1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Apartmanlarda neler isteniyor ? risk değerlendirmesinde takıldıklarım.

Konusu 'Risk Değerlendirmeleri ve Yönetimi' forumundadır ve veli_kaya tarafından 27 Mayıs 2013 başlatılmıştır.

 1. veli_kaya İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Belge
  Apartmanlarda 6331 sayılı kanuna göre ; 01 haziran 2013 tarihine kadar

  -Risk değerlendirme raporunun hazırlanması
  -Acil eylem planının hazırlanması
  -Çalışanların eğitimlerinin tamamlanması

  hepsinin yapılması gerekiyor mu ?  Risk değerlendirme raporunun hazırlanması , YÖNETİCİ olarak biz hazırlayabiliyoruz değilmi ?

  -Acil eylem planının hazırlanmasını - YÖNETİCİ olarak biz yapabiliyormuyuz ?
  -Çalışanların eğitimlerini - YÖNETİCİ olarak biz verebiliyormuyuz ?  Apartmanımız için bakanlığın hazırladığı risk değerlendirme rehberini indirerek yapmaya başladım.

  Burda Yangın merdiveni demiş.
  Bizim apartmanımızda yangın merdiveni yok.
  Bu soruya nasıl cevap vereceğim ?
 2. Serkan Vayiç İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  5243

  BĠNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA

  YÖNETMELĠİ

  (1) Bodrum katlar dâhil 4 katı geçmeyen konutlar ile, tek evler, ikiz evler ve sıra evler gibi konutlar ve tek bir kullanıma hizmet veren bir yapıda veya yapının ayrılmış bir bölümünde kaçışlar; kaçış mesafesi aranmaksızın normal merdivenlerle sağlanabilir. Bu merdivenlerde başka herhangi bir özellik aranmaz.
  (2) Birinci fıkrada belirtilenler dışındaki konutlarda, konut içindeki herhangi bir noktadan çıkış kapısına kadar olan uzaklığın 20 m’yi geçmemesi gerekir. İkiden çok ara kat bulunmayan apartman dairelerinde tek kapı bulunması hâlinde, bu kapı üst katta düzenlenemez. Üstteki katın döşeme alanı, bu kat için ayrı bir çıkış sağlanmadıkça 70 m2’yi aşamaz.
  (3) Konut birimlerinden bütün çıkışların, kaçış merdivenlerine veya güvenli bir açık alana doğrudan erişim imkânı sağlayacak şekilde olması gerekir.
  (4) Kaçış uzaklığı, apartman dairelerinin kapısından başlanarak ölçülür. Bir apartman dairesi için aynı kat düzeyinde iki kapı gerektiğinde, yalnızca tek doğrultuda kaçış veya tek bir kaçış merdiveni sağlanıyor ise, kaçış uzaklığı en uzaktaki kapıdan başlanarak ve iki ayrı doğrultuda kaçış imkânı sağlanabiliyor ise, kaçış uzaklığı her bir kapıdan başlanarak ölçülür.
  (5) Kaçış mesafeleri uygun olmak şartıyla, sadece konut olarak kullanılan binalarda kaçış merdivenleri aşağıdaki şekilde düzenlenir:
  a) Yapı yüksekliği 21.50 m’nin altındaki konutlarda korunumsuz normal merdiven kaçış yolu olarak kabul edilir ve ikinci çıkış aranmaz.
  b) Yapı yüksekliği 21.50 m’den fazla ve 30.50 m’den az olan konutlarda, en az 2 merdiven düzenlenmesi, merdivenlerden en az birisinin korunumlu olması ve her daireden korunumlu merdivene ulaşılması gerekir.
  c) Yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla ve 51.50 m’den az olan konutlarda, birbirlerine alternatif, her ikisi de korunumlu ve en az birinde yangın güvenlik holü düzenlenmiş veya basınçlandırma uygulanmış 2 kaçış merdiveni yapılması mecburidir.
  ç) Yapı yüksekliği 51.50 m’den yüksek olan konutlarda, birbirlerine alternatif ve yangın güvenlik holü olan ve basınçlandırılan en az 2 adet kaçış merdiveni yapılması şarttır.
  (6) Konut yapılarının, farklı amaçla kullanılan bodrum katlarında ortak merdivenlerin ve kaçış merdivenlerinin önüne yangın güvenlik hacmi düzenlenmesi gerekir.


  İMAR YÖNETMELİĞİ

  Binalarda Yangın Önlemleri

  Madde 44 - (Değişik:2/9/1999 tarih ve 23804 sayılı R.Gazete) Binalarda alınması gereken yangın önlemleri aşağıda belirtilmiştir.
  a)(Değişik:13/7/2000 tarih ve 24108 sayılı R.Gazete) Yangın merdivenleri

  Kat alanı 150 m2'den fazla ve birden fazla katı olan umumi binalarda,kat adedi 4'ten fazla olan tüm yapılarda yangın merdiveni yapılması zorunludur.Yapı sahibince istenirse daha az katlı yapılarda da yangın merdiveni yapılır.
  Yangın merdiveni kitle içinde veya dışında komşu parsel sınırına (1.50)m. den daha fazlayaklaşmamak kaydıyla açık veya kapalı,yüksek katlı binalarda tamamen kapalı olarak düzenlenir.Ancak,ilgili idarenin izni alınarak açık da yapılabilir. Kargir veya betonarme olarak ilgili standartlara uygun,yangına dayanıklı ve kaygan olmayan malzemeden inşa edilen yangın merdivenleri kitle içinde tertiplendiğinde ısıya ve dumana karşı yalıtılmış,kapalı bir hacimde düzenlenir.Yangın merdivenleri,çatı ve tabi zemine ulaşacak ve kaçış emniyetini sağlayacak şekilde tesis edilir. Yangın merdiveninin,genişliği,umumi ve yüksek katlı binalarda (1.20)m'den, diğer binalarda (0.90)m'den az olamaz.
  Basamak genişliği(0.25)m'den az,yüksekliği (0.18)m'den fazla olamaz Merdiven basamaklarının her iki tarafında yangına dayanıklı malzemeden yapılmış korkuluk ve küpeşte bulunur.
  b) Kaçış yolları

  Yapıda tahliye anında yangın merdivenine ve çıkışa ulaşılmasını sağlayan yüksek katlı ve umumi binalarda herhangi bir genel çıkıştan ayrı olarak düzenlenen,ışıklı ve sesli yönlendirme elemanlarının bulunduğu kaçış yolları tesis edilmesi zorunludur.
  Yangın merdivenlerine yapının en uzak noktasından ulaşım mesafesi 30 m.yi geçemez. Yangın merdiveni yapılması zorunlu olmayan umumi binalarda da kaçış yolları tesis edilir.
  c) Kapılar

  Yangın merdivenine kaçış yollarına açılan kapı kanatlarının kaçış yönüne açılacak, kendiliğinden kapanacak, duman sızdırmayacak şekilde ve ısıya dayanıklı malzemeden tesis edilmesi gerekir.Bu kapılarda eşik yapılamaz.
  d)(Değişik:13/7/2000 tarih ve 24108 sayılı R.Gazete) Yangın dolabı

  Kat alanı 150 m2'den fazla ve birden fazla katı olan umumi binalarda ve iskan edilsin veya edilmesin bodrum katlar dahil 5 ve daha fazla katlı binalarda her katta yangın musluğu ve donatısı olan bir yangın dolabı yapılması zorunludur.Kat alanı(800)m2'nin üzerindeki binalarda ise her katta en az 2 yangın dolabı olacaktır.
  Yangın muslukları,hacimleri 50 nci maddede belirlenen su depoları ile irtibatlıdır.
  e) Diğer önlemler

  Bina dışında ana caddeden ulaşılabilecek en uygun yerde itfaiyenin kendi aracından su bağlantısı yapabileceği boru sistemi tesis edilir. Umuımi binalar ve tüm yüksek katlı binalarda özürlü, yaşlı ve çocukların yangından kaçışını sağlayan ısıya dayanıklı malzemeden imal edilmiş yangın kaçış hortumu ve bu gibi önlemler alınır.
  Bitişik nizama tabi parsellerde komşu parseldeki yapıyla ortak yangın merdiveni düzenlenebilir.
  Bu maddede yer almayan teknik hususlarda 4/11/1995 tarihli ve 22453 sayılı resmi gazetede"kamu binalarının yangından korunması hakkında yönetmelik" hükümlerine uyulur.

  Apartmanı yukarıdaki maddelere göre değerlendiriniz. Eksiklik gördüyseniz uygun olan maddeyi öneriler kısmına yazınız ve uygulama süresini belirtiniz.
 3. Serkan Vayiç İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠİ
  İMAR YÖNETMELİĞİ
  iki yönetmeliği detaylı incelerseniz eksikliklerinizi belirleyebilirsiniz. Yinede bir iş güvenliği uzmanıyla görüşüp risk analizini birlikte hazırlayabilirsiniz.
 4. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
 5. kubilay23 İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  bireysel
  acil eylem planına gerek var mı ? varsa eğer acil durum ekipleri kimlerden oluşacak abi :)
 6. Anıl Keskin Haber Grubu

  • Haber Grubu
  Sertifika Numarası:
  92297
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  baş çalışan temsilcisi bakkalın oğlu :)
 7. Serkan Vayiç İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Acil eylem planınında yapılması gerekiyor. Ekipleri apartman sakinlerinden oluşturabilirsiniz.
 8. Ersin Bozkurt Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  43934
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Makina mühendisi
  apartman sakini ve yedeği evde yoksa tatile gittiyse, olay olduğu saatte işinde veya dışarında ise ? yada beni ingilendirmez ben buranın çalışanı değilim derse
 9. Serkan Vayiç İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman

  Apartmanlardaki acil durumlar sadece çalışanları ilgilendirmiyor o bilinci oturtmak lazım ilk önce. Ekiplere bu işi önemseyen kişiler seçilmelidir. Beni ilgilendirmez diyen zaten ekibe almanın bir manası yoktur. Yasal olarak bir zorunluluğunuz varmı derseniz benim bildiğim yok yanlışta olabilirim.
 10. Anıl Keskin Haber Grubu

  • Haber Grubu
  Sertifika Numarası:
  92297
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  İş güvenliği uzmanı olarak milletin evine mi giricez yatak odasına falan risk değerlendirmesi için :) Adamın banyosuna MSDS formları mı asıcaz bu apartman işini anlamadım ben.
 11. reşat alptekin İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Belge
  ortak alanlar için değerlendirme yapıalcağı biliniyor.
 12. Anıl Keskin Haber Grubu

  • Haber Grubu
  Sertifika Numarası:
  92297
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Adam doğalgaz kullanıyor kendi dairesinde onun tesisatındaki sıkıntı yüzünden apartmanda yangın çıkarsa nolacak :)
 13. reşat alptekin İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Belge
  doğalgazda ortak alanlardan evlere geçiyor risk durumuna dahil edilecek ;) tek sorun evin içinde gerekli sensörler vd. kullanılıyormu olur burada sanırım.ki bunun içinde doğalgaz firmaları kontrolleri sağlayıp (belirli zamanlarda) bakım evrakı bırakıyorlar.
 14. Salih ŞENER İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  100394
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Kamu/NEVŞEHİR
  Bu yönetmeliklerde "apartman" ın tanımı yok mu. Mesela benim oturduğum bina 3 katlı + birde çatısı var. Her katın ve çatının girişi birbirinden bağımsız. Her daire ortalama 100 metrekare diyelim. Şimdi burası apartman mı değil mi ?
 15. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  İlgili konu hakkında Git:Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (İlgili Konu)
 16. Salih ŞENER İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  100394
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Kamu/NEVŞEHİR
  Kafama takılan bir kaç soru var, yardımcı olursanız memnun olurum:

  1. Apartmanlarda tehlike sınıfı ayrımı var mı arkadaşlar ?

  2. Apartmanlarda İGU/İH hizmeti alımı zorunluluğu başlamadı ( Risk analizi yapma v.s... hariç ) diye biliyorum, doğru mu ?
 17. Salih ŞENER İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  100394
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Kamu/NEVŞEHİR
  Bir OSGB, arkadaşıma; "sizin apartmanınızda doğalgaz merkezi sistem ısıtma var, sizin apartmanınız tehlikeli sınıfta" demiş. Böyle birşey var mı ?
 18. Fatih Ülker Eğitim Grubu

  • Eğitim Grubu
  Sertifika Numarası:
  36910
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  OSGB lerin söylemiş oldukları bilgilerin ancak % 10 una güvenebiliyorum. Piyasayı o kadar yanlış bilgilendiriyorlar ki
 19. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Binaların yangın korunmasına dair yönetmelikte bu sınıflar anlatılmaktadır.Apartmanların Tehlike sınıfları.
 20. Deniz Kaya İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  79933
  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  bende birşey danışmak istiyorum. apartmanın kağıt üstünde herhangi bir sigortalı çalışanı yok. o zaman nasıl olacak.? riskleri nasıl belirleyeceğiz. çünkü çalışan yok. risk analizi yapılması zorunlu değil midir o zaman?