1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Akaryakıt istasyonlarında mesleki eğitim

Konusu 'İşletmelerde Eğitim ve İletişim' forumundadır ve Taner Yılmaz tarafından 11 Temmuz 2015 başlatılmıştır.

 1. Taner Yılmaz Etkinlik Grubu

  • Etkinlik Grubu
  İl Temsilciliği:
  Afyon
  Sertifika Numarası:
  57660
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  İstasyonlarda mesleki eğitim aldıran var mı? varsa hangi modülü aldırdınız? Kimya yada makine mühendisleri odasının verdiği "lpg dolum görevlisi eğitimi" yeterli midir?

  Petrol-Petrokimya Elemanı modülü var, ama oda rafineri çalışanını tarif ediyor sanki
  http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/foet/foet.html

  yönetmelik'teki ifade şu ama odaya da sordum. net bir cevap alamadım.

  Kaldı ki Lpg harici sadece akaryakıt satan istasyonlarda Epdk istemediği için çalışanlara odalar bu konuda belge veremiyor.
  Bir müfettişe sordum, ondan da doyurucu bir cevap alamadım.

  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130713-3.htm
  Mesleki eğitimin belgelendirilmesi

  MADDE 6 – (1) Ek-1 çizelgede yer alan işlerde fiilen çalıştırılacakların, yaptığı işe uygun aşağıda belirtilen belgelerden birisine sahip olmaları zorunludur:

  a) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre verilen diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerinden birisi,

  b) 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğine göre mesleki eğitim kursları veya mesleki eğitim modülü/kursları ile eşit süreli olmak koşuluyla işbaşı eğitim programlarısonucu alınan belgeler,

  c) Millî Eğitim Bakanlığı veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlarca verilen operatör belgesi ve sürücü belgesi,

  ç) 11/7/2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında alınan ateşleyici yeterlilik belgesi,

  d) Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,

  e) Millî Eğitim Bakanlığının ilgili biriminin onayının alınmasışartıyla; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler, işçi ve işveren kuruluşları ile bünyelerinde kurulu iktisadi işletmeler, işçi ve işveren kuruluşları tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş eğitim amaçlışirketler ve işveren tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,

  f) Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği sağlanan belgeler,

  g) 30/12/2008 tarihli ve 27096 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Meslekî Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği kapsamında verilen meslekî yeterlilik belgeleri,

  (2) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde 1/1/2013 tarihinden önce işe alındığına dair Sosyal Güvenlik Kurumuna ait kayıtlar esas alınarak 1/1/2013 tarihinden önce çalışmaya başlayanlara Millî Eğitim Bakanlığı ile birinci fıkranın (d) bendinde sayılan kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak protokoller çerçevesinde verilecek en az 32 saatlik eğitim modüllerinden geçirilerek alınan eğitimler sonucu düzenlenecek belgelere sahip olanlar bu Yönetmelik kapsamında mesleki eğitim almış olarak kabul edilir.

  (3) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılıİş Kanununa göre istihdam edilecekler hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacaklar için gerekli olan mesleki eğitim belgeleri kurum ve kuruluşlarca önceden belirlenir ve işe alımlar bu esaslar da göz önünde bulundurularak yapılır.


  YÖNETMELİK

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

  TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE

  ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE

  DAİR YÖNETMELİK