1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Borçlar kanunu yenilenerek neler getirdi?

Konusu 'İş Hukuku ve SGK Uygulamaları' forumundadır ve Nevzat Erdağ tarafından 28 Ekim 2014 başlatılmıştır.

 1. Nevzat Erdağ İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Belge
  [​IMG]Yeni ticaret kanunumuz kadar önemli olan bu kanunda sözleşmeler konusu ile toplumsal hayatımızdaki neredeyse tüm ilişkilerimizde yeni kurallar 1 Temmuz 2012 tarihinde hayatımıza giriyor. Yeni kanunumuzu konu konu ayrıntılı makalelerimde işleyeceğim.Bu yazım ile Borçlar kanunumuzun uygulaması ile alakalı sorulabilecek sorularla başlayalım. upload_2014-10-28_14-52-17.gif

  Yeni Borçlar Kanunu Ne zaman uygulamaya giriyor?

  Yeni borçlar kanunumuz tasarısı 2008 yılında TBMM komisyonlarında görüşülmesi kabul edilip 2009 yılında ise görüşmelere başlanmıştı 2011 yılında ise TBMM kabul edilip uygulamasının 1 Temmuz 2012 olması belirlenmiştir.

  Yeni Borçlar kanunumuz hakkında genel olarak ne söylenebilir?

  1926 yılında yayınlanan 818 sayılı Borçlar kanunumuz Yenilenerek 11.01.2011 tarihli resmi gazetede yayınlanıp 6098 sayılı Türk Borçlar kanunu olarak yürürlüğe girmişti, fakat yeni borçlar kanunumuzun 648. Maddesinde kanunun 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildiğinden yeni kanun ile gelen değişiklikleri çok fark edemedik. 1 Temmuzda yürürlüğe girecek yeni borçlar kanunumuz 649 maddeden oluşmaktadır.

  Yeni Borçlar Kanunu Geçmişi etkileyecek mi?

  [​IMG]

  6101 Sayılı Türk borçlar kanunun yürürlüğü ve uygulama şekli hakkındaki kanunda Yeni borçlar kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki fiil ve işlemler ve bunların hukuken bağlayıcı olup olmadıklarına ve sonuçlarına, bu fiil ve işlemler hangi kanun yürürlükte iken gerçekleşmişse, kural olarak o kanun hükümleri uygulanır. Ancak, Türk Borçlar Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra bu fiil ve işlemlere ilişkin olarak gerçekleşecek temerrüt, sona erme ve tasfiye, Türk Borçlar Kanunu hükümlerine tabidir

  Yeni Borçlar Kanunu Geçmişi etkisi nasıl olacak?

  1. Kamu düzeni ve genel ahlâk

  Türk Borçlar Kanununun kamu düzenine ve genel ahlâka ilişkin kuralları, gerçekleştikleri tarihe bakılmaksızın, bütün fiil ve işlemlere uygulanır.

  2. İçeriği kanunla belirlenen işlem ve ilişkiler

  Türk Borçlar Kanunu hükümleri, yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, daha önce gerçekleşmiş olsalar bile, içerikleri tarafların iradeleri gözetilmeksizin doğrudan doğruya kanunla belirlenmiş işlem ve ilişkilere uygulanır.

  3. Kazanılmamış haklar

  Türk Borçlar Kanununun yürürlüğe girmesinden önce gerçekleşmiş olup da, Türk Borçlar Kanununun yürürlüğe girdiği sırada henüz herhangi bir hak doğurmamış fiil ve işlemlere, Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

  Yeni Borçlar Kanunu süreler nasıl işleyecek?

  1. Hak düşürücü süreler ve zamanaşımı süreleri
  • Türk Borçlar Kanununun yürürlüğe girmesinden önce işlemeye başlamış bulunan hak düşürücü süreler ile zamanaşımı süreleri, eski kanun hükümlerine tabi olmaya devam eder. Ancak, bu sürelerin henüz dolmamış kısmı, Türk Borçlar Kanununda öngörülen süreden uzun ise, yürürlüğünden başlayarak Türk Borçlar Kanununda öngörülen sürenin geçmesiyle, hak düşürücü süre veya zamanaşımı süresi dolmuş olur.
  • Türk Borçlar Kanunu ile hak düşürücü süre veya özel bir zamanaşımı süresi ilk defa öngörülmüş olup da başlangıç tarihi itibarıyla bu süre dolmuşsa, hak sahipleri Türk Borçlar
  Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak bir yıllık ek süreden yararlanırlar. Ancak, bu ek süre, Türk Borçlar Kanununda öngörülen süreden daha uzun olamaz.

  2. Diğer süreler

  Bu Kanunun 5 inci maddesi, uygun düştüğü ölçüde, Türk Borçlar Kanununda öngörülen diğer süreler hakkında da uygulanır.

  Yeni Borçlar Kanunu ile görülmekte olan davalar nasıl etkilenecek?

  Türk Borçlar Kanununun kamu düzenine ve genel ahlâka ilişkin kuralları ile geçici ödemelere ilişkin 76 ncı, faize ilişkin 88 inci, temerrüt faizine ilişkin 120 nci ve aşırı ifa güçlüğüne ilişkin 138 inci maddesi, görülmekte olan davalarda da uygulanır.

  Yeni Borçlar Kanunu ile yürürlükten kalkan kanuna yapılan yollamalar ne olacak?

  • Diğer mevzuatta, bu Kanun veya Türk Borçlar Kanunuyla yürürlükten kaldırılmış ya da değiştirilmiş bulunan kanunların maddelerine yapılan yollamalar, o maddeleri karşılayan yeni hükümlere yapılmış sayılır. Bununla birlikte, bu Kanunun 1 inci maddesinin hükümleri saklıdır.
  Yeni Borçlar Kanununda olmayan hükümlerde ne uygulanacak?

  • Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde, 3.12.2001 tarihli ve 4722 sayılı Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun hükümleri, uygun düştüğü ölçüde uygulanır.
  Yeni Borçlar Kanunu ile yürürlükten kalkan başka kanun var mı?

  • Yeni Borçlar Kanunu ile 18.5.1955 tarihli ve 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
  Yeni Borçlar Kanunu ile yürürlükten kalkan kanunun istisnaları nelerdir?

  1. Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 6570 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca açılmış ve henüz karara bağlanmamış olan davaların, sulh hukuk mahkemelerinde; bunlardan temyiz aşamasında bulunanların ise, Yargıtay’ın ilgili dairesinde, ayrıca bir işlem yapılmasına ve karar verilmesine gerek olmaksızın görülmelerine devam olunur.
  2. Bu Kanunun 1 inci maddesinin son cümlesi hükmü bir defaya mahsus olmak üzere, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Türk Borçlar Kanununun 347 nci maddesinde öngörülen kira sözleşmelerinden on yıllık uzama süresi dolmamış olmakla birlikte geri kalan süre beş yıldan daha kısa olanlar hakkında, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl ; on yıllık uzama süresi dolmuş olanlar hakkında da yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl sonra uygulanır.