1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Dikkat Basin açiklamasi::tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı sistemi

Konusu 'TMGD' forumundadır ve Erkan Dündar tarafından 3 Temmuz 2015 başlatılmıştır.

 1. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  BASIN AÇIKLAMASI

  Bilindiği üzere Ülkemiz, Tehlikeli Malların Karayolu İle Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına(yani ADR Anlaşmasına) 02/07/2010 tarihli ve 27629 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 2010/547 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 22/03/2010 tarihi itibariyle taraf olmuştur.

  Taraf olduğumuz ADR anlaşması paralelinde Bakanlığımızca hazırlanan ve 01/01/2014 tarihinde yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik, tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığı sektörüne pek çok yenilikler getirmiştir. Yönetmelik ile tehlikeli maddelerin, insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli bir şekilde kamuya açık karayoluyla taşınması amaçlanmıştır.

  Bu önemli önemli yenikliklerden bir tanesi Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Sistemidir.

  Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında; tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan konumunda olan işletmelere yaptıkları işleri, uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapmalarına yardımcı olmak amacıyla Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.

  Bu bağlamda, Bakanlığımızca hazırlanan “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ” 22/05/2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ kapsamında, işletmelerin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) istihdam etme veya hizmet alması zorunluluğu 30/06/2015 tarihinde başlayacak olup, Tebliğ’in Geçici 2 inci maddesi ile de bazı faaliyet türlerine 01/01/2018 tarihine kadar geçici bir muafiyet sağlanmıştır. Geçici muafiyet sağlanan bu faaliyet alanları;

  • Perakende satış yapan akaryakıt, LPG, CNG ve LNG istasyon işletmeleri ile LPG, CNG tüp satışı yapan işletmeler

  • Liman tesisleri ile hava yolu kargo terminalleri [denizyolu, havayolu taşımacılığı ]

  • Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre K1, K2, C1, C2, L1, L2, R1, R2 Yetki belgesi sahipleri

  • Kamu kurum ve kuruluşlarıdır.  TMGD’ nin asıl görevi, işletme sahibinin sorumluluğu altında, işletmenin imkânları dahilinde, uygun araçları ve faaliyetleri belirlemek ve uygun olan en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini sağlamaktır.

  Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olmak isteyip Tebliğde yer alan şartları sağlayanlar, Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim kuruluşlarında ( ki bu gün bunların sayısı 61’ e ulaşmıştır) 49 saat eğitim almaları ve bu eğitim sonunda Bakanlığın yapmış olduğu sınavda başarı göstermeleri gerekmektedir. Sınavda başarı gösteren adaylara 5 yıl geçerli TMGD Sertifikası düzenlenmektedir.

  Son zamanlarda medyada, özellikle Bakanlığımızdan her hangi bir açıklama olmamasına rağmen, Bakanlığımızca yetkilendirilen bazı TMGD Eğitim Kuruluşları tarafından yapılan açıklamalarda, ülkemizin TMGD ihtiyacının 50.000 ila 80.000 arasında olduğu belirtilerek TMGD’leri ve TMGD adaylarını gereksiz olarak bir beklentiye sevk ettikleri, ayrıca 30 Haziran 2015 tarihinden itibaren zorunlu hale gelen TMGD bulmaktan sıkıntı yaşanacağı basın yoluyla dile getirildiği müşahede edilmektedir.

  Bakanlığımızca, Tehlikeli madde taşımacılığı sektöründe yer alan tarafların TMGD’leri istihdam etmesi veya TMGD’den hizmet alma zorunluluğu; 10/04/2014 tarihinde yayımlanan “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge” kapsamında, işletmecilere düzenlenen Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) ile Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre belli Yetki belgesine sahip olup da, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren taşımacılar ile ilişkilendirilmiştir. Diğer bir değişle, TMFB sahibi işletmeler ile Tehlikeli Madde taşımacılık faaliyetinde bulunan taşımacılık Yetki Belgesine sahip işletmeler, TMGD istihdamında potansiyel arz etmektedir. Bu ilişkilendirme çerçevesinde geleceğe yönelik yapılacak değerlendirmelerin bizleri ihtiyaç duyulacak TMGD sayısına daha sağlıklı bir şekilde götürecektir.

  Bu bağlamda, Yönergenin yayımlandığı tarihten bu güne kadar yaklaşık 16.000 işletmeci TMFB belgesi almış olup ve halen Bölge Müdürlüklerimizce TMFB düzenleme süreci devam etmektedir. Ayrıca, Tebliğ’in yayımlandığı tarihten bu güne kadar Bakanlığımızca yapılan TMGD sınavlarında da yaklaşık 2.100 kişi başarı göstermiş ve bunlardan bu güne kadar 1.356 kişiye TMGD sertifikası düzenlenmiş olup, sertifika düzenleme süreci suratlı bir şekilde yürütülmektedir.

  Tüm bu değerlendirmelerin ışığında, mevcut TMFB sahibi işletmelerden yaklaşık 1/2 ‘sinin TMGD istihdam etme veya hizmet alma zorunluluğunun Tebliğ’in Geçici 2 inci maddesi kapsamında 01/01/2018 tarihinde başlayacak olması, bir TMGD’nin 5 işletmeye kadar hizmet verecek olması, her iki ayda bir Bakanlığımızca TMGD sınavının yapılacağı dikkate alındığında; sektörde TMGD istihdam edilmesi veya hizmet alınmasında bir sıkıntı yaşanması beklenmemektedir.

  Ayrıca, TMGD istihdam edilmesi konusunda ADR’ye taraf olan AB üyesi ülkelerdeki mevcut duruma bakıldığında, örneğin Almanya’ da ki durum incelendiğinde; Almanya da toplamda yaklaşık dörtyüzmilyon ton tehlikeli madde hareketinin olduğu ve bu sürecin yaklaşık 16.500 TMGD ile yürütüldüğü tespit edilmiştir. Ülkemizde de yıllık yaklaşık olarak otuzbeşmilyon ton tehlikeli madde hareketinin olması ve bir TMGD’nin 5 işletmeye hizmet vereceği dikkate alındığında, 01/01/2018 tarihi itibarıyla, yaklaşık 16.000 ila 18.000 arasında TMGD’nin ülkemiz için yeterli olabileceği düşünülmektedir.

  Bu itibarla, tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde taraf olan tüm gerçek veya tüzel kişilerin, somut veriye dayanmadan kamuoyunu yanlış bilgilendirilmesine neden olacak beyanatlardan kaçınması gerekmekte olup, tehlikeli madde taşımacılığı sektöründe yer alan tarafların Bakanlığımız tarafından yapılacak duyurulara itibar etmesi önemle rica olunur.

  Ekli Dosyalar:

 2. ERKAN ÖZDOĞAN İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  96643
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Yani diyor ki biz yine bir kanun çıkardık, ve işverenleri kanundan muaf tuttuk. Yani delinin eline çomağı verdik, kimi dürterse oy anam demesin. diyorlar.
 3. CEREN AYTAÇ İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  92413
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Kent Hastanesi
  Adı yeni duyulmaya başlanan Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanlığı, üniversite mezunlarına yeni ve yüksek kazançlı iş imkanı sunuyor.
  Türkiye'de yeni trend haline gelen konuyla ilgili Aspir Eskişehir Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ve SRC5 Eğitim Merkezi Sorumlusu Hüda Doğan bilgi verdi. Tehlikeli madde üreten, taşıyan, depolayan firmaların bir danışman bulundurması zorunluluğu içeren tebliğ, 30 Haziran’da yürürlüğe girdi. İlgili tebliğe göre; tehlikeli madde paketleyen, dolduran, ambalajlayan firmalarda Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanlığı (TMGD) bulundurma zorunluluğu olacak, şimdiden birçok firma çalıştıracak TMGD aramaya başladı.  YÜKSEK MAAŞ
  Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanlığı adı yeni ama mesleğe girenleri yüksek bir maaş bekliyor. Türkiye’de sadece 500 sertifikalı danışman olduğu belirtiliyor, bu anlamda eleman açığı büyük. Danışmanlar, Firma başına 2- 2 bin 500 lira ücret alabiliyor. Bir firmaya bağlı ya da bağımsız çalışabiliyorlar, en fazla 5 firma ile çalışabiliyorlar. Bu sayede 12 bin 500 lira para kazanma imkanına da sahip olabiliyorlar. Uygulama akaryakıt istasyonları bölge bayileri için 30 Haziran 2015'den itibaren yürürlüğe girdi. Türkiye'de 15 bin akaryakıt istasyonu olduğu düşünülürse binlerce üniversite mezunu genç danışman olarak binlerce lira kazanabilecek.

  70 PUAN ALMAK YETERLİ
  Doğan, TMGD olabilmek için nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini anlattı. Doğan, şunları kaydetti:
  “Danışman olmak için, 4 yıllık üniversite mezunlarının bölüm ayrımı olmaksızın kursa katılıp Ulaştırma Bakanlığı’nın açtığı sınavdan 70 ve üzeri puan almak gerekiyor. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı, sınavı Türkiye’de ilk kitap açık girilen sınavdır.”

  80 BİN AÇIK VARDoğan, yeni yürürlüğe giren tebliğ sonrasında özellikle tehlikeli madde ile çalışan firmaların danışman aradığını kaydederek, şunları söyledi:
  “Birçok firma yüksek maaşla TMGD arıyor. Türkiye’de 80 bin kişilik Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı açığı var, firmalar danışman arıyor çünkü danışman bulundurmamanın cezası çok yüksek. Birçok firma bizden danışman konusunda yardım istiyor, biz de kurumumuzu arayıp danışman temin etmek isteyen firmalara başarılı olan kursiyerlerimizi tavsiye edebiliyoruz, böylelikle kursiyerlerimizi istihdama da yönlendiriyoruz.”

  EĞİTİM SÜRECİ
  Hüda Doğan, şöyle konuştu:

  “Bursa ve Eskişehir merkezliyiz, eğitimlerimiz 49 saatten oluşuyor ve bir hafta sürüyor. Eğitimlerimizde; katılanlara Yangın Eğitim Sertifikası, öğle yemeği, sabah kahvaltısı ve eğitim merkezimize gidiş ve gelişlerde ücretsiz servis imkanımız var.”
 4. Deniz K. İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  400 milyon ton taşıma yapan almanya ya 16500 uzman yetiyorda 35 milyon ton taşıma yapan ülkemize 16000 ile 18000 arası uzman neden anca yetiyor. basit bir orantıyla 2100 kişi yetip de artması lazım bu işde yine etraf uzman dolar rastgele yapılır üç bei kuruş kazanılır. çevre görevlisi+ lpg sorumlu müdür + isg uzmanı + tmgd olarak 4 işe uğraşıp 1 adamın maaşını anca alırız. yok yok en iyisi esnaflar açıcan bi dükkan akarı yok kokarı yok
 5. Orkun Dalyan İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  118515
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Enerji Sektörü
  Zaten nedense tüm isg platformları TMGD eğitimleri, mevzuatları vb. şeylere anıda yönelme yaptılar. Eğitim kurumlarına yeni meslekler yeni eğitimler lazım. Para lazım çalış uzmanım,danışmanım,müdürüm,
 6. CEREN AYTAÇ İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  92413
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Kent Hastanesi
  Hastanede İş Güvenliği uzmanlığı yapan arkadaşlara sormak istiyorum; Hastanenizde bir TMGD ile çalışıyor musunuz? Yada yılda elli ton tehlikeli madde çıkıyor mu?
 7. ibrahim5559 İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Pardon yılda elli ton tehlikeli madde çıkıyor mu da nedemek? Yılda en az elli ton tehlikeli madde satan, alan taşıyan depolayan vs vs değilmiydi. Hastahaneden çıksa çıksa tehlikeli atık çıkar.
  Tehlikeli atıklar içinde mi gerekli ? Zaten atık işini çevre görevlsi çalışmıyor mu? Buradaki mantığı anlayamadım. Açıklarmısınız?
 8. CEREN AYTAÇ İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  92413
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Kent Hastanesi
  Evet biraz karışık olmuş fark ettim. İki gündür hastaneyi TMGD ları arıyor hizmet vermek için. Bende sizin gibi biliyorum hastanelerde genellikle tehlikeli atık çıkıyor, madde olarak ise genellikle kullanılan formaldehit, ksilen, çeşitli asitler vb. ama yılda elli ton çıkmıyor.
 9. Ergül Çatalbaş Bölüm Yöneticisi

  • Bölüm Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  47072
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  İzmir Büyükşehir Belediyesi
  sende hastanede çalışıyorum ama tmgd ile ilgili bir planımız yok olsa zaten HKS ona atıf yapar
 10. CEREN AYTAÇ İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  92413
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Kent Hastanesi
  Bencede haklısınız. Teşekkürler
 11. murat mert çakıroğlu İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  63792
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  metalurji döküm izabe
  6 aydır TMGD yim

  benim anlamadığım bir konu var.

  hala müşteri bulamadım. bu belgeyi paraya çeviremedim.

  ankara da ve piyasanın içinde olmama rağmen firma bulamadım,

  bu yayınları yapanlar Türkiye'den mi bahsediyor ?

  ya da kime lazımsa beni bulsunlar.

  benim çevremde 40 kişi var TMGD hala iş bulamadılar.

  iyi ki iş güvenlik uzmanıyım.
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 4 Aralık 2015 ---
  söz o kadar çok para istemiyeceğim.
 12. Deniz K. İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Alınması faydalı olacaktır ancak aldıktan sonra beklemeyin paracıklar paracıklar katlansın hep paracıklar diye ;)
 13. Deniz Ural İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  146623
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Tüprag Metal Madencilik
  Arkadaşlar ben Maden Mühendisiyim ama uzmanlığın yanında yetkim olan Teknik Nezaretçiliği bile yapmıyorum. Hoş o iş de bitti ya bir yandan da iyi oldu.

  Özetle bir insan ne kadar çok işle meşgul olursa her biri için o kadar az enerji harcamak zorunda kalır. Bu yüzden başarılı olma ihtimali de düşecektir. Bir iş yapın, hakkıyla yapın derim. Sonrası zaten gelir sizi bulur.
 14. AHMET AKIN ALBAYRAK İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  15416
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Bıçakcılar A.Ş.
  Çevre Mühendisi ne işe yarıyor, daha doğrusu böyle bir bölüm ne iş yapar ?
 15. ibrahim5559 İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Çevre görevlisi, İş güvenliği uzmanlığı, Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı, Ohsas 18001, ISO 14001, Yangın eğiticisi, Eğiticinin eğitimi gibi daha bir çok belgeye sahip olan işverenlerin sorabileceği herhangi bir soruyla alakalı konuların hepsine vakıf olması beklenen. Çevre deyince üretimin tüm süreçlerinden sorumlu tutulabilecek kapasiteye sahip, İSG konularında işverenlerin tüm sorumluluklarını üzerine alabilecek derecede gözü kara ne iş olursa yapan ama sıra ücrete gelince işverenin gözünde postabaşı, formen vb üretimciden bile daha düşük seviyede olan. Zaten ne iş yapıyorki şeklinde hor görülen ama istisnalar hariç asla ve asla mühendislik yapmasına fırsat tanınmayan. Zora düşünce bizim çevre mühendisimiz var çözsün bakalım olayı denilen bölümdür? Kısacası.
 16. AHMET AKIN ALBAYRAK İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  15416
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Bıçakcılar A.Ş.
  Çok güzel özetlemişsiniz ama bu TMGD ve Çevre Görevlisi bunlar Çevre Mühendisliğini ilgilendiren konular değil mi? Böyle bir branş varken neden bu tarz alanlar türetilir anlamıorum.
 17. ibrahim5559 İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Kimyasal kazalar her ne kadar çevre kirliliğine neden olsada; TMGD 'de daha çok iş güvenliği kısmı ağır basıyor gibi.

  Ayrıca bir kişi kaç konuda uzman olabilir ki? Sadece Çevre Mühedisleri değil diğer mesleklerde bir sürü sertifika alabiliyor. Buna bir düzenleme veya sınırlama getirilmeli.
 18. AHMET AKIN ALBAYRAK İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  15416
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Bıçakcılar A.Ş.
  Bende zaten Çevre Mühendisleri herşeyi yapsın demiyorum ama bir Çevre Mühendisi kariyerini bu yönde belirleyip uzmanlaşabilir o altyapıya sahip, Şimdi bu kişinin aldığı 4 senelik bir eğitim var karşısında saatlerle verilen eğitim neticesinde altyapısı olmayan diğer kişiyi bu meslekte uzman ilan ediyorsunuz. Bu bence İSG' de de böyle olmalı yani bir maden ocağındaki İş Güvenliği Uzmanının da Maden Mühendisi alt yapılı olması gerekli diye düşünüyorum.