1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Büyük endüstriyel kazalarla ilgili hazirlanacak güvenlik raporu tebliği yayınlandı

Konusu 'Diğer Duyuru ve Etkinlikler' forumundadır ve Erkan Dündar tarafından 26 Ocak 2015 başlatılmıştır.

 1. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  24 Ocak 2015 CUMARTESİ

  Resmî Gazete

  Sayı : 29246

  TEBLİĞ

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

  BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARLA İLGİLİ HAZIRLANACAK GÜVENLİK RAPORU TEBLİĞİ

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik’te belirtilen üst seviyeli kuruluşişletmecilerinin, aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereği hazırlamaları veya hazırlatmaları gereken güvenlik raporlarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde tanımlanan üst seviyeli kuruluşlar hakkında uygulanır.

  Dayanak

  MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğin 11 inci ve 21 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar ve kısaltmalar

  MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

  a) BKÖP: Büyük kaza önleme politikasını,

  b) Güvenlik raporu: Üst seviyeli kuruluşun, kuruluşun çevresinin, kuruluşta yürütülen faaliyetlerin veproseslerin tanıtımının yapıldığı, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğin eki Ek-3’te belirtilen ilkeleri içerecek şekilde kuruluşta uygulanan güvenlik yönetim sistemi ile ilgili bilgilerin ve işletmecinin taahhütlerinin bulunduğu belgeyi,

  c) Güvenlik raporu formatı: Ek-1’de belirtilen; biçim ve genel kurallar dikkate alınarak ve Ek-2’de belirtilen güvenlik raporunda bulunması gerekli asgari bilginin, belirtilen başlık ve numaralara göre sıralanmasını içeren güvenlik raporu düzenini,

  ç) GYS: Güvenlik yönetim sistemini,

  d) Kritik olay (KO): Büyük kazaya sebebiyet verme potansiyeli olan bütünlük kaybını,

  e) Yönetmelik: 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliği,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Genel Yükümlülükler

  İşletmecinin güvenlik raporu ile ilgili yükümlülükleri

  MADDE 5 – (1) Üst seviyeli bir kuruluşun işletmecisi Ek-2’de belirtilen bilgileri ve güvenlik raporu formatınıdikkate alarak bir güvenlik raporu hazırlar veya hazırlatır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Güvenlik Raporunun İncelenmesi, Gizli Bölümleri ve Raporda

  Belirtilen Bilgilerin Dayanakları

  Güvenlik raporunun incelenmesi

  MADDE 6 – (1) Güvenlik raporları Yönetmeliğin 11 inci ve 12 nci maddelerinde belirtilen usul ve esaslara göre incelenir.

  Güvenlik raporunun gizli bölümleri

  MADDE 7 – (1) Hazırlanan güvenlik raporlarında, Ek-2’nin birinci ve ikinci bölümünde yer alan 1.1.6 (bildirimdahilindeki tehlikeli madde ve miktarları), 1.2 (b) ve (c), 1.4.1 (c hariç), 1.4.2, 1.5 (a) ve 1.5.2, 1.5.16, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.6, 2.2.7 numaralı maddeler ve bu maddelere ait alt başlıkları ile üçüncü bölümünün tamamında belirtilen bilgiler, Yönetmeliğin 21 inci maddesi gereğince gizli olarak kabul edilir ve bu bölümler üçüncü kişilere açıklanmaz.

  Güvenlik raporunda belirtilen bilgilerin niteliği

  MADDE 8 – (1) Güvenlik raporunda kullanılan veya belirtilen; güvenilirlik verileri, olasılık verileri,enstrümantasyon güvenlik sertifikasyonları, meteorolojik, hidrografik ve benzeri bilgiler ile referans bilgilerinin; hangi ulusal/uluslararası kurum veya kuruluşlar ile ulusal/uluslararası kabul görmüş bilimsel veya standardize edilmişkaynaklardan alındığı belirtilir.

  Güvenlik raporu ile birlikte gönderilen risk değerlendirmesi

  MADDE 9 – (1) Üst seviyeli kuruluşun işletmecisi tarafından, Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereği hazırlanan/hazırlatılan kantitatif risk değerlendirme belgeleri, güvenlik raporu ile birlikte ancak ayrı bir doküman olarak harici bir bellek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilir. Söz konusu kantitatif risk değerlendirme belgeleri, güvenlik raporunun herhangi bir bölümünü veya ekini teşkil etmez.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Çeşitli ve Son Hükümler

  İdari tedbirler ve uygulanma usulleri ile yaptırımlar

  MADDE 10 – (1) Güvenlik raporunun yetersiz bulunması halinde, Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hükümler uygulanır.

  Yabancı dildeki kaynaklar

  MADDE 11 – (1) Yabancı dildeki kaynaklardaki bilgilerin kullanılması durumunda güvenlik raporunun ekinde, söz konusu bilgilerin ilgili mevzuata göre yeminli tercüman tarafından yapılan Türkçe çevirileri sunulur.

  Yürürlük

  MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Çevre ve Şehircilik Bakanımüştereken yürütür.


  Ekler için tıklayınız
 2. aktasi İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  7247
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Alarko Taahhüt Grubu
  bu işten anlayanlar özet geçebilir mi ne değişti hayatımızda:)
 3. suleymangurgen İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Arkadaşlar değişen birşey yok sadece BEKÖP raporu nasıl hazırlayacağımız ile ilgili tebliğ yayınladılar. BEKÖP raporunu hangi işletmelerin hazırlayacağı ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığınun online sistemine kullanılan kimyasalları ve miktarlarını giriyoruz ve sonucunda bize nelerden muaf olduğumuz belirtiliyor, ben kendi işletmemde muaf çıktım, siz eğer muaf değilseniz kolaylıklar dilerim
 4. Ali Ünal İSGforum Üyesi

  Çevre bakanlığındaki seveso bildirimi ile BEKOP Plan Politika ve Belgesi farklı işlevlerdir. BEKOP uzun sürecek PKD benzeri PKD, RD, Acil durum, kriz yönetimi gibi konuları içine alan detaylı çalışmalardır.
 5. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  SEVESO yönetmeliği kapsamında beklenen "BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARLA İLGİLİ HAZIRLANACAK GÜVENLİK RAPORU TEBLİĞİ" 24.01.2015 Tarih ve 29246 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı. Tebliğ ve EK'lerinin yayınlanması ile Güvenlik Raporunun hazırlanması konusu tamamen netlik kazanmış oldu. Böylece Türkiye'de SEVESO kapsamına girecek 2000'den fazla firma için, 1 yıllık SEVESO maratonu da hızlanmış oldu.

  Kısaca hatırlatma yapmak gerekirse, Yönetmelik uyarınca, ALT ve ÜST seviyeli olarak belirlenen kuruluşların yapmakla sorumlu olduğu çalışmaların yürütülmesi için; ilgili bakanlıklar ve çeşitli kurum/ örgütlerce genel farkındalığın arttırılması yönünde eğitim faaliyetleri düzenlenmiş ve sanayicilerimizin bilgilendirilmesi sağlanmıştı.

  Bununla birlikte, SEVESO projelerinin yürütülmesi ve fiili olarak hayata geçirilip tamamlanması, üst düzey uzmanlık ve deneyim gerektiren oldukça komplike çalışmalar içermektedir. Yönetmelik kapsamında, işletmelerin;
  • Çevre Bakanlığı Online Sistemine Bildirim Yapması,
  • Alt Ve Üst Seviyeli Kuruluşlar İçin Kantitatif Risk Değerlendirmesi (QRA) Yapması,
  • Alt Ve Üst Seviyeli Kuruluşlar İçin, Büyük Kaza Önleme Politikası Belgesi (BKÖP) Hazırlaması,
  • BKÖP Belgesinde Belirtilen Büyük Kaza Tehlikeleri ile Orantılı Gereksinimlere UygunGüvenlik Yönetim Sistemi Kurması ve Dokümantasyonunu Tamamlaması,
  • Üst Seviyeli Kuruluşlar İçin Güvenlik Raporu Hazırlaması,
  • Üst seviyeli kuruluşlar için, Dahili Acil Durum Planı Hazırlaması,
  Ve yönetmelik hükümlerinde belirtilen diğer çalışmalarını, Tebliğ'de belirtilen 01.01.2016 tarihine kadar tamamlayarak sisteme yüklemesi gerekmektedir.
  Henüz ülkemizde uygulamada yeni bir Yönetmelik olan SEVESO kapsamındaki pek çok işletme tecrübeli ve uzman bir çözüm ortağı ile süreçleri yönetmek ihtiyacı duymakta.

  Bu aşamada; INERCO & DORUK SİSTEM olarak uluslararası alandaki tecrübemiz ve deneyimli kadromuz ile aşağıdaki konularda hizmet vermekteyiz:
  • SEVESO Yönetmeliği gereğince sanayici ve işletmecilerin yerine getirmekle sorumlu olduğu tüm çalışmaların yapılması ve teslim edilmesi
  • Ön Tehlike Analizleri ve Değerlendirmeleri
  • Fonksiyonel Güvenlik Analizleri, SIL Analizi
  • ATEX Patlamadan Korunma Dokümanlarının Hazırlanması ve Uyumlama Çalışmaları
  • BOW-TIE uygulamaları ve program desteği
  • Kalitatif ve Yarı Kantitatif Risk Analiz Çalışmaları (HAZOP, FMEA, What If LOPA,..)
  • Kantitatif Risk Değerlendirme Çalışmaları
  • Sonuç Analizi, Risk Frekans Analizi, Modelleme çalışmaları ve İlgili Programlar Desteği
  • BKÖP Hazırlama ve Güvenlik Yönetim Sistemi Kurulumu
  • Güvenlik Raporu Hazırlama
  • Dahili ve Harici Acil Eylem Planlarının Hazırlanması
  • Güvenilirlik Merkezli Bakım (RCM), Toplam Üretken Bakım (TPM), Risk Bazlı denetim (RBI) çalışmaları
  • SEVESO III Uyumlama Hizmetleri
  • Projeleri kendi içlerinde hazırlamak isteyen kuruluşlar için SEVESO uygulamaları konusunda yerinde eğitim, yönlendirme, uyumlama, dokümantasyon hazırlama danışmanlığı
  SEVESO proje çalışmalarının tüm detayları ile tamamlanarak teslim edilmesi, işletmelerdeki ilgili personelin eğitilerek proje ile ilgili senkronizasyonlarının tamamlanması ve yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesi yönünde sahip olduğumuz tecrübelerimiz ve referanslarımız için,SEVESO ve DORUK SİSTEM sayfalarını ziyaret ederek daha ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.
  [​IMG]
  [​IMG]


  Doruk Kimyasal Yönetim Sistemleri ve Endüstriyel Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti.
  Itri Dede Sok. No:17 Kızıltoprak Kadıköy 34725 Istanbul-Türkiye
  Tel:+90 216 337 8383 Fax: +90 216 337 9027 E-Mail: info@doruksistem.com.tr
  [​IMG]