1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Destek elemanı ve risk değerlendirme ekibi

Konusu 'Risk Değerlendirmeleri ve Yönetimi' forumundadır ve alikemal tarafından 10 Temmuz 2013 başlatılmıştır.

 1. alikemal İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Değerli arkadaşlar

  Destek elemanları ile ilgili kafama takılan bir soru var


  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

  Risk değerlendirmesi ekibi

  MADDE 6 – (1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.

  a) İşveren veya işveren vekili.

  b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.

  c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.

  ç) İşyerindeki destek elemanları.

  d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.


  Sorum şu:

  Bu ekipte destek elemanı olmaz ise olur mu ? Bir işyerinde risk analizi yaptığımız sırada destek elemanı olma şartlarını sağlayan şahıslar bulunmuyorsa bu, risk analizinin yapım aşamasını etkiler mi ?
 2. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  6331 nolu isg kanunu
  Tanımlar
  MADDE 3- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
  a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
  b) Çalışan: Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişiyi,
  c) Çalışan temsilcisi: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışanı,
  ç) Destek elemanı: Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişiyi,
  d) Eğitim kurumu: İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin eğitimlerini vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşlarını, üniversiteleri ve Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulan müesseseleri,
  e) Genç çalışan: Onbeş yaşını bitirmiş ancak onsekiz yaşını doldurmamış çalışanı,
  f) İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanı,
  g) İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olayı,

  yukardaki tanımlar doğrultusunda eğer risk değerlendirme ekibinde destek elemanı vasfı olarak atanacak birisi bulunamassa çalışan temsilcisi,çalışan temsilcisi yoksa işveren ile bu iş yapılabilir.
 3. alikemal İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  İlgili kanunun 6.maddesinden benim anladığım orada yazılan ekip risk değerlendirmesinde kesin olacak.Yani Erkan Bey sizin dediğiniz gibi destek elemanı yoksa çalışan temsilcis o yoksa işveren diyorsunuz ama kanundaki maddede öyle bir şey yazmıyor.Yorumluyorsunuz ancak ;

  MADDE 6 – (1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.

  dediğinde kanunun ucu açık bırakılmamış gibi geliyor bana.  Birde destek elemanının işini saydıklarınız yapacaksa ilgili kanunda destek elemanı yazar yanında da varsa diye not düşülürdü.

  Kuramadım ben mantığını bu destek elemanının
 4. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  devlet asgari gerekliliklerin altını çizer..risk değerlendirme kültüründen bahseder bu kültür:risk yönetimidir aslında.ekip olablecek vasıfta işletme içinde kim varsa onlarla yaparsın.anlaşılmayacak bişey yok.
 5. alikemal İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Ekipte destek elemanı dediği için acaba dedimki bu bir zorunlulukmudur.Çünkü destek elemanı zorunluluksa risk değerlendirmesi için işverene söyliyelim gerekli kişileri eğitime yollayıversin diye düşündüm.
 6. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Aşağıda risk değerlendirme ekip atama ve prosüdür çalışmalarını paylaşıyorum

  Faydalı olur umarım,konu başlığınada iyi gider hem.

  Ekli Dosyalar:

 7. alikemal İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Erkan bey

  Az tehlikeli işlerde ve çalışan sayısı 50 nin altında ise bu ekip atama yazılarında iş güvenliği uzmanının işverence atanmasının gerekli olmadığını bakanlığın hazırıladığı risk değerlendirmesi örneklerinden görüyoruz..Tabi bu risk değerlendirmesi yaparken isg uzmanı çalışmıyorsa.Ancak çalışıyor gibi düşünüp şu belirteceğim husus gerçekleşebilir ise bu atama yazısı yine olacak mı ?

  belirteceğim husus şu ;
  İş güvenliği uzmanı risk analizini bitirdikten sonra dökümantasyondaki imza kısmına analizi değerlendiren uzman olarak imza atması , diğer sayfalara paraf atmayıp ve son sayfa kısmındaki imza olayınıda işverene ve çalışan temsilcisine bırakması uygunmudur ?.Bugun böyle bir örnek form gördüm ondan soruyorum ve iyi geceler diliyorum.Malum biliyorsunuz yarın sabah iş var:)
 8. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Risk değerlendirmesi ekibi
  MADDE 6 – (1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.
  a) İşveren veya işveren vekili.
  b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.
  c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.
  ç) İşyerindeki destek elemanları.
  d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.
  (2) İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir.
  (3) Risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu işveren veya işveren tarafından ekip içinden görevlendirilen bir kişi tarafından da sağlanabilir.
  (4) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar, görevlerini yürütmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini kısıtlayamaz.
  (5) Risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişiler işveren tarafından sağlanan bilgi ve belgeleri korur ve gizli tutar.

  Risk değerlendirmesi
  MADDE 7 – (1) Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.

  Risklerin belirlenmesi ve analizi
  MADDE 9 – (1) Tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceği belirlenir. Bu belirleme yapılırken mevcut kontrol tedbirlerinin etkisi de göz önünde bulundurulur.
  (2) Toplanan bilgi ve veriler ışığında belirlenen riskler; işletmenin faaliyetine ilişkin özellikleri, işyerindeki tehlike veya risklerin nitelikleri ve işyerinin kısıtları gibi faktörler ya da ulusal veya uluslararası standartlar esas alınarak seçilen yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada kullanılarak analiz edilir.
  (3) İşyerinde birbirinden farklı işlerin yürütüldüğü bölümlerin bulunması halinde birinci ve ikinci fıkralardaki hususlar her bir bölüm için tekrarlanır.
  (4) Analizin ayrı ayrı bölümler için yapılması halinde bölümlerin etkileşimleri de dikkate alınarak bir bütün olarak ele alınıp sonuçlandırılır.
  (5) Analiz edilen riskler, kontrol tedbirlerine karar verilmek üzere etkilerinin büyüklüğüne ve önemlerine göre en yüksek risk seviyesine sahip olandan başlanarak sıralanır ve yazılı hale getirilir.

  Risk kontrol adımları
  MADDE 10 – (1) Risklerin kontrolünde şu adımlar uygulanır.
  a) Planlama: Analiz edilerek etkilerinin büyüklüğüne ve önemine göre sıralı hale getirilen risklerin kontrolü amacıyla bir planlama yapılır.
  b) Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması: Riskin tamamen bertaraf edilmesi, bu mümkün değil ise riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için aşağıdaki adımlar uygulanır.
  1) Tehlike veya tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması.
  2) Tehlikelinin, tehlikeli olmayanla veya daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi.
  3) Riskler ile kaynağında mücadele edilmesi.
  c) Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması: Kararlaştırılan tedbirlerin iş ve işlem basamakları, işlemi yapacak kişi ya da işyeri bölümü, sorumlu kişi ya da işyeri bölümü, başlama ve bitiş tarihi ile benzeri bilgileri içeren planlar hazırlanır. Bu planlar işverence uygulamaya konulur.
  ç) Uygulamaların izlenmesi: Hazırlanan planların uygulama adımları düzenli olarak izlenir, denetlenir ve aksayan yönler tespit edilerek gerekli düzeltici ve önleyici işlemler tamamlanır.
  (2) Risk kontrol adımları uygulanırken toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik verilmesi ve uygulanacak önlemlerin yeni risklere neden olmaması sağlanır.
  (3) Belirlenen risk için kontrol tedbirlerinin hayata geçirilmesinden sonra yeniden risk seviyesi tespiti yapılır. Yeni seviye, kabul edilebilir risk seviyesinin üzerinde ise bu maddedeki adımlar tekrarlanır.
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 10 Temmuz 2013 ---


  Dokümantasyon
  MADDE 11 – (1) Risk değerlendirmesi asgarî aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde dokümante edilir.
  a) İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı.
  b) Gerçekleştiren kişilerin isim ve unvanları ile bunlardan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi olanların Bakanlıkça verilmiş belge bilgileri.
  c) Gerçekleştirildiği tarih ve geçerlilik tarihi.
  ç) Risk değerlendirmesi işyerindeki farklı bölümler için ayrı ayrı yapılmışsa her birinin adı.
  d) Belirlenen tehlike kaynakları ile tehlikeler.
  e) Tespit edilen riskler.
  f) Risk analizinde kullanılan yöntem veya yöntemler.
  g) Tespit edilen risklerin önem ve öncelik sırasını da içeren analiz sonuçları.
  ğ) Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri, gerçekleştirilme tarihleri ve sonrasında tespit edilen risk seviyesi.
  (2) Risk değerlendirmesi dokümanının sayfaları numaralandırılarak; gerçekleştiren kişiler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve işyerinde saklanır.
  (3) Risk değerlendirmesi dokümanı elektronik ve benzeri ortamlarda hazırlanıp arşivlenebilir.
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 10 Temmuz 2013 ---


  Risk değerlendirmesinin yenilenmesi
  MADDE 12 – (1) Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.
  (2) Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir.
  a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.
  b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.
  c) Üretim yönteminde değişiklikler olması.
  ç) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.
  d) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.
  e) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.
  f) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 10 Temmuz 2013 ---


  Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde risk değerlendirmesi
  MADDE 15 – (1) Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması halinde:
  a) Her alt işveren yürüttükleri işlerle ilgili olarak, bu Yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli risk değerlendirmesi çalışmalarını yapar veya yaptırır.
  b) Alt işverenlerin risk değerlendirmesi çalışmaları konusunda asıl işverenin sorumluluk alanları ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeler asıl işverence sağlanır.
  c) Asıl işveren, alt işverenlerce yürütülen risk değerlendirmesi çalışmalarını denetler ve bu konudaki çalışmaları koordine eder.
  (2) Alt işverenler hazırladıkları risk değerlendirmesinin bir nüshasını asıl işverene verir. Asıl işveren; bu risk değerlendirmesi çalışmalarını kendi çalışmasıyla bütünleştirerek, risk kontrol tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 10 Temmuz 2013 ---


  Çalışanların bilgilendirilmesi
  MADDE 16 – (1) İşyerinde çalışanlar, çalışan temsilcileri ve başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar ve bunların işverenleri; işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri ile düzeltici ve önleyici tedbirler hakkında bilgilendirilir.
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 10 Temmuz 2013 ---


  İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği (İlgili Konu)
 9. Fatih YAŞAR İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Başarı İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri LTD ŞTİ

  Destek elemanı atanmaz, çalışanlar arasında yapılacak seçim sonucu o unvanı alabilir. Seçimle belirlenemediği durumlarda iş veren atar. Risk değerlendirme ekibinde tamamı bulunmak zorundadır. Sadece İş güvenliği uzmanı ve İş yeri hekimleride, kanunun 38. maddesindeki süreler göz önüne alınarak bulundurma zorunluluğu başlar

  6331 sayılı yasa;
  Çalışan temsilcisi
  MADDE 20 – (1) İşveren; iş yerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, aşağıda belirtilen sayılarda çalışan temsilcisini görevlendirir:
 10. alikemal İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  destek elemanı çalışanlar arasından yapılan seçimle nasıl o ünvanı nasıl alabiliyor fatih bey.

  Destek elemanı: Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişiyi,
  ifade eder(İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU)

  Uygun donanım ve yeterli eğitim diyor kanun.Burdan benim anladığım yeterliliği olacak destek elemanının.Misal ilk yardım sertifikası gibi.

  Risk değerlendirme ekibinde tamamı bulundurulmalı diyorsunuz.İşverenin kanunda öngörüldüğü gibi destek elemanı yoksa risk değerlendirmesi yapacakl veya yaptıramıyacak mı şimdi.Öyle şey mi olurmuş
 11. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  teşekkürler Ali Kemal bey...bazen çok üzülüyorum..
 12. Fatih YAŞAR İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Başarı İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri LTD ŞTİ

  Pardon tabi ki destek elemanı değil Çalışan Temsilcisi. Cevabımın devamını okuduysanız eğer; çalışan temsilcisini anlattım. Özür.
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 11 Temmuz 2013 ---

  Üzülmene gerek yok en azından cevabımın devamında tamamen yanlış yazma olduğu ortada. En azından bunu okuyanlar hemen fark etmiştir. Çünkü Çalışan temsilcilerin atanamayacağını anlattım cevabımın ilerleyen bölümlerinde. Yani destek elemanını çalışan temsilcisi olarak algıladım birden. En azından tek çalışanı olupta risk analizi ekibine çalışan temsilciside girmeli diyerek yanlış bilgilendirme yapmadım. Asıl buna üzülmek lazım.
 13. alikemal İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Şu meslek kadar gelgitlerin olduğu başka bir meslek yoktur herhalde.Hergün iistifa ediyorum deyip sonrasında herşey düzelecek,bu zincirin güzel bir parçası olup ülkeme isg konusunda hizmete devam edeceğim dedirten bir meslek bu :)
 14. ARZU BEKTAŞ İSGforum Üyesi

  ben de yarın bir yerin rsik analiini yapacağım. patronların isg den haberi yok,risk analizini yaptıralımda maazallah teftiş geçirirsek ellimizde bulunsun mantığında. destek elemanını ben anlamadım da işveren nerden bilecek de benim rsik analizime hazır ve nazır edecek?
  benim aklıma takılan,destek eleman bir kişi midir?önleme,koruma,tahliye,yangınla mücadele,ilkyardım konularındaki eğitim bir kişide toplanacaksa bu eğitimi kim verecek?bir kişi hepsini aynı anda yapamıyacagına göre bunları ayrı ayrı aldırmak daha mantıklı olmaz mı? her konuda konusunda uzamn bir destek elemanım olsa! ama nereden alınacak?önleme,koruma,tahliye de özel eğitim var mı?yangınla mücadele,ilkyardımı hadi bulduk.
 15. Salih çarıkcı İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Bende şunu sormak istiyorum. İş güvenliği uzmanı işyeri hekimi olmadan risk değerlendirmesi yapamaz mı? İlla hekimin imzası olmalımı?
 16. Ömer F. Demir Haber Grubu

  • Haber Grubu
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  rd için uzman olmasa da olur, hekim gerekliliği ile bağlantı nasıl kurdunuz ? hekimin rd ile bir bağlantısı yok
 17. Kürşad Yüksel İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  9434
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ
  Madde 6
  (1)
  b)
 18. Ersin Bozkurt Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  43934
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Makina mühendisi
  işletmede varsa işyeri hekimleri risk değerlendirmelerinde aktif olmalı bir risk değerlendirmesinde görmüştüm hekim riskler kısmına o tehlike ile ilgili olabilecek tüm rahatsızlık,hastalık,meslek hastalıklarının isimlerini yazmıştı (ismini ilk defa duyduğum pek çok hastalık ismi vardı)
 19. Deniz K. İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Arkadaşlar merhaba merak ettiğim konu destek elemanının firma içinde görevleri nelerdir.Acil durum yönetmeliğinde geçen destek elemanı ile aynı fonksiyona mı sahiptir yoksa her ekip için ayrı ayrı destek elamanı genel olarakta isg konularında bir adet destek elemanı mı görevlendirmek gerekmektedir. ?
 20. Aygün Bentürker İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  11423
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  güncele taşımalı, önemli...tşkler Erkan Bey