1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

C sinifi işg. uzmanliği sertifikasi sinav soru önerileri(100 adet)

Konusu 'Soru Bankası' forumundadır ve Erkan Dündar tarafından 12 Mayıs 2012 başlatılmıştır.

 1. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  21-İş Kanununa göre Kadın işçilerin çoğul gebelikte, doğum öncesi ve doğum sonrasında kullanacağı toplam izin süresi ne kadardır?
  a.6 hafta
  b.12 hafta
  c.16 hafta
  d.18 hafta
 2. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  22-Aşağıda belirtilenlerden hangisi grizu tehlikesi olan ocaklarda yapılabilecek yanlış uygulamadır?
  a.Bütün grizulu ocaklarda, her biri tek başına ocağın havalandırılmasını sağlayacak güçte, birinin herhangi bir nedenle durması halinde, diğeri derhal, çalışacak durumda, iki havalandırma grubu bulunacaktır.
  b.Pek az miktarda bile olsa, grizu birikmeleri, doğrudan basınçlı hava verilerek giderilemez.
  c.Metan oranının % 3’ün altında olduğu sürece ocakta çalışılır, metan oranının % 3’ü aştığını ilk gören, bacadaki çalışmayı durdurur; durumu sorumlu nezaretçiye bildirir.
  d.Vantilatörler ve aspiratörler, ancak, fenni nezaretçinin emriyle durdurulur. Ana vantilatör ve aspiratörler birbirinden bağımsız iki ayrı enerji kaynağına bağlanırlar. Birinin durması halinde, diğerinin ocak havalandırılmasını aksatmayacak en kısa sürede çalışması sağlanır.
 3. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  23-Ocaklarda patlayıcı madde kullanılabilmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?
  a.Grizu bulunması muhtemel ve grizu kontrolü yapılamayan eski ve yeni imalat boşlukları ve çatlakları olan yerlerde, patlayıcı madde kullanılmaz.
  b.Emniyet lambası veya metan detektörleriyle yapılan ölçümlerde metan oranı % 2 ‘nin altında ise patlayıcı madde kullanılabilir. %2 nin üzerinde metan varsa patlayıcı madde kullanılmaz.
  c.Tıkanmış kömür, bür ve siloların açılmasında, patlayıcı madde kullanılmaz.
  d.Kapatılmış yangın barajlarının açılmasında, patlayıcı madde kullanılmaz.
 4. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  24-İş kazalarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüğü İle Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirimine İlişkin Olarak Aşağıda Belirtilen Sürelerden Hangisi Doğrudur?
  a.İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Kazadan sonraki 3 Gün içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüğü İle Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmelidir.
  b.İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Kazadan sonraki 2 Gün içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüğü İle Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmelidir.
  c.İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları en geç 3 Gün içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüğüne, Kazadan sonraki 2 gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmelidir.
  d.İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları en geç 2 Gün içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüğüne, kazadan sonraki 3 gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmelidir.
 5. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  25- Aşağıda belirtilenlerden hangisi “Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” te Risk değerlendirmesi yenilenmesi için belirtilen hususlar arasıında yer almamaktadır?
  a.En az beş yılda bir defa
  b.Ortam ölçümleri ve sağlık gözetimlerinin sonuçlarına göre gerektiğinde
  c.Kimyasal maddeler nedeni ile herhangi bir kaza olduğunda
  d.En az yılda bir defa
 6. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  26-Tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan risklerin ortadan kaldırılması veya en az düzeye indirilmesi için alınması gereken önlemlerden aşağıda belirtilenleri önceliğine göre sıralanışı hangisidir?
  I.Tehlikeli kimyasal madde yerine işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan kimyasal madde veya işlem kullanılacaktır.
  II.Tehlikeli kimyasal maddelerin olumsuz etkilerinden işçilerin toplu olarak korunması için alınan önlemlerin yeterli olmadığı hallerde bu önlemlerle birlikte kişisel korunma yöntemleri uygulanacaktır.
  III.Riski kaynağında önlemek üzere; uygun iş organizasyonu ve yeterli havalandırma sistemi kurulması gibi toplu koruma önlemleri uygulanacaktır.
  IV.İşçilerin sağlık ve güvenliği yönünden risk oluşturabilecek tehlikeli kimyasal madde çıkışını önlemek veya en aza indirmek üzere uygun proses ve mühendislik kontrol sistemleri seçilecek ve uygun malzeme ve ekipman kullanılacaktır.
  a.I, II, III, IV b. I, III, II, IV c. I, IV, III, II d. I, III, IV, II
 7. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  27-İşyerinde yapılan işlerin Ticaretten Sayılan İşlerden olduğu İş Kanunu kapsamındaki bir işyerinde, İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Çalıştırılmasına ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur?
  a.50 veya daha fazla işçi çalıştırılıyorsa işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırılması zorunludur
  b.50 veya daha fazla işçi çalıştırılıyorsa işyeri hekimi çalıştırılması zorunludur iş güvenliği uzmanı çalıştırılması zorunlu değildir.
  c.İşyerinde yapılan işler Ticaretten sayılan işler olduğu için 50 veya daha fazla işçi çalıştırılıyor olsa bile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırılması zorunluluğu yoktur.
  d.Yukarıdakilerin hiçbiri doğru değildir.
 8. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  28-Aşağıda belirtilenlerden hangisi Çalışanların İş Sağlığı Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Hükümlerine göre yanlıştır?
  a.Uzman kişi veya kuruluşlardan hizmet alınması durumunda çalışanlara verilecek eğitime ilişkin hususlarda işverenin herhangi bir sorumluluğu kalmaz.
  b.Verilen eğitimin sonunda bir ölçme ve değerlendirme yapılır.
  c.İşyerlerinde düzenlenen eğitimler belgelendirilir.
  d.Genel eğitim planına uygun olarak yıl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini gösterir bir Yıllık Eğitim Programı hazırlanır.
 9. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  29- “İşyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önlemek ve koruyucu hizmetleri yürütmek üzere görevlendirilecek işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve diğer görevlilerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim ve belgelendirme usul ve esaslarını belirlemek.” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hangi biriminin görevidir?
  a.İş Teftiş Kurulu Başkanlığı
  b.Çalışma Genel Müdürlüğü
  c.İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü
  ÇASGEM
 10. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  30-ILO Daimi örgütlerinden olan Uluslararası Çalışma Konferansında Ülkeler kaçar delege ile temsil edilir?
  a.4
  b.3
  c.2
  d.1
 11. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  31-Aşağıda belirtilenlerden hangisi işçilerin biyolojik etkenlere maruziyetinin en aza indirilmesi için alınacak önlemlere uygun değildir?
  a.Maruz kalan veya kalabilecek işçi sayısı, mümkün olan en az sayıda tutulur.
  b.Çalışma prosesleri ve teknik kontrol önlemleri, biyolojik etkenlerin ortama yayılmasını önleyecek veya ortamda en az düzeyde bulunmasını sağlayacak şekilde düzenlenir.
  c.Maruziyetin önlenmesi için öncelikle kişisel korunma yöntemleri uygulanır.
  d.Hijyen önlemleri, biyolojik etkenlerin çalışma yerlerinden kontrol dışı dışarıya taşınması veya sızmasının önlenmesi veya azaltılmasını sağlayacak şekilde uygulanır.
 12. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  32-Aşağıda belirtilenlerden hangisi İşyerlerinde Biyolojik Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulacak etmenlerdendir?
  a.Biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan herhangi bir çalışmada, işçinin sağlık ve güvenliğine yönelik herhangi bir riski değerlendirmek ve alınması gereken önlemleri belirlemek için, işçinin maruziyetinin türü, düzeyi ve süresi belirlenir.
  b.Birden fazla grupta yer alan biyolojik etkenlere maruziyetin söz konusu olduğu işlerde risk değerlendirmesi, zararlı biyolojik etkenlerin tümünün oluşturduğu tehlike dikkate alınarak yapılır.
  c.Risk değerlendirmesi, düzenli aralıklarla ve işçinin biyolojik etkenlere maruziyet koşullarını etkileyebilecek herhangi bir değişiklik olduğunda yenilenir.
  d.Yukarıda belirtilenlerden hepsi doğrudur.
 13. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  33-İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı ILO Sözleşmesi çerçevesinde işletme düzeyinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için yapacağı düzenlemeler arasında değildir?
  a.İşletmedeki işçi temsilcilerinin, iş sağlığı ve güvenliği alanında işverenle işbirliği yapmaları,
  b.İşletmedeki işçi temsilcilerine, iş sağlığını ve güvenliğini sağlamak için yeterli bilgi verilmesi ve ticari sırları açıklamamak şartıyla kendilerini temsil eden kuruluşlarla bu bilgilerin istişare edilmesi;
  c.İşletmedeki işçi ve temsilcilerine, iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda yeterli eğitim verilmesi,
  d.İşçilerin işe alınma kuralları
 14. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  34-Aşağıda belirtilen durumlardan hangisi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kapsamında iş kazası sayılmaz?
  a.Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada
  b.Servis hizmetinin verilmediği işyerinde Sigortalının kendi aracıyla işe gidiş gelişi sırasında
  c.İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle
  d.Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda
 15. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  35-İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında aşağıda belirtilenlerden hangisi işverenlerin sorumluluğunun kapsamında değildir?
  a.İşverenler 10 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerine işletme belgesi almak zorundadır.
  b.İşverenler, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak zorundadır.
  c.İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek zorundadır.
  d.İşverenler, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek zorundadır.
 16. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  36-İşçinin iş kazası sonucu hayatını kaybetmesi sonucu, SGK işçinin yakınlarına gelir bağlamış, yapılan incelemede, iş kazasının meydana gelmesinde işverenin %100 kusurlu olduğu tespit edilmiştir, bu durumda SGK’nın; bağlanan gelirin alınması için işveren aleyhine açacağı dava aşağıdakilerden hangisidir?
  a.Destekten yoksun kalma tazminatı davası
  b.Rücu davası
  c.Peşin sermaye değeri davası
  d.Taksir davası
 17. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  37-İşçinin iş kazasına uğraması ya da meslek hastalığına yakalanması halinde, aşağıda belirtilenlerden hangisi, işverenin sorumluluğuna etki eden faktörler kapsamı dışındadır?
  a.İşverenin işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini alma borcunu yerine getirmemesi
  b.İşçinin zarar görmesi
  c.İşçinin cinsiyeti
  d.İşçinin uğradığı zararın iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu ortaya çıkması
 18. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  38-1930 yılında çıkartılan ve işyerlerinde işyeri hekimi çalıştırılmasına ilişkin hükmünde yer aldığı kanunu aşağıda belirtilenlerden hangisidir?
  a.3008 sayılı İş Kanunu
  b.Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
  c.931 Sayılı İş Kanunu
  d.Hiçbiri
 19. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  39-Aşağıda belirtilenlerden hangisi OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemi çerçevesinde “önleyici faaliyet” i tanımlamaktadır?
  a.Potansiyel bir uygunsuzluğun veya başka bir istenmeyen durumun sebebinin ortadan kaldırılması için yapılan işlem.
  b.Kuruluşun ulaşmak için belirlediği, İSG performansı cinsinden İSG amacı.
  c.Kuruluşun üst yönetimi tarafından resmen ifade edildiği şekliyle, kuruluşun İSG performansına ilişkin genel niyetleri ve yönü.
  d.Bir tehlikenin varlığını tanıma ve özelliklerini tarif etme prosesi.
 20. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  40-Aşağıda belirtilenlerden hangisi Çevre Yönetim Sisteminin numarasıdır?
  a. 9001
  b.14001
  c.18001
  d.27000