1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Csgb bilgilendirme platformu

Konusu 'İSG Kitap,Dergi ve Mecmua' forumundadır ve Erkan Dündar tarafından 24 Mart 2013 başlatılmıştır.

 1. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 24 Mart 2013 ---
  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR
  • İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimini kimler ya da hangi kurumlar verir?
  İş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personelinin eğitimlerini vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulan müesseseler bu eğitimleri verebilir.
  • İşyeri hekimliği kurslarına kimler katılabilir?
  Türkiye’deki tıp fakültelerinden ya da yurt dışındaki tıp fakültelerinden mezun olup, YÖK’ten denkliğini almış ve diploması Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış hekimler katılabilir.
  • Türk Tabipleri Birliğinden alınan işyeri hekimliği sertifikası geçerli midir?
  16.12.2003 tarihinden önce TTB tarafından verilen işyeri hekimliği belgeleri geçerlidir. 16.12.2003 tarihinden sonra TTB tarafından verilen işyeri hekimliği belgeleri ise 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Geçici Madde 5’e göre mevcut işyeri hekimliği sertifikalarını bu Kanunun yayımından itibaren bir yıl içinde Bakanlıkça düzenlenecek belge ile değiştirmeleri şartıyla geçerlidir.
  • İşyeri hekimliği sertifikalarının geçerlilik süresi ne kadardır?
  İşyeri Hekimliği belgesi sahibi olan kişilerin, belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek yenileme eğitim programlarına katılması zorunludur. Bu eğitimin süresi 30 saatten az olamaz.
  • İşyeri hekimliği sertifikalarının geçerli olup olmadığı nasıl ayırt edilir?
  Yönetmelikte de belirtildiği gibi, 16.12.2003 tarihinden önce TTB tarafından, bu tarihten sonra da Bakanlığın verdiği işyeri hekimliği sertifikaları geçerlidir.
  • İş güvenliği uzmanlarının sertifikalarının geçerlilik süresi ne kadardır?
  İş güvenliği uzmanı belgesi sahibi olan kişilerin, belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek yenileme eğitim programlarına katılması zorunludur. Yenileme eğitim programlarının süresi 30 saatten az olamaz.
  • İş güvenliği uzmanlığı kurslarına kimler katılabilir?
  Mühendis, mimar, teknik öğretmen, fen ya da fen-edebiyat fakültelerinin fizik veya kimya lisans mezunları ile meslek yüksekokullarının iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olanlar.
  • 15.8.2009 tarihinden önce Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliğinden alınan iş güvenliği uzmanlığı sertifikası geçerli midir?
  İş güvenliği uzmanlığı, ilk defa 4857 sayılı Kanunla tanımlanmıştır. Dolayısıyla 2004 yılından itibaren Bakanlık tarafından verilen sertifikalar geçerlidir.
  • Eğitim sonunda sınavlar kim tarafından yapılır?
  Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır.
  • Sınavlar ne kadar sıklıkla yapılır?
  • Eğitim sonunda alınan katılım belgesi ile işyeri hekimliği ya da iş güvenliği uzmanlığı yapılabilir mi?
  • Eğitim ve sınav sonrasında sertifika kim tarafından verilir?
  • İş güvenliği uzmanlarında kategori yükselmesi nasıl olur?
  • İş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip olmayıp yıllardır bu alanda çalışanlar, C sınıfı sertifikadan mı başlayacaktır?
  • Eski yönetmelik iptal edilmeden önce ÇASGEM’e A ya da B sınıfı için başvuranlar, bu konuda bir hak iddia edebilir mi?
  • Sınav soruları kim ya da kimler tarafından hazırlanır?
  • Sınavlarda ne tür sorular çıkar?
  • Derslere devam zorunluluğu var mıdır?
  • Staj yapılacak yeri kim belirler?
  • Staj yapılacak yerin bir kriteri var mıdır?
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı ÇASGEM’in verdiği sertifika ile özel sektördeki eğitim kurumlarının verdiği sertifika arasında bir fark var mıdır?
  • Sınavda başarılı sayılabilmek için kaç puan alınması gerekir?
  • TTB ve TMMOB eğitim verebilecekler mi?
  • İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı belgesinin geçerlilik süresi dolduğunda vize işlemleri nasıl yapılır?
  • Beş yılın sonunda tekrar sınava girilecek mi?
  • Sınavda 70 puan alınamazsa ne olur?
  • Risk değerlendirmesi kimler tarafından yapılır?
  • Birden fazla işveren olması durumunda risk değerlendirmesi nasıl yapılır?
  • Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde risk değerlendirmesi nasıl yapılır?
  • Hangi işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmalıdır?
  • İş sağlığı ve güvenliği kurulu hangi durumda ve kim tarafından oluşturulur?
  • İş sağlığı ve güvenliği kurulu kimlerden oluşur?
  • Kimler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındadır?
  • Kimler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında değildir?
  • Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu mudur?
  • Tehlike sınıflarına göre hangi sertifikaya sahip iş güvenliği uzmanı çalıştırılmalıdır?
  • Ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaşıldığında çalışan nasıl davranmalıdır?
  • Çalışmaktan kaçınma hakkı nedir?
  • İşveren, iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimini nasıl yapar?
  • Sağlık hizmeti sunucuları, iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimini nasıl yapar?
  • Çalışan temsilcisi sayısı nasıl belirlenir?
  • Sağlık raporunun hangi şartlarda alınması zorunludur?
  • Sağlık raporu nerelerden alınır?
  • Çalışanlara hangi hallerde sağlık muayeneleri yapılır?
  • Küçük işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesinde devlet desteği ne şekilde olacaktır?
  • Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi nedir?
  • İşyerinin tehlike sınıfı nasıl belirlenir?
  • İşyeri tescil kodunun tebliğde bulunmadığı durumlarda işyerinin tehlike sınıfı nasıl belirlenir?
  • Fazla çalışmanın yasak olduğu durumlar hangileridir?
  http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/csgb.portal?page=sss_isg