1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Dere yataklarinin korunmasi talimati

Konusu 'Talimatlar' forumundadır ve Erkan Dündar tarafından 24 Şubat 2013 başlatılmıştır.

 1. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  DERE YATAKLARININ KORUNMASI TALİMATI
  1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu talimatın amacı; şantiyelerde yapılan faaliyetler sonucu dere yataklarının zarar görmemesi için gereken koruma esaslarını belirlemektir. Bu talimat tüm şantiye çalışanlarını kapsar.
  2. SORUMLULUKLAR: Bu talimatın uygulanmasından şantiye çalışanları ve ŞYSS sorumludur.
  3. TANIMLAR ve KISALTMALAR:
  ŞYSS: Şantiye Yönetim Sistem Sorumlusu, Şantiyelerde ISO 9001:2000, ISO 14001 ve OHSAS 18001 yönetim sistemlerinin gerekliliklerini ŞYP’ lerde belirtilen şekilde yerine getiren kişi.
  4. PROSEDÜR AKIŞI:
  4.1. Genel
  4.1.1. Yüzey ve yeraltı su kütleleri ve sulak alanların kirliliğini en aza indirecek tedbirler aşağıda başlıklar halinde ve talimatlarda belirtilen çalışma yöntemleri uygulanarak alınır.
  · Hafriyat, rüsubat ve erozyon kontrol önlemleri,
  · Atık su ve yağmur suyu idare kontrol metotları,
  · İnşaat sahası idare uygulamaları,
  · Diğer önlemler ve
  · Yerel gereklilikler ve yerel kuralların diğer gereklilikleri
  4.2. Rüsubat ve Erozyon Kontrol Önlemleri
  4.2.1. Etkinliklerden kaynaklanan erozyonu en aza indirmek için uygun ve geçerli önlemler alınır.
  4.2.2. Özellikle, yeni giriş güzergâhları yaratmaktansa, kullanılmakta olan onaylanmış patikalar ve araç izleri kullanılır. Personelin var olan yollara bağlı kalmasını ve araçların ve ekipmanın hareketinin ve çiğnenmenin neden olduğu hasarın önlenmesi sağlanır.
  4.2.3. Rüsubat ve erozyon kayıplarının en aza indirilmesi aşağıdakilerle sınırlı kalmamakla birlikte, bitki örtüsü tesis etmeyi ve korumayı, yapısal kontrol, balçık perdeleri, saman bentleri, rüsubat kontrolünü, hafriyat atıklarının kontrolünü ve ayrı olarak operatör kontrollerini içerir.
  4.2.4. Öncelikli olarak üzerinde durulması gereken nokta erozyonun önlenerek rüsubat yükünün ve çevresel hasarın azaltılmasıdır. Toprağın ve topografyanın izin verdiği ölçüde doğal olarak yetişen bitki tercih edilir. Ancak toprak stabilizasyonunun hızlı şekilde sağlanması gerektiğinde ve erozyonun önlenmesi amacıyla, bitkisel örtünün oluşturulmasında tohum karışımı uygulanır.
  4.3. Atık su Yönetim Kontrolü
  4.3.1. Susuzlaştırma, toprak ve kaya malzeme kazısı ve depolaması için kullanılan yöntemler, balçıklaşma ve erozyon olaylarını önlemek, rüsubat taşınmasını engellemek ve çökmesini sağlamak için gerekli önlemleri içerir.
  4.3.2. İnşaat işleri; saha drenajı, taş kırma işlemleri, beton hazırlama, delme, harç hazırlama ve diğer inşaat faaliyetleri ve onarımlarından kaynaklanan atık suların, yeterli kontrol önlemleri uygulanmadan, dere yataklarına (kuru ve akım halindeki), yüzeysel ve yeraltı su kütlelerine ve sulak alanlara girişine izin verilmez.
  4.3.3. Bütün dere yataklarına ve yüzeysel ve yeraltı su kütlelerine yapılacak olan atık su deşarjları elde edilebilen en az konsantrasyonda askıda katı madde içermelidir.
  4.3.4. Ayrıca bu tip deşarjlar, başta “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” olmak üzere tüm T.C. mevzuatının gerekliliklerini sağlamak zorundadır.
  4.3.5. Aşağıdakilerle sınırlı olmamakla birlikte atık sulardaki askıdaki katı maddenin hareketinin kontrolü için belirtilen önlemleri üstlenilir.
  · Yol kesici hendekler,
  · Çökeltim havuzları,
  · Çakıl filtreler,
  · Tuzak hendekler,
  · Yumaklaştırma uygulamaları,
  · Yeniden kazanım,
  · Bu yöntemlerin ya da sucul yaşama zararı olmayan diğerlerinin birleşimi.
  4.4. İnşaat Sahası Yönetimi
  4.4.1. Normal mesai saatlerinde çalışmaya gayret edilir.
  4.4.2. İnşaat alanında bütün ekip için içme suyu bulunmasını sağlanır. İnşaat alanında hiçbir içilebilir su kaynağı yoksa alana içme suyu getirilir.
  4.4.3. Nehirlere, hendeklere, dere yataklarına (kuru veya akış halinde), göllere, sulak alanlara, rezervuarlara ve yer altı su kaynaklarına; katı maddeler, curuf, her türlü atık veya diğer kirleticilerin bırakılmasını veya dökülmesini önleyici gerekli kontrol önlemleri uygulanır.
  4.4.4. Bu kirleticiler aşağıdakilerle sınırlı kalmamakla birlikte süprüntü/çöp, çimento, sıhhi atık, endüstriyel atık, tehlikeli malzeme, radyoaktif maddeler, yağ, gres ve diğer petrol ürünleri, çözücüler ve deterjanlar, mıcır işlemleri, tortu, mineral tuzlar ve termal kirliliği vb. kirleticilerdir.
  4.5. Malzeme Depolama
  4.5.1. Kazı malzemesi, inşaat malzemesi, kimyasallar, yağ ve petrol ürünleri, vb maddeler dere yatakları, yüzeysel ve yeraltı su kütleleri veya sulak alanların yatak veya kıyılarının 20 metre veya daha yakınına, yüksek su seviyelerinde, taşkınlarda, yüzeysel akımlarda su içine sürüklenmeye yol açacak şekilde depolanmaz veya bırakılmaz.
  4.5.2. Başka bir deyişle bu maddelerin dere yataklarına, yüzeysel ve yeraltı su kütlelerine veya sulak alanlara girişi engellenir.
  4.6. Sağlık Koruma ve Atık su
  4.6.1. Yapı işlerinden, faal kamplardan ve şantiye binalarından ortaya çıkacak sıhhi atıkların ve atık suların herhangi bir şekilde dere yataklarına, su kütlelerine, sulak alanlara ve yeraltı su kaynaklarına karışmasına izin verilmez.
  5. İLGİLİ DOKÜMANLAR
  Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

  Ekli Dosyalar: