1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Bütün yönleriyle çalışanların bilgilendirilmesi – iş güvenliği ve mes. eğitlrinin usul ve esasları

Konusu 'İş Hukuku ve SGK Uygulamaları' forumundadır ve Erkan Dündar tarafından 24 Haziran 2014 başlatılmıştır.

 1. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Bütün Yönleriyle Çalışanların Bilgilendirilmesi – İş Güvenliği ve Mesleki Eğitimlerinin Usul ve Esasları
  Esman DİLLİ*

  1- Genel Açıklama:

  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 16 ncı maddesi işveren tarafından çalışanları bilgilendirme, 17 nci maddesi ise çalışanlara eğitim verme zorunluluğu getirmiştir.

  Çalışanlara verilmesi gereken eğitimleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ile Mesleki Eğitim olarak iki ana başlık altında toplayabiliriz.

  • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi:

  İşyerinin tehlike sınıfına veya çalışan sayısına bakılmaksızın bütün işyerlerinde işverenler; çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamak zorundadır. Bu eğitimle ilgili ayrıntılı düzenleme Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te yer almaktadır.

  • Mesleki Eğitim:

  Mesleki eğitim tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışanlar için zorunlu olup, mesleki eğitimle ilgili ayrıntılı düzenleme Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik’te yapılmış, ayrıca çalışanların mesleki eğitim alması zorunlu olan işler Yönetmelik ekinde belirtilmiştir.

  2-Tanımlar:

  Yazı içerisinde geçen bazı terim ve ifadelerin tanımları aşağıdaki gibidir:

  Çalışan: Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişi.

  Çalışan Temsilcisi: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışan.

  Destek Elemanı: Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişi.

  Genç Çalışan: Onbeş yaşını bitirmiş ancak onsekiz yaşını doldurmamış çalışan.

  Mesleki Eğitim: Örgün veya yaygın eğitim yoluyla bireyleri mesleğe hazırlamak, meslek sahibi olanların mesleklerindeki gelişimlerini ve yeni mesleklere uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli bilgi, beceri, tavır ve değer duygularını geliştiren ve bireylerin fiziki, sosyal, kültürel ve ekonomik yeteneklerinin gelişim sürecinin bir plan içerisinde yürütülmesini sağlayan eğitim.

  Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB): Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yetkilendirilen birim.

  3- Çalışanların Eğitimi Konusunda İşverenin Genel Yükümlülükleri:

  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17 nci maddesi uyarınca;

  • İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamak zorunda olup, bu eğitimin özellikle;

  - İşe başlamadan önce,

  - Çalışma yeri veya iş değişikliğinde,

  - İş ekipmanının değişmesi veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde,

  verilmesi,

  - Ayrıca eğitimlerin, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenmesi, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanması,

  • Çalışan temsilcilerinin özel olarak eğitilmesi (Bkz.Bütün İşyerlerinde Çalışan Temsilcisi Görevlendirilmesi Gerekir mi ?),

  • İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilmesi,

  • Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilmesi,

  • Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenlerin çalıştırılmaması,

  • Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanların işe başlatılmaması,

  • Geçici iş ilişkisi kurulan işverenin, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlaması,

  • Ayrıca;

  - Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz.

  - Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır.

  - Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilir (Bkz. Fazla Çalışma İle Fazla Sürelerle Çalışma Arasındaki Fark Nedir ?).

  4- Çalışanların Bilgilendirilmesi Konusunda İşverenin Genel Yükümlülükleri:

  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca;

  İşveren; işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla, çalışanları ve çalışan temsilcilerini işyerinin özelliklerini de dikkate alarak;

  - İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler,

  - Çalışanların kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumlulukları,

  - İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler,

  konularında bilgilendirmek zorundadır.

  İşveren;

  - Kanunun “Tahliye” başlıklı 12 nci maddesinde belirtilen ciddi ve yakın tehlikeye maruz kalan veya kalma riski olan bütün çalışanları, tehlikeler ile bunlardan doğan risklere karşı alınmış ve alınacak tedbirler hakkında derhal bilgilendirmekle,

  - Başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanların yukarıda belirtilen bilgileri almalarını sağlamak üzere, söz konusu çalışanların işverenlerine gerekli bilgileri vermekle,

  - Risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili koruyucu ve önleyici tedbirler, ölçüm, analiz, teknik kontrol, kayıtlar, raporlar ve teftişten elde edilen bilgilere, destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin ulaşmasını sağlamakla,

  yükümlüdür.
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 24 Haziran 2014 ---
  5- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ:
  İşyerinin tehlike sınıfına veya çalışan sayısına bakılmaksızın, bütün işyerlerinde işverenler çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamak zorunlu olup, bu eğitimle ilgili ayrıntılı düzenleme,Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te yer almaktadır.

  5.1- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Konusunda İşverenin Yükümlülükleri:

  İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili;

  - Programların hazırlanması ve uygulanmasını,

  - Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini,

  - Çalışanların bu programlara katılmasını,

  - Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini,

  sağlamak zorundadır.

  - İşveren, geçici iş ilişkisi kuruduğu diğer işverene, çalışanlarının yukarıda 3. maddede belirtilen bilgileri almalarını sağlamak üzere gerekli bilgileri vermek zorundadır.

  - Asıl işveren-alt işveren (taşeron) ilişkisi kurulan işyerlerinde alt işverenin çalışanlarının eğitimlerinden, alt işverenle birlikte asıl işveren de sorumludur.

  - İşveren, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanları işe başlatamaz.

  5.2- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Konusunda Çalışanların Yükümlülükleri:

  İş sağlığı ve eğitimi konusunda çalışanların da yükümlülükleri bulunmaktadır. Çalışanlar, uygulamaya konulan eğitim programları çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılmak, eğitimlerde edindiği bilgileri yaptığı iş ve işlemlerde uygulamak ve bu konudaki talimatlara uymak zorundadırlar.

  5.3- Çalışanlara Verilecek İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin İçeriği ve Kapsamı:

  İşveren, çalışanlarına en az aşağıda Eğitim Konuları başlıklı bölümde belirtilen konuları içerecek şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesini sağlamak zorundadır. Burada sağlamak ifadesi kullanılmıştır, çünkü işveren genel olarak eğitimi kendisi verme imkanına sahip olmayacağından, gerekli imkan ve koşulları sağlayarak çalışanlarına bu eğitimleri aldırmak suretiyle bu yükümlülüğü yerine getirecektir.

  Ayrıca;

  - Çalışanın fiilen çalışmaya başlamadan önce, yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesi,

  - İşyerindeki onbeş yaşını bitirmiş ancak onsekiz yaşını doldurmamış genç çalışanlar, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren grupların özellikleri dikkate alınarak gerekli eğitimlerin verilmesi,

  - Destek elemanlarına ve çalışan temsilcilerine, görevlendirilecekleri konularla ilgili de eğitim verilmesi,

  - Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimlerin ayrıca verilmesi,

  - İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilmesi,

  - Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilmesi,

  5.4- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programlarının Hazırlanması:

  İşverenin; yıl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini gösteren yıllık eğitim programının, çalışanların veya temsilcilerinin görüşleri de alınarak hazırlanmasını sağlaması ve hazırlanan eğitim programını onaylaması, ayrıca işe yeni alımlarda veya değişen şartlara göre yeni risklerin ortaya çıkması durumunda yıllık eğitim programlarına ilave yapılması gerekir.

  Hazırlanacak yıllık eğitim programında;

  - Verilecek eğitimlerin konusu,

  - Eğitimlerin hangi tarihlerde düzenleneceği,

  - Eğitimin süresi,

  - Eğitime kimlerin katılacağı,

  - Eğitimin hedefi ve amacı,

  hususlarına yer verilmesi gerekir.

  Öte yandan, ilgili mevzuatın değişmesi veya çalışma şartlarına bağlı olarak yeni risklerin ortaya çıkması halinde, yıllık eğitim programına bağlı kalmaksızın çalışanların uygun eğitim almaları sağlanmalıdır.

  5.5- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Süresi ve Konuları:

  Çalışanlara verilecek eğitimlerin, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde;

  - Az tehlikeli işyerleri için en az 8 saat,

  - Tehlikeli işyerleri için en az 12 saat,

  - Çok tehlikeli işyerleri için en az 16 saat

  olarak her çalışan için düzenlenmesi / verilmesi gerekir.

  Söz konusu eğitim sürelerinin, aşağıda yer alan konulara göre dağıtımında işyerinde yürütülen faaliyetler esas alınır.

  Eğitim sürelerinin bütün olarak değerlendirilmesi esas olmakla birlikte, dört saat ve katları şeklinde işyerindeki vardiya ve benzeri iş programları da dikkate alınarak farklı zaman dilimlerinde de değerlendirilebilir.

  Çalışanlara, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak eğitim verilmesi zorunlu olan konular aşağıda belirtilmiştir.

  • Genel konular:

  - Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler.

  - Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları.

  - İşyeri temizliği ve düzeni.

  - İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar.

  • Sağlık konuları:

  - Meslek hastalıklarının sebepleri.

  - Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması.

  - Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri.

  - İlkyardım.

  • Teknik konular:

  - Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri.

  - Elle kaldırma ve taşıma.

  - Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma.

  - İş ekipmanlarının güvenli kullanımı.

  - Ekranlı araçlarla çalışma.

  - Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri.

  - İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması.

  - Güvenlik ve sağlık işaretleri.

  - Kişisel koruyucu donanım kullanımı.

  - İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü.

  - Tahliye ve kurtarma.

  5.6- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Yenilenmesi ve Tekrarlanması:

  Çalışanlara verilmiş olan iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimlerin, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak;

  - Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa,

  - Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa,

  - Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa,

  düzenli aralıklarla tekrarlanması gerekmektedir.

  5.7- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verebilecek Kişi ve Kuruluşlar:

  Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri;

  - İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından,

  - İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri (OGSB) tarafından,

  Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve OGSB (ortak sağlık ve güvenlik birimi) bilgilerinehttp://isgkatip.csgb.gov.tr/Logout.aspx internet adresinden ulaşılabilir.

  Ayrıca İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından da eğitimler verilmektedir.

  5.8- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Belgelendirilmesi:

  Çalışanlara verilmiş olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin belgelendirilmesi ve bu belgelerin çalışanların özlük dosyalarında saklanması gerekir. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede, eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer alır. Eğitimlerin işyeri dışındaki bir kurum tarafından verilmesi durumunda bu kurumun unvanı da düzenlenen sertifikada yer alır.
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 24 Haziran 2014 ---
  6- MESLEKİ EĞİTİM

  İş sağlığı ve güvenliği eğitiminden farklı olarak, mesleki eğitim sadece tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışanlar için zorunlu olup, mesleki eğitimle ilgili ayrıntılı düzenleme Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik’te yapılmış, ayrıca çalışanların mesleki eğitim alması zorunlu olan işler Yönetmelik ekinde belirtilmiştir.

  6.1- Mesleki Eğitimin Zorunlu Olduğu İşler:

  Yönetmelik eki çizelgede yer alan işlerde çalışacakların, işe alınmadan önce mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunludur. İşyerinde yapılan işler, asıl iş itibariyle tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında yer almakla birlikte, çalışanın yaptığı iş söz konusu çizelgede belirtilen işler dışında ise 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla çalışanın bu mesleki eğitimini alma zorunluluğu yoktur.

  6.2- Mesleki Eğitimin Belgelendirilmesi:

  Yönetmelik eki çizelgede yer alan işlerde fiilen çalıştırılacakların, yaptığı işe uygun aşağıda belirtilen belgelerden birisine sahip olmaları zorunludur:

  - 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre verilen diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerinden birisi.

  - Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğine göre mesleki eğitim kursları veya mesleki eğitim modülü/kursları ile eşit süreli olmak koşuluyla işbaşı eğitim programları sonucu alınan belgeler.

  - Millî Eğitim Bakanlığı veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlarca verilen operatör belgesi ve sürücü belgesi.

  - Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında alınan ateşleyici yeterlilik belgesi.

  - Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler.

  - Millî Eğitim Bakanlığının ilgili biriminin onayının alınması şartıyla; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler, işçi ve işveren kuruluşları ile bünyelerinde kurulu iktisadi işletmeler, işçi ve işveren kuruluşları tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş eğitim amaçlı şirketler ve işveren tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler.

  - Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği sağlanan belgeler.

  - Meslekî Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği kapsamında verilen meslekî yeterlilik belgeleri.

  Ayrıca, Yönetmelik kapsamına giren yani mesleki eğitim alınması zorunlu olan işlerde, 1/1/2013 tarihinden önce işe alındığına dair Sosyal Güvenlik Kurumuna ait kayıtlar esas alınarak 1/1/2013 tarihinden önce çalışmaya başlayanlara, Millî Eğitim Bakanlığı ile eğitim konusunda Millî Eğitim Bakanlığının ilgili biriminin onayını almış kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak protokoller çerçevesinde verilecek en az 32 saatlik eğitim modüllerinden geçirilerek alınan eğitimler sonucu düzenlenecek belgelere sahip olanlar da zorunlu mesleki eğitimi almış olarak kabul edilir.

  Aynı şekilde, 4857 sayılı İş Kanununun mülga 85 inci maddesi kapsamında Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğe göre alınan mesleki eğitim belgeleri de geçerli sayılır.

  6.3- Mesleki Eğitim Zorunluluğunun Denetlenmesi:

  Yönetmelik eki çizelgede yer alan işlerde çalıştırılacakların yapılan işe uygun mesleki eğitim belgesi olarak diploma, sertifika veya belgelerinin bulunup bulunmadığı hususu, Bakanlık iş müfettişleri tarafından denetlenir. İşverenler, Yönetmelik kapsamında yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitim belgelerinin bir örneğini özlük dosyalarında saklamak ve istendiğinde yetkili memurlara göstermek zorundadır.

  6.4- Mesleki Eğitim Konusunda İmzalanmış Protokoller:

  İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı’nda (İMEİGEP) yer alan, iş piyasasının ihtiyaçlarına uygun olarak mesleki ve teknik eğitimin verilmesi, eğitim- istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, aktif iş gücü piyasası politikalarının etkin olarak uygulanması, mesleksizlik sorununun giderilerek iş gücünün istihdam edilebilirliğinin artırılması doğrultusunda bazı OSB’lerde bulunan mesleki eğitim okul ve kurumlarının kapasitelerinin geliştirilmesi ve/veya yeni meslek liselerinin kurulmasının hızla yaygınlaştırılması amaçlarıyla, 6 Ekim 2012 tarihinde Bilim – Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında Organize Sanayi Bölgelerinde Mesleki ve Teknik Eğitimin Güçlendirilmesi Protokolü imzalanmıştır. Bu protokol ile Organize Sanayi Bölgelerinde yeni meslek liselerinin açılması, öğrenci başına teşvik verilerek gerekli olan nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması ve istihdamın artırılması hedeflenmektedir.

  Protokol kapsamında; elektrik-elektronik, endüstriyel otomasyon, gıda, kimya, makine, metal, mobilya ve iç mekân tasarımı, motorlu araçlar, plastik, tekstil, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, yenilenebilir enerji teknolojileri alanları ile 9. Sınıf öğrencilerinin resmi bütçeden aktarılan paydan öğrenci birim maliyeti belirlenmiş ve Maliye Bakanlığı ile ortak olarak hazırlanan tebliğ güncellenerek 07 Eylül 2013 tarihli 28758 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

  Genç nüfusun niteliğini geliştirerek istihdamını artırmak amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı (TOBB) ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü iş birliğinde hazırlanan Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi Uygulama Protokolü 23 Haziran 2010 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

  Mesleki eğitim konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasında imzalanmış olan diğer protokollere aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

  M.E.B. Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce Yapılan Protokoller

  http://mtegm.meb.gov.tr/www/icerik_goruntule.php?KNO=43

  M.E.B. Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce Protokol Yapılan Kurumlar

  http://mtegm.meb.gov.tr/www/icerik_goruntule.php?KNO=42
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 24 Haziran 2014 ---
  7- ÇALIŞANLARIN ÖZEL OLARAK BİLGİLENDİRİLMESİ VE EĞİTİM VERİLMESİ GEREKEN DURUMLAR
  Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitim verilmesi konuları yukarıda genel olarak ele alınmış olup, işyerlerinin ve yapılan işlerin nitelik ve özelliğine göre bazı yönetmeliklerde çalışanların özel olarak bilgilendirilmesi ve eğitim verilmesi yönünde yer alan yükümlülükler de aşağıda belirtilmiştir.

  8- İşverene Uygulanacak Ceza ve Yaptırımlar:

  8.1- Uygulanacak İdari Para Cezaları:

  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun;

  - 26/1-g maddesi gereğince, işverenin; 16 ncı maddede belirtilen konularda çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, bilgilendirilmeyen her bir çalışan için 1.120 TL,

  - 26/1-ğ maddesi gereğince, işverenin; 17 nci maddede belirtilen konularda çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verme yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, eğitim verilmeyen her çalışan için 1.120 TL,

  idari para cezası uygulanacaktır.

  8.2- Sosyal Güvenlik – SGK Mevzuatına Göre İşverene Uygulanacak Yaptırımlar:

  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun;

  - “İş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık bakımından işverenin ve üçüncü kişilerin sorumluluğu” başlıklı 21 inci maddesinde; “İş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmişse, Kurumca sigortalıya veya hak sahiplerine bu Kanun gereğince yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri toplamı, sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı olmak üzere, Kurumca işverene ödettirilir. İşverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır.

  - “İşverenin, genel sağlık sigortalısının ve üçüncü kişilerin sorumluluğu” başlıklı 76 ncı maddesinde de;

  “İş kazası ile meslek hastalığı, işverenin kastı veya genel sağlık sigortalısının iş sağlığını koruma ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi sonucu olmuşsa, Kurumca yapılan sağlık hizmeti giderleri işverene tazmin ettirilir. İşverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır.”

  hükümleri yer almaktadır.

  Çalışanları bilgilendirme ve eğitim verme, iş güvenliği mevzuatında yer alan zorunluluklardan olup, dolayısıyla bu zorunluluğu yerine getirmemiş olan işveren iş güvenliği mevzuatına aykırı hareket etmiş sayılacağından; sigortalının (çalışanın) iş kazasına maruz kalması, meslek hastalığına yakalanması, hastalanması hallerinde, kaza ve hastalık olaylarının işverenin sigortalıyı bilgilendirme ve eğitim verme görevini yerine getirmediğinden kaynaklandığı tespit edilir ya da arada illiyet bağı kurulursa, bu durumda işveren Sosyal Güvenlik Kurumunun yaptığı bütün masraf ve giderlerden dolayı Kuruma karşı sorumlu olur, Kurum kendisine rücu ederek, kusuru oranında işverenden masraf ve giderlerini karşılamasını talep eder. Aynı şekilde çalışanın veya ölümü halinde hak sahiplerinin açacağı tazminat davalarında, işverenin eğitim ve bilgilendirme görevini yerine getirmemiş olması mahkemenin hükmedeceği tazminatın tutarında etkili olur. (Bkz. İş Kazalarında Sorumluluğu Olan İşveren ve Diğer Kişilere Uygulanan Yaptırım ve Cezalar).(www.isvesosyalguvenlik.com)

  ÇALIŞANLARIN ÖZEL OLARAK BİLGİLENDİRİLMESİ VE EĞİTİM VERİLMESİ GEREKEN DURUMLAR

  Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

  Çalışanların ve/veya temsilcilerinin bilgilendirilmesi

  MADDE 15 – (1) İşveren gözetiminde asbest söküm uzmanınca; asbest söküm çalışanına, işyerinde diğer çalışanlara ve çalışan temsilcilerine aşağıdaki konularda yeterli bilgi verilir.

  a) Asbest ve/veya asbestli malzemeden yayılan tozun neden olabileceği sağlık riskleri,

  b) Yönetmelikte belirtilen sınır değerler ve ortam havasında sürekli yapılması gereken ölçümler,

  c) Sigara içilmemesi de dahil uyulması gereken hijyen kuralları,

  ç) Kişisel koruyucu donanımların kullanımı ve alınacak önlemler,

  d) Asbest maruziyetini en aza indirmek için tasarlanmış özel önlemler.

  (2) Birinci fıkrada yer alan önlemlere ek olarak;

  a) Çalışan ve temsilcilerine, ortam havasındaki asbest konsantrasyonu ölçüm sonuçları hakkında bilgi verilir ve bu sonuçlarla ilgili gerekli açıklamalar yapılır.

  b) 11 inci maddede belirtilen sınır değerin aşıldığı hallerde, çalışanlar ve temsilcileri bu durumdan derhal haberdar edilir, nedenleri bildirilir ve alınacak önlemler hakkında görüş alışverişinde bulunulur. Acil bir durumda alınan önlemler çalışan ve temsilcilerine bildirilir.

  Eğitim programları

  MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında verilecek eğitimlerin programı, usul ve esasları ile asbest söküm uzmanının nitelikleri, Tozla Mücadele Yönetmeliğinde düzenlenen Tozla Mücadele Komisyonunun önerileri de göz önünde bulundurularak Bakanlıkça kurulan komisyon tarafından belirlenir ve tebliğ olarak yayımlanır.

  (2) Asbest söküm uzmanlarının eğitimi İSGÜM tarafından yürütülür.

  (3) Tebliğde belirlenen programa uygun olarak kamu kurum ve kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve Bakanlıkça işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimi için yetkilendirilen kurumlar tarafından düzenlenecek asbest söküm çalışanlarının eğitimleri, asbest söküm uzmanları tarafından verilir.

  (4) Eğitimleri veren kurum ve kuruluşlar tarafından eğitimin sonunda sınav yapılarak başarılı olan katılımcılara kurs bitirme belgesi düzenlenir.

  Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

  Çalışanların bilgilendirilmesi

  MADDE 9 – (1) Gemi sahipleri/donatanlar veya kaptan 6331 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile gemilerdeki çalışanları veya çalışan temsilcilerini, geminin tümü ile çalışanın çalışmakta olduğu bölümde veya yaptığı her işte yürütülen faaliyetler, sağlık ve güvenlik riskleri, gemilerde alınacak sağlık ve güvenlikle ilgili tüm önlemler hakkında yazılı ve sözlü olarak bilgilendirilir.

  (2) Çalışanlara verilen bu bilgiler kolay ve anlaşılır olur.

  Çalışanların eğitimi

  MADDE 10 – (1) 6331 sayılı Kanunun 17 nci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışanlara, gemilerde sağlık ve güvenlik, özellikle kazaların önlenmesi konusunda uygun eğitim verilir.

  (2) Bu eğitimde verilen bilgiler ve hazırlanan talimatlar tereddüte yol açmayacak şekilde net, kolay ve anlaşılır olur.

  (3) Eğitim, özellikle yangınla mücadele, can kurtarma ekipmanının kullanılması, balık avlama ve çekme ekipmanının kullanılması ve el işaretleri dâhil çeşitli işaretlerin kullanılması hususlarını kapsar.

  (4) Gemideki çalışmalarda, değişiklik yapılması halinde, çalışanlara verilecek eğitim güncellenir.

  Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik

  Çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi

  MADDE 11 – (1) İşveren, işyerinde çalışanların ve/veya çalışan temsilcilerinin uygun ve yeterli eğitim almalarını sağlar ve özellikle aşağıda belirtilen konularda gerekli bilgi ve talimatları verir:

  a) Olası sağlık riskleri.

  b) Maruziyeti önlemek için alınacak önlemler.

  c) Hijyen gerekleri.

  ç) Koruyucu donanım ve giysilerin kullanımı ve giyilmesi.

  d) Herhangi bir olay anında ve/veya olayların önlenmesinde çalışanlarca yapılması gereken adımlar.

  (2) Eğitim, biyolojik etkenlerle teması içeren çalışmalara başlanmadan önce verilir. Değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir. Gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanır.

  Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

  Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi

  MADDE 11 – (1) İşveren, işyerinde 5 inci maddede belirtilen en düşük maruziyet eylem değerlerine eşit veya bu değerlerin üzerindeki gürültüye maruz kalan çalışanların veya temsilcilerinin gürültü maruziyeti ile ilgili olarak ve özellikle;

  a) Gürültüden kaynaklanabilecek riskler,

  b) Gürültüden kaynaklanabilecek riskleri önlemek veya en aza indirmek amacıyla alınan tedbirler ve bu tedbirlerin uygulanacağı şartlar,

  c) 5 inci maddede belirtilen maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerleri,

  ç) Gürültüden kaynaklanabilecek risklerin değerlendirilmesi ve gürültü ölçümünün sonuçları ile bunların önemi,

  d) Kulak koruyucularının doğru kullanılması,

  e) İşyerinde gürültüye bağlı işitme kaybı belirtisinin tespit ve bildiriminin nasıl ve neden yapılacağı,

  f) Bakanlıkça sağlık gözetimine ilişkin çıkarılacak ilgili mevzuat hükümlerine ve 13 üncü maddeye göre, çalışanların hangi şartlarda sağlık gözetimine tabi tutulacağı ve sağlık gözetiminin amacı,

  g) Gürültü maruziyetini en aza indirecek güvenli çalışma uygulamaları,

  hususlarında bilgilendirilmelerini ve eğitilmelerini sağlar.

  Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik

  EK – 2

  ÇALIŞANLARIN SAĞLIK VE GÜVENLİKLERİNİN PATLAYICI ORTAM RİSKLERİNDEN KORUNMASI İÇİN ASGARİ GEREKLER

  1. Organizasyon önlemleri

  1.1. Çalışanların eğitimi

  İşveren, patlayıcı ortam oluşabilen yerlerde çalışanlara, patlamadan korunma konusunda yeterli ve uygun eğitimi sağlar.

  Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

  Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi

  MADDE 10 – (1) İşveren; işyerinde mekanik titreşime maruz kalan çalışanların veya temsilcilerinin, işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonuçları ve özellikle de aşağıdaki konularda bilgilendirilmelerini ve eğitilmelerini sağlar;

  a) Mekanik titreşimden kaynaklanabilecek riskleri önlemek veya en aza indirmek amacıyla alınan önlemler,

  b) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerleri,

  c) Mekanik titreşimden kaynaklanabilecek risklerin değerlendirilmesi ve ölçüm sonuçları ile kullanılan iş ekipmanlarından kaynaklanabilecek yaralanmalar,

  ç) Mekanik titreşime bağlı yaralanma belirtilerinin niçin ve nasıl tespit edileceği ve bildirileceği,

  d) İlgili mevzuata göre, çalışanların hangi şartlarda sağlık gözetimine tabi tutulacağı,

  e) Mekanik titreşime maruziyeti en aza indirecek güvenli çalışma uygulamaları.

  Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 24 Haziran 2014 ---
  Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi

  MADDE 8 – (1) İşveren; elle taşıma işlerinde çalışanların ve/veya temsilcilerinin, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin mevzuat hükümlerini de dikkate alarak aşağıdaki konularda bilgilendirilmelerini ve eğitilmelerini sağlar:

  a) Bu Yönetmelik uyarınca sağlık ve güvenliğin korunmasına yönelik alınan tedbirler,

  b) Taşınan yükle ilgili genel bilgiler ve mümkünse yükün ağırlığı ile eksantrik yüklerin en ağır tarafının ağırlık merkezi,

  c) Bu Yönetmelikte belirtilen hususları da dikkate alarak yüklerin doğru olarak nasıl taşınacağı ve yanlış taşınması halinde ortaya çıkabilecek riskler.

  Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Alınacak Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

  Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi

  MADDE 6 – (1) Ekranlı araçlarla çalışmalarda, çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara uyulur.

  a) İşveren, çalışanlara ve temsilcilerine çalışma yerlerinde sağlık ve güvenlik ile ilgili bütün konularda ve özellikle 5 inci, 7 nci ve 9 uncu maddelerde belirtilen hususlarda bilgi verir.

  b) İşveren; çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin mevzuat hükümlerini de dikkate alarak ekranlı araçlarla çalışanlara, işe başlamadan önce ve çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olduğunda gerekli eğitimi verir. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri; ilgili mevzuatta belirtilen periyotlarda ve işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonuçlarının gerektirdiği durumlarda tekrarlanır.

  (2) Eğitim, özellikle aşağıdaki konuları içerir:

  a) Ekranlı araçlarla çalışmalarda riskler ve korunma yolları,

  b) Doğru oturuş,

  c) Gözlerin korunması,

  ç) Gözleri en az yoran yazı karakterleri ve renkler,

  d) Çalışma sırasında gözleri kısa sürelerle dinlendirme alışkanlığı,

  e) Gözlerin, kas ve iskelet sisteminin dinlendirilmesi,

  f) Ara dinlenmeleri ve egzersizler.

  Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

  Çalışanların bilgilendirilmesi

  MADDE 6 – (1) İşveren, belirli süreli işlerde veya geçici süreli iş ilişkilerinde 6331 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen bilgilendirme yükümlülüğü saklı kalmak kaydı ile çalışanlara;

  a) İşe başlamadan önce yapacakları işin ne olduğu ve bu işte karşılaşacakları riskler hakkında gerekli bilgilerin verilmesini sağlar.

  b) Özellikle yapılacak işin gerektirdiği mesleki bilgi, yetenek, tecrübe ve gerekli sağlık gözetiminin neler olduğu konusunda bilgi verilmesini sağlar. Ayrıca iş nedeniyle ortaya çıkabilecek ilave özel riskler açıkça belirtilir.

  Eğitim

  MADDE 7 – (1) 6331 sayılı Kanunun 17 nci maddesi hükmü ile birlikte işveren, belirli süreli veya geçici süreli iş sözleşmeleri ile istihdam edeceği çalışanların bilgi ve tecrübelerini de dikkate alarak, yapacakları işin niteliğine uygun yeterli eğitim almalarını sağlar.

  İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

  Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitim

  MADDE 15 – (1) Tüm çalışanlar acil durum planları ile arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım konularında görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirilir.

  (2) İşe yeni alınan çalışana, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilave olarak acil durum planları ile ilgili bilgilendirme yapılır.

  (3) Acil durum konularıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler, yürütecekleri faaliyetler ile ilgili özel olarak eğitilir. 11 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca görevlendirilen çalışanlara, eğitimlerin işyerinde iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi tarafından verilmesi halinde, bu durum işveren ile eğitim verenlerce imzalanarak belgelendirilir.

  İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

  Çalışanların bilgilendirilmesi

  MADDE 6 – (1) İşveren, Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen hususlar saklı kalmak kaydı ile çalışanları ve çalışan temsilcilerini, bu Yönetmelikte belirtilen konularda, işyerinde bulunan sağlık ve güvenlikle ilgili riskler ve alınan tedbirler hakkında bilgilendirir.

  İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

  Çalışanların bilgilendirilmesi

  MADDE 10 – (1) İşveren, iş ekipmanları ve bunların kullanımına ilişkin olarak çalışanların bilgilendirilmesinde aşağıda belirtilen hususlara uymakla yükümlüdür.

  a) Çalışanlara, kullandıkları iş ekipmanına ve bu iş ekipmanın kullanımına ilişkin yeterli bilgi ve uygun olması halinde yazılı talimat verilir. Bu talimat, imalatçı tarafından iş ekipmanıyla birlikte verilen kullanım kılavuzu dikkate alınarak hazırlanır. Talimatlar iş ekipmanıyla beraber bulundurulur. Bu bilgiler ve yazılı talimatlar en az aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde hazırlanır.

  1) İş ekipmanının kullanım koşulları.

  2) İş ekipmanında öngörülen anormal durumlar.

  3) Bulunması halinde iş ekipmanının önceki kullanım deneyiminden elde edilen sonuçlar.

  (2) Çalışanlar, kendileri kullanmasalar bile çalışma alanında veya işyerinde bulunan iş ekipmanlarının kendilerini etkileyebilecek tehlikelerinden ve iş ekipmanı üzerinde yapılacak değişikliklerden kaynaklanabilecek tehlikelerden haberdar edilir.

  (3) Bu bilgiler ve yazılı talimatların, basit ve kolay anlaşılır bir şekilde olması gerekir.

  Çalışanların eğitimi

  MADDE 11 – (1) İşverence iş ekipmanını kullanmakla görevli çalışanlara, bunların kullanımından kaynaklanabilecek riskler ve bunlardan kaçınma yollarına ilişkin eğitim almaları sağlanır. Ayrıca 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen, iş ekipmanının tamiri, tadili, kontrol ve bakımı konularında çalışanlara işverenlerce yeterli özel eğitim verilir.

  İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

  Çalışanların bilgilendirilmesi

  MADDE 16 – (1) İşyerinde çalışanlar, çalışan temsilcileri ve başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar ve bunların işverenleri; işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri ile düzeltici ve önleyici tedbirler hakkında bilgilendirilir.

  Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

  Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi

  MADDE 13 – (1) İşveren; çalışanların ve/veya temsilcilerinin, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin mevzuat hükümlerini de dikkate alarak yeterli ve uygun eğitim almalarını sağlar ve özellikle aşağıdaki konularda çalışanlara gerekli bilgi ve talimatı verir.

  a) İşyerinde kullanılan kanserojen veya mutajen maddelerin riskleri ve etkileri.

  b) Tütün kullanımının getirebileceği ek riskler de dâhil sağlığı etkileyebilecek riskler.

  c) Maruziyeti önlemek için alınan ve alınacak önlemler.

  ç) Hijyen kuralları.

  d) Kişisel koruyucu donanımların kullanılması.

  e) Kazaların önlenmesi ve kaza halinde kurtarma çalışmaları da dâhil yapılması gereken işler.

  f) Kanserojen veya mutajen madde içeren tesis ve kapların üzerinde bulunması gereken anlaşılır ve okunaklı etiketler ile açıkça görülebilir uyarı ve tehlike işaretleri.

  (2) Yeni bir risk ortaya çıktığında veya mevcut risklerde değişiklik olduğunda eğitim yenilenir ve gerektiği durumlarda belirli aralıklarla tekrarlanır.

  Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

  Çalışanların bilgilendirilmesi

  MADDE 9 – (1) İşveren, kişisel koruyucu donanımların kullanımı esnasında alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında çalışanlara ve temsilcilerine bilgi verir.

  Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

  Çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi

  MADDE 9 – (1) İşveren, 15/5/2013 tarihli ve 28648 sayılı Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen hususlar saklı kalmak kaydıyla çalışanların ve temsilcilerin eğitimini ve bilgilendirilmelerini sağlar. Bu eğitim ve bilgilendirilmeler özellikle aşağıdaki hususları içerir:

  a) Risk değerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgileri.

  b) İşyerinde bulunan veya ortaya çıkabilecek tehlikeli kimyasal maddelerle ilgili bu maddelerin tanınması, sağlık ve güvenlik riskleri, meslek hastalıkları, mesleki maruziyet sınır değerleri ve diğer yasal düzenlemeler hakkında bilgileri.

  c) Çalışanların kendilerini ve diğer çalışanları tehlikeye atmamaları için gerekli önlemleri ve yapılması gerekenleri.

  ç) Tehlikeli kimyasal maddeler için tedarikçiden sağlanan Türkçe malzeme güvenlik bilgi formları hakkındaki bilgileri.

  d) Tehlikeli kimyasal madde bulunan bölümler, kaplar, boru tesisatı ve benzeri tesisatla ilgili mevzuata uygun olarak etiketleme/kilitleme ile ilgili bilgileri.

  (2) Tehlikeli kimyasallarla yapılan çalışmalarda çalışanlara veya temsilcilerine verilecek eğitim ve bilgiler, yapılan risk değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan riskin derecesi ve özelliğine bağlı olarak, sözlü talimat ve yazılı bilgilerle desteklenmiş eğitim şeklinde olur. Bu bilgiler değişen şartlara göre güncellenir.

  (3) Kimyasal madde üreticileri veya tedarikçileri, işverenin talep etmesi halinde, risk değerlendirmesi için gerekli olan, 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında yer alan hususlar ile ilgili tüm bilgileri vermek zorundadır.

  Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

  Çalışanların bilgilendirilmesi

  MADDE 10 – (1) Kanunun 16 ncı maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışanlar veya temsilcileri, işyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili alınması gereken tüm tedbirler ve bu Yönetmeliğin, özellikle 5, 6, 7 ve 8 inci maddelerinin uygulanması hakkında bilgilendirilir.

  (2) Bu bilgiler çalışanlar tarafından erişilebilir ve anlaşılır şekilde olur.

  Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği

  Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi

  MADDE 6 – (1) İşveren, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 16 ncı maddesinin hükümleri saklı kalmak şartıyla, işyerinde kullanılan sağlık ve güvenlik işaretleri hakkında çalışanları veya temsilcilerini bilgilendirir.

  (2) İşveren, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17 nci maddesinin hükümleri saklı kalmak şartıyla, işaretlerin anlamları ve bu işaretlerin gerektirdiği davranış biçimleri hakkında, çalışanların eğitim almasını sağlar.

  Tozla Mücadele Yönetmeliği

  Çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi

  MADDE 15 – (1) İşveren, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 16 ve 17 nci maddelerinde ve 15/5/2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen hususlar saklı kalmak kaydıyla çalışanların ve temsilcilerinin eğitim ve bilgilendirilmelerini sağlar. Bu eğitim ve bilgilendirilmeler özellikle aşağıdaki hususları içerir.

  a) Risk değerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgiler,

  b) İşyerinde bulunan tozun çeşidinin tanınması, tozdan kaynaklanan sağlık ve güvenlik riskleri, meslek hastalıkları, mesleki maruziyet sınır değerleri ve diğer yasal düzenlemeler hakkında bilgiler,

  c) Çalışanların kendilerini ve diğer çalışanları tehlikelerden koruması için yapılması gerekenler ve alınacak önlemler,

  ç) Kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı ve bakımı.

  Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

  Çalışanların bilgilendirilmesi

  MADDE 12 – (1) Yapı işlerinde;

  a) Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen hususlarla birlikte çalışanlar veya çalışan temsilcileri, yapı alanında sağlık ve güvenlik ile ilgili alınan tedbirler hakkında bilgilendirilir.

  b) Verilen bilgilerin kolay ve anlaşılır olması sağlanır.

  (2) İş ekipmanlarının kullanım talimatı çalışanlar tarafından rahatlıkla okunabilecek bir yere asılır.(www.isvesosyalguvenlik.com)

  —————

  * Başmüfettiş, Sosyal Güvenlik Kurumu
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 24 Haziran 2014 ---
  www.isvesosyalguvenlik.com
 2. Serkan Angıl İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  48419
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Allah bilgi veren den razı olsun.. teşekkürler..
 3. defne doğu İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  96425
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  DSİ Kamu Kurumu
  teşekkürler faydalandım ....
 4. Fatih AKÇAYIR İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  79749
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Ben eğitim takvimini her ay 1 er saat olarak programladım. Yani toplam 12 saat yıllık eğitim, yönetmelik 4 saat ve katları diyor yanlışmı yapıyorum ? Eğer 4 saat ve katları yaparsam, tüm işverenler her 4 saati 1 saatte verdirmek ister. Bunun önüne geçmek içinde direnip 1 saat ne yapıp edip egitimi veriyorum, ayrıca çok verim alıyorum. Tüm çalışanlarda ciddi bir ilerleleme kaydediyorum.
  "Eğitim sürelerinin bütün olarak değerlendirilmesi esas olmakla birlikte, dört saat ve katları şeklinde işyerindeki vardiya ve benzeri iş programları da dikkate alınarak farklı zaman dilimlerinde de değerlendirilebilir."
 5. krmlseker İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Yönetmelik gereği ( sizinde belirttiğiniz gib)i 4 ve katları şeklinde eğitim programlama yapabilir ve uygulayabilirsiniz..Yanlış mı yapıyorum diye sormuşsunuz..Malesef yanlış yapıyorsunuz...