1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Alt işveren iş sağliği ve güvenliği’ne ilişkin sözleşme örneği

Konusu 'Prosedürler' forumundadır ve Erkan Dündar tarafından 5 Kasım 2012 başlatılmıştır.

 1. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ’NE İLİŞKİN SÖZLEŞME
  (... ./... .200 … Tarihli ……………………………………. İşleri sözleşmesi Ekidir)

  Aşağıda unvanı ve imzası bulunan ve bu işyerinde bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Sözleşme’de belirtilen işleriyapacak olan firmanın kendisiyle ve çalıştırdığı işçilerle ilgili olarak işyerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında alınması gereken önlem ve kurallara ilişkin aşağıda dökümü yapılan hususlarda anlaşmaya varılmıştır.

  Madde 1: Bu sözleşmede geçecek Alt Yüklenici deyiminden “……………………………...”, İşveren deyiminden ise “……………………………….” anlaşılacaktır.

  Madde 2: Alt Yüklenici, yanında çalıştırdığı işçilerin kimlik cüzdanlarını ve SSK giriş bildirgelerinin birer fotokopileri ile "Ağır ve tehlikeli işlere ait sağlık raporlarını” İşverene vermek zorundadır. Alt Yüklenici; çalıştırdığı işçilerin işe girişlerinde bedence bu işe elverişli ve dayanıklı olduğuna ilişkin ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlara ait sağlık durumu raporu olmadıkça iş yerinde işçi çalıştıramaz. Ayrıca Alt Yüklenici işyerinde 18 yaşını doldurmamış işçi kesinlikle çalıştırmayacaktır.

  Alt Yüklenici, işyerinde çalışan sayısının % 10 u kadar sertifikalı ilkyardım eğitimi almış personeli bulundurmak ve sertifikalı personel bilgilerini İşveren’e iletmek zorundadır.

  Madde 3: Alt Yüklenici, yapmayı taahhüt ettiği işler için çalıştırdığı işçilere karşı doğrudan doğruya İşveren durumundadır. Bu nedenle, işyerinde kendine ayrılan yerde ve işlerde, iş kazası ve meslek hastalığı olmaması için 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde belirtilmiş olan İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin tüm önlemleri almak ve işyerinde uygulanmakta olan kurallara uymak, her türlü malzeme, araç ve gereçleri sağlamak, işyerinde bulundurmak, işçilerine kullandırmak, alınan önlemlere uyulup uyulmadığını denetlemek zorundadır.

  Madde 4: Alt Yüklenici; işçilerini karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve yıllık eğitim planı hazırlamak, gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini vermek, verilen eğitimlerin sonunda bir ölçme ve değerlendirme yaparak eğitimin etkin olup olmadığını belirlemek, verilen eğitimleri belgelendirmek ve eğitim ile ilgili kayıtları İşveren’e iletmek zorundadır.

  Madde 5: Alt Yüklenici; İşyerinde kullanılacak kişisel koruyucuları ilgili yönetmelik kapsamında ulusal ve uluslar arası standartlara uygun olarak çalışanlarına zimmet tutanağı ile vermek, bu tutanağın bir nüshasını İşveren’e iletmek, çalışanlarını Kişisel koruyucuların kullanımı konusunda eğitmek, bilgilendirmek ve denetlemek zorundadır.
  Madde 6: Alt Yüklenici; işyerinde en az 50 işçi çalıştırması halinde;

  1. İş sağlığı ve güvenliği kurulu kurmak ve alınan kararlardan İşveren’i bilgilendirmek,
  2. Yürürlükteki mevzuata uygun en az bir işyeri hekimi ile anlaşma yapmak ve yapılan sözleşmenin bir nüshasını İşveren’e iletmek,
  3. Yürürlükteki mevzuata uygun en az bir İş Güvenliği Uzmanı / Teknik Eleman ile anlaşma yapmak ve yapılan sözleşmenin bir nüshasını İşveren’e iletmek,

  Aksi halde gerek ihmal, gerekse dikkatsizlikten veya ehliyetsiz işçi çalıştırmaktan doğacak kazalardan dolayı her türlü cezai ve hukuki sorumluluk Alt Yükleniciye ait olacaktır.

  Madde 7: İşveren, İş Güvenliği Uzmanı/Teknik Elemanı (Görevleri ve Yetkileri bu sözleşme ekinde verilmiştir) veya İşverenin müşavir firması uzmanlarınca yapılan uyarılara rağmen uyulmayan kurallara ve alınmayan önlemlere para cezası ve/veya iş güvenliği uzmanı/teknik elemanı görevlerinde belirtilen yaptırımlar uygulanacaktır. Gerekli görülmesi halinde sözleşme fesih edilecektir. Söz konusu para cezaları, Alt Yükleniciden fatura karşılığı tahsil edilecektir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişlerince yapılan teftişte tespit edilen noksanlardan Alt Yükleniciye ait olanların para cezası Alt Yükleniciden kesilecektir.

  Madde 8: Alt Yüklenicinin kendi işçisinden işbaşında veya iş yüzünden meydana gelen kaza sonucu ağır yaralanmalarda, kendilerine, onların hak sahiplerine yapılacak tedavi ve sair harcamalar ile verilecek tazminat tamamen Alt Yükleniciye ait olacaktır. Alt Yüklenici, yangın ve iş kazalarından dolayı üçüncü şahıslara da doğrudan doğruya sorumludur.

  Madde 9: Alt Yüklenici, servislerde çalıştırdığı tüm şoförlerin ehliyetini işe girişlerde İşveren’e bildirmek zorundadır.

  Madde 10: Alt Yüklenici, üçüncü bir şahsa aracı kiralamış olsa dahi yine kendisi sorumlu olacaktır. İşveren üçüncü şahıs veya yetkilisine muhatap olmayacaktır.

  Madde 11: Alt Yüklenici, işin izlenmesi ve yerine getirilmesi için kendisinin yokluğundan yetkili bir elemanı 24 saat süre ile aralıksız vardiya usulü mesai saati düzenlemesiyle işyerinde bulundurmak zorundadır. Bu şahsın işveren tarafından da kabul edilmesini veya gerektiğinde İşveren yetkililerinin isteği doğrultusunda değiştirmeyi peşinen kabul edecektir. Bu görevli, İşverenin konu ile ilgili yetkili elemanlarıyla koordineli bir şekilde çalışacaktır.

  Madde 12: Alt Yüklenici, işyerinde kendine ayrılmış bulunan bölümde, her türlü iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin, sosyal sigortalara ve iş hukukuna ait resmi teftişlerde, teftiş makamına ve yetkililerine doğrudan doğruya muhatap olacaktır.

  Madde 13: Bu İş Sağlığı ve Güvenliği sözleşmesinin maddelerinde belirtilen önlem ve kuralların ihlali halinde İşverenin Alt Yükleniciye uygulayacağı cezai müeyyideler, ilgili tarafa önceden tebliğ edilmesi şartıyla uygulayabilecektir.

  Madde 14: İş bu sözleşme ondört maddeden ibaret olup okunup imzalandıktan sonra yürürlüğe girecektir.

  Ankara, 20 /09/2010  İŞVEREN ALT YÜKLENİCİ

  Ekli Dosyalar:

 2. Aygün Bentürker İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  11423
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Erkan Bey bizler Sağlık Bakanlığı olarak(OSGB) işletmelere hizmet satacağız,bu konuda bizim dikkat etmemiz gereken hususlar neler olacaktır,iş güvenliği uzmanlığının ilk günlerinde nelere dikkat etmeliyiz,tecrübemiz hiç yok,açıkcası günah keçisi de olmak istemiyoruz.Yardımlarınızı bekliyorum.
 3. Aygün Bentürker İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  11423
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  :parmut piş ağzıma düş gibi bir şey istemişim :))) bak şimdi kendimi çok ayıpladım.:utan:
 4. Serkan Angıl İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  48419
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  arkadaşlar örneğin dışardan işletmeye bir firma gelecek yarım gün veya bilemediniz birkaç gün bir havalandırma sistemi veya baca montajı yapacak; bu firma ve çalışanları da alt işveren mi oluyor ? alt işveren ve taşeron farklı kavramlar mı ? aynı şeyler mi ? vermiş olduğum örnekteki firmaya sunmam gereken İSG gerekleri için yukarıdaki sözleşme eki yeterli mi ? aydınlatırsanız sevinirim .. şimdiden teşekkürler..
 5. Hakan Balıkçı İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  44214
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Bireysel Teknik Rehber,Danışman ve OSGB
  Alt işveren işverenin SGK kodu altında SGK kodu açılıyor.İşletmeye her hizmet götüren firma alt işveren olmaz .Taşeron için belli bir iş akdine dayalı hizmet sözleşmesi vardır diye biliyorum.
 6. Hakan Balıkçı İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  44214
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Bireysel Teknik Rehber,Danışman ve OSGB
  Arkadaşlar bu sözleşmede alt yükleniciyi ilgilendirecek yönetmelikleri açık açık yazmak daha mı iyi olur? yoksa kanunları belirtip geçmek yeterli olur mu?
  Ne dersiniz?
 7. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  yönetmelikleri yazmak yanında detaylı istenenleri ve sorumluluklarıda belirtmek lazım..
 8. merve akdag kardes İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  20677
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  BELEDİYE
  belediyemizde taşeronlar firmalara iş yaptırıyoruz .bazı birimlerde çalışan taşeron firma elemanları var.Bunları alt işveren sayıyormuyuz.Başkanla toplantı yapıcazda gerekli doğru açıklamayı yapmak isterim.Sorumlulukları bizde mi toplam çalışan sayısı içinde sayıcakmıyız.Alt işverenmı sayılıyorlar .bu durumda bu sözleşmeyi yapmam gerekirmi.isg iç yönetmelik hazırlarken tüm çalışanlar ve alt işverenlerin çalışanlarınıda kapsar diye yazdım.doğrumu yaptım acaba .
 9. Çiğdem Yazgan İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  43669
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Alt İşverenlik Yönetmeliği Madde 4 :
  Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kurulma şartları
  MADDE 4 –
  (1) Asıl işveren alt işveren ilişkisinin kurulabilmesi için;
  a) Asıl işverenin işyerinde mal veya hizmet üretimi işlerinde çalışan kendi işçileri de bulunmalıdır.
  b) Alt işverene verilen iş, işyerinde mal veya hizmet üretiminin yardımcı işlerinden olmalıdır. Asıl işin bölünerek alt işverene verilmesi durumunda ise, verilen iş işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iş olmalıdır.
  c) Alt işveren, üstlendiği iş için görevlendirdiği işçilerini sadece o işyerinde aldığı işte çalıştırmalıdır.
  ç) Alt işverene verilen iş, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin bir iş olmalı, asıl işe bağımlı ve asıl iş sürdüğü müddetçe devam eden bir iş olmalıdır.
  d) Alt işveren, daha önce o işyerinde çalıştırılan bir kimse olmamalıdır. Ancak daha önce o işyerinde çalıştırılan işçinin bilahare tüzel kişi şirketin ya da adi ortaklığın hissedarı olması, alt işveren ilişkisi kurmasına engel teşkil etmez.

  Yukarıda bahsedilen durumlar dışında ki haller alt işverenlik kapsamında değil Geçici veya belirli süreli işlerde iş sağlığı ve güvenliği hakkında yönetmelik kapsamındaki geçici iş ilişkisidir.
  Madde-4
  a) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren: Herhangi bir işverenden geçici bir süre ile işçilerini kendi işyerinde mesleklerine uygun işlerde çalıştırmak üzere devralan işvereni, ifade eder.
 10. bgn İSGforum Üyesi

  Bence bu sözleşmenin madde 6 kadar olan kısmı hatalı,sonrası doğru.Nedeni şu:Eğer kurulu asıl işveren kuruyorsa,eğitimi,sağlık kontrollerini,mesleki eğitim belgelerini ,güvenli çalışmayı vs asıl işveren kontrol eder,keyfiyet alt işverene bırakılamaz.
 11. T.Ulus İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Bireysel
  Bu başlık altındaki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alt işveren sözleşmesi örneğini 6331'e göre yenileyip bir kaç madde de ben ilave ettim.

  Ekli Dosyalar:

 12. Canan Tanis İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Sinerji İnşaat Mimarlık Müşavirlik A.Ş.
  Diğer sağlık personeli bulundurma kısmını eklemek gerek.