1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Akdeniz üniversitesi’nde taşeron sağlık işçilerinin işçi sağlığı ve iş güvenliği durum tespiti

Konusu 'Bilimsel ve Teknik Yazılar' forumundadır ve Erkan Dündar tarafından 9 Ocak 2013 başlatılmıştır.

 1. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Akdeniz Üniversitesi’nde taşeron sağlık işçilerinin işçi sağlığı ve iş güvenliği durum tespiti
  Mustafa Cumhur İzgi, Hafize Öztürk Türkmen
  ÖzetAmaç: Neoliberal politikaların Türkiye’deki yansımalarından biri olan Sağlıkta Dönüşüm Projesi taşeronlaşmayı içeren bir programdır. Sağlıkta taşeronlaşma, çalışanın sağlığını ve ürettiği hizmetin niteliği nedeniyle toplum sağlığını etkilemektedir. Çalışmanın amacı, bir üniversite hastanesinde taşeronlaşma sonrası çalışanların işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından durumlarını değerlendirmek, konuya yönelik farkındalık yaratmak ve geniş çaplı çalışmaların planlanıp gerekli önlemlerin alınmasına katkı sağlamaktır. Yöntem: Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde taşeron olarak çalışan 1175 işçiden, meslek grupları temel alınarak tanımlayıcı araştırmanın 153 kişilik örneği belirlenmiş ve araştırmaya katılmayı kabul eden 128 çalışana iki bölümden oluşan anket uygulanmıştır. Anketin ilk bölümünde sosyodemografik veriler ve araştırmaya ilişkin açık uçlu sorular, ikinci bölümünde ise beşli Likert tipi soru kökleri yer almaktadır. Bulgular: Katılımcıların %62.5’i iş öncesi sağlık risk eğitimi almadığını, %82.8’i riskler konusunda işveren tarafından bilgilendirilmediğini, %85.2’si aşı yapılmadığını, %57.0’si koruyucu donanımın yetersiz olduğunu, %73.4’ü yaptıkları işin sağlık riski yarattığını, %71.1’i taşeron çalışmanın sağlığı olumsuz etkilediğini, %94.6’sı kadrolu çalışmanın güvenceli olduğunu belirtmişlerdir. Sonuç: Çalışma ortamının sağlık risklerinden arındırılması, iş güvencesinin sağlanması ve sağlık hizmet üretiminde insan haklarının yaşama geçirilmesi için taşeronlaşmaya son verilmesi gerekir.
  Anahtar Kelimeler: Taşeronlaşma, sağlık hakkı, işçi sağlığı, iş güvenliği Due diligence of occupational health and
  safety of subcontractor health workers in Akdeniz University
  AbstractObjective: The Health Transformation Project, one of the outcomes of neo-liberal policies, includes subcontracting Subcontracting in the health sector affects the health of individual workers, and due to the quality of the service it produces, it also affects the health of the community. The purpose of the present study is to evaluate the effect of subcontracting on health and safety of workers in university hospitals that serve as centers of science, education and research, and further to raise awareness of the effects of subcontracting, to plan large scale studies and considerthe precautions that need to be taken. Methods: The sample group of the quantitative research was determined by considering work groups as a basis and choosing 153
  aÖğr.Gör.Dr. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı bYrd.Doç.Dr. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
  Sorumlu Yazar: Mustafa Cumhur İzgi, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Morfoloji B Blok, Antalya. Tel: 0(533) 778 21 29, E-posta: cizgi@akdeniz.edu.tr
  Bu araştırma sonuçlarının kısa bir özeti yazarlarca 2-4 Aralık 2011 tarihinde Ankara’da yapılan 4. Ulusal İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresinde sunulmuştur.
  Geliş tarihi: 12 Nisan 2012, Kabul tarihi: 18 Kasım 2012

  Ekli Dosyalar: