1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Atık yönetimi yönetmeliği’nin bazı önemli değişiklikleri

Konusu 'Çevre,Atık Kontrolü ve Yönetimi' forumundadır ve Oğuzhan Uyvar tarafından 10 Ağustos 2015 başlatılmıştır.

 1. Oğuzhan Uyvar İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Belge
  2/4/2015 tarihli 29314 sayılı R.G.’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin bazı önemli değişiklikleri aşağıdaki gibidir:

  - PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ  “Amaç” başlıklı Madde 1 kapsamında yapılan düzenleme ile; çevre ve insan sağlığı açısından belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip, bu Yönetmeliğin kapsamındaki ürünlerin üretimi ile piyasa gözetimi ve denetimi ilave edilmiştir. (Bkz.Madde 1, 1. fıkra, (c) bendi)  - KAPSAM DIŞI ATIKLAR  “Kapsam “ başlıklı Madde 2 içeriğinde yönetmeliğin kapsamı dışındaki atıklar düzenlenmiştir. (Bkz.Madde 2, 2. fıkra)  - ATIKLARIN TAŞINMASI  Lisans şartı aranmaksızın taşınan atıkların, ömrünü tamamlamış araçlar hariç görünüş, koku, toz, sızdırma ve benzeri faktörler yönünden çevreyi kirletmeyecek şekilde kapalı araçlarda taşınması zorunludur.(Bkz.Madde 5, 1. fıkra, (g) bendi)  - ATIKLARIN GERİ KAZANIMI VE İZİN LİSANS MUAFİYETİ  Atıkların üretildikleri yerde geri kazanımının gerçekleştirilmesine müsaade eden değişiklikle; Bakanlık, kendi atıklarını, üretildiği yerde, kendi prosesinde, enerji geri kazanımı hariç geri kazanan tesisleri çevre lisansı uygulamasından muaf tutmaya yetkilidir. (Bkz.Madde, 5, 1. fıkra (h) bendi)  - ATIKLARIN ÜRETİLDİĞİ YERDE GEÇİCİ DEPOLANMASI  Atıkların geçici depolama yerinin atığın üretildiği tesis/kuruluş içinde olması zorunluluğu belirtilmiştir

  (Bkz. Madde 5, 1. fıkra (m) bendi)  - BİYO-BOZUNUR ATIKLAR VE BELEDİYE ATIKLARI  Biyo-bozunur atıklar ve belediye atıkları ile ilgili uygulama maddeleri belirtilmiştir (Bkz. Madde 5, 1. fıkra (s), (ş), (t) ve (u) bentleri)  - ATIK ARA DEPOLAMA TRANSFERLERİ  Atıkların ara depolamalar arasındaki transferleri yasaklanmıştır. Atıklar bir ara depolama tesisinden bir başka ara depolama tesisine gönderilemez. (Bkz. Madde 5, 5. fıkra) Aynı zamanda geri kazanım ve/veya bertaraf tesisleri de kabul ettikleri atıkları işlem yapmaksızın başka bir tesise Bakanlık onayı olmadan gönderemez.  - ÇEVRE KAZALARI  Çevre Kazaları bildirime tabi tutulmuştur. Bu kapsamda atık üreticisi ve atık sahibi kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve benzeri olaylar vuku bulduğunda il müdürlüğünü bilgilendirmek ve kaza tarihi, kaza yeri, atığın türü ve miktarı, kaza sebebi, atık işleme türü ve kaza yerinin rehabilitasyonuna ilişkin bilgileri içeren raporu il müdürlüğüne 3 iş günü içinde sunmakla yükümlü tutulmuştur ( Bkz Madde 9, 1. fıkra, (k) bendi)  - YAN ÜRÜNLER  Atık üreticisi; yan ürün olarak değerlendirilebilecek bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan özelliklere haiz atıklar için uygunluk almak üzere Bakanlığa başvurmakla yükümlü kılınmıştır (Bkz. Madde 9, birinci fıkra, (l) bendi ve Madde 19) Bakanlık tarafından değerlendirmeler sonucu yan ürün olarak kabul edilecek ve atık olarak addedilmeyecektir.  - BAKİYE ATIKLAR  İşlenmek üzere atık işleme tesisine kabul edilen atıklardan işlenemeyen veya işlenme sonucunda geriye kalan bakiye atıklarının da bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetimini sağlamakla atık işleme tesisi yükümlü kılınmıştır. (Bkz. Madde 10, 1. fıkra, (d) bendi)

  - ÇEVRİMİÇİ PROGRAMLAR VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ  Atık işleme tesisleri, tesisine kabul ettiği, işlediği, bakiye olarak oluşturduğu atıklar ile atık işleme faaliyeti neticesinde oluşturduğu/ürettiği ürünlerin bilgisini içeren kütle-denge bilgisini hazırlamak ve çevrimiçi programı kullanarak bildirim yapmakla yükümlü tutulmuştur. (Bkz. Madde 10, 1. fıkra, (f) bendi)  - ATIK İŞLEME TESİSLERİ KAPANMA SÜREÇLERİ  Atık işleme tesislerinin kapatılmadan önce ya da kapatma sonrası gereken çevre koruma işlemleri bu yönetmelikle belirlenmiştir. Atık İşleme Tesisi, Baklanlığa kapanma süreçleri kapsamında taahhütname vermek; kapanma planı hazırlamak ve sunmak ve onay almak zorundadır. (Bkz. (Madde 10, 1. fıkra (ğ) ve (h) bentleri)  - ATIK İŞLEME TESİSLERİ İTFAİYE RAPORU ZORUNLULUĞU  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mevzuatları ile de tanımlı olan İtfaiye Raporu zorunluluğu bu yönetmeliğe entegre edilmiştir. (Bkz. Madde 10, 1. fıkra, (ı) bendi)  - BİYO-KURUTMA, KOMPOST VE BİYO-METANİZASYON TESİSLERİ  Atık işleme tesisleri kapsamında biyo-kurutma, kompost ve biyo-metanizasyon tesisleri için uygulanacak tüm gereklilikler bu yönetmelikle belirlenmiştir. (Bkz. Madde 10, 3. fıkra)  - ATIK TEHLİKELİLİK ANALİZLERİ  Atıkların tehlikelilik özelliklerinin belirlenmesi için yapılan analiz çalışmalarının sonuçları üretim prosesi, hammadde veya katkı maddelerinde bir değişiklik olmaması halinde 5 yıl süre ile geçerlidir. Ancak, Bakanlığın gerekli gördüğü hallerde analiz çalışması yenilenir. Üretim prosesi, hammadde veya katkı maddelerinde bir değişiklik olması halinde analiz, değişiklikten itibaren 3 ay içerisinde yenilenir. (Bkz. Madde 11, 6. fıkra)  - GEÇİCİ DEPOLAMA  Belediye atığı, ambalaj atığı ve tıbbi atık geçici depolama alanı/konteynerleri geçici depolama izninden muaftır.(Madde 13, 6. fıkra)

  Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında tıbbi atığın üretildiği alanda bekletilebileceği en fazla süre 48 saat olarak belirlidir. (Bkz. 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde 18)  - BİLDİRİM VE KAYIT TUTMA  Üretici, piyasaya süren, atık üreticisi, PCB ve PCT'li ekipmanları elinde bulunduranlar, atık taşıyıcıları ve atık işleme tesisleri iştigal konularına göre kronolojik kayıt tutmak, Bakanlığın belirleyeceği çevrimiçi sistemlere kayıt olarak bildirim yapmak, bilgi vermek ve tutulan kayıtları en az beş yıl süreyle muhafaza ederek Bakanlığın ve/veya il müdürlüğünün inceleme ve denetimine sunmakla yükümlüdür. (Bkz Madde 15, 1. fıkra)  Bu yükümlülükte kronolojik ifadesi ve muhafaza süresi önem taşımaktadır.  - BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI


  (.....)

  http://www.lebibyalkin.com.tr/mevzu...l&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
 2. elif yetim İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  80665
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Merhaba,

  Hizmet verdiğim az tehlikeli sınıftaki işyerinde işyeri hekimi için bir muayene odası bulunmaktadır. Böyle durumlarda tıbbi atık sözleşmesi yapılması gerekmekte midir ? Her işyeri için hekim için bir muayene odası var ise tıbbi atık sözleşmesi yaptırılmalı mıdır ?