1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Biyolojik risk etmenleri sorular- nisan 2014

Konusu 'ISGNet::Soru Bank' forumundadır ve Muhammed Ali tarafından 12 Nisan 2014 başlatılmıştır.

 1. Muhammed Ali Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  • Eğitim Grubu
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ  1. Biyolojik Etkenlerle Yapılan Çalışmalarda Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik'e göre Grup 1 biyolojik etkenler aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İnsanda hastalığa yol açma ihtimali bulunmayan biyolojik etkenler.

  B) İnsanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar verebilecek, ancak topluma yayılma olasılığı olmayan, genellikle etkili korunma veya tedavi imkanı bulunan biyolojik etkenler.

  C) İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi imkanı bulunan biyolojik etkenler,

  D) İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler.

  2. Biyolojik Etkenlerle Yapılan Çalışmalarda Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik'e göre insanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi imkanı olan biyolojik etkenler aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Grup 1 biyolojik etkenler

  B) Grup 2 biyolojik etkenler

  C) Grup 3 biyolojik etkenler

  D) Grup 4 biyolojik etkenler

  3. Aşağıda belirtilen işyerlerinden hangisi Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik'e göre, aşağıdakilerden hangisi biyolojik etkenlere maruziyetin olabileceği İşlerden değildir?

  A) Gıda üretilen fabrikalarda çalışma

  B) Tarımda çalışma

  C) Kanalizasyon, arıtma tesislerindeki çalışma

  D) Döküm işlerinde çalışma

  4. Biyolojik etkenler, enfeksiyon risk düzeyine göre 4 risk grubunda sınıflandırılır. Aşağıdakilerden hangisi grup 4 biyolojik etkenleri tanımlar?

  A) İnsanda hastalığa yol açma ihtimali bulunmayan biyolojik etkenler.

  B) İnsanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar verebilecek, ancak topluma yayılma olasılığı olmayan, genellikle etkili korunma veya tedavi imkanı bulunan biyolojik etkenler.

  C) İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi imkanı bulunan biyolojik etkenler.

  D) İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler.

  5. Aşağıdakilerden hangisinde "Biyolojik Etkenlerin tanımı doğru verilmiştir?

  A) Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kanser oluşumuna neden olan veya kanser oluşumunu hızlandıran maddeler.

  B) Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen veya bu etkinin oluşumunu hızlandıran maddeler.

  C) Herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden olabilen, genetik olarak değiştirilmiş olanlar da dahil mikroorganizmaları, hücre kültürleri ve insan parazitleri.

  D) Genetik materyali replikasyon veya aktarma yeteneğinde olan hücresel veya hücresel olmayan mikrobiyolojik varlıklar.

  6. Biyolojik Etkenlerle Yapılan Çalışmalarda Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik'e göre risk değerlendirmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınması gereken hususlardan değildir?

  A) İnsan sağlığına zararlı olan veya olabilecek biyolojik etkenlerin sınıflandırılması.

  B) Çalışanların yaptıklar işler sonucunda ortaya çıkabilecek hastalıklarla ilgili bilgiler.

  C) Çalışanların yaptıklar işler sonucunda ortaya çıkabilecek alerjik veya toksik etkiler.

  D) Yaptıkları işle doğrudan bağlantılı olmasa dahi çalışanların yakalandığı hastalıklarla ilgili bilgiler.

  7. Aşağıdakilerden hangisi Biyolojik Etkenlerle Yapılan Çalışmalarda Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik'e göre işverenin, çalışanların maruziyet düzeyinin en aza indirilmesi için alması gereken Önlemlerden değildir?

  A) Maruz kalan veya kalabilecek çalışan sayısı, mümkün olan en az sayıda tutulur.

  B) Çalışma prosesleri ve teknik kontrol önlemleri, biyolojik etkenlerin ortama yayılmasını önleyecek veya ortamda en az düzeyde bulunmasını sağlayacak şekilde düzenlenir.

  C) Öncelikle kişisel korunma yöntemleri uygulanır.

  D) Hijyen önlemleri, biyolojik etkenlerin çalışma yerlerinden kazara dışarıya taşınması veya sızmasının önlenmesi veya azaltılmasını sağlamaya uygun olur.

  8. Biyolojik etkenlere maruziyetten kaynaklanan veya kaynaklanabilecek, sağlık ve güvenlik risklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi İle ilgili olarak hangisi yanlıştır?

  A) Biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan herhangi bir çalışmada, çalışanın sağlık ve güvenliğine yönelik herhangi bir riski değerlendirmek ve alınması gereken önlemleri belirlemek için, çalışanın maruziyet türü, düzeyi ve süresi belirlenir.

  B) Birden fazla grupta yer alan biyolojik etkenlere maruziyetîn söz konusu olduğu işlerde risk değerlendirmesi, zararlı biyolojik etkenlerin tümünün oluşturduğu tehlike dikkate alınarak yapılır.

  C) Risk değerlendirmesi, beş yılda bir yenilenir.

  D) İşveren, risk değerlendirmesinde kullanılan bilgileri, istendiğinde Bakanlığa vermekle yükümlüdür.

  9. Risk değerlendirmesi sonuçları, çalışanların sağlığı ve güvenliği yönünden risk bulunduğunu ortaya koyuyorsa, istenmesi halinde, İşveren gerekli bilgileri aşağıdakilerden hangisine verir?

  A) Sağlık Bakanlığı

  B) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

  C) Sağlık İl Müdürlüğü

  D) Çalışma ve İş Kurumu

  10. İnsanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar verebilecek, ancak topluma yayılma olasılığı olmayan, genellikle etkili korunma veya tedavi imkanı bulunan biyolojik etkenler hangi risk grubundadır?

  A) Grup 1 biyolojik etkenler

  B) Grup 2 biyolojik etkenler

  C) Grup 3 biyolojik etkenler

  D) Grup 4 biyolojik etkenler

  11. Biyolojik etkenlere maruziyetten kaynaklanan veya kaynaklanabilecek, sağlık ve güvenlik risklerinin değerlendirilmesinde, aşağıdakilerden hangisinin dikkate alınması

  gerekmez?

  A) Çalışanların işlerinin sonucu olarak ortaya çıkabilecek hastalıklarla ilgili bilgiler,

  B) Çalışanların varsa kronik veya konjenital hastalıklarıyla ilgili bilgiler,

  C) Çalışanların işlerinin sonucu olarak ortaya çıkabilecek alerjik veya toksik etkiler,

  D) Yaptıkları işle doğrudan bağlantılı olarak çalışanların yakalandığı hastalıkla ilgili bilgiler.

  12. Biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalarda uyulması gereken hususlarla ilgili olarak

  hangisi yanlıştır?

  A) Çalışanlar, biyolojik etkenlerin bulaşma riski bulunan çalışma alanlarında yiyip içmeyeceklerdir.

  B) Çalışanlara uygun koruyucu giysi veya diğer uygun özel giysi sağlanacaktır.

  C) Çalışanlar, göz yıkama sıvıları ve/veya cilt antiseptikleri de dahil, uygun ve yeterli temizlik malzemeleri bulunan yıkama ve tuvalet olanakları sağlanacaktır.

  D) Biyolojik etkenlerle kirlenmiş olabilecek iş elbiseleri ve koruyucu ekipman, çalışma alanından ayrılmadan önce çıkarılacak ve diğer giysilerin bulunduğu yerde muhafaza edilecektir.

  13. Biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalarda kullanılan koruyucu ekipmanlarla ilgili hangisi / hangileri doğrudur?

  I. Belirlenmiş bir yerde uygun olarak muhafaza edilecektir.

  II. Her kullanımdan sonra ve mümkünse kullanımdan önce kontrol edilip temizlenecektir.

  i II. Bozuk koruyucu ekipmanlar, kullanımdan önce tamir edilecek veya değiştirilecektir.

  A)l-ll B)l-lll C) II -III D) I-II-III

  14. Biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalarda çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

  A) İşveren, işyerinde çalışan çalışanların ve/ veya temsilcilerinin uygun ve yeterli eğitim almalarını sağlar.

  B) Eğitim her yıl yenilenecektir.

  C) Yeni veya değişen risklere göre uyarlanacaktır.

  D) Gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanacaktır.

  15. Biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalarda, işverenler çalışanları hangi durumlarda bilgilendirmekle yükümlü kılınmışlardır?

  I. Biyolojik etkenlerle çalışma sırasında oluşan ciddi bir kaza veya olay durumunda,

  II. Grup 3 biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalarda,

  III. Grup 4 biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalarda.

  A) I-II B) I-III

  C) II-III D) I-II-III

  16. Biyolojik Etkenlerle Yapılan Çalışmalarda Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik'e göre, sağlık gözetimine ait kişisel tıbbi kayıtlar, maruziyetin son bulmasından sonra en az kaç yıl saklanmalıdır?

  A) 10 yıl B) 15 yıl

  C) 20 yıl D) 40 yıl

  17. İşverenler aşağıda belirtilen biyolojik etkenlerin hangisinin/ hangilerinin İlk kez kullanımında Bakanlığa ön bildirimde bulunmak zorundadırlar?

  I. Grup 1 biyolojik etkenler.

  II. Grup 2 biyolojik etkenler.

  III. Grup 3 biyolojik etkenler. VI. Grup 4 biyolojik etkenler. A)I-II-HI B) II — III — IV C) III-IV D) Hepsi

  18. Aşağıda belirtilen biyolojik etkenlerle yapılan çalışmaların hangisinde sağlık gözetimine ait tıbbi kayıtlar, maruziyetin son bulmasından sonra en az 40 yıl süre ile saklanmak zorundadır?

  I. Kalıcı veya gizli enfeksiyona neden olduğu bilinen etkenlere maruziyette.

  II. Eldeki bilgi ve verilere göre, seneler sonra hastalığın ortaya çıkmasına kadar teşhis edilemeyen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyette.

  III. Hastalığın gelişmesinden önce uzun kuluçka dönemi olan enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyette.

  IV. Tedaviye rağmen uzun süreler sonra nükseden hastalıklara yol açan enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyette.

  V. Uzun süreli ciddi arıza bırakabilen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyette.

  A) I-II-III B) II-III-IV

  C) I — II — III — IV D) Hepsi

  19. İşverenler, aşağıdaki biyolojik etkenlerle yapılan çalışmaların hangisinin ilk kez kullanımında Bakanlığa ön bildirimde bulunmakla yükümlü değillerdir?

  A) Grup 1 biyolojik etkenler.

  B) Grup 2 biyolojik etkenler.

  C) Grup 3 biyolojik etkenler.

  D) Grup 4 biyolojik etkenler.

  20. İşverenler biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalarda, biyolojik etkenlerin ilk kez kullanımından en az kaç gün Önce Bakanlığa ön bildirimde bulunmakla yükümlüdürler?

  A) 30 B}45 C)60 D) 90

  21. Biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalarda İşverenlerin yükümlülükleri arasında olmayan aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İşveren her çalışanın en az yılda bir defa sağlık gözetimine tabî tutulmasını sağlar.

  B) Risk değerlendirmesi, özel koruma önlemleri alınması gereken çalışanları tanımlayacaktır.

  C) Gerektiğinde, maruz kaldıkları veya kalmış olabilecekleri biyolojik etkene karşı henüz bağışıklığı olmayan çalışanlar için etkili aşılar hazır bulundurulacaktır.

  D) Biyolojik etkenlere, mesleki maruziyet sonucu meydana gelen her hastalık veya ölüm Bakanlığa bildirilir.

  22. İnsanda hastalığa yol açabilecek biyolojik etkenler içerip içermediği belirsiz olan maddelerle çalışılan, ancak asıl amaçları biyolojik etkenlerle çalışmak olmayan laboratuarlarda, koruma düzeyi en az kaç olan önlemler uygulanır?

  A)l B)2 C)3 0)4

  23. Çalışanlar için sağlık riski oluşturabilecek, ancak kesin bir değerlendirme yapılamayan biyolojik etkenlerle çalışmaların yapıldığı tüm işyerlerinde koruma düzeyi en az kaç olan önlemler alınır?

  A)l B)2 C)3 D) 4

  24. Biyolojik Etkenlerle Yapılan Çalışmalarda Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik'e göre, risk değerlendirmesini takiben biyolojik etkenin risk derecesine göre alınması gereken fiziksel koruma düzeyi ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

  A) Grup 1 biyolojik etkenler İçin koruma düzeyi en az 1 olan,

  B) Grup 2 biyolojik etkenler için koruma düzeyi en az 2 olan,

  C) Grup 3 biyolojik etkenler için koruma düzeyi en az 3 olan,

  D) Grup 4 biyolojik etkenler için koruma düzeyi en az 4 olan.

  25. Biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalarda uygulanacak koruyucu aşı uygulamaları ile ilgili hangisi yanlıştır?

  A) Biyolojik etkenlere maruz kalanlar, etkene karşı etkili bir aşı varsa aşılanacaktır.

  B) İşçiler, aşılanmanın ve aşılanmamanın sakıncaları ve yararları hakkında bilgilendirilecektir.

  C) Aşılama bedelini işveren çalışanlara yansıtabilir.

  D) İstendiğinde yetkililere gösterilmek üzere, çalışan ile ilgili bir aşılama belgesi düzenlenecektir.
  CEVAP ANAHTARI_

  1-A 2-C 3-D 4-D 5-C 6-D 7-C 8-C 9-D 10-B 11-B 12-D 13-D 14-B 15-B 16-B 17-B 18-D 19-A 20-A 21-A 22-B 23-C 24-A 25-C
 2. quark123 İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  teşekkürler. sorularınız konu tarama testi gibi. kendiniz mi hazırladınız?