1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Akademiden kursiyerlerine açıklama / igu adaylarına

Konusu 'Eğitim Notları ve Hazırlık' forumundadır ve Muhammed Ali tarafından 11 Ağustos 2013 başlatılmıştır.

 1. Muhammed Ali Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  • Eğitim Grubu
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Değerli Kursiyerlerimiz ;
  Bilindiği gibi Ağustos 2013 sınavına katılacak İş Güvenliği Uzmanı adayları ÇSGB nin açıklamasına göre ‘’ mer’i mevzuat’’ yani geçerli olan mevzuat dan sorumlu olacaklardır. Bu duruma göre mayıs 2013 sınavında sorumlu olunan yürürlükten kaldırılmış, tüzük, yönetmelik ve tebliğlerden Ağustos 2013 sınavına girecek arkadaşlar sorumlu olmayacaklardır. Özelliklede sınavlarda fazlaca soru çıkan İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü ne çalışılmasına gerek yoktur.
  18 Ağustos sınava katılacak tüm kursiyerlerimizin aşağıda belirtilmiş olan yeni mevzuat hükümlerini dikkate almaları uygun olacaktır

  1- 2012 tarihinde yayımlanmış olan 6331 sayılı kanununun bilinmesi gerekmektedir,

  2-29.12.2102 tarihinde yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk
  ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik de İş Güvenliği Uzmanlarının işyerlerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayılarına göre çalışma sürelerinin hesaplanmasının bilinmesi gerekmektedir. Yönetmelikte çalışan sayısı 10 kişiden az olan Az Tehlikeli işyerleri için yılda çalışan kişi başına 60 dk lık süre olması istenmektedir.
  10 kişinin üzerindeki çalışanı olan Az Tehlikeli İşyerleri için ayda çalışılacak süre = çalışan sayısı x 10 dk olarak hesaplanmaktadır, Tehlikeli Sınıfta yer alan işyerlerinde ayda çalışılacak süre = çalışan sayısı x 15 dk, Çok Tehlikeli Sınıfta yer alan işyerleri için ayda çalışılacak süre = çalışan sayısı x 20 dk olarak hesaplanılması gerekmektedir.

  3- 25.04.2013 tarihinde yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Güvenlik Şartları Yönetmeliğine göre kaldırma araçlarının periyodik kontrolu ve test değerleri değişmiştir. Yeni yönetmeliğe göre kaldırma araçlarının periyodik kontrolü yılda bir e çıkarılmıştır, ayrıca daha önce maksimum kaldırabileceği yükün 1,5 katını kaldırma ve askıda tutabilmesi şartı beyan edilen yükün 1.25 katı olarak değiştirilmiştir, yine bu yönetmelik gereği yılda bir yapılacak olan statik yük deneyi beyan edilen yükün 1.25 katı ile, dinamik yük deneyi beyan edilen yükün 1.1 katı ile yapılması gerekmektedir. Kaldırma ve iletme ekipmanları ile basınçlı kapların nın periyodik kontrolleri, Makine Mühendisleri ve makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılabileceği yeni yönetmelikte tanımlanmıştır. Basınçlı tüplerin periyodik kontrolleri için ekte gönderilen yönetmeliğin incelenmesi faydalı olacaktır.Basit basınçlı kapların periyodik kontrollerinde yılda bir yapılacaktır
  Ayrıca yapı iskelelerinin kontrolü 6 ayda bir yapılacağı yönetmelikte belirtilmiştir.

  4- 15.05.2013 tarihinde yayımlanan Çalışanların Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında işyerlerinde verilmesi zorunlu olan eğitimlerin süreleri ve tekrarlama periyotları belirlenmiştir. Eğitimlerin tekrarlanma periyotları ;
  a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.
  b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.
  c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.

  Eğitim süreleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

  a) Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,
  b) Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,
  c) Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat

  5- 18.06.2013 tarihinde ‘’ İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’’ yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre ;

  Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana,
  Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, 40 çalışana
  Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;
  a) Arama, kurtarma ve tahliye,
  b) Yangınla mücadele,
  konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir.
  İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.

  10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde Arama, kurtarma ve tahliye, ve Yangınla mücadele için bir kişi görevlendirilmesi yeterli olacaktır,

  İlk yardım konusunda görevlendirilecek personel sayısı İlk Yardım Yönetmeliği ne göre ;
  Az tehlikeli işyerlerinde her 20 çalışan için bir ilkyardımcı,
  Tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için her 10 çalışan için ilk yardımcı görevlendirilmesi gerekmektedir.
  Yönetmeliğe göre İşyerlerinde daha önce altı ayda bir yapılması gereken tatbikatların yılda bir yapılması gerekmektedir .

  6- 29.12.2012 tarihinde yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ne göre ; İşten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık dosyaları saklanması gerekmektedir,

  7- 29.12.2012 tarihinde yayımlanan Risk Değerlendirme Yönetmeliği ne göre;
  Yapılmış olan risk değerlendirmelerinin yenilenmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli en geç iki,, tehlikeli dört ve az tehlikeli işyerlerinde altı yılda bir
  Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir.
  a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.
  b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.
  c) Üretim yönteminde değişiklikler olması.
  ç) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.
  d) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.
  e) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.
  f) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.
  Risk değerlendirmesi ekibi
  Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.
  a) İşveren veya işveren vekili.
  b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.
  c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.
  ç) İşyerindeki destek elemanları.
  d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.
  (2) İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir.
  (3) Risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu işveren veya işveren tarafından ekip içinden görevlendirilen bir kişi tarafından da sağlanabilir.

  8- İSG Kurulları katılacak çalışan sayıları 6331 sayılı İSG Kanununda olması gereken çalışan temsilcisi sayıları aşağıdaki gibi olmalıdır
  a) iki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir.
  b) Ellibir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki.
  c) Yüzbir ile beşyüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç.
  ç) Beşyüzbir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört.
  d) Binbir ile ikibin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş.
  e) İkibinbir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı.

  Yine size gönderilen Fiziksel Risk Etmenleri ve ,Ergonomi ile ilgili spot bilgilerinde sınav öncesi gözden geçirilmesi faydalı olacaktır.
  Hepinize başarılar dileriz. Aksiyon İş Sağlığı - M. AKYOL / M.TÜRKOĞLU
 2. Can Koral İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  50445
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  değerli paylaşımlarınız için sağolun,ben birşey soracaktım kasım ayında sınava giricem sizce yine bu konulardan mı gelecek yoksa yeni eklenen yönetmelikler dahil edilir mi?
 3. Serhat Durmuş İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı

  paylaşımlarınız için çok teşekkürler. ben size arkadaşa ek olarak şunu sormak isterim. uzaktan eğitimim bugün itibariyle başladı. nasıl bir yöntem izlemeliyim. aynı zamanda bir fabrikada mühendis olarak çalışıyorum ve bu 90 saati nasıl tamamlayacağımı bilmiyorum ?
 4. Sait Aktaş Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  41670
  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Firma / Kurum:
  :::::::::

  Bu tarz değişiklikler her zaman yapılabilir. Bir bakarsınız yarın yeni bir kanun çıkmış ve yürürlüğe girmiş olur. Bakanlık da bir genelge ile bunun sınava dahil edileceğini duyurur. Bu nedenle hem sınav öncesinde hem de Profesyonel uzmanlık hayatınızda güncellemeleri, yenilikleri ve değişiklikleri sürekli olarak takip etmeniz gerekmektedir. Kalitenizi ancak bu şekilde yükseltebilirsiniz. Bir değişiklik olduğunda bunu sizin bilmemeniz kadar kötü birşey olamaz sanırım. Bu andan itibaren takip etmeniz gerekir.


  Kendi şahsi görüşüme göre uzaktan eğitimin çok bir faydası bulunmamaktadır. Ders sunumu maksimum 30 dakika süren bir konunun zorunlu tamamlanma süresi 5 saat gibi olabiliyor. Nerede geriye kalan 4.5 saat?
  Bence uzaktan eğitimi siz yine de üstünkörü de olsa takip edin. Ama orada geçen konuları bir kenara not edin. O konulara ayrıca ayrıntılı olarak çalışın. Sonuçta sadece uzaktan eğitim sayfasındaki eğitimler ile başarılı olmanız çok zor olur. Oradan en azından sorumlu olduğunuz konuları görüp, kendinize özel çalışma planı yaparsanız daha başarılı olacağınıza inanıyorum.
  Şimdiden çalışmalarınızda size kolaylıklar dilerim.
 5. Serhat Durmuş İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı


  Çok Teşekkür ederim. Size de kolay gelsin..
 6. Muhammed Ali Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  • Eğitim Grubu
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Ela Abak
  kaynak


  Çok Değerli Hocam Eğitim Kurumu Müdürüm Sayın Mahmut Hocamın GÖnderdiği Maili Paylaşmak istiyorum arkadaşlar. SInava hazırlanan arkadaşlara umarım faydası olur.
  "Sevgili arkadaşlar,

  Eğer bir kez daha ters köşeye yatırmazlar ise sınav formatı 18 Ağustos’ta belli oldu. Bu nedenle 18 Ağustos A, B, C sınıfları, hatta işyeri hekimliği sınavında çıkan soruları çözmeniz gerekiyor.

  Çünkü bugün A sınıfı sorusu Yarın C sınıfına da sorulabiliyor.

  4 adet Tüzük yürürlükten kalktı. Bu nedenle soru çıkmayacak. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli Ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde Ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük, Yapı İşlerinde İSİG Tüzüğü, Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük)

  21 Aralık 2013 tarihinde yapılacak sınavda İş Kanunu, Borçlar kanunu, Türk Ceza kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Kanunlarında özellikle çalışmanız gereken bölümler aşağıdadır.  4857 Sayılı İş kanunu:
  Madde 01-31 arası
  Madde 63- 76 arası
  Madde 90-ve devamı

  5237/Türk Ceza Kanunu:
  Madde 22, 85, 89, 170,171, 172, 173, 174, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, ve 184

  6098/Borçlar kanunu:
  Madde 49-66 arası.
  Madde 71-76 arası
  Madde 393-447 arası.

  5510/Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu:
  Madde 13-14

  Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği:
  Madde 35, 36, 37, ve 45.

  Kolay gelsin
 7. Emre Öcal İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  77218
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE
  EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK ile iilgile bir kaç gün önce forumda çalışma sürelerinin değişeceğine dair bir yönetmelik taslağı görmüştüm. Sınavdan önce muhtemelen onu da değiştirirler.
 8. Emre Öcal İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  77218
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Şöyleki 2 Numaralı Madde Değişmiştir:
  11 Ekim 2013 CUMA Resmi Gazete Sayı
  28792​
  MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde, ikinci fıkrasında geçen “1000” ibareleri “2000” olarak, üçüncü fıkrasında geçen “750” ibareleri “1500” olarak, dördüncüfıkrasında geçen “500” ibareleri “1000” olarak, beşinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “b) Diğer işyerlerinden;
  1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.
  2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika.
  3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika.”
  “Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz.”
 9. Tuncay Aydın Etkinlik Grubu

  • Etkinlik Grubu
  İl Temsilciliği:
  Antalya
  Sertifika Numarası:
  38443
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  KAMU-05070785451
  sayın Muhammed Ali arkadaşım bilgilendirmelerin için teşekkürederim.ricam nereden sorumluyuz maddeler halinde yazarmısın?4857,6331,5237 ilgili maddeleri,5510 ilgili maddeleri,sosyal sigortalar işletmeleri yönetmeliği, ve yürürlükte olan bütün yönetmelikler..benim anladığım.eksiğim varsa yazarmısınız
 10. Tuncay Aydın Etkinlik Grubu

  • Etkinlik Grubu
  İl Temsilciliği:
  Antalya
  Sertifika Numarası:
  38443
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  KAMU-05070785451
  iş güvenliği tüzüğü kalkmış.şimdi iki tezgah arasının ne kadar (80 cm mesafede) olacağını nereden öğreneceğiz..(((
 11. Ersin Bozkurt Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  43934
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Makina mühendisi
  sınavda çıkmayacak ama tüzükteki bilgilerden iş hayatında yararlanmaya devam edeceğiz
 12. Kürşat Olcay Kilim İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  37748
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Yukarıda "yapı işlerinde İSİG tüzüğü" kalktı diye bir bilgi verilmiş. Fakat yürürlükte. Yürürlükte olmayan mevzuatı www.mevzuat.gov.tr 'den anında kaldırıyorlar. Kontrol edebilirsiniz.
 13. Can Koral İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  50445
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  sorsalar da iptal edilir zaten insanları korkutmayın tüzük çalışmaz kimse bu saatten sonra...