1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Acil durum planlari sorular - nisan 2014

Konusu 'ISGNet::Soru Bank' forumundadır ve Muhammed Ali tarafından 12 Nisan 2014 başlatılmıştır.

 1. Muhammed Ali Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  • Eğitim Grubu
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  ACİL DURUM PLANLARI

  1. I. Kaza sonrası etkilen en aza indirmek

  II. İnsanlara gelecek zararı sınırlandırmak

  III. Çevreye ve mala gelecek zararı sınırlandırmak

  Yukarıdakilerden hangisi / hangileri acil durum planlarının amaçlarındandır?

  A)Yalnızı B) I ve II

  C) II ve III D) 1,11 ve III


  2. I. Acil durumların belirlenmesi

  II. Önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler

  III. Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri

  IV. Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi

  V. Dokümantasyon

  VI. Tatbikat

  VII. Acil durum planının yenilenmesi

  İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe göre, acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım ve kuruluş aşamasından başlamak üzere sırasıyla hangi aşamalar izlenerek hazırlanır?

  A) I — III — II — IV —VI — V — VII

  B) I — II — III — IV — V — VI — VII

  C) I — III — IV — II — V—VI—VII

  D) I - II - IV - III - V - VI—VII


  3. "İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe göre, işveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ...............çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan İşyerlerinde.....................çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde....................................çalışana kadar; arama,kurtarma,tahliye ve yangınla mücadele konularında her biri için uygun donanıma sahip ve Özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir."

  Yukarıdaki cümlede bırakılan boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) 30-40-50

  B) 20-30-40

  C) 50-40-30

  D) 40-30-20


  4. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe göre, 10'dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde arama, kurtarma, tahliye ve yangınla mücadele konularında kaç adet destek elemanı

  görevlendirilmelidir?

  A) Destek elemanı görevlendirilmesi zorunlu değildir

  B) 1 adet destek elemanı

  C) 2 adet destek elemanı

  D) 3 adet destek elemanı


  5. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe göre, hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için İşyerlerinde ne kadar aralıkla tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır?

  A) 3 ayda bir B) 6 ayda bir

  C) Yılda bir D) İki yılda bir


  6. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe göre, acil durum planları tehlike sınıfına göre çok tehlikeli İşyerlerinde ne kadar aralıkla yenilenir?

  A) Yılda bir

  B) İki yılda bir

  C) Dört yılda bir

  D) Altı yılda bir


  7. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe göre, acil durum planları tehlike sınıfına göre tehlikeli işyerlerinde ne kadar aralıkla yenilenir?

  A) Yılda bir

  B) İki yılda bir

  C) Dört yılda bir

  D) Altı yılda bir  8. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe göre, acil durum planları tehlike sınıfına göre az tehlikeli işyerlerinde ne kadar aralıkla yenilenir?

  A) Yılda bir

  B) İki yılda bir

  C) Dört yılda bir

  D) Altı yılda bir  9. Ülkemizde İlkyardım Yönetmeliği'ne ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Temel ilkyardım eğitimi en az 16 saat ol-I malıdır.

  B) İlkyardım eğitimleri sonunda İl Sağlık Müdürlüklerince sertifika verilir.

  C) Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir olmak üzere , bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezlerden en az Temel İlkyardım Eğitimi sertifikası almış İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.

  D) Sertifikalı ilkyardım eğitimleri bu konuda eğitimi olan herkes tarafından verilebilir.  10. Acil durum planı hazırlanırken aşağıdaki uygulamalardan hangisi yanlıştır?

  A) Acil durum planlanmasında olasılığı en yüksek risklerden başlanır.

  B) Olayların nedenleri ve sonuçlan ayrıntılı biçimde tartışılıp analizi yapılır.

  C) Olasılığı daha az ancak zararları yüksek kaza ve olaylar da göz önüne alınır.

  D) Oluşturulan acil durum planı sadece acil durum ekibinin bilgisine açık tutulur.


  11. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe göre, acil durum planlarını hazırlamak ve tatbikatların yapılmasını sağlamak aşağıdakilerden hangisinin yükümlülüğüdür?

  A) İş güvenli uzmanı

  B) İşyeri hekimi

  C) İşveren

  D) Çalışanlar

  12. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe göre, çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Acil durumlar sırasında kendisinin ve çalışma arkadaşlarının hayatını tehlikeye düşürmeyecek şekilde davranmak.

  B) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda kendileri ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürecek acil durumla karşılaştıklarında; hemen Bakanlığa başvurmak.

  C) Acil durum planında belirtilen hususlar dahilinde alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlere uymak.

  D) Acil durumun giderilmesi için, işveren ile işyeri dışındaki ilgili kuruluşlardan olay yerine intikal eden ekiplerin talimatlarına uymak.


  13. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisi İşyerinde meydana gelebilecek acil durumların belirlenmesi ile İlgili olarak dikkat edilecek hususlardan değildir?

  A) Çalışan sayısı,

  B) Risk değerlendirme sonuçları,

  C) Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama İhtimali,

  D) İlkyardım ve tahliye gerektirecek olaylar,


  14. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe göre, acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) İşverence acil durumların meydana gelmesi halinde uyarı verme, arama, kurtarma , tahliye, haberleşme, ilk yardım ve yangınla mücadele gibi uygulanması gereken acil durum müdahale yöntemleri belirlenir ve yazılı hale getirilir.

  B) Tahliye sonrası, işyeri dahilinde kalmış olabilecek çalışanların belirlenmesi için sayım da dahil olmak üzere gerekli kontroller yapılır.

  C) İşveren, işyerinde acil durumların meydana gelmesi halinde çalışanların bu durumun olumsuz etkilerinden korunması için bulundukları yerden güvenli bir yere gidebilmeleri amacıyla izlenebilecek uygun tahliye düzenlemelerini acil durum planında belirtir ve çalışanlara önceden gerekli talimatları verir.

  D) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken çalışanlar dışında müşteri, ziyaretçi gibi işyerinde bulunması muhtemel diğer kişilerin göz önünde bulundurulmasına gerek yoktur.


  15. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerin hangisinin acil durum planı dokümanında bulunmasına gerek yoktur?

  A) İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı.

  B) Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı CJ Çalışanların yaş ve cinsiyetleri

  D) Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi


  CEVAP ANAHTARI

  l-D 2-B 3-A 4-B 5-C 6-B 7-C 8-D 9-D 10-D 11-C 12-B 13-A 14-D 15-C