1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Danıştay 10’uncu dairesi’nin e.2013/919 sayı ve 30.5.2013 tarihli kararı

Konusu 'Diğer Duyuru ve Etkinlikler' forumundadır ve aktasi tarafından 31 Temmuz 2013 başlatılmıştır.

 1. aktasi İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  7247
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Alarko Taahhüt Grubu
  Konu: Danıştay 10’uncu Dairesi’nin E.2013/919 sayı ve 30.5.2013 tarihli kararı  Danıştay 10’uncu Dairesi’nin E.2013/919 sayı ve 30.5.2013 tarihli kararı ile; 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe 31.1.2013 tarih ve 28545 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle eklenen Geçici 2’nci maddesinin 1’inci fıkrasında yer alan “Üç yıllık mesleki tecrübe ve (C) veya (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip iş güvenliği uzmanları; sektörel düzenleme kapsamında kendi meslek dallarına uygun işlerin yapıldığı işyeriyle sınırlı olmak üzere, bütün tehlike sınıflarındaki işyerlerinde görevlendirilebilirler. Bu hüküm, maddenin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren yedi yıl geçerlidir. Bu süre içinde işyerinin tehlike sınıfına uygun belge almayan veya alamayan iş güvenliği uzmanları için söz konusu görevlendirmeler kazanılmış hak sayılmaz.” ibarelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle açılan davada yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

  Ekte bir örneği sunulan söz konusu kararın tetkikinde de görüleceği üzere;

  • İdarenin dayanağı yasaya uygun olmak ve yasayla kendisine tanınan alanla sınırlı bulunmak kaydıyla düzenleme yapabileceği,

  • 6331 sayılı Yasa hükümleri uyarınca (A sınıfı hariç) çok tehlikeli sınıfa tabi işyerlerinde yalnızca B sınıfı belgeye sahip uzmanların 4 yıl süreyle görevlendirilmesi mümkün iken, dava konusu Yönetmelik maddesiyle bu istisna hükmünün genişletilerek (belli koşulların varlığında) hem B sınıfı belgeye sahip uzmanların 4 yıl yerine 7 yıl süreyle görevlendirilmesine, hem de bu tehlike sınıfında hiçbir zaman çalıştırılamayacak olan C sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanlarının 7 yıl süreyle görevlendirilmesine olanak tanındığı,

  • Aynı şekilde, C sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanlarının tehlikeli sınıfa tabi işyerlerinde Yasa uyarınca 3 yıl süreyle görev yapabilecek iken, dava konusu düzenlemeyle 7 yıl çalışabilecek hale getirildiği,

  • Sektörel alanda düzenlemeden anlaşılması gerekenin, diğer sektörlerden farklı durumları nedeniyle belirli sektörlere (madencilik, tersanecilik gibi) yönelik ayrıksı kural getirmek olduğu, iş güvenliği uzmanlarının meslek dallarına yönelik ayrıma gidilmesinin (Yönetmelik maddesinde geçen “meslek dallarına uygun işlerin yapıldığı işyerleriyle sınırlı olmak” ibaresinin) sektörel düzenleme kapsamında kabul edilmesine olanak bulunmadığı, zira bu yönde bir düzenleme ile iş güvenliği uzmanlarının mezun olduğu fakültelere bağlı olarak, tüm sektörlere yönelik aynı yararlandırıcı (genişletici) kuralın yürürlüğe konulmuş olduğu,

  • Bu durumun ise 6331 sayılı Yasaya açıkça aykırı olan Yönetmeliğin dava konusu Geçici 2’nci maddesinin 1.fıkrasında Anayasa’nın 124’üncü maddesine ve idarenin yasallığı ilkesine uyarlık bulunmadığı

  gerekçeleri ile yürütmenin durdurulması gerektiği sonucuna varılmıştır.

  Diğer taraftan, 12.7.2013 tarihinde TBMM’de kabul edilen ancak henüz Resmi Gazete’de yayımlanmamış olan 6495 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 55’inci maddesinde yer alan düzenleme ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun Geçici 4’ üncü maddesine konuyla ilgili olarak aşağıdaki fıkra eklenmektedir:

  “(2) Bakanlık, usul ve esaslarını belirlemek kaydıyla, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlara, Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmiş olan prim gün sayısı ile sahip oldukları belge sınıfı gibi hususları dikkate alarak üst sınıflardaki iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilmeleri için fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde kullanılmak şartıyla en fazla iki sınav hakkı verilmesine dair gerekli düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.”
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 31 Temmuz 2013 ---
  Özetle denebilirki 6331 sayılı kanunun ilgili maddesini yönetmelik ile değiştirmişlerdi aslında kanuna aykırı yönetmelik çıkarılmıştı. Yürütmeyi durdurma kararı alındı c nin A ya bakabilecegine dair bir yasal dayanak suan bulunmuyor. Torba yasa ile direk kanunda degisiklik veya gecici madde koyacaklar.

  o vakte kadar C nin A ya bakabilecegine dair tebliginde bi hükmü yok aslında.
  dahada özetle :) ne yaptıklarını kendileride bilmiyor vay benim uzmanımın haline...
 2. aktasi İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  7247
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Alarko Taahhüt Grubu
  milletvekillerinin yüzde 80 inden fazlasınında hukuk kokenli oldugu dusunulurse anayasaya aykırı yönetmelik cıkarmaları cok ilginc gözüküyor. kanun yönetmelikle değişmiyor ki yargıtay durdurdu. bizlerde kaç aydır oylemi boylemi olacak diye tartısalım duralım.