1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

C sinifi işg. uzmanliği sertifikasi sinav soru önerileri(100 adet)

Konusu 'Soru Bankası' forumundadır ve Erkan Dündar tarafından 12 Mayıs 2012 başlatılmıştır.

 1. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  61-İş Kazasının 5510 sayılı kanunda belirtilen sürede SGK’ya bildirilmemesi halinde işverenin karşılaşacağı yaptırım aşağıda belirtilenlerden hangisidir.
  a.Bildirim tarihine kadar geçen süre için sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği, Kurumca işverenden tahsil edilir.
  b.İş kazası nedeniyle yapılmış masraflar ile ödenmişse geçici iş göremezlik ödeneğinin tamamı, Kurumca işverenden tahsil edilir
  c.İş kazası nedeniyle sigortalıya ödenecek sürekli iş göremezlik ödeneğinin tamamı, Kurumca işverenden tahsil edilir.
  d.İş kazası nedeniyle sigortalıya ödenecek sürekli iş göremezlik ödeneğinin tamamı, Kurumca işverenden tahsil edilir.
 2. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  62-Aşağıda belirtilenlerden hangisi, İSG yönünden “güvensiz davranış” olarak ifade edilmektedir?
  a.Kişisel koruyucu kullanmamak
  b.Koruyucusu olmayan makine
  c.Kırık fiş-priz
  d.İşyeri ortamına yayılmış zararlı toz
 3. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  63-LPG dolumu yapılan, 50 nin üzerinde işçi çalıştırılan 6 aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı bir işyerinde aşağıda belirtilen belgelerden hangilerinin bulunması gerekmektedir?
  I.Patlamadan korunma dokümanı
  II.Sağlık Güvenlik Planı
  III.İş Sağlığı Güvenliği Kurulu toplantılarında, görüşülen konularla ilgili alınan kararları içeren tutanaklar
  IV.İşçilerin Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabileceklerine dair sağlık raporları
  a.I, III b. II, III, IV c. I, III, IV d. II, III, V
 4. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  64-Yerleşim yerlerinden uzakta yapılan çalışmalarda, şçilere ait yatıp, kalkma yerlerine ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?
  a.Baraka ve çadırlar, sağlık şartları ve dış etkilerden korunma bakımından yeterli nitelikte olacaktır.
  b.Baraka ve çadırların ısıtılması için, gerekli araçlar sağlanacaktır. Baraka ve çadırlarda mangal, maltız ve benzeri açık ateşler yasaktır.
  c.İşveren yeteri kadar yatak sağlayacaktır. Baraka ve çadırlarda, yere yatak serilerek yatılabilir.
  d.Birlikte kullanılan duş yerleri banyo ve hamamlarda, genel veya özel soyunma yerleri yapılacaktır.
 5. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  65-Elektrik kaynağı yapılmasında aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?
  a.Kaynak işlerinde ise ehil kaynakçılar çalıştırılacaktır.
  b.Elektrik kaynak makinalarının şalteri, makinadan uzak bir yerde bulunacaktır.
  c.Yanıcı maddeler yakınında elektrik kaynağı yapılmayacaktır.
  d.Otomatik veya yarı otomatik dikiş ve punta kaynağı makinalarında, operasyon noktasına kapalı koruyucu yapılacak veya çift el kumanda usulü uygulanacaktır.
 6. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  66-Aşağıda belirtilenlerden hangisi iyonize ışınlarla yapılan çalışmalarda yanlış uygulamadır?
  a.Kaynak ile işçiler arasında uygun bir aralık bulunacaktır.
  b.İşçiler kaynak yakınında mümkün olduğunca kısa süreli kalmaları sağlanacaktır.
  c.İşçilerin ne miktarda radyasyon aldıkları özel cihazlarla ölçülecektir.
  d.Kaynak ile işçiler arasına paravana konulacaktır. Bu paravanalar, X ve gama ışınları için plastik, beta ışınları için kurşun malzemeden olacaktır.
 7. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  67-Aşağıda belirtilenlerden hangisi tozların neden olabileceği meslek hastalığının önlenmesi için uygun bir çalışma yöntemi değildir?
  a.Yerine koyma
  b.Kapalı çalışma
  c.Yerel havalandırma
  d.Nemi yok etme, kuru ortamda çalışma
 8. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  68-Aşağıda belirtilen muayene şekillerinden hangisi meslek hastalıklarının tanı amaçlı muayene değildir?
  a.Portör muayenesi
  b.Periyodik muayene
  c.Erken kontrol muayenesi
  d.Takip muayenesi
 9. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  69-Aşağıda belirtilenlerden hangisi Meslek Hastalığına ilişkin herhangi bir hüküm yer almamaktadır?
  a.Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük
  b.Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kayıp Oranları Tespit İşlemi Yönetmeliği
  c.Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği
  d.Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 10. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  70-Aşağıda belirtilenlerden hangisinde yükümlülük süresi kavramı doğru şekilde ifade edilmektedir?
  a.İşçinin meslek hastalığına yakalanması halinde, işverenin tazminat edeme yükümlülüğünü belirten süre (5 yıl)
  b.İşçinin meslek hastalığına yakalanması halinde, işverenin tazminat edeme yükümlülüğünü belirten süre ( 10 yıl)
  c.Sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen en uzun süre
  d.Yukarıda sayılanların hiçbirisi yükümlülük süresini doğru olarak ifade etmemektedir
 11. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  71-Aşağıdakilerden hangisi halat kullanılarak yüksekte yapılan geçici işlerde uygun bir çalışma şekli değildir?
  a.İşçi tarafından kullanılan alet, edevat ve diğer aksesuarlar çalışma yerinde uygun ve kolayca uzanılarak alınabilecek bir yere bırakılacaktır.
  b.İşçilere, çalışma halatına bağlı paraşütçü tipi emniyet kemeri verilecek ve kullandırılacaktır. Emniyet kemerinin ayrıca güvenlik halatı ile bağlantısı sağlanacaktır.
  c.Çalışma halatı, güvenli iniş ve çıkış araçları ile teçhiz edilecek ve kullanıcının hareket kontrolünü kaybetmesi halinde, düşmesini önlemek için kendiliğinden kilitlenebilen sisteme sahip olacaktır.
  d.Güvenlik halatında da, işçi ile birlikte hareket eden düşmeyi önleyici bir sistem bulunacaktır.
 12. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  72-Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre aşağıdaki cümledeki boşluğa aşağıdaki seçeneklerdeki kavramlardan hangisi gelmelidir?
  “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında; bir yapı bölümünün içinde bulunan yanıcı maddelerin kütleleri ile alt ısıl değerleri çarpımları toplamının, plandaki toplam alana bölünmesi ile elde edilen ve MJ/m2 olarak ifade edilen büyüklüğüne …………………… denir.”
  a.Yangın yükü
  b.Kullanıcı yükü
  c.Yangın yük katsayısı
  d.Kullanıcı yükü katsayısı
 13. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  73-Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında, aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
  a.El ile yangın uyarısı, yangın uyarı butonları ile yapılır.
  b.Yangın uyarı butonları yangın kaçış yolları dışındaki yollarda tesis edilir.
  c.Tüm yangın uyarı butonlarının görülebilir ve kolayca erişilebilir olması gerekir.
  d.Yangın uyarı butonları, yerden en az 110 cm ve en fazla 130 cm yüksekliğe yerleştirilir.
 14. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  74-Aşağıdaki cümledeki boşlukları doldurunuz.
  “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında; düşük tehlike sınıfında her ……. orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her …… yapı inşaat alanı için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’lık kuru kimyevî tozlu veya eşdeğeri gazlı yangın söndürme cihazları bulundurulması gerekir.”
  a.400 m2, 150 m²
  b.450 m2, 200 m²
  c.500 m2, 250 m²
  d.600 m2, 300 m²
 15. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  75-Kurşunla çalışan işçiler hangi sıklıkla sağlık muayenesinden geçirilmelidir?
  a.1 ay
  b.3 ay
  c.6 ay
  d.1 yıl
 16. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  76-Gürültü Yönetmeliği’ne göre hangisi hesaplanırken işçiyi etkileyen maruziyetin belirlenmesinde kulak koruyucularının etkisi dikkate alınmayacaktır?
  a.Maruziyet etkin değeri
  b.Maruziyet sınır değeri
  c.Maruziyet limit değeri
  d.Hiçbiri
 17. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  77-“Asma kat korkuluğunun olmaması” şeklinde ifade edilen tehlike kaynağının bulunması durumunda aşağıda belirtilen hangi risk ortaya çıkabilir?
  a.Zehirlenme
  b.Yangın
  c.Kısa devre
  d.Yüksekten düşme
 18. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  78-Aşağıdaki bilgilerden hangisinin Malzeme Güvenlik Bilgi Formunda yer alması gerekmemektedir?
  a.Ekolojik Bilgi
  b.Kişisel Korunma
  c.Tüketicinin Adresi,
  d.Bertaraf Bilgileri
 19. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  79-Aşağıda belirtilenlerden hangisi yüksek ısı bulunan ortamda çalışmanedeni ile oluşan sağlık sorunları arasında yer almamaktadır?
  a.Deride kızarıklık
  b.Parmak uçlarında morluk
  c.Isı krampı
  d.Yorgunluk
 20. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  80-Aşağıda belirtilenlerden hangisi risk değerlendirmesinde “ olası hata türleri ve etkileri analizi” ni ifade etmektedir?
  a.FMEA b. HAZOP c. FTA d. PRA