulurken her üç yönetmelik de dikkate alınmalıdır; bunun için ekip sayısını belirlemek için aşağıdaki kuralları dikkate alabilirsiniz:

  1) İlkyardımcı Sayısı: İlkyardım Yönetmeliğine Göre Az Tehlikeli sınıf için yirmi kişide bir, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıf için on kişide bir kişi atanmalıdır.
  Onbeş kişilik az tehlikeli sınıf için bir ilkyardımcı, onbeş kişilik tehlikeli sınıf için iki ilkyardımcı gibi.

  2) Yangınla Mücadele ve Arama, Kurtarma, Tahliye Ekipleri Sayısı:
  Burada çalışan sayısının 50'den az ya da çok olmasına göre iki durum mevcuttur:
  a) 50'den az çalışan: Sadece İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik dikkate alınır.
  Yönetmelikte belirtildiği üzere tehlike sınıfına göre her 30/40/50 çalışan için birer kişi görevlendirilir. İstisnası 10'dan az çalışanı olan az tehlikeli sınıftır ki, bu işyerleri için yangınla mücadele, arama, kurtarma, tahliye görevleri için bir çalışan yeterlidir.
  b) 50'den çok çalışan: Hem Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hem de İşyerlerinde Acil Durumlar Yönetmeliği dikkate alınmalıdır.
  b1) İşyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmeliğe göre destek elemanı sayısı 30/40/50 kişiye bir kişi olarak hesaplanır, ancak hesaplanan eleman sayısı Binaların Yangından Korunması hakkındaki yönetmelikten azsa, bu yönetmelikteki sayılara tamamlanır. (Söndürme 3, Kurtarma 3, Koruma 2 kişi)
  b2) Eğer hesaplanan eleman sayısı Binaların Yangından Korunması hakkındaki yönetmelikten çoksa, direk olarak işyerlerinde acil durumlar yönetmeliğine göre hesaplanan sayıda destek elemanı atanır.

  Örnek: 80 kişilik tehlikeli sınıf
  İlkyardımcı: 80/10= 8 kişi
  Yangınla Mücadele: 80/40= 2 kişi, ancak BYKHY'e göre 3 kişi
  Arama, Kurtarma Tahliye: 80/40= 2 kişi, ancak BYKHY'e göre 3 kişi kurtarma + 2 kişi koruma
  Toplam destek elemanı sayısı: 3 yangın + 3 kurtarma + 2 koruma + 8 ilkyardımcı = 16 kişi

  Yönetmeliklere göre aşağıdaki sayılarda destek elemanı ataması yapılması gerekmektedir:

  Az tehlikeli 1-9 kişi 2 kişi 1 Arama, kurtarma, tahliye, yangınla mücadele + 1 ilkyardım
  Az tehlikeli 10-20 kişi 3 kişi 1 Arama, kurtarma, tahliye + 1 Yangınla mücadele + 1 ilkyardım
  Az tehlikeli 21-40 kişi 4 kişi 1 Arama, kurtarma, tahliye + 1 Yangınla mücadele + 2 ilkyardım
  Az tehlikeli 41-50 kişi 5 kişi 1 Arama, kurtarma, tahliye + 1 Yangınla mücadele + 3 ilkyardım
  Az tehlikeli 51-60 kişi 11 kişi 3 Söndürme + 3 Kurtarma + 2 Koruma + 3 İlkyardım
  Az tehlikeli 61-80 kişi 12 kişi 3 Söndürme + 3 Kurtarma + 2 Koruma + 4 İlkyardım

  Tehlikeli 1-10 kişi 3 kişi 1 Arama, kurtarma, tahliye + 1 Yangınla mücadele + 1 ilkyardım
  Tehlikeli 11-20 kişi 4 kişi 1 Arama, kurtarma, tahliye + 1 Yangınla mücadele + 2 ilkyardım
  Tehlikeli 21-30 kişi 5 kişi 1 Arama, kurtarma, tahliye + 1 Yangınla mücadele + 3 ilkyardım
  Tehlikeli 31-40 kişi 6 kişi 1 Arama, kurtarma, tahliye + 1 Yangınla mücadele + 4 ilkyardım
  Tehlikeli 41-50 kişi 9 kişi 2 Arama, kurtarma, tahliye + 2 Yangınla mücadele + 5 ilkyardım
  Tehlikeli 51-60 kişi 14 kişi 3 Söndürme + 3 Kurtarma + 2 Koruma + 6 İlkyardım

  Çok Tehlikeli 1-10 kişi 3 kişi 1 Arama, kurtarma, tahliye + 1 Yangınla mücadele + 1 ilkyardım
  Çok Tehlikeli 11-20 kişi 4 kişi 1 Arama, kurtarma, tahliye + 1 Yangınla mücadele + 2 ilkyardım
  Çok Tehlikeli 21-30 kişi 5 kişi 1 Arama, kurtarma, tahliye + 1 Yangınla mücadele + 3 ilkyardım
  Çok Tehlikeli 31-40 kişi 8 kişi 2 Arama, kurtarma, tahliye + 2 Yangınla mücadele + 4 ilkyardım
  Çok Tehlikeli 41-50 kişi 9 kişi 2 Arama, kurtarma, tahliye + 2 Yangınla mücadele + 5 ilkyardım
  Çok Tehlikeli 51-60 kişi 14 kişi 3 Söndürme + 3 Kurtarma + 2 Koruma + 6 İlkyardım
 4. xekeru İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Oluşturduğunuz tablonun birçok kişiye faydası dokunacağını düşünüyorum, eline sağlık..
 5. Ahmet KOCAARSLAN İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  iyi Günler,
  Ben 2250 çalışanı olan bir az tehlikeli kamu kurumunda çalışıyorum (C sınıfı iş güvenliği uzmanıyım). Risk değerlendirmesi ve acil eylem planlarını yapmaya çalışıyorum. Bu acil durum ekipleri ile ilgili kafam karıştı forumdakileri okuduktan sonra.
  acil durum yönetmeliğine göre 2 (arama-kurtarma-tahliye ve yangınla mücadele) ekip oluşturduk. Yangın yönetmeliğine görede orda yazan söndürme, kurtarma vs ekipleri oluşturacak mıyım yoksa oradakileri yangınla mücadele ekibinde görev dağılımı yoluyla mı yapmalıyım. oluşturacağım ekip sayısı ve kaçar kişi olmalı yardım eder misiniz?
  Birde bu destek elemanı sayısı ne kadar olacak ?
  ikinci bir durumda acil durum ekiplerinin eğitimlerini yetkili kurumlara verdirmeyi düşünüyoruz itfaiye, afad gibi. Ve diğer tüm personele 8 saat olmak üzere İSG eğitimi vereceğiz, Bu eğitimleri ben verebilir miyim yoksa veremez miyim ?
  Yardım ederseniz sevinirim teşekkürler şimdiden
 6. enkatka İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Arama, kurtarma, tahliye faaliyetleri;hepsi bana aynı şeyi çağrıştırıyor. Helede kurtarma, tahliyeyi de içeren bir anlama sahip. Bir kişiyi tehlikeli bölgeden tahliye etmeden kurtarmış olamayız herhalde. Dolayısıyla yönetmelikte (İşyerlerinde acil durumlar yönetmeliği)bunların hepsinin aynı satırda yazmasını da göz önünde bulundurduğumuzda üç fonksiyon için bir kişilik atama yapılmış olduğu sonucuna varıyorum. Yangınla mücadele 2. kişi ilk yardım için 3. kişi gerekiyor. Toplam üç kişi. Sadece sesli düşündüm. Karşıt görüşlere de açığım. :)
 7. Hande Günal Eğitim Grubu

  • Eğitim Grubu
  Sertifika Numarası:
  25833
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Aylardır bir türlü netlik kazanamayan konu sayenizde benim için aydınlandı çok teşekkürler:)
 8. enkatka İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Oh! Bu konu nihayet kafamda netlik kazandı. Teşekkürler arkadaşlar.
 9. engin20 İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  t. ulus hocam sağolun sayenizde konu netlik kazandı
 10. samet kırca İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  64439
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Merhaba

  Acaba apartman ve sitelerde 1 çalışan var ise yangın söndürme ve kurtarma, ilkyardım ve acil durum kaçış tatbikatları yapılacak mıdır?

  Samet KIRCA
  C sınıfı iş güvenliği uzmanı...
 11. buket kani İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  114557
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  arkadaşlar benm calıstım fırma tehlıkelı sınıfında ve ayrı ayrı 10 adet projesı var güvenlik elemanı saglıyor.bulundm merkezde 78 kısı calısmakta ve 1 tane ılkyardım egıtımı almıs elemana sahıbız ama dıger arama,kurtarma ve tahlıye ekıbı yangınla mucadele ekıplernde agıtım aldıracagız merkezde olan bırer kısı seklınde mı aldırmamz lazım yoksa vher vardıya da bır elamn egıtımlı olacak sekılde mı anlamadm yardımcı olursanz cok sevınırım tesekkurler... @Erkan Dündar @Nurdan Dahi
 12. Nurdan Dahi İstanbul Temsilcisi

  • Forum Yöneticisi
  • Etkinlik Grubu
  İl Temsilciliği:
  İstanbul
  Sertifika Numarası:
  45334
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  TEZ MEDİKAL
  Merkezde 78 kişi varsa 8 kişinin ilkyardımcı belgeli olması lazım sizde bu sayı eksik. 10 projeye giden personeller içinde projede gece güvenliği tutuyorsa tek başına çalışıyor olma ihtimali var, tek kendisi çalışıyorsa ilkyardım sertifikasına gerek olmaması lazım ama itfaiyeden yangın söndürme eğitimi almalı. Tek başına çalışmıyor ise asıl işverenle görüşüp gece çalışanlar içersinde ilkyardımcı var mı varsa sayı yeterli mi hesapları yapılabilir, aynı durum gündüz çalışanlar içinde geçerli. Projelerdeki her durum ayrı ayrı gereklilik getirecektir ve her iki adamdan birine bu eğitimleri aldırmak sizin şirkete ağır gelecektir. Toplam çalışan sayısı, diğer alt işverenler ve asıl işveren çalışanlarıyla toplam sayı ve mevcut ilkyardımcılar, söndürme ekipleri sayıları bilinmelidir, bu kişilerin isim ve telefon bilgileri de çalışanların görebilecekleri bir yerde asılı olmalıdır.
 13. buket kani İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  114557
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  78 kısı de 10 kısı de bıır ılkyardım egıtımı alması gerekmıyormuydu yanı toplamda 7 kısı olması gereklı degl mı kafam karıstı.
 14. Nurdan Dahi İstanbul Temsilcisi

  • Forum Yöneticisi
  • Etkinlik Grubu
  İl Temsilciliği:
  İstanbul
  Sertifika Numarası:
  45334
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  TEZ MEDİKAL
  Küsuratlar yukarı yuvarlanır :rolleyes:
 15. Murat ERDEM Bölüm Yöneticisi

  • Bölüm Yöneticisi
  • Etkinlik Grubu
  İl Temsilciliği:
  Eskişehir
  Sertifika Numarası:
  45030
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Forum Madencilik Müşavirlik Mühendislik san. ve tic. ltd.şti.
  hay Allah razı olsun kardeşim.... aylardır her kafadan ayrı bir ses çıkan acil durum ekipleri kişi sayıları muammasını , somut bir şekilde özetlemişsin... emeğine sağlık...
 16. Abdurrahim Çiftçi İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  84395
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  bunların her biri için yedekleri yokmu
 17. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Untitled.png
 18. Abdurrahim Çiftçi İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  84395
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  erkan bey şunu anlayamadım örneğin koruma ekibinden 2 kişi seçilecek bu verdiğiniz tabloda 2 de yedek diyelim toplam 4 kişi başkan aynı zamanda üye olabilir mi birde iş güvenliği uzmanı ilk yardım eğitimi almışsa ekiplerdeki rolü nedir
 19. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Abdurrahim bey Ekiplerini kur bunu yaparken yasal çerçevenin altında olmasın.çoğaltabilirsinde..ama yasal gerekliliklerin altında olmamasına özen göster.Ekipde ekip başı,yardımcısı ve yedek üyeler olsun.Ekip başı yada başkanı eğitimli destek elemanı niteliğinde olsun.sen ilkyardımcı sertifikan varsa güzel bir durum.Senin çok işin var ekip içinde olman ne kadar sağlıklı olur bilemicem.
 20. Erdem Baskın Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  OSGB
  uzmanın işi acil eylem planını hazırlamak olduğu gibi acil eylemi de üst yönetim ile beraber koordine etmektir diye düşünüyorum