1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Aralikli kontrol muayeneleri ve iş-işçi uyumu

Konusu 'İşe Giriş ve Periyodik Muayeneler' forumundadır ve Erkan Dündar tarafından 24 Şubat 2013 başlatılmıştır.

 1. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  [COLOR=rgb(0.400000%, 62.700000%, 77.600000%)]Giriþ [/COLOR]
  Ýþyeri hekimi; iþyerinde saðlýða aykýrý koþullarýn tespiti, iyileþtirilmesi ve iþçi saðlýðýnýn korunmasýný saðlamakla görevli hekimdir.
  Uygun teknoloji seçilmesi, iþçi iþe girmeden muayenesinin usulüne uygun olarak yapýlmasý ve bu muayenelerin belirli aralýklarla tekrarý, iþçinin psiko- sosyofizyolojik yeteneklerinin deðerlendirilmesi ve iþ-iþçi uyumunun saðlanabilmesi saðlýklý çalýþma ko- þullarý açýsýndan birbirini tamamla-
  yan süreç ve iþlemlerdir.
  Çalýþma ortamýndan kaynakla- nan meslek hastalýklarý önlenebilir hastalýklardýr. Ýþe giriþ muayeneleri (ÝGM) ve aralýklý kontrol muayenele- rinde (AKM) saðlýk sakýncalarý dikka-te alýnmalý, ergonomik çalýþma orta-mý hazýrlanmalý ve iþyerinde her türlü koruyucu önlem alýnmalýdýr.
  Hekim, AKM'ni týbbi bilgisi ile yapabilir; veya spesifik alanlarla ilgili yol gösterici kaynaklar ve bazý yasal düzenlemelerdeki bilgiler hekimin týbbi bilgisi ile bütünleþtirilebilir. Saðlýða zararlý madde ve etkenlerin bazýlarý tüzüklerde belirtilmiþ, diðer- leri ise neden-sonuç iliþkisi kurmak üzere yoruma býrakýlmýþtýr.

  Dr. Celal EMİROĞLU
  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı

  Ekli Dosyalar: