1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Arap şaçı:tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde mesleki eğitim

Konusu 'Bilimsel ve Teknik Yazılar' forumundadır ve Odatesi tarafından 5 Ocak 2016 başlatılmıştır.

 1. Odatesi İSGforum Üyesi


  Devamı ve daha fazlası

  kaynak: http://www.recepguner.com/index.php/mesleki-egitim-arap-saci/

  Giriş


  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun’unun 17’inci maddesine göre mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz. Bu kapsamda işveren tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde görevlendireceği çalışanlarına mesleki eğitim aldırması gerekmektedir.[​IMG]Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmeliğin 6’ıncı maddesinde mesleki yeterlilik belgesi dâhil olmak üzere hangi belgelerin mesleki eğitim belgesi sayıldığı belirtilmiştir.

  25.05.2015 tarih ve 29366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ işverene tebliğin ekinde yer alan ve mesleki eğitim alınması gereken tehlikeli ve çok tehlikeli olan işlerde çalışanlarına mesleki yeterlilik belgesi aldırma zorunluluğu getirmiş. Tebliğ bu yükümlülük için tebliğin yayım tarihi (25.05.2015) itibariyle 12 aylık bir geçiş dönemi öngörmüştür. Bu durum mesleki eğitim konusunda bir kargaşaya sebep olmuş ve akıllara mesleki eğitimle ilgili birçok soruyu getirmiştir;

  • Mesleki yeterlilik belgesi nedir? Kimler mesleki yeterlilik belgesi almalıdır?
  • Mesleki eğitim yükümlülüğü ertelendi mi?
  • Mesleki eğitim alan çalışanın mesleki yeterlilik belgesi alması gerekir mi?
  • Mesleki eğitimin iş sağlığı ve güvenliği eğitiminden farkı nedir?
  • İşveren çalışanlarına kendi işyerinde mesleki eğitim verebilir mi?
  Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir? Kimler Mesleki Yeterlilik Belgesi Almalıdır?

  Mesleki yeterlilik belgesi ulusal yeterlilikte belirtilen öğrenme kazanımlarına (bilgi, beceri ve yetkinlik) sahip olduğunu gösteren bir belgelerdir. Mesleki yeterlilik belgesi MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarca ölçme ve değerlendirme sonucunda başarılı olan bireylere verilir. Mesleki yeterlilik belgesi bireyin söz konusu işin gerektirdiği vasıfları taşıdığının bir göstergesidir. Tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik ve mimarlık meslekleri ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler[1] dışında bütün mesleklere için mesleki yeterlilik belgesi zaman içinde zorunlu hale gelecektir. Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ ilk etapta 40 adet mesleğe belge zorunluluğu getirmiş ve mesleki yeterlilik belgesi olmayan çalışanların tebliğin ekinde yer alan tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılamayacağını ortaya koymuştur. Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar bu hükmün dışında tutulmuştur. Bu kapsamda işveren 25.05.2016 tarihinden sora söz konusu tebliğde yer alan ve tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde mesleki yeterlilik belgesi olmayanları çalıştıramayacak. Mesleki yeterlilik eğitimi alınması gereken bazı işler şu şekilde sıralanmaktadır; soğuk demircilik ve her çeşit kaynak işleri, fayans, porselen ve seramik imaline ait işler, duvar, sıva, yalıtım, boya, baca vb. yapı işleri, her türlü zeminin hafriyatı, yarma ve doldurulma işleri, selülozik, sentetik ve her çeşit boya imali işleri, her türlü siloculuk işleri, itfaiye işleri vb.

  [​IMG]

  Mesleki Eğitim Yükümlülüğü Ertelendi Mi?

  Yapılan iş sağlığı ve güvenliği denetimlerde özellikle işverenler tarafından söz konusu tebliğin yanlış anlaşıldığı, mesleki yeterlilik belgesiyle beraber tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde gerekli olan mesleki eğitim yükümlülüğünün de ertelendiğinin sanıldığı görülmüştür. Bu yanlış anlaşılmanın en büyük sebebi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmeliğin 6’ıncı maddesine göre mesleki yeterlilik belgesinin tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde gerekli olan mesleki eğitim belgesi olarak kabul edilmesidir. Genel olarak mesleki yeterlilik belgesindeki ertelemenin mesleki eğitim belgesi için de geçerli olduğu sanılmaktadır. Şu an mevzuatımızda tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde alınması gereken mesleki eğitim belgesi için bir erteleme söz konusu değildir. Erteleme sadece mesleki yeterlilik belgesi için geçerli olup, 25.05.2016 tarihine kadar tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanlar için mesleki yeterlilik belgesi zorunlu değildir ama mesleki eğitim belgesi zorunludur.

  Mesleki Eğitim Alan Çalışanın Mesleki Yeterlilik Belgesi Alması Gerekir Mi?

  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun’unun 17’inci maddesine göre işveren tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde mesleki eğitim aldığını belgelemeyenleri çalıştıramaz. Bu kapsamda tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitim aldığına dair belgelerinin olması gerekmektedir. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmeliğin 6’ıncı maddesine göre mesleki eğitim belgesi sayılan kurs, eğitim ve belgeler şunlardır;

  1. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre verilen diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerinden birisi,
  2. İş Kur Tarafından kontrol faaliyet gösteren kurslar tarafından verilen mesleki eğitim kurslar ve iş başı eğitimleri sonunda verilen bitirme belgesi,
  3. Millî Eğitim Bakanlığı veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlarca verilen operatör belgesi ve sürücü belgesi,
  4. Ateşçilik yeterlilik belgesi,
  5. Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,
  6. Millî Eğitim Bakanlığının onayı ile çeşitli kurum ve kuruluşlarca düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,
  7. Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği sağlanan belgeler,
  8. Mesleki yeterlilik belgesi.
  Yukarıda saymış olduğumuz belgelerden birisine sahip olanlar 25.05.2016 tarihine kadar mesleki yeterlilik belgesi olmaksızın tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılabilir. Söz konusu tarihten sonra herkesin mesleki yeterlilik belgesi alması gerekmektedir. Sadece ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olanların almış oldukları belge ve diplomalarında belirtilen alanlarda çalıştığı sürece mesleki yeterlilik belgesi almasına gerek yoktur.

  Mesleki Eğitimin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminden Farkı Nedir?

  Mesleki eğitim ile iş sağlığı ve güvenliği eğitimi sıkça birbirine karıştırılmaktadır. Esas itibariyle mesleki eğitim bir iş sağlığı ve güvenliği eğitimi olup hem genel iş sağlığı ve güvenliği konularını hem de mesleki riskleri içermektedir. İşveren çalışanın yapmış olduğu işe bakmaksızın bütün çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almasını sağlamalarıdır. Buna karşın sadece tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitim alması gerekmektedir.

  [​IMG]

  İşveren Çalışanlarına Kendi İşyerinde Mesleki Eğitim Verebilir Mi?

  Millî Eğitim Bakanlığının ilgili biriminin onayının alınması şartıyla işveren tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda mesleki eğitim belgesi verilebilir. Bunun için genellikle bir halk eğitim merkezi veya özel eğitim kurumu ile protokol yapılması gerekmektedir. Eğer işyerinde usta öğretici belgesi olan birisi varsa teorik ve uygulama eğitimini verebilir, olmaması durumunda halk eğitim öğretmen ataması yapacaktır. Mesleki eğitim kapsamında verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimini işyerinde görevli iş güvenliği uzmanı verebilir. Sadece harç ödemesi yaparak işveren kendi işyerinde çalışanlarına gruplar halinde mesleki eğitim verilmesini sağlayabilir. Kursların tamamlanması ile eğitim dosyaları halk eğitim merkezine yollanır, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra halk eğitim merkezi sertifikasyon işlemlerini yaparak mesleki eğitim belgeleri düzenlenr. Yalnız verilen mesleki eğitim belgeleri 25.05.2016 tarihine kadar geçerli olup, bu tarihten sonra tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışacak olanların mesleki yeterlilik belgesi alması gerekecektir.

  Sonuç

  Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde mesleki eğitim belgesi olmadan çalıştırılan işçi başına 2016 yılı için 527 TL idari para cezası öngörülmektedir. MYK’nın zaman içerisinde bütün meslekler için mesleki yeterlilik zorunluluğu getireceği aşikârdır. Ustalık belgesi almış olanlar ile meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olanların mesleki yeterlilik belgesi almaları zorunlu değildir. Sanıldığı gibi tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde mesleki eğitim ile ilgili bir erteleme söz konusu değildir. Erteleme sadece mesleki yeterlilik belgesi için geçerlidir. Mesleki eğitim konusunun tam olarak oturmamış olması ve mesleki eğitim verem kurumların yetersiz kalmasından dolayı Çalışma Bakanlığı yapmış olduğu iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinde mesleki eğitim konusuna bir nebze de olsa toleranslı davranmaktadır. İşverenlerin söz konusu duruma büyük özen göstermesi ve çalışanlarına mesleki eğitim aldırması son derece önemlidir.

  Devamı ve daha fazlası
  kaynak: http://www.recepguner.com/index.php/mesleki-egitim-arap-saci/
 2. oğuzhan Torun İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Ustalık sınavına doğrudan yani eğitim almadan girmek için hangi şartları sağlamak gerekiyor? Denklik belgesi almak için hangi kuruma başvurmak gerekiyor?
 3. Hasan ÇELİK İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  0000
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Ustalık belgesi için önce kalfalık olması lazım. Kalfalık için Lise mezunu ise 3 yıl sigorta değilse ilköğretim ise 6 yıllık sigortası olması lazım. Çıraklık eğitimlere başvurup alabilirler. Daha sonra ustalık alınabilir. Nisan ayında başvurular var. Diğer mesleki belge almak istenirse yardımcı olabilirim
 4. oğuzhan Torun İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Teşekkür ederim. 32 saatlik mesleki eğitim aldırmak istemiyorum haziran ayında zaten süresi bitiyor. En mantıklısı kalfalık belgesi için başvuru yaptırmak. Peki kalfalık sınavı için meslekleri gösteren elinizde bir belge var mı? Birde bazı yerler denklikten bahsediyor. Diploma ve 6 yıllık sigorta belgesi ile meslek lisesine başvurup denklik filan almak gerekiyormuş sonrasında sınava giriş için başvurunu alıyormuşlar bir de bağış olayı varmıi şu mevzuyu bir türlü netleştiremedim
 5. oğuzhan Torun İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Mesleğinin; ilde kapsama alındığı tarihten sonra uyum(intibak) eğitimine başvuruda bulunup Ek-3 form ile uyum eğitimi süresinin en az iki katı kadar süreyle mesleğinde çalışmış olduklarını sosyal güvenlik kuruluşlarından veya iş yerinden belgelendirenler, doğrudan kalfalık sınavlarına alınırlar.

  uyum eğitiminin süresini bilmek gerekiyor heralde
 6. Hasan ÇELİK İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  0000
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Meslek lisesine başvurma yok. Denklik dediği sigorta süresi olması bence. Yani bu meslekde 6 yıl çalıştın gel sınava gir belgeni al. Genelde tüm mesleklerde var diye biliyorum. Okulda yardımcı olurlar. Bağış ya da belge parası adı altında alıyorlar para.
 7. oğuzhan Torun İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Mevzu anlaşıldı :)

  Denklik işlemleri için İstanbul İlinde

  • Avrupa yakasında;
  • Küçükçekmece Meslekli Eğitim Merkezi(Koordinatör Merkez)
  • Büyükçekmece Meslekli Eğitim Merkezi
  • Zeyinburnu M.Ertuğrul Meslekli Eğitim Merkezi
  • Başakşehir Meslekli Eğitim Merkezi
  • Fatih Meslekli Eğitim Merkezi


  • Anadolu yakasında ise
  • Kadıköy Neriman Akça Meslekli Eğitim Merkezi(Koordinatör Merkez)
  • Ümraniye İMES Meslekli Eğitim Merkezi
  • Pendik Meslekli Eğitim Merkezi yetkilidir.
  Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik belgeleri alınabilecek kapsamdaki 152 meslek dalı şunlardır.>>>>>>>>>>  1-Hizmet belgeleri ile denklik

  Kanun kapsamındaki herhangi bir meslek dalında mesleki (çıraklık) eğitim süresinin iki katı kadar hizmet belgesi bulunan kişiler kalfalık sınavlarına alınırlar.

  Örneğin ilkçğretim/ilokul mezunu bir kişi Aşçılık meslek dalında kalfalık belgesi için sınavlara girebilmesi için 6 yıl ( çıraklık eğitim süresi 3 yıldır) ustalık içinde bu sürenin üstüne 5 yıl daha meslek dalında hizmeti olmalıdır.

  İstenilen belgeler ;

  a) Dilekçe, b) Öğrenim belgesinin aslı ve örneği, c) Hizmet belgesi (Kalfalık sınavı için çıraklık eğitim süresinin iki katı, ustalık sınavı için artı 5 yıl daha ) d) SSK primleri. (Resmi kurumlardan istenmez. Hizmet belgesi yeterlidir.) g) Nüfus cüzdanı aslı ve örneği, h) Sağlığı ve fizikî durumunun, mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olduğunu gösterir doktor raporu

  2-Kurs Belgeleri ile denklik

  Çıraklık eğitimi dışında; Bakanlığın izni ile açılan kurslardan alınan belgeler çıraklık ve kalfalık döneminde görülen teorik ve pratik eğitime denklikleri açısından değerlendirilir.

  Değerlendirmede aşağıdaki esaslar göz önünde bulundurulur:

  a) Çıraklık eğitimi sisteminin çıraklık döneminde bir öğretim yılı, 256 saat teorik eğitim ile 200 iş günlük pratik eğitime denk sayılır.
  b) Bakanlığın izni ile açılan kurslardaki teorik ders saatleri, çıraklık eğitiminde teorik eğitim, uygulama ve beceriye ayrılan saatler ise pratik eğitim sayılır. Hizmet belgeleri veya bunun yerine geçen belgeler de pratik eğitim karşılığı olarak değerlendirilir.

  c) İlköğretim okulunu tamamlayanlardan gördükleri meslekî eğitim süresi;

  1) 256 - 511 saat arasında olanlar, çıraklık süresi iki yıl olan meslek dalları için iki, üç yıl olan meslek dalları için üç, dört yıl olan meslek dalları için dört yıl,

  2) 512 - 767 saat arasında olanlar, çıraklık süresi iki yıl olan meslek dalları için bir buçuk, üç yıl olan meslek dalları için iki, dört yıl olan meslek dalları için üç yıl,

  3) 768 -1023 saat arasında olanlar, çıraklık süresi iki yıl olan meslek dalları için bir, üç yıl olan meslek dalları için bir buçuk, dört yıl olan meslek dalları için iki yıl,

  4) 1024 saat ve daha fazla olanlar, çıraklık süresi iki yıl olan meslek dalları için dokuz ay; üç yıl olan meslek dalları için bir yıl, dört yıl olan meslek dalları için bir buçuk yıl
  meslekleri ile ilgili bir işletmede çalışmış olduklarını hizmet belgesi ile belgelendirenler doğrudan kalfalık sınavlarına alınırlar.

  İstenilen belgeler ;

  a) Dilekçe, b) Öğrenim belgesinin aslı ve örneği, c) Meslekî eğitim gördüğü kurumca verilmiş belge veya diplomanın aslı ve örneği, (Kurs belgesi) d) Hizmet belgesi (Hizmet Belgesi için tıklayın) e) SSK primleri. (Resmi kurumlardan istenmez. Hizmet belgesi yeterlidir.) g) Nüfus cüzdanı aslı ve örneği, h) Sağlığı ve fizikî durumunun, mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olduğunu gösterir doktor raporu

  3-Meslek odalarının vermiş olduğu belgeler ile denklik

  (Başvurular Koordinatör Mesleki Eğitim Merkezlerine Yapılacaktır)Çalıştığı meslek dalı çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınmadan önce, meslek odalarınca ve Bakanlık iş birliğiyle hazırlanan mevzuata uygun olarak verilmiş kalfalık, ustalık veya iş yeri açmaya yetki veren belgeler, mesleğin o ilde kapsama alınmasından sonra ilgili müdürlükçe dengi belgelerle değiştirilir. Yapılan incelemede mevzuatına uygun olarak verilmediği anlaşılan belgeler değerlendirilmez. Meslek odalarının ildeki üst kuruluşları, kapsama alınan meslek dallarında verdikleri belgelerin listelerini, kapsama alma tarihini izleyen 30 gün içinde il millî eğitim müdürlüğüne gönderir. Listelerin bir örneği ilgili müdürlüğe gönderilir. Bu listelerde bulunmayan belgelerin denkliği yapılmaz.

  Meslek odasınca doğrudan ustalık belgesi verilenlerin vergi mükellefiyetinin başlama tarihi ilgili vergi dairesinden istenir. Sınavla alınan kalfalık ve ustalık belgelerinde Bakanlık sınav komisyonu üyesinin adı soyadı ve imzasının bulunması gerekir.

  Çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınmadan önce, meslek odalarınca mevzuatına uygun olarak verilmiş kalfalık ve ustalık belgelerinin, mesleğin o ilde kapsama alınmasından sonra değiştirilmesi için başvuruda bulunanlardan aşağıdaki belgeler istenir;

  a) Dilekçe. b) Meslek odasınca verilen belgenin aslı ve örneği. c) Nüfus hüviyet cüzdanı aslı ve örneği. d) Öğrenim belgesinin aslı ve örneği. e) Üç adet vesikalık fotoğraf f) Sağlığı ve fizikî durumunun, mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olduğunu gösterir doktor raporu.

  4-Yetki Belgelerinin değerlendirilmesi

  Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce "Elektrik Tesisatçıları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre düzenlenen kurslardan;

  a) Elektrik Tesisatçılığı birinci sınıf veya 1985-1986 Öğretim Yılı sonuna kadar ikinci sınıf yetki belgesi alanlara doğrudan ustalık belgesi verilir.

  b) 1985-1986 Öğretim Yılından sonra ikinci sınıf elektrik tesisatçılığı yetki belgesi alanlar ise bu belgeyi almaya hak kazandıkları tarihten sonra ustalık sınavına girer.
  c) Üçüncü sınıf elektrik tesisatçılığı yetki belgesi alanlara doğrudan kalfalık belgesi verilir. Ancak, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra birinci ve üçüncü sınıf yetki belgesi alanlardan, çıraklık dönemi ve ustalık eğitimi programlarında yer alan, okumadıkları dersler ile okudukları halde haftalık ders saati farkı birden fazla olan derslerden kalfalık ve ustalık sınavlarına alınırlar.

  İstenilen belgeler ;

  a) Dilekçe, b) Öğrenim belgesinin aslı ve örneği, c) Yetki belgesinin aslı ve örneği, d) Nüfus cüzdanı aslı ve örneği, e) Sağlığı ve fizikî durumunun, mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olduğunu gösterir doktor raporu
  5-Lise dengi mesleki ve teknik öğretim yapan okul mezunları, fakülte ve yüksekokul mezunları

  1)Teknik orta öğretim programları mezunları veya meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarının dört yıllık eğitim programlarından mezun olanlara(Teknik Lise), çıraklık eğitimi uygulama kapsamındaki meslek dallarında ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan bağımsız iş yeri açma belgesi verilir.
  2)En az üç yıl süreli meslekî ve teknik orta öğretim programları mezunlarına ustalık belgesi verilebilmesi için aşağıdaki esaslar dikkate alınır:

  a) Meslekî ve teknik orta öğretim programlarından 1985-1986 Öğretim Yılından sonra mezun olanlar doğrudan ustalık sınavlarına girerler.
  b) Kalfalık döneminde okutulan genel bilgi derslerinden bazılarını meslekî ve teknik orta öğretim programlarında görenler, ustalık sınavında bu derslerden sorumlu tutulmazlar.

  c) Meslekî ve teknik orta öğretim programları mezunlarının mesleğinde ustalık belgesi alabilmeleri için o mesleğin herhangi bir ilde çıraklık eğitimi uygulama kapsamında bulunması gerekir.

  d) En az üç yıl süreli meslekî ve teknik orta öğretim programları mezunu olup alan/dallarında Bakanlığa bağlı iki yıllık bir yaygın meslekî ve teknik eğitim programından belge alanlara çıraklık eğitimi uygulama kapsamındaki meslek dallarında doğrudan ustalık belgesi verilir.

  e) Ön lisans düzeyinde eğitim alanlardan meslek lisesi mezunu olanlara doğrudan, lise mezunu olanlara 1 yıl çalışmışlık belgelendirdikten sonra işyeri açma belgesi verilir.

  f) 4 yılık fakülte mezunlarına alanlarında doğrudan işyeri açma belgesi verilir.(İşyeri açma belgesi ustalık belgesi ile aynı yetki ve sorumluluklara sahiptir.

  İstenilen Belgeler ;

  a) Dilekçe. b) Nüfus cüzdanı aslı ve örneği. c) Öğrenim belgesinin aslı ve örneği. d) Üç adet vesikalık fotoğraf. e) Sağlığı ve fizikî durumunun, mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olduğunu gösterir doktor raporu.

  Öğrenim belgesinin örneği, kurum müdürlüğünce onaylandıktan sonra aslının arkası mühürlenerek iade edilir.

  6-Yurt dışından alınan belgelerin değerlendirilmesi

  Yurt dışında kalfalık veya kalifiye işçilik belgesi alanlara kalfalık, bağımsız iş yeri açma yetkisi veren belge veya ustalık belgesi alanlara da ustalık belgesi, doğrudan verilir.
  İstenilen Belgeler ;

  a) Dilekçe, b) Öğrenim belgesinin aslı ve örneği, c) Yurt dışından alınmış çalışma belgelerinin aslı ve noterlikçe onaylanmış Türkçe çevirisi, d) Yurt dışında meslekî eğitim görenler, diploma veya belgeleriyle gördükleri meslekî eğitimin süresini ve derslerini belirtir belge veya varsa sınavlarda aldıkları notları gösterir, belgelerin aslı ve noterlikçe onaylanmış Türkçe çevirisi, e) Nüfus cüzdanı aslı ve örneği, f) Sağlığı ve fizikî durumunun, mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olduğunu gösterir doktor raporu

  7-Çıraklık eğitiminde ara sınıflardan ayrılanların kalfalık sınavına girmesi

  Çıraklık eğitiminde ara sınıflardan ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren kalan sürenin iki katı kadar meslekleri ile ilgili bir işletmede çalışmış olduklarını belgelendirmeleri durumunda kalfalık sınavına alınır.
  İstenilen belgeler ;

  a) Dilekçe, b) Öğrenim belgesinin aslı ve örneği, c) Çıraklık eğitimi ile ilgili durumunu belirten, Mesleki eğitim merkezinden alınmış öğrenim belgesi, d) Hizmet belgesi (Çıraklıkta kalan sürenin iki katı kadar) (Hizmet Belgesi için tıklayın) e) SSK primleri. (Resmi kurumlardan istenmez. Hizmet belgesi yeterlidir.) g) Nüfus cüzdanı aslı ve örneği, h) Sağlığı ve fizikî durumunun, mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olduğunu gösterir doktor raporu 8-Çıraklık Okulu Diplomalarının Değerlendirilmesi

  19/6/1986 tarihinden önce "Çıraklık Okulu Diploması" alanlara doğrudan kalfalık belgesi verilir.

  İstenilen belgeler ;

  a) Dilekçe, b) Öğrenim belgesinin aslı ve örneği, c) Çıraklık okulu diploması aslı ve örneği d) Nüfus cüzdanı aslı ve örneği, f) Sağlığı ve fizikî durumunun, mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olduğunu gösterir doktor raporu

  KALFALIK BELGESİ


  (Çıraklık Eğitimi)  3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereği kalfalık belgesine sahip olmayanlar Kalfa ünvanı ile çalışamaz ve çalıştırılamazlar.Kalfalık belgesi kanun kapsamında olan meslekler için ülkemizde Mesleki Eğitim Merkezleri tarafından verilir.Diğer mesleklerde bu belge meslek odaları tarafından verilir.Kanun kapsamında olan 153 mesleğin listesi şunlardır. >>>>>>  Kanun kapsamındaki bir meslekten kalfalık belgesi alabilmek için iki yol mevcuttur;

  1-Denklik yolu ile:Uzun süredir bir meslekte çalışıp ancak herhangi bir sebeple kalfalık belgesi almayanlara yöneliktir.Belge almak istenilen meslekte belli bir süre sigorta kaydı var ise DENKLİK yolu ile kalfalık belgesi alınabilir.

  2-Mesleki eğitim merkezinde eğitim görerek:Kalfalık eğitimi için kayıt yaptıran öğrenciye ÇIRAK yada KALFA ADAYI , aldığı eğitime KALFALIK EĞİTİMİ denir.  KALFALIK EĞİTİMİ :En az ilköğretim mezunu olup örgün eğitime devam etmeyenlerden, bir işyerinde çalışarak meslek öğrenmek isteyenlerin, kanun kapsamındaki herhangi bir meslek dalında, mesleki eğitim merkezlerine kayıt yaptırmak suretiyle aldıkları eğitime kalfalık eğitimi denir.  Eğitim süresi: Mesleğe göre değişir.Lise ( ortaöğretim) ve üstü eğitime sahip adayların eğitim süresi ilköğretim mezunlarının yarısı kadardır.  Kayıt zamanı :Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında ve Ocak ayı ara kayıt dönemindedir.Bu tarihler dışında kayıt yapılmamaktadır.  BAŞVURU ŞARTLARI:

  • Kayıt olduğu tarihte 19 yaşından gün almayan öğrenciler;
  • Mesleki eğitim merkezlerine en az İlköğretim mezunları ile 1996-1997 öğretim yılı ve daha önceki yıllarda İlkokullardan mezunolanlar (5. sınıfı bitirenler) veya ortaokullardan ayrılan öğrenciler kayıt yaptırabilir.
  • Kanun kapsamında bulunan herhangi bir meslekte çalışıyor olmak,
  • Sağlık durumu pratik eğitimi yapacağı (çalışacağı) mesleğe uygun olmak.
  • Kayıt olduğu tarihte 18 yaşını doldurup 19 yaşından gün alan öğrenciler; ( Yukarıdaki şartlara ilave olarak)
  • Daha önce Mesleki (çıraklık) eğitimden geçmemiş olmak,Askerlikle ilişkisi bulunmamak.
  NASIL KAYIT OLUNUR:

  • Dört nüsha halinde okuldan temin edilen çıraklık sözleşmesi ayrı doldurulduktan sonra işyerine ve işyerinin bağlı bulunduğu meslek odasına onaylatılır. İstenen diğer belgelerle birlikte kayıt tarihleri içerisinde okula başvurulur.

   Kayıt için istenen belgeler:

  1. 4 adet çıraklık sözleşmesi (okuldan alınır)

  2. Sağlık raporu

  3. Diploma/tasdikname aslı ve fotokopisi

  4. Nüfus cüzdanı ve iki fotokopisi


  5 10 adet vesikalık fotoğraf

  6. 6 adet mektup pulu ve zarfı

  7. 19 yaşından gün almış erkekler için (Askerlik şubesince düzenlenmiş) askerlikle

  ilişiğinin olmadığını bildirir belge.  ÇIRAK ÖĞRENCİLERE YARARLARI:  1. Öğrencilerimiz sosyal güvenlik şemsiyesi altına alındıklarından, sigorta pirimler devlet

  tarafından karşılanmaktadır.

  2. Askerlik işlemleri tecil edilmektedir. Öğrencilerimiz eğitime devam ederken açık öğretim

  kurumlarına da kayıt yaptırabilmektedir.

  3. Mesleki yeterlilikleri de belgeye bağlanmıştır.

  İŞVERENE YARARLARI:  1. İşyerinde çalışan ve merkezimizde eğitime alınan çırakların sigorta primlerinin devlet

  tarafından ödenmesi işverenin maddi yükünü azaltmaktadır.

  2. Çırak öğrenciye ödenen ücretler her türlü vergiden muaftır.

  3. Kalifiye insan gücünün yetiştirilmesiyle iş hayatında verimlilik sağlanmaktadı

  Ekli Dosyalar: