1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Bir işyerinde zorunlu çalışma sureleri lscilere verilen isg eğitim sureleri

Konusu 'İşletmelerde Eğitim ve İletişim' forumundadır ve Hüseyin AVCI tarafından 20 Eylül 2015 başlatılmıştır.

 1. Hüseyin AVCI İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  146374
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Kamu
  Arkadaşlar. İsg eğitimleri ve acil eylem planı risk degerlendirme gibi yapılan çalışmalarda geçen süreler . o işyerinde aylík kişi başı çalışma sürelerine dahilmidir degilmidir bununla ilgili yönetmelik maddesi varsa eklerseniz sevinirim.
 2. menot İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi, işyerinde risk değerlendirmesinin yapılması ve acil durum planlarının hazırlanması işverenin yükümlülüğündedir.

  İş güvenliği uzmanının bir işyerinde çalışma süresinin kısa veya uzun olması mevzuatta yazılı yükümlülüklerini değiştirmez. Bir işyerinde tam zamanlı çalışan iş güvenliği uzmanı ile sadece ayda 1 saat görev yapan uzmanın görev, yetki ve sorumlulukları açısından mevzuatta hiçbir değişiklik yoktur.

  Belirttiğiniz konularda yönetmelikler tek tek incelendiğinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri hizmetinin dışarıdan alınabilaceği; iş güvenliği uzmanının görevlerinden birinin acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek olduğu; risk değerlendirmesi yapacak ekipte yer alması gerektiği görülür.

  İş güvenliği uzmanının bir işyerinde çalışması gereken zorunlu yasal süre, yapılacak işlerin alacağı süreden bağımsız olarak işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına* göre hesaplanır. Sizin düşündüğünüz şekilde ayrı işler için ayrı zaman dilimleri mevcut değildir. Uzman kendisine verilen bu süre içinde yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa işverene dışarıdan bazı hizmetleri alması için yönlendirmede bulunmalıdır. Bir başka çözüm ise yapılacak bu işler için görev süresini artırmaktır.

  İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:29.12.2012/28512
  İşlenen son değişiklik: 30.04.2015/29342
  *İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri
  MADDE 12 – (1) (Değişik:RG-30/4/2015-29342) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

  a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
  b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
  c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.

  ....
  Çalışma sürelerinde geçiş hükümleri
  GEÇİCİ MADDE 7 –(Ek:RG-30/4/2015-29342)
  (1) 12 nci maddede belirlenen iş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri ile tam gün çalıştırılmasına dair hükümler, 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer. Bu tarihe kadar mevcut hükümlerin uygulanmasına devam edilir.
 3. Hüseyin AVCI İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  146374
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Kamu
  Yani sizin dediğinize göre buradan çıkardığım şu oldu.

  Örneğin çok tehlikeli sınıfta olan 50 çalışanı olan bir iş yerinde yönetmeliğe göre ayda en az 40x50, 2.000 dakika, yılda 24.000 dakika eder.Bu süre içerisine İSG eğitimleri dahil değildir. Diğer çalışmalar dahildir. Doğru mudur?
 4. narkissos İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  70602
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  KEYGEN Uluslararası Mühendislik Müşavirlik
  Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

  1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.

  2) Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde EK-2’deki örneğine uygun olarak hazırlamak.

  3) Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.

  4) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.

  5) (Ek:RG-11/10/2013-28792) Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri, İSG KATİP’e bildirmek.

  Bu eğitimi vermek bizim sorumluluğumzda , yapmakla yükümlüyüz.
 5. menot İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Önceki mesajımda ayrıntılı şekilde ifade ettiğim üzere, iş güvenliği uzmanlarının Yönetmelikte yazılı tüm görevleri yapması için kendisine tanınan süre işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına bağlıdır. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerin verilmesi, risk değerlendirmesi çalışmaları, acil durum planları hazırlanması vs. herhangi bir görevin bu süreye dahil olmadığına dair bir iddiam olmadı.

  Şu an yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre çok tehlikeli sınıfta 1 çalışanı olan bir işyerinde uzman ayda 12 dakika görev yapmaktadır. Ayda 12 dakika çalışma süresi, yılda 144 dakika yapar ki bu toplamda 3 saat bile değildir. Bu şartlar altında çalışana verilmesi ve her yıl tekrar edilmesi gereken 16 saatlik zorunlu eğitimin mevcut çalışma süresinde verilmesi mümkün değildir. Diğer işlere hiç vakit kalmayacağı da açıktır. Çözüm olarak eğitim hizmetinin dışarıdan alınması veya uzmanın sözleşme hizmet süresinin uzatılarak eğitim için fazladan zaman bulunmasını önerdim.

  Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin dışarıdan hizmet alınarak sağlanması önerimin yasal dayanağı:
  ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
  Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 15.05.2013/28648

  Eğitimi verebilecek kişi ve kuruluşlar
  MADDE 13 – (1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri;

  a) İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından,

  b) İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından,

  eğiticilerin Ek-1’deki eğitim programında yer alan konulara göre uzmanlık alanları dikkate alınarak belirlenmesi kaydıyla verilir.

  Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri; Yönetmeliğin 13. maddesinin 1. fıkrasının a bendinde yazılı işyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından verilebileceği gibi aynı fıkranın b bendinde yazılı kurum ve kuruluşlar tarafından da verilebilir.

  İş güvenliği uzmanı; uzmanların görev, sorumluluk ve yetkilerinin bulunduğu Yönetmelikte yazdığı şekilde bu eğitimlerin planını yapar, işverene sunar ve eğitimlerin yapılmasını sağlar ve denetler. Uzmanın eğitimi kendisinin vermesi tercih edilebilir. Bu durumda ikinci önerim uzmanın eğitim vereceği zaman diliminde o işyeri ile olan sözleşme saatini uzatmasıdır. Fakat bu da her zaman mümkün olmayabilir. Tüm zamanı dolu birçok işyerinde görev yapan OSGB çalışanı uzmanlar fazladan zaman yaratamazlar.

  İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:29.12.2012/28512
  İşlenen son değişiklik: 30.04.2015/29342
  İş güvenliği uzmanlarının görevleri
  MADDE 9
  ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;
  1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.